Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-5534-2013
ORCID 0000-0002-2200-8471

dr inż. Bronisław Samujło

Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
b.samujlo@pollub.pl
Liczba publikacji: 52
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(17)

1 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem / Klepka Tomasz, Samujło Bronisław // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2013, nr 3, s. 191-194 [MNiSW: 5]
2 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC / Tor-Świątek Aneta, Samujło Bronisław // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2012, nr 5, s. 44-46
3 Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 60-70 [MNiSW: 4]
4 The extrusion of plasticized poly(vinyl chloride) in an extruder with a modified feed zone. Pt 1: Extrusion process / Sikora Janusz, Samujło Bronisław, Stasiek Andrzej // JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING - 2015, nr 2, vol. 35, s. 191-198 [MNiSW: 15]
5 Impact of feed opening width and position on pvc extrusion process effectiveness / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING - 2013, nr 3, vol. 28, s. 291-299 [MNiSW: 20]
6 The impact of selected granulometric properties of poly(vinyl chloride) on the effectiveness of the extrusion process / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING - 2013, nr 1, s. 77-85 [MNiSW: 15]
7 Influence of a feed-opening section on the output and selected mechanical properties of a poly(vinyl chloride) extrudate / Sikora Janusz, Samujło Bronisław, Dzwonkowski Janusz // ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 33 [MNiSW: 30]
8 Investigation of the poly(vinyl chloride) extrusion process using a feed throat with a feed pocket / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE - 2014, nr 9, vol. 54, s. 2037-2045 [MNiSW: 25]
9 The mechanical properties of plasticized PVC rocessed in an extruder with a modified feed zone / Sikora Janusz, Samujło Bronisław, Stasiek Andrzej, Tor-Świątek Aneta // INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING - 2015, nr 3, vol. 30, s. 359-365 [MNiSW: 15]
10 Obszar pomiędzy głowicą wytłaczarską kalibratorem - analiza rozkładu temperatury / Klepka Tomasz, Samujło Bronisław // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2015, nr 6, s. 43-45
11 Proces wytłaczania i wybrane właściwości folii z polietylenu o zmniejszonej palności / Samujło Bronisław // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 208-210 [MNiSW: 4]
12 Sterowanie procesem wtryskiwania / Samujło Bronisław, Kowalska Beata // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2014, nr 1, s. 18-20
13 Štúdium vplyvu degradačného prostredia na vlastnosti polymérnych kompozitov vyrábaných vstrekovaním / Samujło Bronisław, Dulebová L'udmila // PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE - 2014, nr 1, s. 74-77
14 Use of thermo vision research to analyze the thermal stability of microcellular extrusion process of poly(vinyl chloride) / Tor-Świątek Aneta, Samujło Bronisław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 1, vol. 15, s. 58-61 [MNiSW: 15]
15 Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczania / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 511-517 [MNiSW: 4]
16 Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczania / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 4, s. 16-20
17 Wybrane aspekty funkcjonowania układu uplastyczniającego wytłaczarki ze zmodyfikowaną strefą zasypu / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 6, s. 562-566 [MNiSW: 5]

Monografie (1)

1 Właściwości mechaniczne i cieplne tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Samujło Bronisław[Red:] Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Samujło Bronisław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 153 s.- (Podręzniki - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (12)

1 Kompozycja termoplastyczna poliolefinowa o obniżonym współczynniku tarcia i gęstości [Zgłoszenie nr (21) 407416 ] / Samujło Bronisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 19, s. 25-25 [MNiSW: 2]
2 Płyta chodnikowa [ Prawo z rejestracji nr 20071 wzoru przemysłowego] / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2013, 11, s. 2800-2800 [MNiSW: 10]
3 Płyta chodnikowa [ Prawo z rejestracji nr 19259 wzoru przemysłowego] / Samujło Bronisław, Sikora Janusz, Krasinskyi Volodymyr, Moravskyi Volodymyr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2013, 4, s. 888-888 [MNiSW: 10]
4 Płyta chodnikowa [ Prawo z rejestracji nr 19368 wzoru przemysłowego] / Samujło Bronisław, Sikora Janusz, Krasinskiy Volodymyr, Moravskyi Volodymyr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2013, 5, s. 1156-1156 [MNiSW: 10]
5 Płyta podjazdowa [Prawo z rejestracji nr 22584 wzoru przemysłowego] / Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 8, s. 2253-2253 [MNiSW: 10]
6 Płyta podjazdowa [Prawo z rejestracji nr 22585 wzoru przemysłowego] / Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 8, s. 2253-2253 [MNiSW: 10]
7 Płyta tarasowa [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 20946 (21) 22131] / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 10, s. 2617-2617 [MNiSW: 10]
8 Płyta tarasowa [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 20947 (21) 22132] / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 10, s. 2617-2617 [MNiSW: 10]
9 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Patent nr (11) 224124 (21) 407415] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, s. 3100-3101 [MNiSW: 30]
10 Sposób wytwarzania kompozycji polimerowej termoplastycznej [Zgłoszenie nr (21) 407415 ] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław, Duleba Branislav // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 19, s. 24-24 [MNiSW: 2]
11 Wytłaczarka uplastyczniająca [Patent nr (11) 227726 (21) 416329] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 9-9 [MNiSW: 30]
12 Wytłaczarka uplastyczniająca [Zgłoszenie nr (21) 416329] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 14-14

