Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-5518-2013
ORCID 0000-0001-9182-0845

dr hab. inż., prof. PL Tomasz Klepka

Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
t.klepka@pollub.pl
Liczba publikacji: 122
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(25)

1 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych / Klepka Tomasz, Zaprawa Paweł // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 72-80 [MNiSW: 4]
2 Analiza przyczyn uszkodzeń drutu elektrorezystancyjnego do cięcia bloków ze spienionego polistyrenu (EPS) / Rydzkowski Tomasz, Szczypiński Mieczysław , Reszka Kazimierz, Michalska-Pożoga Iwona, Mitura Katarzyna, Szczypiński Michał, Klepka Tomasz // INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA - 2016, nr 3, s. 106-107 [MNiSW: 7]
3 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem / Klepka Tomasz, Samujło Bronisław // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2013, nr 3, s. 191-194 [MNiSW: 5]
4 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 302-312 [MNiSW: 7]
5 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 / Klepka Tomasz, Nabiałek Jacek // KOMPOZYTY - 2011, nr 3, s. 274-277 [MNiSW: 7]
6 Badania cienkościennych wytworów stosowanych na elementy elewacji budynku / Przech Piotr, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 5, s. 465-476 [MNiSW: 7]
7 Charakterystyka i badania zapraw polimerowo-gipsowych o zwiększonej elastyczności / Haratym Agnieszka, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 6, s. 530-539 [MNiSW: 7]
8 Charakterystyka metod nieniszczących badania wytworów z tworzyw polimerowych / Klepka Tomasz, Dulebová L'udmila, Spišák Emil // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2014, nr 5, s. 46-49
9 Charakterystyka metod wtryskiwania do zastosowań medycznych / Klepka Tomasz, Zgierski Przemysław // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 192-200 [MNiSW: 4]
10 Cienkościenne wyroby z modyfikowanego polietylenu dużej gęstości / Klepka Tomasz, Jeziórska Regina, Szadkowska Agnieszka // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 8, s. 1352-1355 [MNiSW: 15]
11 Effects of mixed adsorption layers of 6-mercaptopurine – Triton X-100 and 6-mercaptopurine – Tween 80 on the double layer parameters at the mercury/chlorates(VII) interface / Nosal-Wiercińska Agnieszka, Kaliszczak Waldemar, Grochowski Mariusz, Wiśniewska Małgorzata, Klepka Tomasz // JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS - 2018, vol. 253, s. 143-148 [MNiSW: 30]
12 An innovative method of polimeric sawdust boards production / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS - 2017, nr 3, s. 129-132
13 Kompozyty polimerowe z zeolitami / Szostak Marek, Antczak Natalia, Barczewski Mateusz, Andrzejewski Jacek, Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 5, s. 451-457 [MNiSW: 5]
14 Metody wtryskiwania ciśnieniowego stosowane w medycynie / Klepka Tomasz, Nazar Krzysztof // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: WTRYSKARKI I WTRYSK TWORZYW - 2017, nr 4-dodatek, s. 34-38
15 Metody wytwarzania kanałów o specjalnych właściwościach z elementami ferro-magnetycznymi / Klepka Tomasz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, vol. 141, s. 167-172 [MNiSW: 4]
16 Metody wyznaczania tarcia wewnętrznego granulatu / Klepka Tomasz, Sikora Janusz // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 3, s. 55-57
17 Neural controller for the selection of recycled components in polymer-gypsy mortars / Kłosowski Grzegorz, Klepka Tomasz, Nowacka Agnieszka // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 2, vol. 14, s. 48-59 [MNiSW: 11]
18 A new bending method for producing polymer sections / Nowicki Maciej, Kłoda Łukasz, Żelazek Kamil, Sikora Janusz, Klepka Tomasz // MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 4, vol. 20, s. 571-580 [MNiSW: 12]
19 New method and device for measuring sliding friction / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS - 2017, nr 2, s. 90-91
20 Obszar pomiędzy głowicą wytłaczarską kalibratorem - analiza rozkładu temperatury / Klepka Tomasz, Samujło Bronisław // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2015, nr 6, s. 43-45
21 Ocena właściwości dwuwarstwowego wytworu polietylenowego otrzymywanego metodą wytłaczania / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej, Żelazek Kamil // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2016, nr 11-12, s. 9-14
22 Optimalizácia výroby výlisku z termoplastu vstrekovaním / Klepka Tomasz // TECHNOLÓG - 2013, nr 5, s. 19-22
23 Recent progress in biodegradable polymers and nanocomposite-based packaging materials for sustainable environment / Wróblewska-Krepsztul Jolanta, Rydzkowski Tomasz, Borowski Gabriel, Szczypiński Mieczysław , Klepka Tomasz, Thakur Vijay Kumar // INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION - 2018, nr 4, vol. 23, s. 383-395 [MNiSW: 20]
24 Some properties of extruded porous microducts / Klepka Tomasz, Garbacz Tomasz, Bociąga Elżbieta // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2014, nr 6, vol. 93, s. 907-910 [MNiSW: 15]
25 Wykorzystanie recyklatów tworzyw polimerowych w branży motoryzacyjnej / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 63-68 [MNiSW: 7]

