Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID L-3762-2013
ORCID 0000-0003-4843-0731

dr hab. inż., prof. PL Jarosław Sikora

Katedra Automatyki i Metrologii
jaroslaw.sikora@pollub.pl
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(10)

1 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów / Sikora Jarosław, Szczepaniak Leszek // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2012, nr 3, vol. 58, s. 256-259 [MNiSW: 7]
2 Bezinvazijnyj metod izmereniâ svojstv termobatarej / Lozbin Viktor, Sikora Jarosław, Bylicki Piotr, Kuba V. V. // TERMOELEKTRIČESTVO - 2011, nr 3, s. 43-50
3 A current sink controlled by two reference voltages / Jabłoński Sylwester, Sikora Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 154-156 [MNiSW: 14]
4 Konwersja energii słonecznej w elektryczną z wykorzystaniem fotonowo wzmocnionej termoemisji elektronowej / Tatarczak Jarosław, Sikora Jarosław // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 3, z. 63, vol. 33, s. 489-496 [MNiSW: 9]
5 A novel circuit for independent control of electron energy and emission current of a hot cathode electron source / Sikora Jarosław, Hałas Stanisław // RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY - 2011, nr 6, vol. 25, s. 689-692 [MNiSW: 30]
6 Poszukiwania źródeł energii geotermalnej z wykorzystaniem spektrometrii mas / Kowaluk Jarosław, Sikora Jarosław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 2, s. 31-33 [MNiSW: 2]
7 Selected methods of converting solar energy into electricity - comparative analysis / Gawkowski Kamil, Sikora Jarosław // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-7
8 Stabilizacja wybranych parametrów strumienia termoelektronów w gazowych źródłach jonów / Kuś Dariusz, Sikora Jarosław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 4a, s. 15-17 [MNiSW: 2]
9 System identification of a hot cathode electron source: Time domain approach / Kania Bartosz, Sikora Jarosław // AIP ADVANCES - 2018, nr 11, vol. 8 [MNiSW: 25]
10 Układy automatycznej regulacji prądu termoemisji elektronowej w próżniowych przyrządach pomiarowych / Kania Bartosz, Sikora Jarosław // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2014, nr 3, s. 36-38 [MNiSW: 3]

Projekty wynalazcze (20)

1 Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego [ Nr patentu 214903] / Sikora Jarosław, Jabłoński Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 9, s. 2240-2240 [MNiSW: 25]
2 KAiM PL [Prawo ochronne na znak towarowy nr 292559] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 7, s. 2162-2162 [MNiSW: 15]
3 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Nr zgłoszenia 398068] / Hałas Stanisław, Wójtowicz Artur, Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 17, s. 10-10 [MNiSW: 2]
4 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Patent nr (11) 229088 (21) 398068] / Hałas Stanisław, Wójtowicz Artur, Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1938-1938 [MNiSW: 30]
5 Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 15, s. 37-38 [MNiSW: 2]
6 Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 221702 (21) 397818]] / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 5, s. 346-346 [MNiSW: 30]
7 Sposób pomiaru ciśnienia z jonizacją gazu / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 21 (1012), s. 34-34 [MNiSW: 2]
8 Sposób pomiaru ciśnienia z jonizacją gazu [ Patent nr (11) 219993 (21) 394352 ] / Szczepaniak Leszek, Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1798-1798 [MNiSW: 25]
9 Układ automatycznej regulacji napiec katody ianody zródła elektronów istabilizacji napiecia przyspieszajacego elektrony inatezenia pradu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 228237 (21) 416064] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 444-444 [MNiSW: 30]
10 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą [patent nr 217991] / Sikora Jarosław, Hałas Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 9, s. 2237-2237 [MNiSW: 25]
11 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą / Sikora Jarosław, Hałas Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 9 (1000), s. 28-28 [MNiSW: 2]
12 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Patent nr (11) 219991 (21) 398424 ] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1799-1799 [MNiSW: 25]
13 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Nr zgłoszenia 398424] / Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 37-37 [MNiSW: 2]
14 Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ patent nr 210947] / Sikora Jarosław, Szczepaniak Leszek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 3, s. 548-548 [MNiSW: 25]
15 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Patent nr (11) 225768 (21) 414248] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1220-1220 [MNiSW: 30]
16 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Zgłoszenie nr (21) 414248] / Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 18, s. 35-36
17 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Nr zgłoszenia (21) 406905] / Sikora Jarosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 24, s. 54-54 [MNiSW: 2]
18 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Patent nr (11) 220502 (21) 406905] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2448-2448 [MNiSW: 25]
19 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [ Nr zgłoszenia 402069] / Sikora Jarosław, Kuś Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 23, s. 32-32 [MNiSW: 2]
20 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 223594 (21) 402069] / Sikora Jarosław, Kuś Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2811-2811 [MNiSW: 30]

Referaty (1)

1 Estimation the output parameters of a thermionic energy converter / Kania Bartosz, Kovaliuk J., Kuś Dariusz, Sikora Jarosław, Szczepaniak Leszek, Warda Piotr // W: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Prózniowego, 6-9.09.2016, Trzebnica : [ książka abstraktów] - 2016, s. 47-47

Rozdzialy(2)

1 Current source with controlled power supply voltage / Sikora Jarosław // W: Electron Technology Conference 2013 : 11th Conference on Electron Technology [WOS]; [Red:] Szczepański P., Kisiel Ryszard, Romaniuk Ryszard S. - Bellingham: SPIE, 2013, s. 1-7 .- (Proceedings of SPIE, ISSN: 0277-786X ; nr 8902) [MNiSW: 10]
2 Thermionic emission controller with PID algorithm / Kania Bartosz, Sikora Jarosław // W: 2016 MIXDES : proceedings of the 23rd International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" : 23-15 June, 2016, Łódź, Poland [WOS]; [Red:] Napieralski Andrzej - Łódź: Lodz University of Technology , 2016, s. 480-483 [MNiSW: 15]