Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Prof. dr hab. Maciej Mindur

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
m.mindur@pollub.pl
Liczba publikacji: 3
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Monografie (1)

1 Logistyka : nauka - badania - rozwój / Mindur Maciej[Red:] Mindur Maciej.- Warszawa ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2017, 808 s.

Rozdzialy(2)

1 Centra logistyczne w Republice Federalnej Niemiec / Mindur Maciej // W: Logistyka : nauka - badania - rozwój; [Red:] Mindur Maciej - Warszawa ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2017, s. 297-322
2 Europejska polityka logistyczna / Mindur Maciej // W: Logistyka : nauka - badania - rozwój; [Red:] Mindur Maciej - Warszawa ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2017, s. 51-74