Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr Elżbieta Czarnocka

Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
e.czarnocka@pollub.pl
Liczba publikacji: 6
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(1)

1 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment / Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES - 2018, nr 3, vol. 12, s. 101-108

Referaty (2)

1 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment / Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // W: International Scholarly and Scientific Research & Innovation : Conference Proceedings, March 12-13, 2018, Miami USA - 2018, s. 363-369
2 Safety climate assessment and its impact on the productivity of construction enterprises / Silveira F., Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // W: International Scholarly and Scientific Research & Innovation : Conference Proceedings, March 12-13, 2018, Miami USA - 2018, s. 370-376

Rozdzialy(3)

1 Safety climate and its impact to the productivityof Polish construction enterprises / Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // W: Contemporary issues in economy : proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods; [Red:] Balcerzak Adam P., Pietryka Ilona - Toruń: Institute of Economic Research, 2017, s. 48-57 .- (Contemporary Issues in Economy, ISSN 2544-2384; nr 9)
2 Scaffold use risk assessment model SURAM / Rebelo Mario, Laranjeira P., Silveira F., Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocka Elżbieta, Szer Jacek, Hola Bożena, Czarnocka Katarzyna // W: Occupational safety and hygiene VI : selected contributions from the International Symposium Occupational Safety and Hygiene (SHO 2018), Guimarães, Portugal, 26-27 March 2018; [Red:] Arezes Pedro M. , Baptista João Santos, Barroso Mónica P. , Carneiro Paula , Cordeiro Patricio, Costa Nélson, Melo Rui B. , Miguel A. S., Perestrelo Gonçalo - Boca Raton [et al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 335-340
3 Scaffold use risk assessment model for construction process safety / Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocka Elżbieta, Szer Jacek, Hoła Bożena, Rebelo Mario, Czarnocka Katarzyna // W: International Safety, Health, and People in Construction Conference “Towards better Safety, Health, Wellbeing, and Life in Construction” : conference proceedings; [Red:] Emuze Fidelis, Behm Mike - Bloemfointein: Department of Built Environment Central Universitty of Technology, 2017, s. 275-284