Monografie (8)

1 Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014 / Klepka Tomasz, Milczek Tomasz, Nowicki Maciej.- Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, 253 s.
2 Inżynieria biomedyczna: metody przyrostowe w technice medycznej / Wyleżoł Marek, Ostrowska Barbara, Wróbel Eliza, Muzalweska Małgorzata, Grabowski Marcin, Wyszyński Dominik, Zubrzycki Jarosław, Przech Piotr, Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 136 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 1 / Klepka Tomasz[Red:] Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 193 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2 / Klepka Tomasz[Red:] Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 234 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 3 / Klepka Tomasz[Red:] Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 228 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Przetwórstwo tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne. Część 2 / Jachowicz Tomasz, Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 202 s.
7 Studium teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym / Klepka Tomasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 164 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Wybrane zastosowania mikroskopii optycznej i elektronowej w badaniach biomedycznych i środowiskowych / Blicharska Eliza, Chmiel Stanisław, Huber Miłosz, Lata Lesia, Klepka Tomasz, Muraczyńska Bożena, Oszust Karolina, Rawski Michał.- Suchy Las: TMKARPIŃSKI PUBL., 2015, 125 s.

Projekty wynalazcze (42)

1 Głowica wytłaczarska [Patent nr (11) 222686 (21) 405517] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2208-2208 [MNiSW: 30]
2 Głowica wytłaczarska [Zgłoszenie nr (21) 405517] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 12-12 [MNiSW: 2]
3 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Patent nr (11) 226979 (21) 413084] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 10, s. 3449-3449 [MNiSW: 30]
4 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Zgłoszenie nr (21) 413084] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 44-44
5 Komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413286] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 10-10
6 Komora do suszenia [Zgłoszenie nr (21) 421615] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 39-39
7 Komora do suszenia gazem [Zgłoszenie nr (21) 421611] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 38-38
8 Komora dokontroli przetaczania płynów [Patent nr (11) 228073 (21) 413286] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 426-426 [MNiSW: 30]
9 Profil tworzywowy [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 126227] / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 21, s. 77-77
10 Przewód z tworzywa polimerowego [Patent nr (11) 222685 (21) 405516] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 8, s. 2208-2208 [MNiSW: 30]
11 Przewód z tworzywa polimerowego [Zgłoszenie nr (21) 405516] / Klepka Tomasz, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 8, s. 13-13 [MNiSW: 2]
12 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Patent nr (11) 224269 (21) 404317] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 12, s. 3373-3373 [MNiSW: 30]
13 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Zgłoszenie nr (21) 404317] / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 9-9 [MNiSW: 2]
14 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Patent nr (11) 225403 (21) 413405] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 811-811 [MNiSW: 30]
15 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Zgłoszenie nr (21) 413405] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-12
16 Sposób i komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413285] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 3, s. 10-10
17 Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego [Patent nr (11) 226683 (21) 409791] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 8, s. 2488-2488 [MNiSW: 30]
18 Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego [Zgłoszenie nr (21) 409791] / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 9, s. 32-32
