Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Krzysztof Pałka

Katedra Inżynierii Materiałowej
k.palka@pollub.pl
Liczba publikacji: 36
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(30)

1 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym / Pałka Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 106-108, s. 39-43 [MNiSW: 7]
2 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej / Pałka Krzysztof, Szaraniec Barbara // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2012, nr 112, vol. 15, s. 26-30 [MNiSW: 7]
3 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych / Dębski Hubert, Bieniaś Jarosław, Pałka Krzysztof, Niewczas Agata, M. // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2012, nr 112, vol. 15, s. 42-47 [MNiSW: 7]
4 Badania mikroprzecieku wybranych kompozytów stomatologicznych po procesie zmęczenia cieplnego / Pałka Krzysztof, Niewczas Agata, M. // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 106-108, vol. 4, s. 35-38 [MNiSW: 7]
5 Biomedical potential of chitosan/HA and chitosan/β-1,3-glucan/HA biomaterials as scaffolds for bone regeneration — A comparative study / Przekora Agata, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna // MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS - 2016, vol. 58, s. 891-899 [MNiSW: 30]
6 Chitosan/β-1,3-glucan/calcium phosphate ceramics composites—Novel cell scaffolds for bone tissue engineering application / Przekora Agata, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna // JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY - 2014, vol. 182-183, s. 46-53 [MNiSW: 30]
7 Comparison of durability of resorbable polymer pins in in vitro and in vivo conditions. Preliminary study / Stodolak-Zych Ewa, Pałka Krzysztof, Szponder Tomasz, Nowicka Katarzyna, Błażewicz Stanisław // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2014, nr 128-129, vol. 17, s. 87-89 [MNiSW: 7]
8 Compression Behavior of Ti Foams with Spherical and Polyhedral Pores / Pałka Krzysztof, Adamek Grzegorz, Jakubowicz Jarosław // ADVANCED ENGINEERING MATERIALS - 2016, nr 8, vol. 18, s. 1511-1518 [MNiSW: 25]
9 Corrosion properties of Ti scaffolds prepared with sucrose as a space holder / Adamek Grzegorz, Pałka Krzysztof, Jakubowicz Jarosław // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 227, s. 519-522
10 Do Ca2 +-adsorbing ceramics reduce the release of calcium ions from gypsum-based biomaterials? / Belcarz Anna, Zalewska Justyna, Pałka Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Ginalska Grażyna // MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS - 2015, vol. 47, s. 256-265 [MNiSW: 25]
11 Effect of a low ph on HAp/Glucan composite / Borkowski Leszek, Kiernicka Małgorzata, Belcarz Anna, Pałka Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Ginalska Grażyna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2016, nr 138, vol. 22, s. 22-22 [MNiSW: 7]
12 Finite element analysis of thermo-mechanical loaded teeth / Pałka Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Dębski Hubert, Niewczas Agata, M. // COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE - 2012, vol. 64, s. 289-294 [MNiSW: 30]
13 In vitro evaluation of selected properties of new flow-typedental composite / Pałka Krzysztof, Wysocka Sylwia, Belcarz Anna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2016, nr 138, vol. 74, s. 74-74 [MNiSW: 7]
14 In vitro studies of nanosilver-dopd titanium implants for oral and maxillofacial surgery / Pokrowiecki Rafał, Zaręba Tomasz, Szaraniec Barbara, Pałka Krzysztof, Mielczarek Agnieszka, Menaszek Elżbieta, Tyski Stefan // INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE - 2017, vol. 12, s. 4285-4297 [MNiSW: 35]
15 The influence of nitrogen ion implantation on microhardness of the Stellite 6 alloy / Budzyński Piotr, Kamiński Mariusz, Pałka Krzysztof, Droździel Andrzej, Wiertel Marek // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2016, nr 1, vol. 148 [MNiSW: 15]
16 Materiały kompozytowe stosowane w przemyśle lotniczym / Bieniaś Jarosław, Pałka Krzysztof, Ostapiuk Monika, Beer-Lech Karolina, Surowska Barbara // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2011, nr 3, s. 70-75
17 Micro-CT analysis and mechanical properties of Ti spherical and polyhedral void composites made with saccharose as a space holder material / Jakubowicz Jarosław, Adamek Grzegorz, Pałka Krzysztof, Andrzejewski D. // MATERIALS CHARACTERIZATION - 2015, vol. 100, s. 13-20 [MNiSW: 35]
