Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-9942-2017
ORCID 0000-0002-8383-673X

dr inż. Jarosław Bieniaś

Katedra Inżynierii Materiałowej
j.bienias@pollub.pl
Liczba publikacji: 134
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(73)

1 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym / Pałka Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 106-108, s. 39-43 [MNiSW: 7]
2 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 6, s. 655-658 [MNiSW: 7]
3 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych / Bieniaś Jarosław, Rudawska Anna // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2011, nr 4, s. 337-340 [MNiSW: 7]
4 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe / Pieniak Daniel, Niewczas Agata, M., Niewczas Andrzej, Bieniaś Jarosław // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 2, vol. 0, s. 25-34 [MNiSW: 15]
5 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław, Pałka Krzysztof, Niewczas Agata, M. // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2012, nr 112, vol. 15, s. 42-47 [MNiSW: 7]
6 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym / Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Beer-Lech Karolina // KOMPOZYTY - 2011, nr 1, vol. 0, s. 70-74 [MNiSW: 7]
7 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 3, s. 123-126 [MNiSW: 8]
8 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM / Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert, Surowska Barbara, Sadowski Tomasz // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 168-172 [MNiSW: 30]
9 Analysis of the bending and failure of fiber metal laminates based on glass and carbon fibers / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS - 2017, nr 6, vol. 25, s. 1095-1106 [MNiSW: 15]
10 Automated data analysis based on signal processing for two dimensional NDI data of the composite structures / Dragan Krzysztof , Stefaniuk Michał, Czulak Andrzej, Bieniaś Jarosław, Dziendzikowski Michał, Leski Andrzej, Gude Maik, Hufenbach Werner // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2013, nr 1, s. 4-8 [MNiSW: 5]
11 Charakterystyka tribologiczna kompozytu A390/Gr / Walczak Mariusz, Bieniaś Jarosław, Pasierbiewicz Kamil // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 149-151 [MNiSW: 7]
12 Collapse of channel section composite profile subjected to bending. Pt 2 : Failure analysis / Jakubczak Patryk, Gliszczyński Adrian , Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Kubiak Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, vol. 179, s. 1-20 [MNiSW: 35]
13 Comparative study of FML profiles buckling and postbuckling behaviour under axial loading / Mania Radosław J., Kołakowski Zbigniew, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // COMPOSITE STRUCTURES - 2015, vol. 13, s. 216-225 [MNiSW: 40]
14 The comparison of effects of hygrothermal conditioning on mechanical properties of fibre metal laminates and fibre reinforced polymers / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // COMPOSITES PART B-ENGINEERING - 2018, vol. 142, s. 108-116 [MNiSW: 45]
15 The comparison of low velocity impact resistance of aluminum/carbon and glass fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk // POLYMER COMPOSITES - 2016, nr 4, vol. 37, s. 1056-1063 [MNiSW: 30]
16 Comparison of polymer composites behavior to low-velocity impact and quasi-static indentation / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 3, s. 155-159 [MNiSW: 8]
17 Comparison of quasi static indentation and dynamic loads of glass and carbon fibre aluminium laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2016, nr 3, vol. 88, s. 404-410 [MNiSW: 20]
18 Composite aerospace structure in-situ diagnostics with the use of network PZT sensors / Dragan Krzysztof , Zabłocka Magdalena, Dziendzikowski Michał, Leski Andrzej, Bieniaś Jarosław // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 4, s. 269-274 [MNiSW: 8]
19 Damage assessment of channel section columns subjected to uniform compression / Gliszczyński Adrian , Jakubczak Patryk, Kubiak Tomasz, Bieniaś Jarosław // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 202, s. 500-510 [MNiSW: 35]
20 Evaluation of force-time changes during impact of hybrid laminates made of titanium and fibrous composite / Jakubczak Patryk, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2A, vol. 61, s. 689-694
21 Experimental investigation on the influence of fibers orientation on the failure of carbon hybrid laminates / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Ostapiuk Monika // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 86, s. 307-311 [MNiSW: 15]
22 Failure of GFRP channel section beams subjected to bending - Numerical and experimental investigations / Czechowski Leszek, Gliszczyński Adrian , Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // COMPOSITES PART B-ENGINEERING - 2017, vol. 111, s. 112-123 [MNiSW: 45]
23 Fenomenologiczna ocena degradacji wypełnienia z kompozytu polimerowego i tkanki zęba w warunkach cyklicznych obciążeń dynamicznych / Pieniak Daniel, Niewczas Agata, M., Bachanek Teresa, Bieniaś Jarosław // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 103, s. 8-12 [MNiSW: 7]
