Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID G-9205-2011

Dr inż. Eligiusz Pawłowski

Katedra Automatyki i Metrologii
e.pawlowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 44
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(19)

1 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji / Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2011, nr 12, vol. 57, s. 1501-1503 [MNiSW: 7]
2 Cyfrowe przetwarzanie impulsowego sygnału częstotliwościowego ze statycznego licznika energii elektrycznej / Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 10, vol. 59, s. 1020-1022 [MNiSW: 7]
3 Cyfrowe przetworniki napięcie - częstotliwość i częstotliwość - napięcie / Świsulski Dariusz, Pawłowski Eligiusz // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2016, nr 7, s. 3-9 [MNiSW: 6]
4 Design and evaluation of a flow-to-frequency converter circuit with thermal feedback / Pawłowski Eligiusz // MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY - 2017, nr 5, vol. 28, s. 054004-054013 [MNiSW: 30]
5 An experimental investigation into the positioning accuracy of low-cost GPS receivers in LabVIEW environment / Pawłowski Eligiusz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2015, nr 47, s. 139-142 [MNiSW: 10]
6 Galvanic isolation circuit for measuring systems operating in environments with strong electromagnetic disturbances / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 7, vol. R.92, s. 42-44 [MNiSW: 14]
7 The influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive watt-hour meter / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 70-73 [MNiSW: 14]
8 Metody symulacji przetwornika z impulsowym sygnałem wyjściowym modulowanym częstotliwościowo / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 8, vol. 60, s. 599-602 [MNiSW: 7]
9 Porównywanie częstotliwości wzorcowych w środowisku LabView / Pawłowski Eligiusz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2013, nr 34, s. 53-62 [MNiSW: 4]
10 Prawne, techniczne i metrologiczne skutki oddziaływania zewnętrznym polem silnego magnesu neodymowego na indukcyjny licznik energii elektrycznej / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 9, vol. 93, s. 124-129 [MNiSW: 14]
11 Problems with microprocessor voltage-to-frequency and frequency-to-voltage converters implementation / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, s. 46-49 [MNiSW: 14]
12 Propagowanie elektrotechniki w latach 20 i 30 XX wieku na przykładzie Samouczków technicznych wydawnictwa Brunona Kotuli / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2015, nr 43, s. 117-122 [MNiSW: 10]
13 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego / Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2012, nr 11, vol. 58, s. 937-940 [MNiSW: 7]
14 Simulation tests on errors of the measuring path with a frequency carrier of information / Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 8, vol. 60, s. 607-609 [MNiSW: 7]
15 Symulacja metody korekty składowej stałej w sygnale przetwarzanym przez przetwornik "napięcie-częstotliwość" / Warda Piotr, Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 8, s. 62-65 [MNiSW: 14]
16 Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10b, vol. 88, s. 78-81 [MNiSW: 15]
17 The use of a static electrical energy meter as a transducer of active power to a pulse frequency signal / Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 11, vol. 92, s. 99-102 [MNiSW: 14]
18 Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru / Świsulski Dariusz, Pawłowski Eligiusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 4, s. 357-359 [MNiSW: 7]
19 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2013, nr 4, s. 360-363 [MNiSW: 7]

Referaty (17)

