Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Danuta Barnat-Hunek

Katedra Budownictwa Ogólnego
Liczba publikacji: 77
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(55)

1 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2011, vol. 8, s. 107-116 [MNiSW: 2]
2 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 9, s. 66-67 [MNiSW: 6]
3 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2016, vol. 10, s. 83-90 [MNiSW: 9]
4 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge / Franus Małgorzata, Barnat-Hunek Danuta // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2015, nr 1, vol. 9, s. 33-39 [MNiSW: 9]
5 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2016, nr 2, s. 96-102 [MNiSW: 11]
6 Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 6, s. 74-75 [MNiSW: 6]
7 Composite materials based on hemp and flax for low-energy buildings / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2017, nr 5, vol. 10 [MNiSW: 35]
8 Effect of bacteria on strength, permeation characteristics and micro-structure of silica fume concrete / Siddique Rafat , Jammel Abil, Singh Malkit, Barnat-Hunek Danuta, Kunal P., Aït-Mokhtar Abdelkarim, Rafik Belarbi, Rajor Anita // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 142, s. 92-100 [MNiSW: 40]
9 Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS - 2017, nr 2, vol. 11, s. 315-325 [MNiSW: 25]
10 Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Suchorab Zbigniew // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 111, s. 275-285 [MNiSW: 40]
11 Evaluation of the contact angle and frost resistance of hydrophobised heat-insulating mortars with polystyrene / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Klimek Beata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017, nr 1, vol. 1866, s. [brak stron]-[brak stron]
12 Evaluation of the contact angle of hydrophobised lightweight-aggregate concrete with sewage sludge / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2015, nr 4, vol. 22, s. 625-635 [MNiSW: 15]
13 Fracture properties of plain and steel-polypropylene-fiber-reinforced high-performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE - 2015, nr 4, vol. 49, s. 563-571 [MNiSW: 15]
14 Free of volatile organic compounds protection against moisture in building materials / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Pavlik Zbyšek, Černy Robert // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2014, nr 3, vol. 21, s. 401-411 [MNiSW: 15]
15 Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanej / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2012, nr 3, s. 19-20 [MNiSW: 6]
16 Hydrofobizacja w konserwacji murów z opoki wapnistej / Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 3, s. 19-21 [MNiSW: 6]
17 Hydrofobizowane tynki z zeolitem / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 9, s. 14-16 [MNiSW: 8]
18 Hydrofobizowane zaprawy ciepłochronne z dodatkiem perlitu i keramzytu / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Szafraniec Małgorzata // IZOLACJE - 2015, nr 2, s. 30-35 [MNiSW: 6]
19 Hydrophobization of lime composites with lignocellulosic raw materials from flax / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Fic Stanisław, Szeląg Maciej // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2017, nr 5, vol. 14, s. 609-620 [MNiSW: 25]
20 Increased water repellence of ceramic buildings by hydrophobisation using high concentration of organic solvents / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // ENERGY AND BUILDINGS - 2015, vol. 103, s. 249-260 [MNiSW: 40]
21 Influence of hydrophobisation on surface free energy of hybrid fiber reinforced ultra-high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, nr Pt 1, vol. 102, s. 367-377 [MNiSW: 40]
22 Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Sobczuk Henryk // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2011, nr 1, vol. 18, s. 111-120 [MNiSW: 15]
23 Influence of steel-polypropylene fibers on fracture parameters of high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ - 2016, nr 2, vol. 65, s. 67-79 [MNiSW: 8]
24 Influence of various parameters on strength and absorption properties of fly ash based geopolymer concrete designed by Taguchi method / Mehta Ankur, Siddique Rafat , Pratap Singh Bhanu, Aggoun Salima, Łagód Grzegorz, Barnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 150, s. 817-824 [MNiSW: 40]
25 Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA - 2014, nr 781, s. 72-78
26 Mechanical and durability related properties of high performance concrete made with coal cinder and waste foundry sand / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 121, s. 9-17 [MNiSW: 40]
27 Mechanical and physical properties of hydrophobized lightweight aggregate concrete with sewage sludge / Suchorab Zbigniew, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2016, nr 5, vol. 9 [MNiSW: 35]
28 Mechaniczne i mikrostrukturalne właściwości betonu wysokowartościowego z dodatkiem żużla paleniskowego / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // IZOLACJE - 2015, nr 10, s. 26-33 [MNiSW: 6]
