Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr hab. inż., prof. PL Jerzy Podgórski

Katedra Mechaniki Budowli
j.podgorski@pollub.pl
Liczba publikacji: 41
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(13)

1 Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, vol. 15, s. 195-208 [MNiSW: 6]
2 Badanie cech mechanicznych porowatego gipsu / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 4, vol. 14, s. 43-54 [MNiSW: 6]
3 Comparison of crack propagation analyses in a pull-out test / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy, Siegmund Michał // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 130011-1-130011-8 [MNiSW: 15]
4 Criterion for angle prediction for the crack in materials with random structure / Podgórski Jerzy // MECHANICS AND CONTROL - 2011, nr 4, vol. 30, s. 229-233 [MNiSW: 5]
5 The criterion for determining the direction of crack propagation in a random pattern composites / Podgórski Jerzy // MECCANICA - 2017, nr 8, vol. 52, s. 1923-1934 [MNiSW: 30]
6 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects / Halicka Anna, Podgórski Jerzy // PROCEDIA ENGINEERING - 2017, vol. 193, s. 50-57
7 Identification of the operating parameters for the mechanical system using EMD algorithm / Jonak Józef, Machrowska Anna, Podgórski Jerzy, Bęc Jarosław // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2016, vol. 83, s. 1-4 [MNiSW: 15]
8 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 050005-1-050005-7 [MNiSW: 15]
9 Numerical results quality in dependence on abaqus plane stress elements type in big displacements compression test / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2017, nr 4, vol. 13, s. 56-64 [MNiSW: 11]
10 Podsumowanie badań laboratoryjnych piaskowca pod kątem analizy wyrywania kotwy / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy, Kalita Marek, Siegmund Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 3, vol. 16, s. 113-123 [MNiSW: 6]
11 Preface: Computer Methods in Mechanics (CMM2017 / Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Burczyński Tadeusz , Kuczma Mieczysław, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 1-3
12 Wind flow around a church - case study / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Podgórski Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 110002-1-110002-8 [MNiSW: 15]
13 Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie betonu i skał metodą "brazylijską" w konfrontacji z zastosowanym kryterium zniszczenia materiału / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 191-200 [MNiSW: 3]

Monografie (3)

1 Introduction to Theory of Elasticity and Plasticity / Huu Viem Nguyen, Podgórski Jerzy.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 129 s.
2 Numeryczne badania skrawania skał anizotropowych dyskiem asymetrycznym / Jonak Józef, Podgórski Jerzy.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, .- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
3 Surface Girders / Podgórski Jerzy, Bęc Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 99 s.

Referaty (20)