Referaty (12)

1 Badania wybranych właściwości recyrkulowanego polietylenu o zmniejszonej palności / Samujło Bronisław, Wysocka Małgorzata // W: Recykling i Odzysk, Innowacyjne Technologie Materiałów Polimerowych, Nauka-Przemysł 2017 : [książka streszczeń] - 2017, s. 40-40
2 Bezhalogenowe środki opóźniające palenie tworzyw / Samujło Bronisław, Gajos Ivan // W: VI Scientific-Technical Conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry": book of abstracts, April 25-28, 2012, Lviv - 2012, s. 73-73
3 Comparative strength tests of selected polycaprolactam (PA6) adhesive bonded joints / Rudawska Anna, Samujło Bronisław // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
4 Efektywność procesu wytłaczania tworzywa przy zmiennych warunkach jego zasilania / Samujło Bronisław, Sikora Janusz, Greškovič František // W: PRO-TECH-MA 2014 - Progressive Technologies and Materials in Mechanical Engineering, 4-6 czerwca 2014 : [streszczenia referatów] - 2014, s. 9-10
5 The influence of recycling process of extruded unflammable polyethylene on its surface geometric structure / Samujło Bronisław, Rudawska Anna // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
6 The influence of the selected ranulometric properties of plasticized polyvinyl chloride on the course of the extrusion process / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // W: 28th International Conference of Polymer Processing Society (PPS-28), 11-15.12.2012, Pattaya, Thailand - 2012, s. 65-65
7 The mechanical properties of the flame retarded tpu moldings / Samujło Bronisław // W: International Scientific-Technical Conference "The Modern Technologies of Polymer Matrrials Obtaining and processing", 21-23 September 2016, Lviv : [book of abstract] - 2016, s. 39-39
8 Otrzymywanie i wybrane właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) / Samujło Bronisław, Sikora Janusz // W: VI Scientific-Technical Conference "Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry": book of abstracts, April 25-28, 2012, Lviv - 2012, s. 199-199
9 The study of the mechanical properties of epoxy-rubber composites / Samujło Bronisław, Dulebová L'udmila // W: Scientific-Practical International Conference “Technological and design aspects of modern methods of composite and nanocomposite processing”, 18-19 February 2015, Lviv, Ukraine: [book of abstracts] - 2015, s. 15-15
10 Wpływ wybranych antypirenów na palność wyprasek wtryskowych z polipropylenu / Samujło Bronisław, Przech Piotr // W: 21 Profesorskie Warsztaty Naukowe " Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 10-12 czerwca 2018 r. : [książka abstraktów] - 2018, s. 36-36
11 Wpływ wybranych środków opóźniających palenie na palność wytłoczyny z polietylenu małej gęstości / Samujło Bronisław // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 125-126
12 Wybrane aspekty konstrukcyjne funkcjonowania układu uplastyczniającego wytłaczarki / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych : 17 Profesorskie Warsztaty Naukowe, Bydgoszcz - Pieczyska 15-17 czerwca 2014 - 2014, s. 62-63

Rozdzialy(10)

1 Biodegradable polymers and composites and their processing / Samujło Bronisław, Krasinskyi Volodymyr // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 4; [Red:] Sikora Janusz, Greskovic Frantisek - Lublin: Association of Polymer Materials Manufacturers, Lublin department, 2016, s. 110-124
2 Construction modifications of plastic molded parts for enhancement of quality / Duleba Branislav, Samujło Bronisław, Suberlyak Oleh // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 168-180
3 The effectiveness of the single screw extrusion of selected thermoplastic polymers / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 7-17 [MNiSW: 5]
4 The methods of flame retarding of the thermoplastic composites and polymer mixtures / Samujło Bronisław // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites ; [Red:] Sikora Janusz, Suberlak Olech - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2013, s. 71-82
5 Metody zmniejszania palności materiałów polimerowych / Samujło Bronisław // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 19-32
6 Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej technologii odlewania rotacyjnego tworzyw sztucznych / Samujło Bronisław // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 152-152
7 Producibility of filled injection molded parts / Samujło Bronisław, Markovičovà Lenka // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 2; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František - Košice: Technical University of Košice, 2014, s. 91-105
8 The selected design recommendations for production of injection parts / Dulebová L'udmila, Samujło Bronisław, Krasinskyi Volodymyr // W: Bezpečnosť-kvalita-spoľahlivosť : 6 Medzinárodná Vedecká Konferencia, Košice 2015; 2015, s. 37-42
9 Selection of the appropriate geometrical characteristics of granules to feed single screw plasticizing system / Samujło Bronisław, Sikora Janusz, Greškovič František // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. Vol. 3; [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František , Suberlyak Oleh - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 79-91
10 Wybrane aspekty recyklingu tworzyw elastomerowych / Samujło Bronisław, Dulebová L'udmila // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 155-167 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)