24 Fibre metal laminates - some aspects of manufacturing process, structure and selected properties / Bieniaś Jarosław // KOMPOZYTY - 2011, nr 1, vol. 11, s. 39-43 [MNiSW: 7]
25 Finite element analysis of thermo-mechanical loaded teeth / Pałka Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert, Niewczas Agata, M. // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 289-294 [MNiSW: 30]
26 Forming of thin–walled profiles made of FML in autoclave process / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Mania Radosław, Majerski Krzysztof // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 506-514 [MNiSW: 20]
27 Fractography and damage analysis of carbon/epoxy composites under static and dynamic loads at elevated temperatures / Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2012, nr 1, vol. 6, s. 17-20 [MNiSW: 5]
28 Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 93-97 [MNiSW: 4]
29 Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej / Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 2, s. 98-102 [MNiSW: 4]
30 The impact behavior of aluminum hybrid laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 86, s. 287-294 [MNiSW: 15]
31 Impact damage growth in carbon fibre aluminium laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // COMPOSITE STRUCTURES - 2017, vol. 172, s. 147-154 [MNiSW: 35]
32 Impact damage live-time analysis of modern composite materials using thermography / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 4, s. 219-223 [MNiSW: 8]
33 Influence of autoclaving process parameters on the buckling and postbuckling behaviour of thin-walled channel section beams / Bieniaś Jarosław, Gliszczyński Adrian, Jakubczak Patryk, Kubiak Tomasz, Majerski Krzysztof // THIN-WALLED STRUCTURES - 2014, vol. 85, s. 262-270 [MNiSW: 35]
34 The influence of fibre orientation in aluminium-carbon laminates on low-velocity impact resistance / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS - 2018, nr 8, vol. 52, s. 1005-1016 [MNiSW: 30]
35 The influence of fibre orientation in aluminium–carbon laminates on low-velocity impact resistance / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS - 2017, nr 8, vol. 52, s. 1005-1016 [MNiSW: 30]
36 The influence of impactor energy and geometry on degree of damage of glass fiber reinforced polymer subjected to low-velocity impact / Dadej Konrad, Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 3, vol. 15, s. 163-167 [MNiSW: 11]
37 Influence of repeated impact on damage growth in fibre reinforced polymer composites / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 2, vol. 17, s. 194-198 [MNiSW: 20]
38 Inspection methods for quality control of fibre metal laminates (FML) in aerospace components / Dragan Krzysztof , Bieniaś Jarosław, Leski Andrzej, Czulak Andrzej, Hufenbach Werner // KOMPOZYTY - 2012, nr 4, s. 272-278 [MNiSW: 7]
39 Inspection methods for quality control of fibre metal laminates in aerospace components / Dragan Krzysztof , Bieniaś Jarosław, Sałaciński Michał, Synaszko Piotr // KOMPOZYTY - 2011, nr 2, vol. 11, s. 130-135 [MNiSW: 7]
40 Interface analysis of fiber metal laminates / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // COMPOSITE INTERFACES - 2014, nr 4, vol. 21, s. 309-318 [MNiSW: 25]
41 Interlaminar cracking resistance of nonhomogeneous composite beams / Dadej Konrad, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2017, nr 3, vol. 17, s. 144-148 [MNiSW: 11]
42 Interlaminar fracture toughness of glass and carbon reinforced multidirectional fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Dadej Konrad, Surowska Barbara // ENGINEERING FRACTURE MECHANICS - 2017, vol. 175, s. 127-145 [MNiSW: 35]
43 Interlaminar shear strength of fibre metal laminates after thermal cycles / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 206, s. 876-887 [MNiSW: 35]
44 Interrelationships Between Morphometric, Densitometric, and Mechanical Properties of Teeth in 5-Month-Old Polish Merino Sheep / Tatara Marcin, Szabelska Anna, Krupski Witold, Tymczyna Barbara, Łuszczewska-Sierakowska Iwona, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY - 2018, nr 2, vol. 35, s. 121-130 [MNiSW: 20]
45 Is the consumption of snail meat actually healthy? An analysis of the osteotropic influence of snail meat as a sole source of protein in growing rats / Radzki Radosław P., Bieńko Marek, Polak Paweł, Szkucik Krzysztof, Ziomek Monika , Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław // JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION - 2017, vol. 101, s. 1-7 [MNiSW: 30]
46 Isostrain elastoplastic model for prediction of static strength and fatigue life of fiber metal laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE - 2018, vol. 110, s. 31-41 [MNiSW: 35]
47 The issue of residual strength tests of thin fibre metal laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Dadej Konrad, Zawiejski Wojciech // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 3, s. 134-138 [MNiSW: 8]