19 Sposób i urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych / Klepka Tomasz, Orzeł Jacek, Pioś Paweł, Tarkowski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 44-44 [MNiSW: 2]
20 Sposób i urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych [Patent nr (11) 221381 (21) 397458] / Klepka Tomasz, Orzeł Jacek, Pioś Paweł, Tarkowski Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 4, s. 903-903 [MNiSW: 30]
21 Sposób łączenia profilu tworzywowego z siatką [Zgłoszenie nr (21) 421188] / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 21, s. 49-49
22 Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału [Patent nr (11) 220747 (21) 395014] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 12, s. 2686-2686 [MNiSW: 25]
23 Sposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanałuSposób pomiaru oddziaływań tribologicznych, zwłaszcza powłok kabla z wewnętrzną powierzchnią kanału / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 40-40 [MNiSW: 2]
24 Sposób wytwarzania dwuwarstwowego pojemnika, zwłaszcza z papieru lub z folii polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 421070] / Klepka Tomasz, Chocyk Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 23-23
25 Sposób wytwarzania płyty z tworzywa polimerowego i płyta wytwarzana tym sposobem : [Patent nr (11) 218877 (21) 398692] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 2, s. 308-308 [MNiSW: 25]
26 Sposób wytwarzania płyty z tworzywa polimerowego i płyta wytwarzana tym sposobem [ Nr zgłoszenia 398692] / Klepka Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 21, s. 8-8 [MNiSW: 2]
27 Sposób wytwarzania wału z kształtowymi elementami roboczymi [ Nr zgłoszenia 398405] / Batyra Henryk, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19, s. 10-10 [MNiSW: 2]
28 Urządzenie do badania elementów, zwłaszcza polimerowych przy oddziaływaniach ślizgowych [ patent nr 215116] / Klepka Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 10, s. 2472-2472 [MNiSW: 25]
29 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [ Nr zgłoszenia 399707] / Klepka Tomasz, Latalski Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 1, s. 16-16 [MNiSW: 2]
30 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [Patent nr (11) 222323 (21) 399707] / Klepka Tomasz, Latalski Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 7, s. 1897-1899 [MNiSW: 30]
31 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225357 (21) 413408] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
32 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225356 (21) 413407] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
33 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413407] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-11
34 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413408] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 11-11
35 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Patent nr (11) 229692 (21) 413917] / Klepka Tomasz, Przech Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2958-2958 [MNiSW: 30]
36 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Zgłoszenie nr (21) 413917] / Klepka Tomasz, Przech Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 6, s. 42-42
37 Urządzenie do suszenia [Zgłoszenie nr (21) 421612] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 38-39
38 Urządzenie do suszenia, zwłaszcza drewna [Zgłoszenie nr (21) 421610] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew, Rułka Cezary // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 38-38
39 Urządzenie do wytwarzania rury instalacyjnej / Klepka Tomasz, Sikora Robert, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 2 (993), s. 9-9 [MNiSW: 2]
40 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225404 (21) 413406] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 4, s. 811-811 [MNiSW: 30]
41 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413406] / Nowicki Maciej, Żelazek Kamil, Klepka Tomasz, Sikora Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 7, s. 6-7
42 Wkładka ustalająco-rozdzielająca dystansowa [ Prawo z rejestracji nr 17930 wzoru przemysłowego] / Klepka Tomasz, Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2012, 5, s. 1113-1113 [MNiSW: 10]

