Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Robert Karpiński

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(15)

1 Application of neural networks in prediction of tensile strength of absorbable sutures / Karpiński Robert, Gajewski Jakub, Szabelski Jakub, Barta Dalibor // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 76-86 [MNiSW: 11]
2 Applications of modern imaging technology in orthopaedic trauma surgery / Krakowski Przemysław, Karpiński Robert, Maciejewski Marcin // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 3, vol. 14, s. 87-97 [MNiSW: 11]
3 Biomechanics of the upper limb / Jaworski Łukasz, Karpiński Robert, Dobrowolska Angelika // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 53-59
4 Computer aided design and structural analysis of the endoprosthesis of the knee joint / Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert, Górniak Beata // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 2, vol. 12, s. 84-95 [MNiSW: 11]
5 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the hip joint / Karpiński Robert, Szabelski Jakub, Jaworski Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 1, vol. 12, s. 87-95 [MNiSW: 11]
6 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
7 Determination of a ground reaction force affecting human body during jump / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 32-35
8 Effect of Ringer's Solution on Tensile Strength of Non-Absorbable, Medium- and Long-Term Absorbable Sutures / Karpiński Robert, Szabelski Jakub, Maksymiuk Jacek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 11-20 [MNiSW: 10]
9 The impact of the artificial intervertebral disc on functioning the lumbar spine / Mańko Monika, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 1-2, vol. 1, s. 33-57
10 Influence of patient position and implant material on the stress distribution in an artificial intervertebral disc of the lumbar vertebrae / Karpiński Robert, Szala Mirosław, Mańko Monika, Jaworski Łukasz // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
11 Medical imaging and 3d reconstruction for obtaining the geometrical and physical model of a congenital bilateral radio-ulnar synostosis / Karpiński Robert, Jonak Józef, Maksyniuk Jacek // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 14, s. 84-93 [MNiSW: 11]
12 Structural analysis of articular cartilage of the hip joint using finite element method / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 240-246 [MNiSW: 10]
13 The structural analysis of socket inlays of the hip endoprosthesis / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 36-39
14 Structural analysis of the pelvic girdle before and аfter hip replacement procedure / Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Ausiyevich Andrei, Smidova Natalia // SCIENCE AND TECHNIQUE - 2018, nr 2, vol. 17, s. 165-172
15 The structural and mechanical properties of the bone / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Czubacka Paulina // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 3, s. 43-50

Monografie (1)

1 Wybrane zagadnienia inżynierii produkcji w zastosowaniach medycznych / Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław, Maksymiuk Jacek[Red:] Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław, Maksymiuk Jacek.- Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, 283 s.- (Monografia naukowa)

Referaty (6)

1 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Zubrzycki Jarosław // W: 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES), 23-25.11.2017, Lublin, Polska : book of abstracts - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
2 Influence of patient position and implant material on the stress distribution in an artificial intervertebral disc of the lumbar vertebrae / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Szala Mirosław, Mańko Monika // W: 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES), 23-25.11.2017, Lublin, Polska : book of abstracts - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
3 Mechanical properties of bone cements after ageing in ringer's solution / Szabelski Jakub, Karpiński Robert // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 33-33
4 Nanorobots / Karpiński Robert, Zubrzycki Jarosław // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 42-43
5 Steel 304 and 316 corrosion resistance and the condensate included in the condensate from oil boiler / Karpiński Robert, Górniak Beata // W: 13th students' science conference : Polanica Zdrój, 17-20 September 2015 - 2015, s. 346-349
6 Structural ana lysis of articular cartilage of the hip joint using finite element method / Karpiński Robert // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metody Komputerowe w Inżynierii = International Conference of Computational Methods in Engineering Science (CMES) . Lublin, 28-29 października 2016 : [streszczenia] - 2016, s. 77-77

Rozdzialy(11)

1 Analiza cech psychofizycznych człowieka istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego / Górniak Beata, Karpiński Robert, Szala Mirosław // W: Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród ludzi i zwierząt; [Red:] Szala Mirosław, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnicwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 226-246
2 Badania tribiologiczne stopów kobaltu stosowanych jako biomateriały / Karpiński Robert, Walczak Mariusz, Śliwa Joanna // W: Wybrane substancje : znaczenie dla organizmu oraz możliwe zastosowania; [Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 208-224
3 Biomateriały używane w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – przegląd piśmiennictwa / Maksymiuk Jacek, Karpiński Robert // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 53-67 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Biomedyczne zastosowania polimerów – materiały opatrunkowe / Karpiński Robert, Górniak Beata, Maksymiuk Jacek // W: Nowoczesne trendy w medycynie; [Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 18-32
5 Charakterystyka i podział materiałów szewnych / Karpiński Robert, Górniak Beata, Szabelski Jakub, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej; [Red:] Zdunek Beata, Szklarczyk Marcin - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 127-140
6 Historia chirurgii i materiałów szewnych / Karpiński Robert, Górniak Beata, Szabelski Jakub, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej; [Red:] Zdunek Beata, Szklarczyk Marcin - Lublin: Wydawnicwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 140-151
7 Hydrożele / Karpiński Robert // W: Inżynieria biomedyczna : techniki, technologie, badania; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 38-51 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie implantu stawu biodrowego / Braniewska Magdalena, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // W: Innowacje w fizjoterapii. T. 2; [Red:] Olszówka Monika, Niścior Mateusz - Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 147-170 .- (Monografia naukowa)
9 Road traffic accident injuries - causes and biomaterial related treatment / Caban Jacek, Karpiński Robert, Barta Dalibor // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, [MNiSW: 15]
10 Telemanipulator RobIn Heart i jego zastosowanie w medycynie / Gąska Daniel, Jaworski Łukasz, Karpiński Robert // W: Nowoczesne trendy w medycynie; [Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 270-284
11 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego / Mańko Monika, Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert // W: Innowacje w fizjoterapii. T. 2; [Red:] Olszówka Monika, Niścior Mateusz - Lublin: Fundacja na rzecz promcji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 171-197 .- (Monografia naukowa)