Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-3853-2013
ORCID 0000-0002-2040-8172

dr inż. Jacek Kęsik

Instytut Informatyki
j.kesik@pollub.pl
Liczba publikacji: 40
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(18)

1 An approach to computer-aided reconstruction of museum exhibits / Kęsik Jacek, Montusiewicz Jerzy, Kayumov Rahim // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 87-94 [MNiSW: 10]
2 Demand side management of power:technology and income / Bober Dariusz, Kęsik Jacek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 4, vol. 142, s. 278-286 [MNiSW: 10]
3 Interactive method of detecting color vision disorders in candidates for drivers / Laskowski Maciej, Kęsik Jacek, Bober Dariusz // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 42, s. 5-15 [MNiSW: 7]
4 KNIP na targach 3D POLAND 2012 / Kęsik Jacek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 1, s. 37-37
5 LDV / Kęsik Jacek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 2, s. 27-27
6 A method of controlling the electrical energy consumption consistent with the model of power modes / Kęsik Jacek, Bober Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 231-234 [MNiSW: 10]
7 Metoda pomiaru energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilania / Bober Dariusz, Kęsik Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 14-16 [MNiSW: 15]
8 Możliwości zastosowania niskokosztowych skanerów 3D w szkoleniu pracowników odpowiedzialnych za cyfryzację zbiorów muzealnych / Kęsik Jacek, Żyła Kamil // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5385-5394 [MNiSW: 10]
9 Niskobudżetowe metody skanowanie 3D w tworzeniu wirtualnych ekspozycji muzealnych / Kęsik Jacek, Montusiewicz Jerzy, Żyła Kamil // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 8, vol. 60, s. 664-667 [MNiSW: 7]
10 An overview of mobile solutions and applications for navigating visually impaired people / Bober Dariusz, Kęsik Jacek, Żyła Kamil // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 2055-2061 [MNiSW: 10]
11 Problems of implementation a geo-distributed data acquisition system for agricultural researches / Bober Dariusz, Kęsik Jacek, Kopniak Piotr // FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES - 2011, nr 3-4, vol. 36, s. 163-173 [MNiSW: 7]
12 Projekt Leonardo daVinci: MDE EE / Kęsik Jacek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, s. 29-30
13 Projekt systemu skanowania obiektów 3D, z wykorzystaniem platformy obrotowej i układu stereowizyjnego / Kęsik Jacek // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 12, vol. 57, s. 1483-1485 [MNiSW: 7]
14 Responsive web design – current state & needs analysis / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Kęsik Jacek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 11, vol. 161, s. 430-439 [MNiSW: 10]
15 Sharing and storing measurement results using WEB applications based on WebML models / Żyła Kamil, Kęsik Jacek // PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE - 2011, nr 252, s. 145-155 [MNiSW: 5]
16 Stan kształcenia zawodowego w kontekście projektu “Uzawodowienie inżynierskiego kształcenia informatyków na Politechnice Lubelskiej” / Kęsik Jacek, Żyła Kamil, Szymczyk Tomasz // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 5377-5384 [MNiSW: 10]
17 Technologie MDE w obsłudze aspektów społecznościowych usług transportowych, na przykładzie App Inventor / Żyła Kamil, Kęsik Jacek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, s. 3063-3068 [MNiSW: 4]
18 Wykorzystanie druku 3D w zastosowaniach automotive / Caban Jacek, Szala Mirosław, Kęsik Jacek, Czuba Łukasz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 573-579 [MNiSW: 7]

Monografie (2)

1 Visegrad countries:environmental problems and policies / Żyła Kamil, Kęsik Jacek, Šauer Petr.- Praga: CENIA, 2013, 271 s.
2 Współczesne Technologie Informatyczne. Technologie MDE w projektowaniu aplikacji internetowych / Kęsik Jacek, Żyła Kamil.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 170 s.