48 The issues of manufacturing geometrically complicated elements using FML laminates / Bieniaś Jarosław, Mania Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2015, nr 4, vol. 15, s. 243-249 [MNiSW: 11]
49 Low velocity impact resistance of aluminum/carbon-epoxy fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // KOMPOZYTY - 2012, nr 3, s. 193-197 [MNiSW: 7]
50 Low-energy impact behaviour and damage characterization of carbon fibre reinforced polymer and aluminium hybrid laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara, Dragan Krzysztof // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 15, s. 925-932 [MNiSW: 30]
51 Low-energy impact issues in GLARE laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 3, s. 165-169 [MNiSW: 8]
52 Low-velocity impact resistance of aluminium glass laminates – Experimental and numerical investigation / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Dadej Konrad // COMPOSITE STRUCTURES - 2016, vol. 152, s. 339-348 [MNiSW: 35]
53 Materiały kompozytowe stosowane w przemyśle lotniczym / Bieniaś Jarosław, Pałka Krzysztof, Ostapiuk Monika, Beer-Lech Karolina, Surowska Barbara // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2011, nr 3, s. 70-75
54 The mechanical properties and failure analysis of selected fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 3, s. 220-224 [MNiSW: 8]
55 Methods of ultrasonic testing, as an effective way of estimating durability and diagnosing operational capability of composite laminates used in aerospace industry / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 284-289 [MNiSW: 15]
56 Morphometric, densitometric and mechanical properties of mandibular deciduous teeth in 5-month-old Polish Merino sheep / Tatara Marcin, Szabelska Anna, Krupski Witold, Tymczyna Barbara, Łuszczewska-Sierakowska Iwona, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // BMC VETERINARY RESEARCH - 2014, vol. 10, s. 1-14 [MNiSW: 40]
57 Numerical modeling of low-cycle fatigue of fiber reinforced composite / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2014, nr 4, s. 197-202 [MNiSW: 8]
58 Numerical/phenomenological model for fatigue life prediction of hybrid laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 050001-1-050001-7 [MNiSW: 15]
59 Odporność kompozytów epoksydowo-węglowych na uderzenia udarowe przy niskich prędkościach / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Dragan Krzysztof // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 3, s. 205-209 [MNiSW: 4]
60 Odporność laminatów aluminium/kompozyt epoksydowo-szklany na uderzenia o małej prędkości / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 6, s. 651-654 [MNiSW: 7]
61 Residual fatigue life of carbon fiber aluminium laminates / Dadej Konrad, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE - 2017, nr Pt 1, vol. 100, s. 94-104 [MNiSW: 35]
62 The response of laminated composite plates and profiles under low-velocity impact load / Gliszczyński Adrian , Kubiak Tomasz, Różyło Patryk, Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław // COMPOSITE STRUCTURES - 2019, vol. 207, s. 1-12
63 Structure characteristics in glass/aluminum hybrid laminates after bending strength test / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2013, nr 4, s. 237-240 [MNiSW: 8]
64 Study of low-cycle fatigue of glass-hybrid laminates / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Szusta Jarosław // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 489-495 [MNiSW: 20]
65 Tensile properties of carbon fiber/epoxy laminates at low and room temperatures / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // KOMPOZYTY - 2012, s. 182-185 [MNiSW: 7]
66 Tensile strength of titanium/fibre reinforced polymers at different temperature values / Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2018, nr 2, vol. 18, s. 88-94 [MNiSW: 11]
67 The tribological characteristics of Al-Si/graphite composite / Walczak Mariusz, Zwierzchowski M., Bieniaś Jarosław, Caban Jacek // TRIBOLOGIA - 2017, nr 1, s. 97-104 [MNiSW: 15]
68 Wpływ przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączenia metal-kompozyt w laminatach FML / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2011, nr 4, s. 341-343 [MNiSW: 7]
69 Wpływ recyklingu na strukturę i właściwości wytrzymałościowe odlewniczego stopu kobaltu stosowanego w stomatologii / Surowska Barbara, Beer-Lech Karolina, Bieniaś Jarosław // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2011, nr 3, vol. 5, s. 119-123 [MNiSW: 5]
70 Wybrane właściwości wytrzymałościowe laminatów hybrydowych tytan-kompozyt węglowo/epoksydowy / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 4, s. 307-310 [MNiSW: 7]
71 Wytwarzanie i analiza strukturalna laminatów tytan-kompozyt wzmacniany włóknami węglowymi oraz szklanymi / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 3, s. 210-214 [MNiSW: 7]
72 Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznej / Walczak Mariusz, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 98-106 [MNiSW: 4]
