Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ORCID 0000-0002-4254-4562

dr hab., prof. PL Tadeusz Hejwowski

Katedra Inżynierii Materiałowej
t.hejwowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 51
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(19)

1 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym / Hejwowski Tadeusz, Dębski Hubert, Koszałka Grzegorz // COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE - 2011, nr 3, vol. 0, s. 1-8 [MNiSW: 6]
2 Cavitation erosion resistance and wear mechanism model of flame-sprayed Al2O3-40%TiO2/NiMoAl cermet coatings / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // COATINGS - 2018, nr 7, vol. 8
3 Cavitation erosion resistance of Ni-Co based coatings / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz, Lenart Iwona // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 21, vol. 8, s. 36-42 [MNiSW: 5]
4 A comparative study of electrochemical properties of metallic glasses and weld overlay coatings / Hejwowski Tadeusz, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Kobayashi A. // VACUUM - 2013, vol. 88, s. 118-123 [MNiSW: 25]
5 Corrosion resistance of overlay coatings / Marczewska-Boczkowska Krystyna, Hejwowski Tadeusz, Kobayashi A. // ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE - 2011, vol. 8, s. 157-158
6 The influence of microstructure of arc sprayed coatings on wear resistance / Majewski Daniel, Hejwowski Tadeusz, Łukasik Daniel // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 285-292 [MNiSW: 10]
7 Laser cladding of steels on Ti-6AI-4V alloy / Hejwowski Tadeusz, Hałasa Zenon // ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE - 2017, vol. 11, s. 63-66
8 The mechanisms of cavitation erosion of the Elektron21 magnesium alloy / Dybowski Bartłomiej, Szala Mirosław, Kiełbus Andrzej, Hejwowski Tadeusz // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 229, s. 99-104
9 Microstructural phenomena occurring during early stages of cavitation erosion of Al-Si aluminium casting alloys / Dybowski Bartłomiej, Szala Mirosław, Kiełbus Andrzej, Hejwowski Tadeusz // SOLID STATE PHENOMENA - 2015, vol. 227, s. 255-258
10 Microstructure and Thermal Behaviour of Plasma Sprayed Zirconia/Alumina Composite Coating / Kobayashi A., Ando Y., Kurokawa K., Hejwowski Tadeusz // JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY - 2011, nr 10, vol. 11, s. 8853-8858 [MNiSW: 25]
11 Mikrostruktura i odporność na korozję powłok na osnowie niklu natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Hejwowski Tadeusz, Marczewska-Boczkowska Krystyna // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2014, nr 4, s. 3-10 [MNiSW: 4]
12 Mikrostruktura i odporność na zużycie powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową mieszaninami proszków / Hejwowski Tadeusz, Łabacz-Kęcik Anna // PRZEGLAD SPAWALNICTWA = WELDING TECHNOLOGY REVIEW - 2012, nr 9, s. 57-64 [MNiSW: 5]
13 Mikrostruktura powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Hejwowski Tadeusz, Łabacz-Kęcik Anna // PRZEGLAD SPAWALNICTWA = WELDING TECHNOLOGY REVIEW - 2012, nr 9, s. 65-72 [MNiSW: 5]
14 Mikrostruktura, odporność na zużycie i odporność na korozję powłok napawanyh stopami na osnowie niklu i kobaltu / Hejwowski Tadeusz, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Zięba Emil // BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH - 2016, nr 5, s. 121-126 [MNiSW: 11]
15 Odporność kawitacyjna powłok na osnowie niklu napawanych metodą płomieniowo-proszkową / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // PRZEGLAD SPAWALNICTWA = WELDING TECHNOLOGY REVIEW - 2015, nr 10, vol. 87, s. 36-41 [MNiSW: 9]
16 Wear resistance and microstructure of PTA deposited Ni-Co-based coatings / Hejwowski Tadeusz, Nowak Jakub // FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY - 2012, nr 1, vol. 5, s. 32-37
17 Właściwości korozyjne powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową z mieszanin proszków / Marczewska-Boczkowska Krystyna, Hejwowski Tadeusz // INZYNIERIA POWIERZCHNI - 2014, nr 4, s. 11-17 [MNiSW: 4]
18 Właściwości powłok napawanych stopami na osnowie Ni-Co / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2012, nr 7-8, s. 157-166 [MNiSW: 4]
19 Zwiększanie odporności kawitacyjnej stopów metali przez napawanie powłok / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // PRZEGLAD SPAWALNICTWA = WELDING TECHNOLOGY REVIEW - 2015, nr 9, vol. 87, s. 56-60 [MNiSW: 9]

Monografie (2)

1 Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne / Hejwowski Tadeusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 191 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
2 Współpraca szkoły wyższej z przemysłem regionalnym / Hejwowski Tadeusz[Red:] Hejwowski Tadeusz.- Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, 123 s.

Projekty wynalazcze (7)

1 Sposób i urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie w warunkach synergicznych wymuszeń / Hejwowski Tadeusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 2, s. 285-285 [MNiSW: 25]
2 Sposób i urządzenie do badania zużycia udarowo-ściernego / Hejwowski Tadeusz, Weroński Andrzej, Kiełbiński Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 2, s. 285-285 [MNiSW: 25]
3 Sposób i urządzenie do pomiaru stopnia zużycia noży do cięcia, zwłaszcza opon [ Nr zgłoszenia 401841] / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 12, s. 41-41 [MNiSW: 2]
4 Sposób i urządzenie do pomiaru stopnia zużycia noży do cięcia, zwłaszcza opon [Patent nr (11) 224699 (21) 401841] / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 21-21 [MNiSW: 30]
5 Stanowisko do badania zużycia ściernego w warunkach złożonego stanu naprężeń w badanym materiale / Weroński Andrzej, Trzciński Andrzej, Hejwowski Tadeusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 5, s. 1090-1090 [MNiSW: 25]
6 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 68-69 [MNiSW: 2]
7 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne [ patent nr 66576] / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, 6, s. 1459-1459 [MNiSW: 25]

