Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski

Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
p.jaskowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 54
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(41)

1 Assignment problem and its extensions for construction project scheduling / Jaśkowski Piotr, Tomczak Michał // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2014, nr 6, vol. 111, s. 241-248 [MNiSW: 6]
2 The conceptual framework for construction project risk / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS - 2011, nr 3(22), vol. 2, s. 27-35 [MNiSW: 6]
3 Decision model for selecting supply sources of road construction aggregates / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS - 2014, nr 1, vol. 25, s. 13-20 [MNiSW: 20]
4 Dobór elementów deskowania ścian z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 7-14 [MNiSW: 3]
5 Estimating distribution parameters of schedule activity duration on the basis of risk related to expected project conditions / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Czarnigowska Agata // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 1, vol. 3, s. 299-307 [MNiSW: 4]
6 Evaluating surrogate measures of construction project schedule robustness / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Czarnigowska Agata // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 2, vol. 3, s. 263-272 [MNiSW: 4]
7 Harmonogramowanie pracy brygad realizujących budowlane procesy powtarzalne / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI - 2014, nr 3, s. 197-204 [MNiSW: 4]
8 The method for improving stability of construction project schedules through buffer allocation / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY - 2011, nr 3, vol. 17, s. 429-444 [MNiSW: 45]
9 The method of selecting subcontractor for construction projects / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2012, nr 4, vol. 5, s. 113-120 [MNiSW: 8]
10 Methodology for enhancing reliability of predictive project schedules in construction / Jaśkowski Piotr // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 3, vol. 17, s. 470-479 [MNiSW: 20]
11 Metoda redukcji czasu realizacji liniowych obiektów budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2015, nr 241, s. 51-63 [MNiSW: 10]
12 Model decyzyjny w zaopatrzeniu budowy drogi w kruszywo / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Wałach Daniel // ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ - 2012, nr 13, s. 311-317 [MNiSW: 1]
13 Model gospodarki zapasami materiałów budowlanych zużywanych nierównomiernie / Jaśkowski Piotr // GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA - 2013, nr 2, s. 15-19 [MNiSW: 7]
14 Model negocjacji uczestników łańcucha dostaw w budownictwie z zastosowaniem teorii gier wieloosobowych / Jaśkowski Piotr // GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA - 2012, nr 3, s. 8-12 [MNiSW: 8]
15 Modeling contractor's bidding decisions / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 182, s. 91-98 [MNiSW: 15]
16 Modelling contractor’s bidding decision / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES - 2017, nr 1, vol. 9, s. 64-73
17 Ocena porównawcza mierników odporności harmonogramów budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA - 2011, nr 4, vol. 2, s. 501-505 [MNiSW: 2]
18 Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP / Jaśkowski Piotr, Bucoń Robert, Biruk Sławomir // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2012, nr 97, s. 105-118 [MNiSW: 7]
19 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2012, nr 97, s. 405-416 [MNiSW: 7]
20 Optimization of aggregate supplies for road projects / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES - 2012, vol. 48, s. 838-846 [MNiSW: 9]
21 Optimization of vertical formwork layout plans using mixed integer linear programming / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2016, nr 2A, vol. 15, s. 125-133 [MNiSW: 15]
22 Optymalizacja wykorzystania zasobów odnawialnych podczas realizacji obiektów liniowych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 8-10 [MNiSW: 8]
23 Problem minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych / Jaśkowski Piotr, Tomczak Michał // PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, vol. 26, s. 193-201 [MNiSW: 10]
24 Problemy decyzyjne wykonawców przystępujących do przetargów na roboty budowlane / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 7-8, s. 63-66 [MNiSW: 3]
25 Procesy logistyczne przedsięwzięć drogowych / Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Wałach Daniel // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2012, nr 12, s. 16-22
26 Project performance reporting and prediction: extensions of earned value management / Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 1, vol. 3, s. 11-20 [MNiSW: 4]
27 Projektowanie realizacji obiektów budowlanych w warunkach ryzyka / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 178, s. 35-45 [MNiSW: 7]
28 Projektowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych ze zmienną w czasie intensywnością wykonania procesów niekrytycznych / Jaśkowski Piotr // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI - 2013, nr 1, vol. 167, s. 150-159 [MNiSW: 4]
29 Repetitive construction processes scheduling using mixed-integer linear programming / Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 55-61 [MNiSW: 6]
30 Schedulging linear construction projects with constraints on resource availability / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 63, s. 3-15 [MNiSW: 15]
31 Scheduling construction projects with multi-skilled resources / Jaśkowski Piotr // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 3, vol. 6, s. 347-353
32 Scheduling repetitive construction projects with work continuity constraints / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2012, nr 4, vol. 5, s. 107-111 [MNiSW: 8]
33 Selecting roadworks equipment fleets using simulation technique / Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Tokarski Zbigniew // ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE - 2013, nr 1, vol. 2, s. 193-200
34 Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, s. 33-40 [MNiSW: 6]
35 Simulation for selecting road works equipment / Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Tokarski Zbigniew, Sobotka Anna // BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING - 2015, nr 3, vol. 10, s. 216-223 [MNiSW: 20]
36 Synchronizacja procesów produkcji podstawowej i pomocniczej w sieciach logistycznych przedsięwzięć budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA - 2011, nr 9, vol. 1201, s. 19-24 [MNiSW: 8]
37 Trade- off between robustness of a construction schedule and project completion time / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2011, nr 20, vol. 4, s. 205-215 [MNiSW: 8]
38 Using of fuzzy AHP for assessing risk of construction projects / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Painting Noel // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2011, nr 19, vol. 4, s. 257-268 [MNiSW: 8]
39 Using soft precedence relations for reduction of the construction project duration / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna // TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY - 2012, vol. 18, s. 262-279 [MNiSW: 45]
40 Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce zapasami materiałów budowlanych / Jaśkowski Piotr // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 2605-2612 [MNiSW: 10]
41 Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA - 2011, nr 3, vol. 2, s. 209-213 [MNiSW: 2]

