Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-3843-2013

dr inż. Piotr Kopniak

Instytut Informatyki
p.kopniak@pollub.pl
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(16)

1 Analiza możliwości wykorzystania architektury SOA do integracji systemów informatycznych / Waręciak Paweł, Kopniak Piotr // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 1, s. 30-33
2 Budowa i animacja realistycznego modelu 3D mięśnia dwugłowego ramienia / Poleszak Sebastian, Kopniak Piotr // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 2, s. 93-97
3 Budowa modeli 3D w edytorze Blender dla silnika gier jMonkeyEngine / Kopniak Piotr // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, vol. 249, s. 81-94 [MNiSW: 5]
4 Budowa, zasada, działania i zastosowania systemu rejestracji ruchu firmy Xsens / Kopniak Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 3049-3058 [MNiSW: 10]
5 Interfejsy programistyczne akcelerometrów dla urządzeń mobilnych typu Smartphone / Kopniak Piotr // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 12, s. 1477-1479 [MNiSW: 7]
6 Motion capture using multiple Kinet controllers / Kopniak Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, s. 26-29 [MNiSW: 14]
7 Oprogramowanie wspierające proces podania leku w szpitalu wykorzystujące urządzenia mobilne i kody kreskowe / Niedżwiadek Adrian, Kopniak Piotr // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2014, nr 35, s. 239-256 [MNiSW: 6]
8 Pomiary kątów ugięcia kończyny w stawie z wykorzystaniem inercyjnego systemu Motion Capture / Kopniak Piotr // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 8, vol. 60, s. 590-593 [MNiSW: 7]
9 Porównanie mechanizmów bezpieczeństwa popularnych systemów operacyjnych urządzeń mobilnych / Buryta Michał, Kopniak Piotr // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, vol. 4, s. 87-91
10 Porównanie szybkości działania wybranych funkcji skrótu i algorytmów szyfrowania / Górniak Dawid, Kopniak Piotr // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, vol. 4, s. 82-86
11 Pożegnanie. Prof. dr hab. inż. Volodymyr Harbarchuk / Kopniak Piotr, Kozieł Grzegorz // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 1, s. 8-8
12 Problems of implementation a geo-distributed data acquisition system for agricultural researches / Bober Dariusz, Kęsik Jacek, Kopniak Piotr // FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES - 2011, nr 3-4, vol. 36, s. 163-173 [MNiSW: 7]
13 Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect / Kopniak Piotr // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2012, nr 11, vol. 58, s. 1016-1018 [MNiSW: 7]
14 The use of multiple cameras for motion capture / Kopniak Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, vol. 90, s. 173-176 [MNiSW: 10]
15 Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania ruchu gałek ocznych i wspomagania osób sparaliżowanych / Kamiński Marek, Kopniak Piotr // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2014, nr 35, s. 219-238 [MNiSW: 6]
16 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu / Kamiński Marek, Kopniak Piotr, Żyła Kamil // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5168-5177 [MNiSW: 10]

Projekty wynalazcze (1)

1 Plansza do gry [ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 24314 (21) 26129] / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr, Czerwiński Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 7, s. 2370-2371 [MNiSW: 10]

Referaty (4)

1 Budowa, zasada, działania i zastosowania systemu rejestracji ruchu firmy Xsens / Kopniak Piotr // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 405-405
2 Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect / Kopniak Piotr // W: 9 Mižnarodna naukovo-tehnična konferenciâ. Metodi i zasobi vimirûvan' fizčnih veličin – Temperatura – 2012, L' viv, 25-28 Veresnâ, 2012: [Tezi dopovidej] - 2012, s. 226-227
3 The use of multiple cameras for motion capture / Kopniak Piotr // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 119-119
4 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu / Kamiński Marek, Kopniak Piotr, Żyła Kamil // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 5168 -5177

Rozdzialy(12)

1 Developing an educational board game using information technology / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7396-7405 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
2 Development of educational board game with appliance of low level electronics and high level interface / Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED, 2018, s. 4321-4329 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
3 Differentiating horse walk and trot on the basis of inertial motion capture / Kopniak Piotr, Bocian Krzysztof // W: 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 270-276 .- (Conference on Human System Interaction) [MNiSW: 15]
4 Image computer steganography based on steerable transformation / Kopniak Piotr // W: Computer technologies for information security; Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 150-182 [MNiSW: 30]
5 Java wrapper for Xsens motion capture system SDK / Kopniak Piotr // W: 7th International Conference on Human System Interactions (HSI) 2014 [WOS]; New York, USA: IEEE, 2014, s. 106-111 .- (Conference on Human System Interaction, ISSN: 2158-2246 ) [MNiSW: 10]
6 Natural interface for robotic arm controlling based on inertial motion capture / Kopniak Piotr, Kamiński Marek // W: 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 110-116 .- (Conference on Human System Interaction, ISSN 2158-2246) [MNiSW: 15]
7 Neural network and kalman filter use for improvement of inertial distance determination / Kopniak Piotr, Kamiński Marek // W: Man-machine interactions 4: 4th International Conference on Man-Machine Interaction,ICMMI,6-9 oktober 2015, Kocierz Pass [WOS]; [Red:] Gruca Aleksandra, Brachman Agnieszka, Kozielski Stanisław, Czachórski Tadeusz - Londyn: Springer International Publishing Switzerland, 2016, s. 103-114 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 391) [MNiSW: 15]
8 Nowe moduły dla systemu internetowego " SPARK' do wspomagania pracy sekretariatu oraz układania planu zajęć / Kopniak Piotr, Haponiuk Rafał, Wącior Maciej // W: Technologie informacyjne; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 33-53 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
9 Programowanie urządzeń mobilnych na platformie Java Micro Edition / Kopniak Piotr // W: Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości; [Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 65-81 [MNiSW: 4]
10 Przegląd funkcjonalności systemu "Spark" wspomagającego proces dydaktyczny uczelni wyższej / Kopniak Piotr // W: Kompetentny absolwent informatyki 2012; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 83-106
11 SOA System Integration with Web Services / Kopniak Piotr // W: Varia informatica 2011; Lublin: Polish Information Processing Society, 2011, s. 147-163
12 System zarządzania procesem dydaktycznym i komunikacją wykładowca-student / Kopniak Piotr // W: Kompetentny absolwent informatyki 2011; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 77-96