Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
j.kuczmaszewski@pollub.pl
Liczba publikacji: 101
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(64)

1 Analiza cech geometrycznych powierzchni po cięciu hydroabrazywnym konstrukcji przekładkowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2016, nr 9, s. 135-140 [MNiSW: 9]
2 Analiza procesu formowania wióra w procesie toczenia stopu aluminium AW7075 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 10, s. 1382-1383 [MNiSW: 11]
3 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 436-440 [MNiSW: 4]
4 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 3, s. 50-55 [MNiSW: 7]
5 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych / Krawczuk Anna, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 2, s. 50-55 [MNiSW: 7]
6 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1066-1067 [MNiSW: 11]
7 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2016, nr 11, s. 44-48 [MNiSW: 8]
8 Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition / Gziut Olga, Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2016, nr 1, vol. 18, s. 73-79 [MNiSW: 25]
9 Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HP / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2012, nr 12, s. 999-1004 [MNiSW: 7]
10 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 321-327 [MNiSW: 7]
11 Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na sucho / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 720-724 [MNiSW: 6]
12 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Mądry Janusz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 2, s. 24-27 [MNiSW: 7]
13 Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy / Rudawska Anna, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 500-510 [MNiSW: 4]
14 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniem / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 654-662 [MNiSW: 11]
15 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 212-216 [MNiSW: 11]
16 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 441-445 [MNiSW: 4]
17 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po „szokach termicznych” / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 2, s. 37-42 [MNiSW: 7]
18 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączen klejowych po oczyszczeniu mechanicznym i ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2011, nr 4, s. 45-48 [MNiSW: 4]
19 Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 228-237 [MNiSW: 4]
20 Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE) / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 3, s. 45-49 [MNiSW: 4]
21 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 477-483 [MNiSW: 7]
22 Badania wpływu ciepła na stan energetyczny warstwy wierzchniej stali S235JR / Szabelski Jakub, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2014, nr 12, s. 47-52 [MNiSW: 5]
23 Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem / Biruk-Urban Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 414-417 [MNiSW: 4]
24 Badanie masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2012, nr 10, s. 824-828 [MNiSW: 7]
25 Chip fragmentation in the milling of AZ91HP magnesium alloy / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz, Gziut Olga, Legutko Stanisław, Krolczyk Grzegorz M. // STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 11, vol. 63, s. 628-642 [MNiSW: 20]
26 Comparative analysis of energetic properties of Ti6AI4V titanium and EN-AW-2017A(PA6) aluminum alloy surface layers for an adhesive bonding application / Kwiatkowski Michał, Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Satoh Saburoh // OZONE-SCIENCE & ENGINEERING - 2013, nr 3, vol. 35, s. 220-228 [MNiSW: 15]
27 Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 66-74 [MNiSW: 10]
28 Effect of a notch on impact resistance of the epidian 57/Z1 epoxy material after „thermal shock” / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Samborski Sylwester // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 240, s. 161-167
29 Effect of abrasive waterjet peening surface treatment of ateel plates on the strength of single-lap adhesive joints / Anasiewicz Kamil, Kuczmaszewski Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 115, s. 270-276 [MNiSW: 10]
30 Energia powierzchniowa wybranych kleków epoksydowych / Domińczuk Jacek, Krawczuk Anna, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 2, s. 47-52 [MNiSW: 7]
31 Fragmentowanie oraz frakcje wiórów podczas frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1026-1027 [MNiSW: 11]
32 Impact of depth of cut on chip formation in AZ91HP magnesium alloy milling with tools of varying cutting edge geometry / Gziut Olga, Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 49-56 [MNiSW: 10]
33 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Łogin Waldemar // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 11, s. 289-296 [MNiSW: 10]
34 Influence of milling strategies of thin-walled elements on effectiveness of their manufacturing / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, nr 182, s. 381-386 [MNiSW: 15]
35 The influence of technological parameters and geometric features of a cutting edge on cutting forces during AZ91HP alloy milling / Gziut Olga, Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 2, vol. 38, s. 83-92 [MNiSW: 6]
36 Investigation of Ignition Temperature, Time to Ignition and Chip Morphology after the High-Speed Dry Milling of Magnesium Alloys / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz, Dziubińska Anna // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2016, nr 3, vol. 88 [MNiSW: 20]
37 Klejenie w technologii szybkiego prototypowania / Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2015, nr 12, s. 117-120 [MNiSW: 11]
38 Methodological problems of temperature measurement in the cutting area during milling magnesium alloys / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2013, nr 3, vol. 4, s. 26-33 [MNiSW: 8]
39 Modyfikacja klejów epoksydowych w aspekcie ich właściwości cieplnych / Biruk-Urban Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 2, s. 31-34 [MNiSW: 4]
40 Modyfikacja kleju epoksydowego napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia – badania porównawcze wytrzymałości połączeń klejowych / Kuczmaszewski Józef, Rudawska Anna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 446-451 [MNiSW: 4]
41 Obróbka naroży wewnętrznych o małym promieniu zaokrąglenia / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Doluk Elżbieta // MECHANIK - 2017, nr 5-6, s. 418-420 [MNiSW: 11]
42 Ocena powierzchni struktur metalowo-kompozytowych po cięciu wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną / Ochal Paulina, Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz // MECHANIK - 2017, nr 5-6, s. 436-438 [MNiSW: 11]
43 Odkształcenia sprężyste struktury tworzywo epoksydowe - metal przy frezowaniu czołowym / Furmanowicz Agnieszka , Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 250-256 [MNiSW: 7]
44 Ozonowanie jako metoda aktywowania warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych w operacjach klejenia / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2011, nr 2, s. 38-41 [MNiSW: 4]
45 Ozonowanie stali 316L na potrzeby klejenia / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2014, nr 2, s. 51-56 [MNiSW: 4]
46 Polyamide 6 surface layer following ozone treatment / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Kwiatkowski Michał, Ozonek Janusz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2016, vol. 64, s. 179-187 [MNiSW: 30]
47 Pomiar kąta zwilżania na próbkach walcowych wykonanych ze stopu aluminium AW7075 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1706-1707 [MNiSW: 11]
48 Powstawanie zadziorów przv frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym stopu AISilOMg / Falkowicz Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2012, nr 9, s. 23-27 [MNiSW: 5]
49 Pozorny moduł Younga klejów epoksydowych w połączeniu klejowym metali / Anasiewicz Kamil, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2016, nr 9, vol. 88, s. 131-134 [MNiSW: 9]
50 Selected problems of effectiveness of processing of magnesium alloys with a kordell design tool / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2011, nr 1, vol. 2, s. 90-96 [MNiSW: 4]
51 Studies on the effect of mill microstructure upon tool life during slot milling of TI6AL4V alloy parts / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Mądry Janusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2017, nr 4, vol. 19, s. 590-596 [MNiSW: 25]
52 Study of chip ignition and chip morphology after milling of magnesium alloys / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 101-108 [MNiSW: 10]
53 The study of cutting forces and their amplitudes during high-speed dry milling magnesium alloys / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 61-66 [MNiSW: 5]
54 Surface quality assessment following high performance cutting of AZ91HP magnesium alloy / Gziut Olga, Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2015, nr 1, vol. 6, s. 4-9 [MNiSW: 12]
55 Surface roughness of thin-walled components made of aluminium alloy EN AW-2024 following different milling strategies / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 150-158 [MNiSW: 10]
56 Techniczno-organizacyjne podstawy zwiększania efektywności operacji klejarskich w budowie maszyn / Biruk Katarzyna, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, s. 113-120 [MNiSW: 4]
57 Thermographic study of chip temperature in high-speed dry milling magnesium alloys / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz, Zgórniak Piotr // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2016, nr 2, vol. 7, s. 86-92 [MNiSW: 12]
58 Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AISi21 CuNi machining / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2014, nr 1, vol. 16, s. 37-41 [MNiSW: 15]
59 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Sadowski Tomasz, Zawada-Michałowska Magdalena // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 4, s. 27-31 [MNiSW: 7]
60 Wpływ grubości warstwy kleju na sztywność spoiny w połączeniu doczołowym metal-metal / Kuczmaszewski Józef, Anasiewicz Kamil // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 3, s. 46-48 [MNiSW: 7]
61 Wpływ rodzaju powłok frezów węglikowych na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni przy frezowaniu stopu aluminium EN AW-6082 / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // MECHANIK - 2013, nr 10, s. 846-854 [MNiSW: 6]
62 Wpływ średnicy frezu na jego zużycie podczas obróbki stopu tytanu Ti6AI4V / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Garwacki Rafał // MECHANIK - 2017, nr 3, s. 198-200 [MNiSW: 11]
63 Wpływ stężenia ozonu na stan energetyczny warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 4, s. 328-332 [MNiSW: 7]
64 Wyznaczanie wartości swobodnej energii powierzchniowej dla stali 316L po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1606-1607 [MNiSW: 11]