18 Microstructure and interconnections characteristics of titanium foam / Pałka Krzysztof, Adamek Grzegorz, Jakubowicz Jarosław // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2016, vol. 687, s. 25-32
19 Nanomaterials in dentistry: a cornerstone or a black box? / Pokrowiecki Rafał, Pałka Krzysztof, Mielczarek Agnieszka // NANOMEDICINE - 2018
20 New approach in evaluation of ceramic-polymer composite bioactivity and biocompatibility / Borkowski Leszek, Sroka-Bartnicka Anna, Polkowska Izabela , Pawłowska Marta, Pałka Krzysztof, Zięba Emil, Slosarczyk Anna, Krzysztof Jóźwiak, Ginalska Grażyna // ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY - 2017, nr 24, vol. 409, s. 5747-5755 [MNiSW: 35]
21 New method for HA/glucan bone scaffold preparation reduces cytotoxic effect of highly reactive bioceramics / Przekora Agata, Klimek Katarzyna, Wójcik Michał, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna // MATERIALS LETTERS - 2017, vol. 190, s. 213-216 [MNiSW: 35]
22 New method for the fabrication of highly osteoconductive b -1,3-glucan/HA scaffold for bone tissue engineering: Structural, mechanical, and biological characterization / Przekora Agata, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna // JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A - 2016, nr 10, vol. 104, s. 2528-2536 [MNiSW: 35]
23 Ocena odlewów stopu niklu w kontekście ich przydatności po zastosowaniu protetycznego złomu poprodukcyjnego / Beer-Lech Karolina, Pałka Krzysztof, Borowicz Janusz // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2013, nr 121, vol. 16, s. 13-18 [MNiSW: 7]
24 Ocena struktury, modułu Younga oraz cytotoksycznośći kompozytów na bazie chitozanu / Przekora Agata, Pałka Krzysztof, Macherzyńska Beata, Ginalska Grażyna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2012, nr 114, vol. 15, s. 52-58 [MNiSW: 7]
25 Polymerization shrinkage of dental composites / Pałka Krzysztof, Zaszczyńska Angelika, Kleczewska Joanna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] - 2017, nr 143, vol. 20, s. 62-62
26 Polymerization shrinkage of new flow-type dental composite using micro-ct / Pałka Krzysztof, Zaszczyńska Angelika, Kleczewska Joanna // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] - 2016, nr 138, vol. 75, s. 75-75
27 Porous titanium implants: a review / Pałka Krzysztof, Pokrowiecki Rafał // ADVANCED ENGINEERING MATERIALS - 2018
28 A quality assessment of casting dental prosthesis elements / Beer-Lech Karolina, Pałka Krzysztof, Surowska Barbara, Walczak Mariusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2013, nr 3, vol. 15, s. 230-236 [MNiSW: 15]
29 Rozwój szczeliny brzeżnej jako efekt zmęczenia cieplnego wypełnień stomatologicznych / Pałka Krzysztof, Gruszecka Monika, Niewczas Agata, M. // ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW - 2011, nr 104, s. 23-27 [MNiSW: 7]
30 Unexpected reaction of new HAp/glucan composite to environmental acidification : defect or advantage? / Borkowski Leszek, Kiernicka Małgorzata, Belcarz Anna, Pałka Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Ginalska Grażyna // JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS - 2017, nr 5, vol. 105, s. 1178-1190 [MNiSW: 30]

Projekty wynalazcze (4)

1 Sposób pomiaru długości i zmian długości szczeliny brzeżnej w zębach z wypełnieniami stomatologicznymi / Pałka Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 39-39 [MNiSW: 2]
2 Sposób pomiaru prędkości rozwoju szczeliny brzeżnej w zębach z wypełnieniami stomatologicznymi / Pałka Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 39-39 [MNiSW: 2]
3 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi / Pałka Krzysztof, Gardyński Leszek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 39-40 [MNiSW: 2]
4 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi [patent nr 216432] / Pałka Krzysztof, Gardyński Leszek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 838-838 [MNiSW: 25]

Rozdzialy(2)

1 Adhezja powłok biopolimerowych do powierzchni tytanu / Gleń Justyna, Pałka Krzysztof // W: Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering; [Red:] Walczak Mariusz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 41-52 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Wpływ dodatku hydroksyapatytu do powłok biopolimerowych na ich adhezję do tytanu / Pałka Krzysztof, Gleń Justyna // W: Inżynieria biomedyczna w kardiologii, ortopedii i stomatologii; [Red:] Walke Witold, Ziębowicz Anna - Zabrze: Centrum Inżynierii Biomedycznej, 2014, s. 32-38