1 Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym / Podgórski Jerzy, Jonak Józef // W: XXV Konferencja Naukowa „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych” 22-25.01.2012 r., Zakopane - 2012, s. 45-45
2 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials / Podgórski Jerzy // W: AMCM 2011, 7th International Conference Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonery Structures, 13-15 czerwca, 2011, Kraków - 2011, s. 309-310
3 Analysis of the crack propagation in composites with irregular microstructure / Podgórski Jerzy // W: ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures, 15-18 June, Lisbon, Portugal: Book of Abstract - 2015
4 Analytical and numerical investigation of the adhesive layer in sandwich composites / Podgórski Jerzy, Mróz Zenon // W: MECHCOMP 2: 2nd International Conference on Mechanics of Composites, Universit of Porto, Portugalia, 11-14 July 2016: Proceedings - 2016, s. 33-33
5 Badania drgań budynków przemysłowych / Wielgos Piotr, Podgórski Jerzy, Nowicki Tomasz, Bęc Jarosław // W: Ogólnopolska Konferencja " Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych", 10-11 stycznia 2012, Warszawa - 2013, s. 271-276
6 Comparison of crack propagation analyses in a pull-out test / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy, Siegmund Michał // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 17-18
7 The criterion for determining the direction of crack propagation in a random pattern composites / Podgórski Jerzy // W: IWCMM24:24th International Workshop on Computational Micromechanics of Materials, October 1 - 3, 2014, Madrid, Spain - 2014, s. 1-2
8 Criterion for predicting direction of the crack in composites with random structure / Podgórski Jerzy // W: ECCOMAS European Congress on Computational Methods in Applied Science and Engineering, 10-14.09.2012 r., Wiedeń, Austria - 2012
9 Criterion for predicting direction of the crack in composites with random structure / Podgórski Jerzy // W: CFRAC 2011: International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures, 6-8 June 2011 Barcelona, Spain - 2011
10 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects / Halicka Anna, Podgórski Jerzy // W: 9th International Conference, AMCM'2017 - Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures : keynote lectures & abstracts, Gliwice, June 5-7, 2017 - 2017, s. 113-114
11 Experimental and numerical study of glass-fiber 90o composites inner-damage by the Fick thermal water absorption/desorption model / Sadowski Tomasz, Podgórski Jerzy, Papadopoulos George A., Kytopoulos Victor N. // W: 22nd International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-22), 13-19 july 2014, Saint Julian’s, Malta - 2014, s. 1-2
12 Explanation of the mechanism of destruction of the cylindrical sample in the Brazilian test / Podgórski Jerzy, Gontarz Jakub // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.1, Short papers - 2015, s. 95-96
13 Identification of the operating parameters for the mechanical system using EMD algorithm / Jonak Józef, Machrowska Anna, Podgórski Jerzy, Bęc Jarosław // W: CSNDD 2016 : 3rd International Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis, May 23-25, Marrakech 2016, Morrocco : Booklet of Abstracts - 2016, s. 23-23
14 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 21-22
15 Numeryczne i doświadczalne badania delaminacji elementów z drewna klejonego / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // W: VIII Sympozjon Kompozyty - konstrukcje warstwowe, Wrocław - Różanka, 26-29 października 2017 - 2017, s. 21-22
16 Prediction the crack direction in brittle matrix composites with irregular structure / Podgórski Jerzy, Jonak Józef // W: 22nd International Conference on Composites/Nano Engineering (ICCE-22), 13-19 july 2014, Saint Julian’s, Malta - 2014, s. 1-2
17 Prediction the direction of crack propagation in composites with irregular structure / Podgórski Jerzy // W: CMM2013 – 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics, 27–31 August 2013, Poznań, Poland - 2013, s. 9-10
18 Simulation of disc cutting tool operation on stratified rocks / Jonak Józef, Podgórski Jerzy // W: ECCOMAS European Congress on Computational Methods in Applied Science and Engineering, 10-14.09.2012 r., Wiedeń, Austria - 2012
19 Simulation of operation of disc cutting tool on stratified rocks / Podgórski Jerzy, Jonak Józef // W: CFRAC 2011: International Conference on Computational Modeling of Fracture and Failure of Materials and Structures, 6-8 June 2011 Barcelona, Spain - 2011
20 Wind flow around a church - case study / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Podgórski Jerzy // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017, s. 15-16

Rozdzialy(5)

1 Analiza dynamiczna żelbetowej dzwonnicy wraz z oceną jej uszkodzeń korozyjnych / Halicka Anna, Podgórski Jerzy, Bocian Brygida, Jamińska-Gadomska Paulina // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2017, s. 385-396
2 Explanation of the mechanism of destruction of the cylindrical sample in the Brazilian test / Podgórski Jerzy, Gontarz Jakub // W: Advances in Mechanics : Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues [WOS]; [Red:] Kleiber Michał, Burczyński Tadeusz , Wilde Krzysztof, Górski Jarosław, Winkelmann Karol, Smakosz Łukasz - Boca Raton [etc.]: Taylor and Francis Group, 2016, s. 479-483 [MNiSW: 15]
3 Metody numeryczne w zagadnieniach przepływów / Podgórski Jerzy // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 221-260
4 Program STELM do budowania macierzy sztywności konstrukcji / Nowicki Tomasz, Podgórski Jerzy // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 205-220
5 Symulacja numeryczna turbulentnego pola prędkości wiatru programem WINDSYM / Błazik-Borowa Ewa, Podgórski Jerzy, Bęc Jarosław // W: System AERODYNBUD i jego zastosowania w aerodynamice budowli i inżynierii wiatrowej; [Red:] Flaga Andrzej, Lipecki Tomasz - Lublin ; Kraków: Politechnika Lubelska ; Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 2011, s. 9-30