Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Leszek Gardyński

Katedra Inżynierii Materiałowej
l.gardynski@pollub.pl
Liczba publikacji: 42
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(31)

1 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej / Drozd Kazimierz, Gardyński Leszek // LOGISTYKA - 2011, nr 3, s. 551-558 [MNiSW: 4]
2 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego / Caban Jacek, Gardyński Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2012, nr 11-12, s. 81-84 [MNiSW: 4]
3 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie / Caban Jacek, Gardyński Leszek, Samborski Sylwester // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 1, s. 57-60 [MNiSW: 4]
4 Badania dynamiczne odporności ciśnieniowej wlewu zbiornika paliwa / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2017, nr 5, s. 8-11 [MNiSW: 5]
5 Badania porównawcze zużycia ściernego stali w warunkach smarowania paliwami zawierającymi biokomponenty / Gardyński Leszek, Kałdonek Jolanta // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2013, nr 9, s. 24-28 [MNiSW: 5]
6 Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych / Gardyński Leszek, Nieoczym Aleksander // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 120-126 [MNiSW: 4]
7 Badania uszkodzeń wałów korbowych w trakcyjnych silnikach o zapłonie samoczynnym / Caban Jacek, Gardyński Leszek, Wrona Rafał // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / JOURNAL OF SCIENCE OF THE MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES - 2013, nr 3, vol. 169, s. 77-87 [MNiSW: 4]
8 Bezpieczeństwo drogowe w transporcie autobusowym / Krzysiak Zbigniew, Bartnik Grzegorz, Gardyński Leszek, Nieoczym Aleksander, Samociuk Waldemar, Skic Anna, Plizga Krzysztof, Rachwał Bartłomiej, Bąkowski Henryk // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 12, s. 297-300 [MNiSW: 7]
9 Bezpieczeństwo przy spawaniu zbiorników paliwa / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2017, nr 6, s. 7-11 [MNiSW: 5]
10 Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej / Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 45-52 [MNiSW: 4]
11 Comparative study of selected lubricating properties of biofuels / Gardyński Leszek, Kałdonek Jolanta // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 75-79 [MNiSW: 5]
12 Determination of the influence of the stiffness of the diesel engine suspension cushions in the terrain car / Caban Jacek, Gardyński Leszek // JOURNAL OF POLISH CIMAC - 2012, nr 2, vol. 70, s. 7-16 [MNiSW: 6]
13 Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plant / Caban Jacek, Gardyński Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 19, vol. 7, s. 20-26 [MNiSW: 5]
14 The impact of stiffness of engine suspension cushions in an all-terrain vehicle on its transverse displacement / Gardyński Leszek, Caban Jacek, Droździel Paweł // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / JOURNAL OF SCIENCE OF THE MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES - 2015, nr 2, vol. 47, s. 96-101 [MNiSW: 8]
15 Informatyczne wsparcie procesów magazynowych / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Duda Kamil, Plizga Krzysztof, Bartnik Grzegorz, Beer-Lech Karolina, Samociuk Waldemar, Rachwał Bartłomiej // LOGISTYKA - 2016, nr 1, s. 265-271
16 Ocena działania łożyska ślizgowego w maszynie przepływowej / Caban Jacek, Gardyński Leszek // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2011, nr 5, vol. 86, s. 19-28 [MNiSW: 4]
17 Próba ustalenia odpornosci na cisnienie rozerwanego zbiornika paliwa / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2017, nr 2, s. 8-11 [MNiSW: 5]
18 Problematyka utrzymania nawierzchni dróg w okresie zimowym / Gardyński Leszek, Sopoćko Mateusz, Caban Jacek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 6, s. 1377-1382 [MNiSW: 7]
19 Problemy eksploatacyjne łozysk slizgowych w turbinach wodnych / Caban Jacek, Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2017, nr 5, s. 20-25 [MNiSW: 5]
20 Problemy eksploatacyjne węzłów łożyskowych turbin wodnych / Caban Jacek, Gardyński Leszek // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 99-105 [MNiSW: 4]
21 Problemy eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy stosowanych w zasobnikowych układach wtrysku oleju napędowego / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Lotko Wincenty, Gielniewski Robert, Gardyński Leszek // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2013, nr 10, s. 1709-1718 [MNiSW: 4]
22 Production and use of rapeseed oil in power plant machinery in the Northeast of European part / Marczuk Andrzej, Caban Jacek, Kartashevich Anatoly Nikolaevich, Plotnikov Sergej Aleksandrovich , Savinyh Petr, Gardyński Leszek // JOKULL - 2017, nr 8, vol. 67, s. 8-21 [MNiSW: 20]
23 Projekt stanowiska do badań zmęczeniowych śrub / Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Wierzbicki Sławomir, Machrowska Anna // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 7806-7810 [MNiSW: 10]
24 Przykłady zabytkowych stacjonarnych maszyn tłokowych zachowanych w regionie lubelskim / Gardyński Leszek // REGION LUBELSKI - 2012, nr 9, s. 52-62
25 Technologia spawania stopów aluminium metodą MIG / Gardyński Leszek, Adamiak Michał, Padula Hubert, Cyganek Dariusz, Jastrzębski Ryszard, Trześniewski Krzysztof, Cios Grzegorz // PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE - 2012, nr 10, s. 56-63
26 Testing polymer rollers memory in the context of passenger lift car comfort / Gardyński Leszek, Lonkwic Paweł // JOURNAL OF VIBROENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 16, s. 225-230 [MNiSW: 15]
27 Ustalanie przyczyn awarii urządzeń na podstawie wyglądu przełomu / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2016, nr 2, s. 10-19 [MNiSW: 5]
28 Wprowadzenie do metalurgii spawania aluminium i jego stopów / Jastrzębski Ryszard, Cios Grzegorz, Gardyński Leszek // PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE - 2012, nr 9, s. 60-65
29 Wyniki badań własności smarnych wybranych biopaliw / Gardyński Leszek // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2013, nr 3, s. 1109-1114 [MNiSW: 7]
30 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Gardyński Leszek, Wierzbicki Sławomir, Skic Anna, Samociuk Waldemar, Bartnik Grzegorz, Szmigielski Marek, Dziki Dariusz // LOGISTYKA - 2016, nr 1, s. 272-277
31 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej / Drozd Kazimierz, Gardyński Leszek, Olejnik Krzysztof // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 12, s. 28-39 [MNiSW: 4]

