Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0001-9271-8797

dr inż. Magdalena Grudzińska

Katedra Budownictwa Ogólnego
m.grudzinska@pollub.pl
Liczba publikacji: 34
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(26)

1 Balkony o różnej konstrukcji – cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2011, nr 6, s. 20-22 [MNiSW: 5]
2 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 1. : Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 7-8, vol. 19, s. 36-41 [MNiSW: 4]
3 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 3 : Kształt balkonu a zyski energetyczne / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 10, vol. 19, s. 22-26 [MNiSW: 4]
4 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 4, Wpływ rodzaju oszklenia na zapotrzebowanie na energię / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2015, nr 3, s. 49-55 [MNiSW: 6]
5 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz.2 : Wpływ powierzchni oszklenia na zyski energetyczne. / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 9, vol. 19, s. 50-55 [MNiSW: 4]
6 Czynniki wpływające na efektywność energetyczną obudowy balkonu / Grudzińska Magdalena // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2012, nr 3, s. 149-157 [MNiSW: 5]
7 Dane klimatyczne a zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych o różnej konstrukcji / Grudzińska Magdalena, Jakusik Ewa // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2014, nr 10, s. 20-24 [MNiSW: 4]
8 Dobór oszklenia w pasywnych systemach szklarniowych na przykładzie oszklonego balkonu / Grudzińska Magdalena // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 105-112 [MNiSW: 9]
9 Dobór typu oszklenia ze względu na ograniczenie zużycia energii w pomieszczeniach mieszkalnych / Grudzińska Magdalena // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 3, vol. 12, s. 39-46 [MNiSW: 3]
10 Efektywność energetyczna lokali mieszkalnych z oszklonymi balkonami w polskich warunkach klimatycznych / Grudzińska Magdalena // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 8, s. 56-59 [MNiSW: 8]
11 Energy performance of buildings in Poland on the basis of different climatic data / Grudzińska Magdalena, Jakusik Ewa // INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT - 2017, nr 4, vol. 24, s. 551-566 [MNiSW: 20]
12 Glazed balconies as passive greenhouse systems – potential of their use in Poland / Grudzińska Magdalena // BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY - 2016, nr 5, vol. 37, s. 555-572 [MNiSW: 25]
13 Greenhouse systems in quasi-stationary and dynamic modelling / Grudzińska Magdalena // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2018, vol. 5, s. 73-82 [MNiSW: 13]
14 Konstrukcja okien a bilans cieplny pomieszczenia / Grudzińska Magdalena // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 7-8, s. 56-59 [MNiSW: 3]
15 Modele matematyczne transmisji promieniowania przez komórkowe izolacje transparentne / Grudzińska Magdalena // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2011, nr 4, vol. 6, s. 21-26 [MNiSW: 2]
16 The officiency of a typical meteorological year and actual climatic data in the analysis of energy demand in buildings / Grudzińska Magdalena, Jakusik Ewa // BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY - 2015, nr 6, vol. 36, s. 658-669 [MNiSW: 25]
17 Overheating in a UK high-rise retrofit apartment block – ranking of measures available to case study occupants based on modelling / Baborska-Narożny Magdalena, Grudzińska Magdalena // ENERGY PROCEDIA [WOS] - 2017, vol. 111, s. 578-587 [MNiSW: 15]
18 Overheating in retrofitted flats: occupant practices, learning and interventions / Baborska-Narożny Magdalena, Stevenson Fionn, Grudzińska Magdalena // BUILDING RESEARCH AND INFORMATION - 2017, nr 1-2, vol. 45, s. 40-59 [MNiSW: 40]
19 Powłoki spektralnie selektywne jako elementy kształtujące zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 2, vol. 19, s. 25-30 [MNiSW: 4]
20 Ściany zewnętrzne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2012, nr 3, s. 18-23 [MNiSW: 5]
21 Typowy rok meteorologiczny i późniejsze dane klimatyczne jako czynniki kształtujące zapotrzebowanie na energię / Grudzińska Magdalena, Jakusik Ewa // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2016, nr 3, s. 44-50 [MNiSW: 5]
22 Validation of a dynamic simulation program according to EN ISO 15265 / Grudzińska Magdalena // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-10
23 Węzły konstrukcyjne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2012, nr 5, s. 35-39 [MNiSW: 5]
24 Wielkość okien a bilans cieplny pomieszczenia / Grudzińska Magdalena // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2011, nr 10, s. 32-35 [MNiSW: 3]
25 Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym - porównanie metody bilansowej i symulacyjnej / Grudzińska Magdalena // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2013, nr 2, s. 34-38 [MNiSW: 4]
26 Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji / Grudzińska Magdalena // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2013, nr 1, s. 62-65 [MNiSW: 4]

Monografie (1)

1 Low energy and passive buildings / Grudzińska Magdalena, Ostańska Anna, Życzyńska Anna.- Warszawa: Grupa MEDIUM, 2017, 109 s.

Referaty (2)

1 Modele matematyczne transmisji promieniowania przez płytowe izolacje transparentne / Grudzińska Magdalena // W: MATERIAŁY KONFERENCYJNE XIII POLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź- Słok, 14-17 czerwca 2011r. - 2011, s. 0-0
2 Zyski Energetyczne w systemach szklarniowych - porównanie metod obliczeń wg. ISO 13790 / Grudzińska Magdalena // W: XVI Polska Konferencja Naukowo-Techniczna : Fizyka Budowli w Teorii I Praktyce, 20-22 czerwca 2017, Łódź - Słok - 2017, s. 39-48

Rozdzialy(5)

1 Climatic zones in Poland and the demand for heating in a typical residential building / Grudzińska Magdalena // W: Sustainable Built Environment Conference 2016 in Hamburg : Strategies, Stakeholders, Success factors, 7th - 11th March 2016 ; Conference Proceeding; Hamburg: Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ZEBAU - Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH, Hamburg, 2016, s. 228-237
2 Możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło poprzez zabudowę loggii / Grudzińska Magdalena // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2012, s. 287-292
3 Oszklone balkony i ich wpływ na zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych / Grudzińska Magdalena // W: Fizyka budowli w teorii i praktyce = Building physics in theory and practice; [Red:] Klemm Piotr - Łódź: Intytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm, 2013, s. 41-46
4 Passive greenhouse systems in Poland / Grudzińska Magdalena // W: International Science Index 17 2015 : International Scholarly and Scientific Research and Innovation, 9-10 July 2015, Prague, Czech Republic : [abstrakty]; Prague: 2015, s. 164-164
5 Przegrody oszklone w budynkach energooszczędnych / Grudzińska Magdalena // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, s. 57-66 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)