73 Zużycie i struktura powierzchni aluiniowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchego / Walczak Mariusz, Pieniak Daniel, Bieniaś Jarosław // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, s. 167-173 [MNiSW: 4]

Monografie (1)

1 Kształtowanie stanu powierzchni rozdziału metal-kompozyt w laminatach metalowo-włóknistych z włóknami węglowymi / Bieniaś Jarosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 168 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (9)

1 Bicycles (part of -), Motor-assisted cycles (part of -), Frames for cycles or motorcycles [nr zgłoszenia 005519915-0001] / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Mącik Martłomiej, Dadej Konrad // EUIPO European Union Intellectual Property Office - 2018, [MNiSW: 10]
2 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407200] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 12-12 [MNiSW: 2]
3 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407201] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 12-12 [MNiSW: 2]
4 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407202] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 18, s. 12-12 [MNiSW: 2]
5 Sposób wytwarzania laminatu aluminium-węgiel-aluminium i laminat typu aluminium-węgiel-aluminium [ Zgłoszenie nr (21) 407557 ] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Ostapiuk Monika, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 20, s. 11-11 [MNiSW: 2]
6 Sposób wytwarzania laminatu metalowo włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty [Zgłoszenie nr (21) 405707] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Szaraniec Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Kowalczyk Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 12-13 [MNiSW: 2]
7 Sposób wytwarzania laminatu metalowo włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty [Zgłoszenie nr (21) 405708] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Szaraniec Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 13-13 [MNiSW: 2]
8 Sposób wytwarzania laminatu metalowo włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty [Zgłoszenie nr (21) 405709] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Trzciński Andrzej, Szaraniec Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Kowalczyk Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 13-13 [MNiSW: 2]
9 Uchwyt do badań wytrzymałościowych [Zgłoszenie nr (21) 408182] / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Dadej Konrad // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 24, s. 27-27 [MNiSW: 2]

Referaty (44)

1 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław // W: 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURE MAY 30-JUNE 2, 2011, AUGUSTÓW - 2011, s. 56-57
2 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof // W: 9th AIRTEC 2014, International Congress, 28-30 october 2014, Frankfurt, Germany : [book of abstracts] - 2014, s. 129-130
3 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 72-72
4 Comparison between low-velocity impact and quasi-static Indentation of Fibre Metal Laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 63-63
5 Comparison of polymer composites behavior on low-velocity impact and analogically quasi-static indentation / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // W: XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference “Advanced Materials and Technologies” - AMT’ 2013, 9-12 June 2013, Kudowa Zdrój - 2013, s. 57-58
6 Complexity of Fiber Metal Laminates vs low velocity impact resistance / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Majerski Krzysztof // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 30-30
7 Corrosion behaviour of carbon Fibre Metal Laminates - aspects of metal/carbon fibre interface / Bieniaś Jarosław // W: International Conference on Composite Interfaces, 6-8.09.2012r. , Kyoto, Japan - 2012, s. 1-2
8 Corrosion resistance of selected fiber metal laminates based on aluminium and titanium with carbon and glass fibers / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: 20th International Conference on Composite Structures (ICCS20) - 2017
9 Corrosion resistance of selected Fibre Metal Laminates – investigation of mechanical properties / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Surowska Barbara // W: AIRTEC 2013, International Aerospace Congress, 5-7 November 2013, Frankfurt/Main, Germany - 2013, s. 65-66
10 Corrosion studies of selected fibre metal laminates with carbon and glass fibres / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Antolak C. // W: 19th International Conference on Composite Materials, 28 July – 2 August 2013, Montreal, Canada - 2013, s. 7810-7811
11 Degradacja laminatów metalowo-włóknistych w nisko-cyklowej próbie zmęczeniowej / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne" Kompozyty 2014, 7-10 października 2014, Gliwice – Istebna 2014 [książka streszczeń] - 2014
12 Degradation analysis of aluminium-based fiber metal laminates under corrosive conditions / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: ICCS21 - 21st International Conference on Composite Structures, University of Bologna, 4-7 September 2018 : proceedings - 2018, s. 26-27