1 An algorithm for synchronizing a local reference generator to A1 PPS GPS signal / Pawłowski Eligiusz // W: Proceedings of Metrology Commission of Katowice Branch of Polish Academy of Sciences, PPM 2015, Kościelisko, 07-10 June 2015 - 2015, s. 150-153
2 Cyfrowe przetwarzanie impulsowego sygnału częstotliwościowego ze statycznego licznika energii elektrycznej / Pawłowski Eligiusz // W: XI Konferencja WZEE 2013 Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki, 27-30 wrzesień , Rzeszów - Czarna - 2013
3 Digital processing of pulse signal from Light-to-Frequency Converter under dynamic condition / Pawłowski Eligiusz // W: 13th International Scientific Conference Optical Sensors and Electronic Sensors - COE 2014, Łódź, June 22-25, 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 36-36
4 Galvanic isolation circuit for measuring systems in strong electromagnetic disturbances environment / Pawłowski Eligiusz // W: 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, 2014 - 2014, s. 77-78
5 Influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive Watt-Hour meter / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 80-80
6 Method and system for disciplining a local reference oscillator by GPS 1PPS signal / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 70-70
7 Power grid frequency measurement in LabVIEW environment using the least mean squares method to signal phase approximation in the presence of noise / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // W: 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 87-87
8 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2015), Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015 : [abstracts] - 2015, s. 106-106
9 Recorder of variable frequency signal / Warda Piotr, Pawłowski Eligiusz // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 64-64
10 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego / Pawłowski Eligiusz // W: 9 Mižnarodna naukovo-tehnična konferenciâ. Metodi i zasobi vimirûvan' fizčnih veličin – Temperatura – 2012, L' viv, 25-28 Veresnâ, 2012: [Tezi dopovidej] - 2012, s. 252-253
11 A simulation investigation into the signal reconstruction accuracy of the transducer with pulse frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 29 August-01 September 2016, Międzyzdroje : [Abstrakty] - 2016, s. 84-84
12 Software-based method of increasing the effective resolution of a measurement chain for a transducer with a pulse frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2017 - 2017, s. 84-84
13 Symulacja sygnału czujnika z wyjściem częstotliwościowym / Pawłowski Eligiusz // W: 12 Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE`2012, Karpacz, Poland, 24-27.06.2012 : [książka streszczeń] - 2012, s. 78-78
14 Thermal heat - balance mode Flow- to-Frequency Converter / Pawłowski Eligiusz // W: 14th International Conference on Optical and Electronics Sensors COEʹ 2016,19-22 June 2016, Gdańsk : book of abstracts - 2016, s. 68-68
15 Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru / Świsulski Dariusz, Pawłowski Eligiusz // W: 6 Kongres Metrologii - Metrologia królową badań stosowanych, Kielce-Sandomierz, 19-22 czerwca 2013 r. - 2013, s. 185-186
16 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz // W: 6 Kongres Metrologii - Metrologia królową badań stosowanych, Kielce-Sandomierz, 19-22 czerwca 2013 r. - 2013, s. 173-174
17 Zastosowanie statycznego licznika energii elektrycznej w układzie przetwornika mocy czynnej na impulsowy sygnał częstotliwościowy / Pawłowski Eligiusz // W: VII Kongres Metrologii, Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych, 28.06.-01.07. 2016, Lublin-Nałęczów : materiały konferencyjne - 2016, s. 129-130

Rozdzialy(8)

1 Digital processing of frequency–pulse signal in measurement system / Pawłowski Eligiusz, Świsulski Dariusz, Dorozhovets Mykhaylo // W: Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems; [Red:] Mazur Damian, Gołębiowski Marek, Korkosz Mariusz - Cham: Springer , 2017, s. 319-332 .- (Lecture Notes in Electrical Engineering, ISSN 1876-1100; nr 452)
2 Digital processing of pulse signal from Light-to-Frequency Converter under dynamic condition / Pawłowski Eligiusz // W: 13th International Scientific Conference Optical Sensors and Electronic Sensors [WOS]; [Red:] Gołębiowski Jacek, Gozdur Roman - Bellingham: SPIE, 2014, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 9291) [MNiSW: 10]
3 Experimental study of a positioning accuracy with GPS receiver / Pawłowski Eligiusz // W: 12th Conference on Selected Problems of Electrical Engineering and Electronics WZEE, 17-19 September 2015, Kielce ; [B.m.]: [B.w.], 2015, s. 278-283
4 Power grid frequency measurement in LabVIEW environment using the least mean squares method to signal phase approximation in the presence of noise / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // W: International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection with Seminar Applications of Superconductors (ELMECO & AoS) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
5 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 20th International Conference on Methods and models in Automation and Robotics (MMAR) - 2015 [WOS]; IEEE , 2015, s. 909-914 [MNiSW: 15]
6 A simulation investigation into the signal reconstruction accuracy of the transducer with pulse frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) - 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 762 -766 [MNiSW: 15]
7 Software-based method of increasing the effective resolution of a measurement for a transducer with a pulse frequency output / Pawłowski Eligiusz // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017) [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 745-750 [MNiSW: 15]
8 Thermal heat-balance mode flow-to-frequency converter / Pawłowski Eligiusz // W: 14th International Conference on Optical and Electronic Sensors, November [WOS]; [Red:] Jasiński Piotr - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2016, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10161) [MNiSW: 15]