Referaty (7)

1 Cavitation erosion and electrochemical corrosion of Al-Si aluminium casting alloys / Szala Mirosław, Marczewska-Boczkowska Krystyna, Hejwowski Tadeusz, Dybowski Bartłomiej, Kiełbus Andrzej // W: 11th International Scientific Conference CORROSION 2014, 18 - 21 November 2014, Gliwice, Poland: [book of abstracts] - 2014, s. 137-137
2 Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA - Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym, 5 - 7 czerwca 2013 r. w Kazimierz Dolny - 2013
3 Mikrostruktura i odporność na zużycie powłok na osnowie żelaza napawanych laserowo na stop Ti6AI4V / Hejwowski Tadeusz, Hałasa Zenon // W: XIII Ogónopolska Konferencja Naukowa, Tytan i jego stopy, 24-27.09.2017, Janów Podlaski : [książka abstraktów] - 2017, s. 36-36
4 New type of test stand used in research into cavitation erosion / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: Progressive Directions of Development of Machine-Instrument-Building Branches and Transport: Materials of International Science-Technical Conference of students, postgraduate students and young scientists. Sevastopol, 17-19 of May, 2011 - 2011, s. 86-87
5 Nowe stanowisko z wirującą tarczą do badania odporności kawitacyjnej materiałów / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: 39 SZKOŁA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, KRAKÓW - KRYNICA, 27 - 30.IX. 2011 - Kraków, 2011, s. 300-305
6 Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // W: XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA - Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym, 5 - 7 czerwca 2013 r. w Kazimierz Dolny - 2013
7 Wear mechanism of cutting knives used in waste tire shredders / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // W: Progressive Directions of Development of Machine-Instrument-Building Branches and Transport: Materials of International Science-Technical Conference of students, postgraduate students and young scientists. Sevastopol, 17-19 of May, 2011 - 2011, s. 94-95

Rozdzialy(16)

1 Abrasive wear resistance of materials used in open toothed gear of clinker mill / Weroński Andrzej, Hejwowski Tadeusz, Kiełbiński Jerzy, Szewczyk Sławomir // W: Teorìâ ta racìonalnogo proektuvannâ, vigotovlennâ ì ekspluatacïï mašinobudìvnih konstrukcji : tezi dopovìdej; Lwów: KÌNPATRÌÌ LTG , 2012, s. 144-145
2 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 43-54 [MNiSW: 5]
3 Badania mikrostruktury i właściwości powłok natryskiwanych zimnym gazem COLD SPRAY / Majewski Daniel, Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: Postępy w naukach technicznych i informatycznych oraz współczesne metody nauczania; [Red:] Czyż Zbigniew, Szala Mirosław - Lublin: Wydawictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., 2016, s. 7-28
4 Durability of chain heat exchangers in cement kilns / Weroński Andrzej, Hejwowski Tadeusz, Szewczyk Sławomir, Kiełbiński Jerzy // W: Teorìâ ta racìonalnogo proektuvannâ, vigotovlennâ ì ekspluatacïï mašinobudìvnih konstrukcji : tezi dopovìdej; Lwów: KÌNPATRÌÌ LTG , 2012, s. 145-145
5 Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 139-151 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Materiały na powłoki zwiększające trwałość maszyn i urządzeń przemysłu cementowego / Hejwowski Tadeusz, Łukasik Daniel // W: Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 108-128
7 Mikrostruktura powłok natryskiwanych metodą płomieniowo – proszkową / Hejwowski Tadeusz, Majewski Daniel // W: Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 129-151
8 Naprężenia własne w powłokach cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową / Łabacz-Kęcik Anna, Hejwowski Tadeusz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 71-80 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Nowa metoda badania odporności na erozję powłok / Hejwowski Tadeusz // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 99-108
10 Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 126-138 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Problematyka zużycia napawanych noży granulatora / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // W: Innowacyjne procesy wytwórcze; [Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 108-121 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Problematyka zużywania maszyn do recyklingu opon / Hejwowski Tadeusz, Dąbski Janusz // W: Współpraca Szkoły Wyższej z przemysłem regionalnym; [Red:] Hejwowski Tadeusz - Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2011, s. 45-56
13 Wpływ mikrostruktury na erozję kawitacyjną napoin NiCrBSi / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 54 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 27-30.09.2016: [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydanictwo Nukowe AKAPIT, 2016, s. 294-300 .- (Szkoła Inżynierii Materiałowej; nr 54)
14 Wpływ zużycia noży granulatora na właściwości otrzymywanych produktów / Dąbski Janusz, Hejwowski Tadeusz // W: Innowacyjne procesy wytwórcze; [Red:] Świć Antoni, Taranenko Victor - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 97-107 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny zużycia kawitacyjnego stopu aluminium AW-2017A / Hejwowski Tadeusz, Szala Mirosław // W: Prace 40 Szkoły Inżynierii Materiałowej; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: Wydawnictwo AGH, 2012, s. 359-364
16 Zużycie kawitacyjne powłok na osnowie niklu wytworzonych metodą płomieniowo-proszkową na podłożu żeliwnym = Cavitation erosion wear of powder flame sprayed nickel based coatings on cast iron substrate / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz, Lenart Iwona // W: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej : 42 Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 23-26.09.2014 : [monografia]; [Red:] Pacyna Jerzy - Kraków: AKAPIT, 2014, s. 87-94