13 Delamination and cracks detection in the FML structure based on multimode NDE / Zabłocka Magdalena, Dragan Krzysztof , Dziendzikowski Michał, Leski Andrzej, Bieniaś Jarosław // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 115-115
14 Experimental and numerical investigations of low-velocity impact behavior of selected fibre metal laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara, Dębski Hubert // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-6
15 Failure analysis of fiber metal laminates after bending strength test / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal: [program] - 2015, s. 80-80
16 Failure aspects of fiber metal laminates after low velocity and low energy impact / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Surowska Barbara // W: 19th International Conference on Composite Materials, 28 July – 2 August 2013, Montreal, Canada - 2013, s. 294-295
17 Fatigue of unidirectional carbon Fiber Reinforced epoxy composites / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert // W: 15th European Conference on Composite Materials - ECCM15, 24-28 June 2012, Venice, Italy - 2012, s. 1-7
18 FEM simulation of bending aspect in fiber metal laminates / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof // W: 18th International Conference on Composite Structures ICCS18, 15-18 June 2015, Lisbon, Portugal: [program] - 2015, s. 80-80
19 Fiber metal laminates and their properties / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Ostapiuk Monika, Jakubczak Patryk // W: 21th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering – AMME’13, 23 -26 June 2013, Gliwice – Kraków, Poland - 2013, s. 128-128
20 He effect of multiple low-velocity impact on fibre metal laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-4
21 Impact behaviour of fibre metal laminates / Bieniaś Jarosław // W: MCM-2012 – 17th International Conference on Mechanics of Composite Materials, 28.05-01.06.2012, Riga, Latvia :[ book of abstracts] - 2012, s. 60-60
22 The influence of autoclaving process parameters on load carrying-capacity of thin-walled channel section columns / Bieniaś Jarosław, Gliszczyński Adrian, Jakubczak Patryk, Kubiak Tomasz, Majerski Krzysztof // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-7
23 Influence of fibers orientarion on the type of failure in Fiber Metal Laminates / Ostapiuk Monika, Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Jakubczak Patryk // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 29-29
24 The influence of low temperatures on tensile behavior of Fiber-metal laminates / Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: AIRTEC 2013, International Aerospace Congress, 5-7 November 2013, Frankfurt/Main, Germany - 2013, s. 36-36
25 Interface analysis of fibre metal laminates / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // W: International Conference on Composite Interfaces, 6-8.09.2012r. , Kyoto, Japan - 2012, s. 1-4
26 Interlaminar shear strength of fibre metal laminates after thermal fatigue / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: 4th International Conference on Mechanics of Composites, Madrid, 9 - 12 July 2018 - 2018, s. 37-37
27 Low-cycle fatigue of fiber-metal laminates - some aspects of finite element analysis / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-1
28 Low-energy impact resistance of CFRP and Carbon Metal Laminates / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Dragan Krzysztof // W: International Conference on Composite Interfaces, 6-8.09.2012r. , Kyoto, Japan - 2012, s. 1-4
29 Low-temperature effect on the mechanical properties of glass- and carbon-reinforced/epoxy composites and FML / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Majerski Krzysztof // W: MCM-2012 – 17th International Conference on Mechanics of Composite Materials, 28.05-01.06.2012, Riga, Latvia :[ book of abstracts] - 2012, s. 58-58
30 Mechanical behaviour of hygrothermal conditioned fiber metal laminates / Surowska Barbara, Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Kłosowski Grzegorz // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-3
31 The mechanical properties and failure analysis of selected fibre metal laminates / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: 15th European Conference on Composite Materials - ECCM15, 24-28 June 2012, Venice, Italy - 2012, s. 1-7
32 The mechanical properties and failure analysis of selected fibre metal laminates / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: MCM-2012 – 17th International Conference on Mechanics of Composite Materials, 28.05-01.06.2012, Riga, Latvia :[ book of abstracts] - 2012, s. 59-59
33 Mechanical response of hygrothermal conditioned fiber metal laminates / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: 9th AIRTEC 2014, International Congress, 28-30 october 2014 : [book of abstracts] - 2014, s. 131-132
34 Mikrostruktura wybranych laminatów typu FML / Ostapiuk Monika, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiagnięcia Polskiej Nauki – VII Edycja Dotyczy sesji: 6.12.2014 roku w Krakowie, 13.12.2014 w Łodzi : streszczenia - 2014, s. 356-356