Referaty (25)

1 Adaptacja obróbki przetłoczono-ściernej do obróbki powierzchni wyrobów z tworzyw / Nowacka Agnieszka, Klepka Tomasz // W: V Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", 5-6 kwietnia 2018 r., Lublin : konferencja-warsztaty-wystawa-spotkania panelowe - 2018 - 2018, s. 106-107
2 Analiza kształtu ziaren za pomocą mikroskopii konfokalnej - interpretacja danych / Klepka Tomasz, Tor-Świątek Aneta, Huber Miłosz, Skrzypiec Krzysztof // W: III Sedymentologiczne Spotkanie Dyskusyjne "Znaczenie mikromorfologii ziaren kwarcu i płytek cienkich w badaniach środowisk sedymentacyjnych", 19 marca 2014, Warszawa : streszczenia referatów - 2014, s. 15-15
3 Badania grubości ścianki wytłoczyny z tworzywa polimerowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej / Klepka Tomasz // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 210-213
4 Badania kąta naturalnego usypu granulatu z PVC / Klepka Tomasz, Sikora Janusz // W: PRO-TECH-MA 2012 International Scientific Conference, 25th-27th June 2012, ÚVZ Herl'any, Progressive Technologies and Materials in Mechanical Enginneering - 2012, s. 214-216
5 Badania odwzorowania powierzchni folii z poli(chlorku winylu) w procesie jej kształtowania / Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 87-88
6 Badania teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym / Klepka Tomasz // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych : 17 Profesorskie Warsztaty Naukowe, Bydgoszcz - Pieczyska 15-17 czerwca 2014 - 2014, s. 31-32
7 Badania wrstwy wierzchniej polimerowych cewników stosowanych w medycynie / Klepka Tomasz, Nazar Krzysztof // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 89-90
8 Badania wybranych właściwości mechanicznych kształtowników wielokomorowych / Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe " Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 2-4 lipca 2015, Brodowo k/Poznania : [streszczenia] - 2015, s. 57-58
9 Cewniki i dreny otrzymane metodą wytłaczania do zastosowań medycznych / Yakymiv Sofiia , Klepka Tomasz // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 170-171
10 Charakterystyka polimerowych mas plastycznych do obróbki przetłoczno-ściernej / Klepka Tomasz, Haratym Agnieszka // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kierunki modyfikacji i zastosowań tworzyw polimerowych", Rydzyna, 15-17 maja 2017 : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 91-92
11 Działania społeczne odpowiedzialne na przykładzie innowacji produktowej / Cichorzewska Marzena, Rzemieniak Magdalena, Klepka Tomasz // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 53-54
12 An innovative method of polimeric sawdust boards production / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: 3rd International Scientific Congress Innovations 2017, 19-22 June 2017, Varna, Bulgaria : proceedings - 2017, s. 223-226
13 Innowacje marketingowe i innowacje organizacyjne / Klepka Tomasz // W: Konferencja Media-Marketing-Marka "Nowoczesne trendy w marketingu 2017", 30 czerwca 2017, Lublin, Polska - 2017
14 Modification of geometrical inners space in polyethylene ducts / Klepka Tomasz, Rydarowski Henryk // W: 28th International Conference of Polymer Processing Society (PPS-28), 11-15.12.2012, Pattaya, Thailand - 2012, s. 461-461
15 Nev method and device for measuring sliding friction / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: 3rd International Scientific Congress Innovations 2017, 19-22 June 2017, Varna, Bulgaria : proceedings - 2017, s. 141-142
16 Nowoczesne metody filtracyjne - badania i działanie / Nowicki Maciej, Klepka Tomasz // W: XVIII Profesorskie Warsztaty Naukowe " Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 2-4 lipca 2015, Brodowo k/Poznania : [streszczenia] - 2015, s. 46-47
17 Polypropylene/TPS composites – selected mechanical properties / Wójtowicz Agnieszka, Oniszczuk Tomasz, Combrzyński Maciej, Kupryaniuk Karol , Żelisko Katarzyna, Kasprzak Kamila, Klepka Tomasz // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 166-167
18 Sposób suszenia drewna z jednoczesnym impregnowaniem wraz z wykorzystaniem energii odnawialnej / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew, Rułka Cezary // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 87-88
19 Tarcie w naczyniach krwionośnych / Borowiec Paulina, Dudko Paulina, Klepka Tomasz, Nazar Krzysztof, Patela Anna // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 51-52
20 Usuwanie zanieczyszczeń z elementów tekstylnych pojazdów samochodowych / Sander Przemysław, Ostapiuk Monika, Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew, Bryłowski Paweł // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 131-132
21 Uszkodzenia cewników i prowadników naczyniowych. Badania charakterystyki mechanicznej cewników i prowadników / Feldo Marcin, Klepka Tomasz, Kęsik Jan, Pedowski Tomasz, Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 63-64
22 Wpływ kierunku narastania warstwy na właściwości mechaniczne wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 47-48
23 Wpływ sposobu nanoszenia roztworu biobójczego na cechy geometryczne folii z polietylenu małej gęstości / Majewski Łukasz, Klepka Tomasz, Korulczyk Katarzyna // W: V Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w Praktyce", 5-6 kwietnia 2018 r., Lublin : konferencja-warsztaty-wystawa-spotkania panelowe - 2018 - 2018, s. 91-92
24 Wpływ warunków fotopolimeryzacji na wybrane własciwości mechaniczne kompozytów stomatologicznych / Nowacka Agnieszka, Klepka Tomasz // W: 21 Profesorskie Warsztaty Naukowe " Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych", 10-12 czerwca 2018 r. : [książka abstraktów] - 2018, s. 35-35
25 Wytwarzanie i badanie mikro-kanałów z tunelami funkcjonalnymi o porowatej strukturze ścianki nośnej / Klepka Tomasz, Garbacz Tomasz // W: PRO-TECH-MA 2013, International Scientific Conference, 26 - 28 June 2013, Rzeszów-Bezmiechowa, Poland - 2013, s. 119-124

Rozdzialy(22)

