Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Dariusz Gutek

Instytut Informatyki
d.gutek@pollub.pl
Liczba publikacji: 19
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(12)

1 Elementy grywalizacji w logistyce / Laskowski Maciej, Gutek Dariusz, Muryjas Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 6589 -6593 [MNiSW: 10]
2 Mobilny system eksploatacji i obsługi serwisowej motocykla / Gutek Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 10, s. 144-149 [MNiSW: 7]
3 Model przetwarzania badań w pracowni radiologicznej powiązanej ze strukturą organizacyjną szpitala / Gutek Dariusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2012, nr 11, vol. 58, s. 959-961 [MNiSW: 7]
4 Modyfikacja oprogramowania silnika samochodu osobowego oraz jego wpływ na osiągi i ekonomię eksploatacji jednostki napędowej / Kuszewski Grzegorz, Świątek Dariusz, Gutek Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 1026-1030 [MNiSW: 7]
5 Narzędzia business intelligence w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem transportowym / Muryjas Piotr, Gutek Dariusz, Laskowski Maciej // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7697-7705 [MNiSW: 10]
6 Navigation in large-format buildings based on rfid sensors and Qr and Ar markers / Szymczyk Tomasz, Montusiewicz Jerzy, Gutek Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 263-273 [MNiSW: 10]
7 Projekt modyfikacji sterownika sterującego sektorami pamięci kontrolera obsługującego komputer pokładowy samochodu / Gutek Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 718-722 [MNiSW: 7]
8 Propozycja użycia znaczników elektronicznej identyfikacji w lokalizacji pacjentów i sprzętu medycznego / Gutek Dariusz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 7521-7529
9 Symulacja modelu komunikacji w pracowni radiologicznej oparta na modelu RIS / Gutek Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 5, vol. 89, s. 263-265 [MNiSW: 10]
10 Symulacja modelu komunikacji w pracowni radiologicznej szpitala oparta na modelu opracowanym przez organizację IHE / Gutek Dariusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 12, vol. 57, s. 1492-1494 [MNiSW: 7]
11 System wspomagający zaopatrzenie magazynu dystrybucyjnego / Gutek Dariusz // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 2304-2313 [MNiSW: 10]
12 System wspomagania obsługi motocykla na platformy mobilne / Gutek Dariusz, Laskowski Maciej, Muryjas Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 4385-4394 [MNiSW: 10]

Monografie (1)

1 Współczesne Technologie Informatyczne. Eksploatacja baz danych / Muryjas Piotr, Skublewska-Paszkowska Maria, Gutek Dariusz.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2011, 199 s.

Referaty (4)

1 Model przetwarzania badań w pracowni radiologicznej powiązanej ze strukturą organizacyjną szpitala / Gutek Dariusz // W: IX Mižnarodna naukovo-tehnična konferenciâ. Metodi i zasobi vimirûvan' fizčnih veličin – Temperatura – 2012, L' viv, 25-28 Veresnâ, 2012 - 2012, s. 216-217
2 The proposal of using electronic identification tags in tracing patients and medical equipment / Gutek Dariusz // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 150-150
3 Simulation of the communications model of a radiological laboratory, based on the model prepared by the IHE organization / Gutek Dariusz // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 153-153
4 System wspomagający zaopatrzenie magazynu dystrybucyjnego / Gutek Dariusz // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 320-320

Rozdzialy(2)

1 Multimedia data storage in database systems / Gutek Dariusz // W: Varia informatica 2011; [Red:] Miłosz Marek - Lublin: Polish Information Processing Society, 2011, s. 91-102
2 Technologie weryfikacji lokalizacji pacjenta oraz sprzętu medycznego z użyciem znaczników elektronicznej identyfikacji / Michalak Kamil, Szukiewicz Andrzej, Gutek Dariusz // W: Informatyka-nauka i praktyka 2012; [Red:] Miłosz Marek, Skublewska-Paszkowska Maria - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 25-38