Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-4481-2013
ORCID 0000-0002-9948-7087

dr inż. Grzegorz Kozieł

Instytut Informatyki
g.koziel@pollub.pl
Liczba publikacji: 53
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(27)

1 Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy / Kozieł Grzegorz // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 32, s. 113-122 [MNiSW: 7]
2 Absolwent na miarę czasu / Kozieł Grzegorz // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 2, s. 27-28
3 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu / Kozieł Grzegorz // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 3206-3212 [MNiSW: 10]
4 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych stosowanych w zarządzaniu transportem / Kozieł Grzegorz, Szymczyk Tomasz, Kamiński Marek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5914-5923 [MNiSW: 10]
5 Fourier transform based methods in sound steganography / Kozieł Grzegorz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 6, vol. 120, s. 321-328 [MNiSW: 10]
6 Implementacja obsługi plików c3d w środowisku MATLAB / Kozieł Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 10-13 [MNiSW: 3]
7 Increasing steganographic capacity of the MF method / Kozieł Grzegorz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 6, vol. 132, s. 367-373 [MNiSW: 10]
8 Information security policy creating / Kozieł Grzegorz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 12, vol. 126, s. 376-380 [MNiSW: 10]
9 Kompetentny Absolwent Informatyki 2012 / Kozieł Grzegorz // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, s. 31-31
10 The MF method’s resistance / Kozieł Grzegorz // METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ - 2011, nr 2, vol. 27, s. 55-64 [MNiSW: 4]
11 Motion capture / Kozieł Grzegorz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 4, s. 365-370 [MNiSW: 10]
12 Naturalne interfejsy w transporcie / Szymczyk Tomasz, Kozieł Grzegorz, Kamiński Marek // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10503-10511 [MNiSW: 10]
13 Neural nets usage for problems of hiding data in audio signal / Kozieł Grzegorz // ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) - 2013, nr 3, s. 525-533
14 Podpis elektroniczny-rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne / Kozieł Grzegorz // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2014, nr 33, s. 265-280 [MNiSW: 6]
15 Pożegnanie. Prof. dr hab. inż. Volodymyr Harbarchuk / Kopniak Piotr, Kozieł Grzegorz // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 1, s. 8-8
16 Prace badawcze Instytutu Informatyki / Kozieł Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 3-4 [MNiSW: 3]
17 Prior image JPEG-compression detection / Kozieł Grzegorz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 17-28 [MNiSW: 11]
18 Projekt systemu wspomagającego nadzór i zarządzanie flotą autobusów / Dziuba-Kozieł Marta, Kozieł Grzegorz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 6, s. 1030-1033 [MNiSW: 7]
19 Projekt systemu wspomagającego ratownictwo górskie / Kozieł Grzegorz, Dzadz A. // LOGISTYKA - 2014, nr 4, s. 243-251 [MNiSW: 10]
20 Przezroczystość danych ukrytych w sygnale audio / Kozieł Grzegorz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2012, nr 11, vol. 58, s. 972-974 [MNiSW: 7]
21 Simplified steganographic algorithm based on fourier transform / Kozieł Grzegorz // ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] - 2014, nr 2, vol. 20, s. 505-509 [MNiSW: 10]
22 Steganographic algorithm of hiding information in sound based on Fourier transform and masking / Kozieł Grzegorz // CONTROL AND CYBERNETICS - 2011, nr 4, vol. 40, s. 1231-1247 [MNiSW: 20]
23 Steganographic methods in information protection / Kozieł Grzegorz // ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) - 2011, nr 4, s. 471-479
24 Steganography usage to control multimedia stream / Kozieł Grzegorz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 21, vol. 8, s. 5-8 [MNiSW: 5]
25 Współczesne techniki steganograficzne w dżwięku / Kozieł Grzegorz // STUDIA INFORMATICA - 2014, nr 2, vol. 35, s. 326-336 [MNiSW: 5]
26 Wykorzystanie biblioteki OpenCV do monitorowania stanu kierowcy / Kozieł Grzegorz, Zvarych Pavlo // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 7702-7708
27 Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwięku / Kozieł Grzegorz // STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA - 2011, nr 2A, vol. 32, s. 541-552 [MNiSW: 4]

Monografie (1)

1 Information Processing : actual research problems in Eastern Europe / Kozieł Grzegorz[Red:] Kozieł Grzegorz.- Lublin: Lublin University of Technology, 2013, 97 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (5)

1 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu / Kozieł Grzegorz // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 424-424
2 Implementacja obsługi plików C3D w środowisku MATLAB / Kozieł Grzegorz // W: Warsztaty Doktoranckie WD 2013 - Wybrane metody modelowania i symulacji, Warszawa - Poronin 2013 - 2013, s. 45-45
3 Przezroczystość danych ukrytych w sygnale audio / Kozieł Grzegorz // W: 9 Mižnarodna naukovo-tehnična konferenciâ. Metodi i zasobi vimirûvan' fizčnih veličin – Temperatura – 2012, L' viv, 25-28 Veresnâ, 2012: [Tezi dopovidej] - 2012, s. 228-229
4 Steganography usage to control multimedia signal / Kozieł Grzegorz // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 151-151
5 University education tailored to labour market expectations / Kozieł Grzegorz // W: GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON), 2012 IEEE, 17-20 APRIL 2012, MARRAKECH - 2012