Projekty wynalazcze (1)

1 Plansza do gry [ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 24314 (21) 26129] / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr, Czerwiński Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 7, s. 2370-2371 [MNiSW: 10]

Referaty (8)

1 Domain-specific languages as tools for teaching 3D graphics / Kęsik Jacek, Żyła Kamil, Nowakowski Kamil // W: MODELSWARD 2014 - Proceedings of the 2nd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, Lisbon, Portugal, 7 - 9 January, 2014 - 2014, s. 498-503
2 Information and communication technologies as an aid in solving enviromental problems of visegrad countries / Żyła Kamil, Kęsik Jacek, Kęsik Marta // W: Visegrad Conference on Common Environmental Problems -2013, Prague on March 4th-5th 2013 - 2013, s. 161-173
3 A method of controlling the electrical energy consumption consistent with the model of power modes / Kęsik Jacek, Bober Dariusz // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 122-122
4 Metoda pomiaru energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilania / Bober Dariusz, Kęsik Jacek // W: 9 Mižnarodna naukovo-tehnična konferenciâ. Metodi i zasobi vimirûvan' fizčnih veličin – Temperatura – 2012, L' viv, 25-28 Veresnâ, 2012: [Tezi dopovidej] - 2012, s. 198-199
5 Możliwości zastosowania niskokosztowych skanerów 3D w szkoleniu pracowników odpowiedzialnych za cyfryzację zbiorów muzealnych / Kęsik Jacek, Żyła Kamil // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 5385 -5394
6 An overview of mobile solutions and applications for navigating visually impaired people / Bober Dariusz, Kęsik Jacek, Żyła Kamil // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 2055 -2061
7 Stan kształcenia zawodowego w kontekście projektu „Uzawodowienie inżynierskiego kształcenia informatyków na Politechnice Lubelskiej / Kęsik Jacek, Żyła Kamil, Szymczyk Tomasz // W: 18th International Conference Computer Systems Aided Science Industry and Transport, TRANSCOMP 2014, Zakopane, Poland, 1-4.12.2014 : conference proceedings - 2014, s. 5377 -5384
8 Technologie MDE w obsłudze aspektów społecznościowych usług transportowych, na przykładzie App Inventor / Żyła Kamil, Kęsik Jacek // W: 16 Międzynarodowa Konferencja Naukowa TransComp "Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu", 3-6 grudnia 2012, Zakopane - 2012, s. 3063-3068

Rozdzialy(11)

1 BPMN and WebML solution for web app-aided flow of dokuments / Żyła Kamil, Kęsik Jacek // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 114-125 [MNiSW: 5]
2 The concept of a 3D board game to recognise architectural monuments / Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Kęsik Jacek, Miłosz Marek, Tokovarov Mikhail // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m]: IATED Academy, 2017, s. 8665-8674 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
3 Developing an educational board game using information technology / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Barszcz Marcin, Dziedzic Krzysztof, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7396-7405 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
4 Experience in teaching computer graphics using a 3d historical project of the city / Kęsik Jacek // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L.Gómez, Martinez A.López, Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2016, s. 1707-1713 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
5 Image edges locator dedicated to visually impaired people - an experimental application for mobile devices / Pitera Anna, Bober Dariusz, Kęsik Jacek // W: IDAACS 2015 : 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications [WOS]; Warsaw: 2015, s. 660-665 [MNiSW: 15]
6 Interactive 3d environment for conducting demonstrations and training in the reconstruction of archaeological objects / Szymczyk Tomasz, Montusiewicz Jerzy, Kęsik Jacek // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L.Gómez, Martinez A.López, Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2016, s. 1278-1287 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
7 Multidisciplinary technologies for creating virtual museums – a case of archaeological museum development / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Kayumov Rahim // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 326-336 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
8 Podsumowanie i kierunki badań nad MDE na Politechnice Lubelskiej / Żyła Kamil, Kęsik Jacek // W: Kompetentny absolwent informatyki 2012; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 135-152
9 Proposal of a methodology for remote access to source materials for 3D scanning of museum objects by the SFM method / Kęsik Jacek, Montusiewicz Jerzy, Kayumov Rahim // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 1831-1840 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
10 Technical aspects of museum exposition for visually impaired preparation using modern 3D technologies / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 774-779 .- (IEEE Global Engineering Education Conference) [MNiSW: 15]
11 Using 3D replication technology in preparing didactic aid sets in the area of cultural heritage / Montusiewicz Jerzy, Czyż Zbigniew, Kęsik Jacek // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 1861-1871 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]