Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Prof. dr hab. Maciej Mindur

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
m.mindur@pollub.pl
Liczba publikacji: 4
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(1)

1 Study of the links between the development of the world economy and transport in 1995–2015 / Mindur Maciej // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA = RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS - 2017, vol. 71, s. 65-72 [MNiSW: 8]

Monografie (1)

1 Logistyka : nauka - badania - rozwój / Mindur Maciej[Red:] Mindur Maciej.- Warszawa ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2017, 808 s.

Rozdzialy(2)

1 Centra logistyczne w Republice Federalnej Niemiec / Mindur Maciej // W: Logistyka : nauka - badania - rozwój; [Red:] Mindur Maciej - Warszawa ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2017, s. 297-322
2 Europejska polityka logistyczna / Mindur Maciej // W: Logistyka : nauka - badania - rozwój; [Red:] Mindur Maciej - Warszawa ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2017, s. 51-74