29 Methodology of moisture measurement in porous materials using time domain reflectometry / Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA - 2014, nr 1/2, vol. 19, s. 97-107 [MNiSW: 5]
30 Ocena efektywności dociepleń od strony wewnętrznej na przykładzie zabytkowego obiektu szpitalnego w Tworkach / Ostańska Anna, Barnat-Hunek Danuta // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION - 2014, nr 37, s. 22-34 [MNiSW: 5]
31 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynków / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 9, s. 40-41 [MNiSW: 6]
32 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiego / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 71-81 [MNiSW: 3]
33 Ocena kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej hydrofobizowanego keramzytobetonu / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 10, s. 128-130 [MNiSW: 8]
34 Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu / Barnat-Hunek Danuta, Góra Jacek, Brzyski Przemysław // IZOLACJE - 2013, nr 6, vol. 18, s. 36-42 [MNiSW: 4]
35 Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Szafraniec Małgorzata // WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION - 2015, nr 41, s. 7-19 [MNiSW: 13]
36 Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDR / Suchorab Zbigniew, Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 4, vol. 12, s. 83-93 [MNiSW: 3]
37 Operation Phase Problems of Prefabricated Residential Buildings with Integrated Autoclaved Aerated Concrete Panel Walls / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE - 2015, nr 3, vol. 9, s. 268-273
38 Possibilities of using hemp-flax composites in low-energy building construction / Brzyski Przemysław, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // WULFENIA - 2016, nr 1, vol. 23, s. 82-101 [MNiSW: 25]
39 The possibility of using boiler slag as coarse aggregate in high strength concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta, Jezierski Walery // KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2017, s. 1-11 [MNiSW: 20]
40 Processes of fatigue destruction in nanopolymer-hydrophobised ceramic bricks / Fic Stanisław, Szewczak Andrzej, Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2017, nr 1, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
41 Properties of hemp--flax composites for use in the building industry / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Brzyski Przemysław // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2016, vol. Published online: 28 Dec 2016, s. 1-16 [MNiSW: 25]
42 Properties of hemp-flax composites for use in the building industry / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr, Brzyski Przemysław // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2017, nr 3, vol. 14, s. 410-425 [MNiSW: 25]
43 Properties of hydrophobised lightweight mortars with expanded cork / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Siddique Rafat // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 155, s. 15-25 [MNiSW: 40]
44 Property assessment of hybrid fiber-reinforved ultra-high-performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr on-line, s. 1-14 [MNiSW: 15]
45 Protection of stone building structures against corrosion caused by moisture / Szymura Teresa, Barnat-Hunek Danuta // BAROMETR REGIONALNY - 2013, nr 2, vol. 11, s. 65-76 [MNiSW: 8]
46 Ściany osłonowe scalone w systemie W-70 / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // BUILDER - 2013, nr 7, s. 74-77 [MNiSW: 2]
47 Środki przeciw graffiti / Szymura Teresa, Barnat-Hunek Danuta // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2011, nr 9, vol. 469, s. 29-31 [MNiSW: 6]
48 Surface free energy of high performance concrete with addition of polypropylene fibers / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 1, s. 8-15 [MNiSW: 11]
49 Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid-fiber-reinforced high-performance concreto / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE - 2015, nr 6, vol. 49, s. 895-902 [MNiSW: 15]
50 Tynki ze styropianem z recyklingu / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 9, s. 121-123 [MNiSW: 8]
51 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders / Barnat-Hunek Danuta, Siddique Rafat , Klimek Beata, Franus Małgorzata // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 142, s. 162-174 [MNiSW: 40]
52 Utilization of sewage sludge in the manufacture of lightweight aggregate / Franus Małgorzata, Barnat-Hunek Danuta, Wdowin Magdalena // ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT - 2016, nr 1, vol. 188, s. 1-13 [MNiSW: 25]
53 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // IZOLACJE - 2014, nr 9, vol. 189, s. 58-64 [MNiSW: 4]
54 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykochemiczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 119-122 [MNiSW: 14]
55 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia / Klimek Beata, Barnat-Hunek Danuta, Franus Małgorzata // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2015, nr 11, s. 222-224 [MNiSW: 8]