35 Modeling of low cycle fatigue of titanium hybrid laminates / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: ACEX 2014, 30 June - 3 Jule, Paris, France: [book of abstracts] - 2014, s. 134-134
36 The modification of electrical and electrochemical properties of aluminium – carbon fiber reinforced composite laminates by the insulating interlayers / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław // W: International Conference on Composites/ICCE-25 - 2017
37 Numerical/phenomenological model for fatigue life prediction of hybrid laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: CMM2017 – 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13-16 September 2017, Lublin, Poland : short papers - 2017
38 Połączenie aluminium z warstwami kompozytu polimerowego wzmacnianego włóknami, a odporność korozyjna / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: 6 Krajowa Konferencja Nowe Materiały-Nowe Technologie w Przemyśle Okrętowym i Maszynowym, 24 - 28 maja 2015r., Międzyzdroje: [streszczenia referatów] - 2015, s. 154-154
39 Połączenie metalu z polimerem w laminatach typu FML / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Majerski Krzysztof // W: XIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne" , Kompozyty 2014, 7-10 października 2014, Gliwice – Istebna 2014 [książka streszczeń] - 2014
40 A research on nonlinear stability and failure of thin-walled composite columns with open cross-section / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-6
41 Strength properties of fibre metal laminates in low temperature environment / Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Surowska Barbara // W: ICCS17 - 17th International Conference on Composite Structures, 17-21 June 2013, Porto, Portugal : book of abstracts - 2013, s. 161-161
42 Structure characteristics in glass/aluminum hybrid laminates after bending strength test / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Majerski Krzysztof // W: XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference “Advanced Materials and Technologies” - AMT’ 2013, 9-12 June 2013, Kudowa Zdrój - 2013, s. 67-67
43 Wpływ mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu aluminium w ocenie właściwości materiału hybrydowego / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Majerski Krzysztof // W: IX Konferencja Naukowa: Inżynieria Powierzchni INPO 2014, 7-10 września 2014r., Wisła Jawornik - 2014, s. 33-34
44 X-Ray computed microtomography analysis of polimer foam structure deformation during compression / Surowska Barbara, Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Pyrz R. // W: 6th International Conference on Advanced ComputationalEngineering and Experimenting – ACEX2012, 01-04 July, 2012,Istanbul, Turkey - 2012, s. 27-27

Rozdzialy(7)

1 Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych / Ostapiuk Monika, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne : monografia; [Red:] Wróbel Gabriel - Cieszyn ; Gliwice: Wydawnictwo Logos Press, 2011, s. 350-351
2 Impact resistance and damage of fiber metal laminates / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // W: Hybrid polymer composite materials : properties and characterisation [WOS]; [Red:] Thakur Vijay Kumar , Thakur Manju Kumari , Pappu Asokan - Cambs ; UK: Woodhead Publishing , 2017, s. 279-310 .- (Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering) [MNiSW: 15]
3 Properties and characterization of fiber metal laminates / Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk, Surowska Barbara // W: Hybrid polymer composite materials : properties and characterisation [WOS]; [Red:] Thakur Vijay Kumar , Thakur Manju Kumari , Pappu Asokan - Cambs ; UK: Woodhead Publishing , 2017, s. 253-278 .- (Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering) [MNiSW: 15]
4 RF inductive non-destructive testing of carbon composites / Salski B. , Kopyt P. , Bieniaś Jarosław, Jakubczak Patryk // W: MIKON 2016: 21st international conference on Microwave, Radar and Wireless Communications [WOS]; Kraków: IEEE, 2016, s. 1-4 [MNiSW: 15]
5 Structure and chemistry of fiber metal laminates / Surowska Barbara, Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław // W: Hybrid polymer composite materials : structure and chemistry [WOS]; [Red:] Thakur Vijay Kumar , Thakur Manju Kumari , Gupta Raju Kumar - Cambs ; UK: Woodhead Publishing, 2017, s. 193-234 .- (Woodhead Publishing Series in Composites Science and Engineering) [MNiSW: 15]
6 Wytwarzanie kompozytów metodą autoklawową i ocena ich jakości / Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne : monografia; [Red:] Wróbel Gabriel - Cieszyn ; Gliwice : Wydawnictwo Logos Press, 2011, s. 488-500
7 Wytwarzanie, struktura i właściwości kompozytów metalowo-włóknistych / Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara, Ostapiuk Monika // W: Polimery i kompozyty konstrukcyjne : monografia; [Red:] Wróbel Gabriel - Cieszyn ; Gliwice: Wydawnictwo Logos Press, 2011, s. 24-25