Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-3764-2013

Mgr inż. Magdalena Borys

Instytut Informatyki
Liczba publikacji: 60
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(19)

1 Badania użyteczności z użytkownikiem – staż naukowy we Francji / Borys Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, s. 22-22
2 Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych / Borys Magdalena, Plechawska-Wójcik Małgorzata // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, vol. 35, s. 63-77 [MNiSW: 7]
3 A case study of driver behaviour using eye-tracker / Borys Magdalena // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 699-705 [MNiSW: 10]
4 Classification of user performance in the Ruff Figural Fluency Test based on eye-tracking features / Borys Magdalena, Barakate Sara, Hachmoud Karim, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Krukow Paweł, Kamiński Marek // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
5 Disturbed functional connectivity within the left prefrontal cortex and sensorimotor areas predicts impaired cognitive speed in patients with first-episode schizophrenia / Krukow Paweł, Jonak Kamil, Karakuła- Juchnowicz Hanna, Podkowiński Arkadiusz, Jonak Katarzyna, Borys Magdalena, Harciarek Michał // PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING - 2018, vol. 275, s. 28-35 [MNiSW: 30]
6 EEG spectral analysis of human cognitive workload study / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Wawrzyk Martyna, Wesołowska Kinga, Kaczorowska Monika , Tokovarov Mikhail, Dmytruk Roman, Borys Magdalena // STUDIA INFORMATICA - 2017, nr 2, vol. 38, s. 17-30 [MNiSW: 9]
7 Experience of Test Driven Development adoption in software industry / Borys Magdalena, Skublewska-Paszkowska Maria // METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ - 2011, nr 2, vol. 27, s. 5-13 [MNiSW: 4]
8 Eye-tracking metrics in perception and visual attention research / Borys Magdalena, Plechawska-Wójcik Małgorzata // EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES - 2017, nr 3, vol. 16, s. 11-23 [MNiSW: 7]
9 Improving data processing performance for web applications using object-relational mapping / Borys Magdalena, Pańczyk Beata // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 2, vol. 164, s. 387-395
10 Integration mechanism of chosen biological databases / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 6, vol. 132, s. 422-429 [MNiSW: 10]
11 Knowledge base in software project estimation / Miłosz Marek, Borys Magdalena // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 53, s. 191-201 [MNiSW: 7]
12 Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 32, s. 270-284 [MNiSW: 7]
13 Software economics driven by requirements engineering / Borys Magdalena // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 6, vol. 120, s. 310-315 [MNiSW: 10]
14 Stanowisko eyetrackingu w ramach Laboratorium Komputerowej Analizy Ruchu w Przestrzeni 3D / Borys Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 2, vol. 36, s. 34-34
15 Uczenie się przez całe życie” (LdV) – pierwsze spotkanie partnerów projektu / Borys Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 1, s. 15-15
16 Użyteczność i dostępność GUI - nowy projekt LdV / Borys Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, s. 30-30
17 Web analytics combined with eye tracking for successful user experience design: a case study / Borys Magdalena, Czwórnóg Monika, Ratajczyk Tomasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 4, vol. 12, s. 96-110 [MNiSW: 11]
18 Wiedza studentów informatyki Politechniki Lubelskiej o platformach e-learningowych / Borys Magdalena, Łukasik Edyta // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 2, s. 13-15 [MNiSW: 3]
19 Zastosowania analizy ruchu oczu w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych / Borys Magdalena // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 5, s. 55-63 [MNiSW: 7]

Monografie (3)

1 Przewodnik organizacji kształcenia zawodowego (POKZ) / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 19 s.
2 Ukrainian economics : actual research problems in Eastern Europe / Borys Magdalena, Kharlamova Ganna [Red:] Borys Magdalena, Kharlamova Ganna .- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 123 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Współczesne technologie informatyczne. Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Plechawska-Wójcik Małgorzata.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 210 s.