Rozdzialy(20)

1 Adult motivation to study of new information technologies – research results / Miłosz Marek, Kozieł Grzegorz // W: EDULEARN 14 : 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 7th-9th July 2014 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Digital Library, 2014, s. 5792-5795 .- (EDULEARN14 Proceedings, ISSN: 2340-1117) [MNiSW: 10]
2 Application of arduino in programming learn / Wójcicki Piotr, Skulimowski Stanisław, Kozieł Grzegorz, Szymczyk Tomasz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 7436-7441 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
3 Application to examine SQL injection vulnerabilities as a tool in computer science education / Kozieł Grzegorz, Krawczyński Bogdan, Marucha Jarosław, Wójcicki Piotr, Skulimowski Stanisław // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 7404-7409 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
4 Aspects of EEG acquisition process / Benamar Nabil, Elidrissi Turi Safia, Kozieł Grzegorz, Miłosz Marek, Sabil Nada // W: Varia Informatica 2017; [Red:] Miłosz Marek, Tukeyev Ualsher - Lublin: Polish Information Processing Society, 2017, s. 227-240
5 Aspekty realizacyjne projektu "Absolwent na miarę czasu" / Kozieł Grzegorz // W: Kompetentny absolwent informatyki 2011; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 97-108
6 The authentication methods acceptance among employees of smes and its incveasing by education / Juszczyk Marta, Kozieł Grzegorz // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; IATED Academy, 2015, s. 4899-4907 .- (INTED Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
7 Barriers in computer science education of foreign students at the Lublin University of Technology / Kozieł Grzegorz, Zientarski Tomasz, Dziuba-Kozieł Marta // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 4621-4627 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
8 Computer Steganography with sound containers / Kozieł Grzegorz // W: Computer technologies for information security; [Red:] Harbarchuk Volodymyr, Wójcik Waldemar, Zadiraka V. - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 183-207 [MNiSW: 30]
9 The impact of the environment on the interest in computer science studies / Zientarski Tomasz, Kozieł Grzegorz, Zientarska M. // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 12-17 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
10 The importance of computer systems security course in computer science studies curricula – a case study / Kozieł Grzegorz, Dziuba-Kozieł Marta // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 1227-1234 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
11 The influence of assessment type on students knowledge level – a case study / Kozieł Grzegorz, Dziuba-Kozieł Marta // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 1249-1255 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
12 It studies and it industry – a case study / Kozieł Grzegorz, Miłosz Marek // W: EDULEARN 14 : 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 7th-9th July 2014 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Digital Library, 2014, s. 5796-5802 .- (EDULEARN14 Proceedings, ISSN: 2340-1117) [MNiSW: 10]
13 Metodičeskie aspekty formirovaniâ plana meropriâtij po energosbepeženiû w regione / Kozieł Grzegorz, Plûta Efimovna I. // W: Nacjonalnaja i regionalnaja ekonomika.Tekuszczije naucznyje problemy Vostocznoj Evropy; Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 132-146
14 Obespečenie razvitiâ agropredprinimatelskih struktur v sisteme prodovolstvennoj bezopasnosti / Kozieł Grzegorz, Skulimowski Stanisław // W: Selskohozâjstvennoe i tehničeskoe razvitie : tekuščie naučnyje problemy vostočnoj Evropy; [Red:] Laskowski Maciej, Vasa László - Lublin: Politechnka Lubelska, 2013, s. 68-76 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Satisfaction of master-level students in computer science – a case study / Kozieł Grzegorz, Szymczyk Tomasz // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L.Gómez, Martinez A.López, Torres I.Candel - IATED Academy, 2015, s. 3494-3501 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
16 Satisfaction of postgraduate alumni in new information technologies – research results / Miłosz Marek, Kozieł Grzegorz // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Walencja: IATED Academy, 2015, s. 4908-4917 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
17 A sound steganographic methods review / Kozieł Grzegorz // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 148-157 [MNiSW: 5]
18 The use of steganography to control multimedia players / Kozieł Grzegorz, Miłosz Marek // W: Information and Software Technologies, ICIST 2015 [WOS]; [Red:] Dregvaite Giedre, Damasevicius Robertas - Berlin, Germany: Springer International Publishing, 2015, s. 515-525 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 538) [MNiSW: 15]
19 Zarządzanie projektem "Absolwent na miarę czasu" / Kozieł Grzegorz, Kozieł-Dziuba M. // W: Kompetentny absolwent informatyki 2012; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 9-20
20 Управление информационной безопасностью на предприятиях = Upravlenie informacionnoj bezopasnost’û na predpriâtiâh / Miłosz Elżbieta, Kozieł Grzegorz // W: Менеджмент и маркетинг : текущие научные проблемы Восточной Европы = Menedžment i marketing tekuŝie naučnye problemy Vostocnoj Evropy; [Red:] Juszczyk Marta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 168-178 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)