Monografie (1)

1 Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitation / Gardyński Leszek, Szala Mirosław[Red:] Gardyński Leszek, Szala Mirosław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 109 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (6)

1 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] / Lewartowicz Zbigniew, Dudzińska Marzenna, Zubrzycki Jarosław, Kreft Łukasz, Różanowski Krzysztof, Pietras Krzysztof, Wilk Mariusz, Gułkowski Sławomir, Gardyński Leszek, Górniak Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 33-33
2 Sposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu [Nr zgłoszenia 402091] / Matusik Sylwester, Gardyński Leszek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 13, s. 37-38 [MNiSW: 2]
3 Sposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu / Matusik Sylwester, Gardyński Leszek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 11, s. 3107-3107 [MNiSW: 30]
4 Sposób rozkręcania par połączeń śrubowych, zwłaszcza strzemion podatnej łukowej obudowy górniczej wyrobisk chodnikowych, oraz urządzenie do rozkręcania par połączeń śrubowych [Zgłoszenie nr (21) 419562] / Gardyński Leszek, Matusik Sylwester, Bartosz Paweł, Różnawski Dariusz, Kapuściński Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 12, s. 10-11
5 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi / Pałka Krzysztof, Gardyński Leszek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 5, s. 39-40 [MNiSW: 2]
6 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi [patent nr 216432] / Pałka Krzysztof, Gardyński Leszek // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 4, s. 838-838 [MNiSW: 25]

Referaty (2)

1 Comparison of the causes of road excident in urban traffic in selected polish cities and slovakia / Rybicka Iwona, Droździel Paweł, Gardyński Leszek // W: 10th European Conference of Young Research and Scientific Workers,TRANSCOM 2013, 24-26 June 2013, Žilina, Slovak Republic - 2013, s. 149-152
2 Problemy eksploatacyjnego zużycia wtryskiwaczy stosowanych w zasobnikowych układach wtrysku oleju napędowego / Longwic Rafał, Sander Przemysław, Lotko Wincenty, Gielniewski Robert, Gardyński Leszek // W: 17th International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport, TRANSCOMP 2013, Zakopane, Poland, 2-5.12.2013 : [book of abstracts] - 2013, s. 242-242

Rozdzialy(2)

1 Przykłady zabytków techniki zachowanych na Lubelszczyźnie / Gardyński Leszek // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 216-230
2 Uszkodzenia eksploatacyjne elementów pojazdów / Gardyński Leszek, Szala Mirosław // W: Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn = Selected issues from machine building and exploitation; [Red:] Gardyński Leszek, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 76-109 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)