Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-2909-2017
ORCID 0000-0002-6605-1172

dr inż. Kazimierz Drozd

Katedra Inżynierii Materiałowej
k.drozd@pollub.pl
Liczba publikacji: 24
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(22)

1 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project / Szkultecka-Dębek Monika, Drozd Mariola , Wiśniewska Nina, Drozd Kazimierz // CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2013, nr 4, vol. 26, s. 422-424 [MNiSW: 4]
2 Alternatywne sposoby wytwarzania elementów żurawi przyczepowych / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 3, s. 24-27 [MNiSW: 7]
3 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej / Drozd Kazimierz, Gardyński Leszek // LOGISTYKA - 2011, nr 3, s. 551-558 [MNiSW: 4]
4 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus / Szkultecka-Dębek Monika, Drozd Mariola , Jahnz-Różyk Karina, Kiepurska Nina, Mazurek Joanna, Janowska Agnieszka, Paprzycki Piotr, Adamczyk-Korbel Marta , Paluchowska Beata, Drozd Kazimierz // CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2014, nr 1, vol. 27, s. 32-36 [MNiSW: 7]
5 Assessment of quality of life (QOL) in postmenopausal osteoporosis in Poland / Drozd Mariola , Szkultecka-Dębek Monika, Drozd Kazimierz, Michalik Maria, Kiepurska Nina // QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 - 2014, nr 1, vol. 23, s. 126-127
6 Badania materiałowe elementów turbosprężarki pod kątem eliminowania przyczyn uszkodzeń eksploatacyjnych / Drozd Kazimierz, Olejnik Krzysztof // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2013, nr 3, vol. 169, s. 88-98 [MNiSW: 4]
7 Badania materiału wałka uszkodzonej turbosprężąrki silnika samochodowego / Drozd Kazimierz // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2013, nr 2, vol. 93, s. 59-66 [MNiSW: 4]
8 Badania przypadku uszkodzenia ramienia robota przemysłowego / Drozd Kazimierz, Chmiel Joanna // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1398-1405 [MNiSW: 10]
9 Effects of intermediate gold layer on bond strength of dental porcelain to titanium / Walczak Mariusz, Drozd Kazimierz // CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2013, nr 2, vol. 26, s. 167-170 [MNiSW: 4]
10 Effects of recasting of CoCrMoW dental alloy on its microstructure and corrosion resistance / Walczak Mariusz, Drozd Kazimierz // CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2013, nr 4, s. 425-429 [MNiSW: 4]
11 Fraktograficzne i metalograficzne badania uszkodzeń sprężyn zawieszania pojazdów / Drozd Kazimierz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 11, s. 25-36 [MNiSW: 4]
12 Geometric optimization of a beam detector for a WIM system / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz, Wójcik Andrzej // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12, s. 233-241 [MNiSW: 10]
13 Knowledge, attitude and perception regarding antibiotics among polish patients / Drozd Mariola , Drozd Kazimierz, Filip Rafał, Byś Agnieszka // ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH - 2015, nr 4, vol. 72, s. 807-817 [MNiSW: 15]
14 Modułowa konstrukcja żurwi przyczepowych / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 2, s. 36-38 [MNiSW: 7]
15 Production of oxide coatings by sol-gel method and electrophoresis / Walczak Mariusz, Drozd Kazimierz // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2017, nr 1, vol. 30, s. 16-19 [MNiSW: 8]
16 Safety of OTC analgesic drugs in the opinion of polish patients - preliminary study / Drozd Mariola , Drozd Kazimierz, Szkultecka-Dębek Monika, Kijewska Anna, Kiepurska Nina // ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH - 2015, nr 6, vol. 72, s. 1303-1314 [MNiSW: 15]
17 Sandwich structured composites for aeronautics: Methods of manufacturing affecting some mechanical properties / Krzyżak Aneta, Mazur Michał, Gajewski Mateusz, Drozd Kazimierz, Komorek Andrzej, Przybyłek Paweł // INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING - 2016, vol. 2016 [MNiSW: 25]
18 Tribological characteristics of dental metal biomaterials / Walczak Mariusz, Drozd Kazimierz // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES - 2016, nr 4, vol. 29, s. 158-162 [MNiSW: 8]
19 Wpływ modyfikacji oleju mineralnego na charakterystykę tribologiczną kompozytu na osnowie aluminium / Walczak Mariusz, Drozd Kazimierz // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 6548-6553 [MNiSW: 10]
20 Wybrane problemy bezpieczeństwa transportu produktów leczniczych / Drozd Mariola , Mahorowska-Kiciak Izabela, Drozd Kazimierz // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 1406-1409 [MNiSW: 10]
21 Wykorzystanie analizy obrazu do oceny przełomów próbek po teście udarności / Drozd Kazimierz, Walczak Mariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, s. 76-80 [MNiSW: 4]
22 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej / Drozd Kazimierz, Gardyński Leszek, Olejnik Krzysztof // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 28-39 [MNiSW: 4]

Monografie (1)

1 Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems / Drozd Kazimierz, Szala Mirosław[Red:] Drozd Kazimierz, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 111 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(1)

1 Modyfikacje parametrów obróbki stali 60SiCr7 i ich wpływ na charakter przełomów przy obciążeniach dynamicznych / Drozd Kazimierz, Szala Mirosław // W: Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems; [Red:] Drozd Kazimierz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 98-110 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)