Monografie (1)

1 Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Pawluś Dorota, Wałach Daniel[Red:] Sobotka Anna.- Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014, 254 s.

Referaty (10)

1 Aggregateu supply decision model for roadworks / Sobotka Anna, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata, Wałach Daniel // W: CC2012 Creative Construction Conference, June 30-July 3, 2012, Budapest, Hungary - 2012, s. 646-655
2 Assessing construction supply chains: search for the best configuration / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // W: 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2015) , 2-4 September 2015, Queensland Australia - 2015, s. 195-204
3 Metoda aktualizacji harmonogramów realizacji liniowych obiektów budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // W: X Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Modelowanie preferencji a ryzyko'15, 6th International Workshop on: Multiple criteria decision making'15, 22-24 marca 2015r., Ustroń : [streszczenia] - 2015, s. 9-9
4 Multi-mode scheduling of linear construction project with resources constraints / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: 6th International Conference on “Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization” : IC-EPSMSO, 8-11 July, 2015, Athens : proceedings. Vol. 1 - 2015, s. 264-271
5 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // W: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO'11, 3-5 kwietnia 2011, Ustroń - 2011, s. 17-18
6 Określanie istotności wymagań eksploatacyjnych przy ocenie przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP / Bucoń Robert, Jaśkowski Piotr // W: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO'11, 3-5 kwietnia 2011, Ustroń - 2011, s. 6-6
7 Projektowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych ze zmienną w czasie intensywnościa wykonania procesów niekrytycznych / Jaśkowski Piotr // W: Konferencja Naukowa: Dylematy współczesnego zarządzania, Będlewo, 17–19 października 2012 : księga abstraktów - 2012
8 Selecting material supply channels for construction projects: a decision model / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // W: International Scientific Conference : People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014) , 15-17 October 2014, Kroměříž, Czech Republic - 2014, s. 112-123
9 Supporting Subcontracting Decisions in Construction / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 7th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering - PROCEEDINGS, Grecja, Ateny, 05-09.07.2016r. - 2016, s. 379-384
10 Using soft precedence relations in project scheduling for improving resources utilization / Jaśkowski Piotr // W: 6th International Conference on “Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization” : IC-EPSMSO, 8-11 July, 2015, Athens : proceedings. Vol. 2 - 2015

Rozdzialy(2)

1 Modele decyzyjne problemu wyrównania zapotrzebowania na zasoby / Jaśkowski Piotr // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : rekomendowane metody i techniki : praca zbiorowa; [Red:] Kasprowicz Tadeusz - Warszawa: [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej] : Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 2015, s. 141-156 .- (Studia z Zakresu Inżynierii , ISSN 0137-5393; nr 91)
2 Multi-skilled resources allocation models for project scheduling in construction / Jaśkowski Piotr // W: Scientific problems in management : project management, risk management, human resource management, economic aspects of management; [Red:] Skorupka Dariusz, Flieger Marcin - Wrocław: Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 2013, s. 51-58