Referaty (9)

1 A case study of driver behaviour using eye-tracker / Borys Magdalena // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 142-142
2 Contribution of international seminars on computer science to education adjustment on European IT industry market / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Borys Magdalena // W: 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL), 26-28 Sept. 2012, Villach, Austria - 2012, s. 1-7 [MNiSW: 10]
3 Efficient organization of workshops on creating teaching materials in the PROMIS project / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Borys Magdalena // W: VI International Scientifical and Practical Conference Informatization od Society : proceedings - Astana, 2017, s. 36-39
4 Experiences, assessment and future perspectives of cooperation between LUT university and ICT industry / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Borys Magdalena // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2013, Berlin, Germany - 2013, s. 324-328
5 Expert vs Novice Evaluators - comparison of heuristic evaluation assessment / Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: 16th International Conference on Enterprise Information Systems – ICEIS 2014, 27th - 30th April 2014, Lisbon, Portugal - 2014, s. 144-149
6 International seminars as a part of modern master computer science education / Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Luján-Mora S. // W: 6th International Conference of Technology, Education and Development (INTED) Location : Valencia, SPAIN Date: MAR 05-07, 2012 - 2012, s. 1494-1500 [MNiSW: 10]
7 Knowledge exchange portal as a tool for long-term contacts with graduated students and industry / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Miłosz Elżbieta, Grzegórski Stanisław // W: GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON), 2012 IEEE, 17-20 APRIL 2012, MARRAKECH - 2012
8 Methods and technologies for quality improving of student team software projects / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena // W: GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON), 2012 IEEE, 17-20 APRIL 2012, MARRAKECH - 2012
9 Using deming cycle for strengthening cooperation between industry and university in IT engineering education program / Borys Magdalena, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata // W: 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL), 26-28 Sept. 2012, Villach, Austria - 2012, s. 1-4 [MNiSW: 10]

Rozdzialy(29)