1 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation / Klepka Tomasz // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites ; [Red:] Sikora Janusz, Suberlak Olech - Lwów: Lviv Polytechnic Publishing House , 2013, s. 53-68
2 Charakterystyka elementów z tworzyw stosowanych w kardiologii interwencyjnej / Huszaluk Agata, Klepka Tomasz // W: Wybrane zagadnienia z inżynierii biomedycznej; [Red:] Mazurek Paweł, Filipek Piotr, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 60-72 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
3 Charakterystyka nowoczesnych strzykawek medycznych wytwarzanych z tworzyw polimerowych / Kołtowska Magda, Klepka Tomasz // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 173-186
4 Charakterystyka technologii wytwarzania przyrostowego / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 95-111 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Charakterystyka warstw ślizgowych stosowanych w kanałach optotelekomunikacyjnych / Klepka Tomasz, Warzyszak Edyta // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 165-179
6 The concept of robotic station for measurement of the friction force between fibre-optic cable and duct / Klepka Tomasz, Zaprawa Paweł, Ghiculescu Daniel // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfäffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 44-49 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1662-7482; nr 844)
7 Finite element modeling of an ultrasonic horn integrating the tool for micro-electrical discharge machining / Klepka Tomasz, Marinescu Niculae, Ghiculescu Daniel, Alupei-Cojocariu Ovidiu-Dorin // W: Innovative Manufacturing Engineering 2015; 2015, s. 315-320
8 Geneza rozwoju systemu komercjalizacji wyników badań naukowych i jego znaczenie dla gospodarki / Chrapowicki Paweł, Klepka Tomasz // W: Biuletyn Wynalazczości : Wydział Mechaniczny : Politechnika Lubelska : lata 2010-2014; [Red:] Klepka Tomasz, Milczek Tomasz, Nowicki Maciej - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, s. 16-20
9 Influence of chlorinated water on mechanical properties of polyethylene and polyvinyl chloride pipes / Kowalska Beata, Klepka Tomasz, Kowalski Dariusz // W: Urban water systems & floods; [Red:] Proverbs D., Mambretti S., Brebbia C. A., Ursino N. - Southampton, Boston: WIT Press, 2016, s. 63-74 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 165)
10 The influence of the shape of a polymer wall on selected mechanical properties / Klepka Tomasz, Zaprawa Paweł // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 211-216 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
11 Kinematic design of parallel delta system in Matlab / Łygas Krystian, Wolszczak Piotr, Klepka Tomasz, Ghiculescu Daniel // W: Automation and Robotics in Production Engineering; [Red:] Świć Antoni, Zubrzycki Jarosław - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, s. 7-12 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 844)
12 Kompozyty polimerowe z zeolitami / Szostak Marek, Antczak Natalia, Klepka Tomasz // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 3; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 162-178 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Metody badań właściwośći elektrycznych wytworów z tworzyw / Klepka Tomasz, Koszowski Mateusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 231-243
14 Nieniszczące metody badań wytworów z tworzyw polimerowych / Klepka Tomasz, Sáha Petr // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 1; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 151-166 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Ocena właściwości mechanicznych wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfecta info, 2015, s. 57-72
16 On Correlation of pulses and tool elongations at micro-electrical discharge machining aided by ultrasonics / Ghiculescu Daniel, Marinescu Niculae, Klepka Tomasz // W: Innovative Manufacturing Engineering 2015; [Red:] Slatineanu Laurentiu, Merticaru Vasile, Negoescu Florin, Coteata Margareta, Pacurar Razvan, Strnad Gabriela, Tita Irina, Oancea Gheorghe, Dusa Petru, Nitu Eduard, Dodun Oana - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 309-314 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336 ; vol 809-810)
17 Opracowanie metody produkcji maty olejochłonnej z tekstyliów pochodzących z recyklingu opon / Klepka Tomasz // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 145-145
18 Opracowanie składu innowacyjnych dodatków obniżających współczynnik tarcia pomiędzy warstwami folii / Klepka Tomasz // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 144-144
19 Usprawnienie procesu drukowania addytywnego z uwzględnieniem stopnia wypełnienia modelu / Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 58-70 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii )
20 Wybrane właściwości wyprasek z PE-HD napełnionego wermikulitem / Klepka Tomasz, Palutkiewicz Paweł // W: Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 3; [Red:] Klepka Tomasz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 210-227 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
21 Zapis modeli CAD poprzez aproksymację powierzchni trójkątami – zasady, błędy, rozwiązania naprawcze / Białasz Sebastian, Klepka Tomasz // W: Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i robotyki; [Red:] Kołtunowicz Tomasz, Filipek Piotr, Mazurek Paweł, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 71-83 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii )
22 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego / Wyleżoł Marek, Ostrowska Barbara, Wróbel Eliza, Muzalweska Małgorzata, Grabowski Marcin, Wyszyński Doninik, Zubrzycki Jarosław, Przech Piotr, Klepka Tomasz // W: Inżynieria biomedyczna: metody przyrostowe w technice medycznej; Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 97-122 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)