Monografie (1)

1 Swobodna energia powierzchniowa jako czynnik kształtujący skuteczność hydrofobizacji w ochronie konstrukcji budowlanych / Barnat-Hunek Danuta.- Lublin: Politechika Lubelska, 2016, 230 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (3)

1 Beton lekki [Zgłoszenie nr (21) 408946] / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 3, s. 13-13
2 Beton o ultra wysokiej wytrzymałości odporny na korozję [Zgłoszenie nr (21) 416800] / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 22, s. 18-18
3 Tynk renowacyjny [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ] / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 20-20

Referaty (8)

1 Analysis of the properties of hydrophobised heat-insulating mortar with perlite / Barnat-Hunek Danuta // W: ICCBE 2016 : 18th International Conference on Civil and Building Engineering Dubai, UAE, November 16 - 17, 2016 - 2016
2 Economic aspects decentralized stormwater management - case study / Flakowska Paulina, Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // W: Matêrìali II Mìžnarodnoї Naukovo-Prakticnoї Konferencїї – Vodopostacannâ Ta Vodovìdvedennâ : Proektuvanna, Budova, Ekspluatacìâ, Monìtorìng, 18-20 Žovtnâ, 2017, L’vìv - 2017
3 Evaluation of the efficacy of surface hydrophobisation and properties of composite based on lime binder with flax fillers / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta, Brzyski Przemysław // W: ICCESE 2016 : 18th International Conference on Civil, Environmental and Structural Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia,February 11-12, 2016 : [book of abstracts] - 2016
4 Experimental and theoretical investigation on shear of steel-polypropylene fiber reinforced high performance concrete deep beams with and without openings / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures, 15-18 June, Lisbon, Portugal: Book of Abstract - 2015, s. 36-36
5 Experimental investigations of flexural response and crack development of polypropylene fiber reinforced ultra-high performance concrete after exposure to elevated temperature / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: 23rd International Conference on Materials and Technology, 28-30 September 2015, Portorož, Slovenia : program and book of abstracts - 2015, s. 216-216
6 Fracture properties of plain and steel-polypropylene fiber reinforced high performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 216-216
7 Hybrid steel-polypropylene fiber for shear strengthening of reinforced high performance beams with and without openingse / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: ICCS18 - 18th International Conference on Composite Structures, 15-18 June, Lisbon, Portugal: Book of Abstract - 2015, s. 35-35
8 Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid fiber reinforced high performance concrete / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // W: 22nd International Conference on Materials and Technology -22 ICM&T, 20-22 October 2014, Potroź, Slovenia- book of abstracts - 2014, s. 43-43

Rozdzialy(10)

1 Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych docieplonych od strony wewnętrznej / Barnat-Hunek Danuta, Karwacka Agnieszka, Stankiewicz Katarzyna, Kowalczyk Anna // W: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) ; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 9-17
2 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; [Red:] Karwacka Agnieszka - Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2014, s. 177-192
3 Influence of aggregate type and chemical admixtures on frost resistance of lightweight mortarst / Klimek Beata, Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // W: Thermophysics 2017 : 22nd International Meeting of Thermophysics 2017 and 4th Meeting of EnRe 2017 ; Melville, New York: AIP Publishing, 2017, s. 040017-1-040017-6 .- (AIP Conference Proceedings, ISSN0094-243X)
4 Problematyka zasolenia i zawilgocenia murów zabytkowego spichlerza w Kazimierzu Dolnym / Barnat-Hunek Danuta, Karwacka Agnieszka // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; [Red:] Karwacka Agnieszka - Biała Podlaska: Wydawictwo PSW JPII, 2014, s. 130-142
5 Problemy eksploatacji mieszkalnych budynków wielkopłytowych ze ścianą osłonową scaloną / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVI konferencja naukowo-techniczna, Szczecin-Międzyzdroje, 21-24 maja 2013; [Red:] Kaszyńska Maria - Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013, s. 151-158
6 Prognozowanie efektywności hydrofobizacji cegły ceramicznej w oparciu o analizę statystyczną / Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // W: Budownctwo sztuką twórczego działania - innowacyjne rozwiązania we współczesnym budownictwie; [Red:] Karwacka Agnieszka - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2014, s. 202-215
7 Przegląd badań zapraw ciepłochronnych / Barnat-Hunek Danuta, Szafraniec Małgorzata // W: Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; [Red:] Fic Stanisław - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, s. 41-56 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Review of research on recycling of waste materials to produce bricks trough firing / Barnat-Hunek Danuta, Kowalczyk Anna, Stankiewicz Katarzyna // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 59-69
9 Sondy powierzchniowe TDR w bezinwazyjnych pomiarach wilgoci obiektów zabytkowych / Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew // W: Karta Krakowska 2000 - 10 lat później; [Red:] Kadłuczka Andrzej - Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 283-293 .- (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura; nr 400)
10 Waterproof impregnation of ceramic brick with emulsions of low voc content / Fic Stanisław, Barnat-Hunek Danuta, Karwacka Agnieszka // W: Modern materials, installations and construction technologies; [Red:] Fic Stanisław - Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 156-164