1 An analysis of EEG signal combined with pupillary response in the dynamics of human cognitive processing A case study / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena // W: 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 378-385 .- (Conference on Human System Interaction, ISSN 2158-2246) [MNiSW: 15]
2 An analysis of eye-tracking and electroencephalography data for cognitive load measurement during arithmetic tasks / Borys Magdalena, Tokovarov Mikhail, Wawrzyk Martyna, Wesołowska Kinga, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Dmytruk Roman, Kaczorowska Monika // W: 10th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 287-292 .- (International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering , ISSN 1843-8571) [MNiSW: 15]
3 Business insights into professionalization of ICT studies / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2015, s. 5846-5855 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
4 Classifying cognitive workload using eye activity and EEG features in arithmetic tasks / Borys Magdalena, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Wawrzyk Martyna, Wesołowska Kinga // W: Information and Software Technologies, ICIST 2017; [Red:] Damaševičius Robertas, Mikašytė Vilma - Cham ; Switzerland: Springer, 2017, s. 90-105 .- (Communications in Computer and Information Science , ISSN 1865-0929)
5 The comprehensive approach to students it research projects developing / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valencia: IATED Academy, 2016, s. 835-843 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
6 Comprehensive measurements of human motion parameters in research projects / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Dzieńkowski Mariusz // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valencia: IATED Academy, 2016, s. 8597-8605 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
7 Developing a mooc – the aukee project evaluation Findings / Borys Magdalena, Cachero Cristina, Caffiau Sybille, Miłosz Marek // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valencia: IATED-Int Assoc Technology Education, 2014, s. 1811-1818 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
8 E-learning wspomagający dydaktykę na kierunku Informatyka / Borys Magdalena, Łukasik Edyta // W: Kompetentny absolwent informatyki 2011; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 49-62
9 From e-learning to MOOC – the AUKEE project case study / Borys Magdalena, Caffiau Sybille, Laskowski Maciej, Lujan-Mora Sergio, Meillon Brigitte, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata // W: EDULEARN 14 : 6th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 7th-9th July 2014 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2014, s. 6701-6708 .- (EDULEARN Processing, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 10]
10 Implementing game elements into didactic process: a case study / Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: MakeLearn 2013 : Active Citizenship by Knowledge Management and Innovation : proceedings of the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013 : 19-21 June 2013, Zadar, Croatia; [Red:] Dermol Valerij, Širca Nada Trunk, Ðaković Goran - Bangkok: ToKnowPress International Academic Publisher, 2013, s. 819-824 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
11 Is gamification a way to educate users in the field of ebanking / Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Martínez A. López, Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, s. 5019-5028 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 15]
12 The joint seminars for students and teachers – an effective learning method / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Muzafarov Dilshod, Rahimov Jamshid // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 8593-8598 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
13 Measuring cognitive workload in arithmetic tasks based on response time and EEG features / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Tokovarov Mikhail, Kaczorowska Monika // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017. Pt 1; [Red:] Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 59-72 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 655)
14 Memorability experiment vs. expert method in websites usability evaluation / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: ICEIS : proceedings of the 15th International Conference on Enterprise Information Systems. Vol. 3 [WOS]; Setúbal ; Portugalia: Scitepress AV D Manuell, 2013, s. 151-157 [MNiSW: 10]
15 Mobile application usability testing in quasi-real conditions a case study of a mobile eye tracker / Borys Magdalena, Miłosz Marek // W: 8th International Conference on Human System Interactions (HSI) 2015 [WOS]; New York: IEEE, 2015, s. 381-387 .- (Browse Conference Publication) [MNiSW: 15]
16 Professionalization of computer science studies - experience sharing in EU / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Borys Magdalena // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valencia: IATED-Int Assoc Technology Education, 2014, s. 328-335 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
17 Professionalization of computer science studies - project results and evaluation / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Borys Magdalena // W: Proceedings of 2015 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) [WOS]; 2015, s. 704-708 .- (IEEE Global Engineering Education Conference, ISSN 2165-9567) [MNiSW: 15]
18 Quality improvement of ERP system GUI using expert method: a case study / Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: International Conference on Human System Interaction (HSI) 2013 [WOS]; [Red:] Paja W. A., Wilamowski B. M. - New York: IEEE, 2013, s. 145-152 .- (Conference on Human System Interaction) [MNiSW: 10]
19 Quo vadis, e-gospodarko? / Borys Magdalena, Laskowski Maciej // W: Technologie informacyjne; [Red:] Mazurek Paweł, Laskowski Maciej, Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-21 .- (Problemy współczesnej inżynierii)
20 The student, the professor and the player: usage for gamification and serious games in academic education – a survey / Laskowski Maciej, Borys Magdalena // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Martínez A. López, Candel Torres I. - IATED Academy, 2016, s. 2933-2941 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
21 Synergy effect in GUI usability and accessibility education improvement / Borys Magdalena, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Mora S.L, Caffiau Sybille // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2013 [WOS]; New York: IEEE, 2013, s. 311-317 .- (IEEE Global Engineering Education Conference, ISSN 2165-9567) [MNiSW: 10]
22 System for public financial support of the innovation activities / Melnyk A., Borys Magdalena // W: Innovations and sustainable development : actual research problems in Eastern Europe; [Red:] Laskowski Maciej, Šauer Petr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 11-24 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
23 Teaching software usability engineering: classroom experience / Borys Magdalena // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valencia: IATED Academy, 2016, s. 2712-2717 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
24 Test Driven Development approach in practice / Borys Magdalena, Skublewska-Paszkowska Maria // W: Varia informatica 2011; [Red:] Miłosz Marek - Lublin: Polish Information Processing Society, 2011, s. 9-22
25 Using machine learning models to classify user performance in the ruff figurai fluency test from eye-tracking features / Borys Magdalena, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Barakate Sara, Hachmoud Karim, Krukow Paweł // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
26 Verifying gamification techniques impact on learners behaviour using eye movement analysis / Borys Magdalena // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Martínez A. López, Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 15]
27 Why game elements make learning so attractive? A case study using eye-tracking technology / Borys Magdalena, Mitaszka Mateusz, Pudło Przemysław // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Martínez A. López, Candel Torres I. - Valencia: IATED Academy, 2016, s. 2774-2780 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
28 Wykorzystanie platformy e-learningowej na kierunku Informatyka / Borys Magdalena, Łukasik Edyta // W: Kompetentny absolwent informatyki 2012; [Red:] Miłosz Marek, Wójcik Waldemar - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 53-64
29 Анализ тенденций и резервов роста производитеьности труда в трансформационной экономике Украины = Analiz tendencji i rezervov rosta proizvoditevnosti truda v transformacionnoj ekonomike Ukrainy / Tanasienko Nataliâ Petrovna, Borys Magdalena // W: Национальная и региональная экономика : текущие научные проблемы Восточной Европы [Nacional'naâ i regional'naâ ekonomika: tekuŝie naučnye problemy vostočnoj Evropy]; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 108-119 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)