Monografie (2)

1 Efektywność i bezpieczeństwo frezowania stopów magnezu = Effectiveness and safety during milling magnesium alloys / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef[Red:] Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 148 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz[Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 311 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (1)

1 Sposób i urządzenie do mieszania, zwłaszcza żywic epoksydowych [Nr zgłoszenia (21) 402463] / Kuczmaszewski Józef, Wróblewski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 15, s. 8-8 [MNiSW: 2]

Referaty (12)

1 Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applications / Murias P, Galina H, Maciejewski Henryk, Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Europen Polymer Congress, 16-21 June 2013, Pisa, Italy : book of abstracts - 2013, s. 114-114
2 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Kwiatkowski Michał, Satoh Saburoh // W: Proceedings of the 21st Annual Conference on Ozone Science and Technology in Japan, 21-22.06. 2012, Hiroshima, Japan - 2012, s. 136-136
3 Assesment of the accuracy of high-speed maching of thin-walled EN AW-2024 aluminium alloy elements using carbide milling cutter and with PCD blades / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Łogin Waldemar // W: 5th International Scientific-Technical Conference manufacturing 2017 - 2017, s. [brak stron]-[brak stron]
4 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po "szokach termicznych" / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka Materiałów Polimerowych", 25 – 29 styczeń [stycznia] 2015 r., Gliwice - Temu : [abstrakty] - 2015, s. 13-13
5 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Łogin Waldemar // W: VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe " Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn", 24-26 maja 2017, Nałęczów, Polska - 2017
6 Metody pomiaru temperatury podczas frezowania stopów magnezu / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // W: 14th International Scientific Conference “Automation in production planning and manufacturing“ 22 – 24 April 2013, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2013, s. 208-212
7 Milling of thin-walled aviation elements – analysis of the model and verification tests / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Włodarczyk Maciej // W: 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE “SUPPLY ON THE WINGS” AEROSPACE – THE GLOBAL INNOVATION DRIVER, NOVEMBER 2-4 2011, FRANKFURT/MAIN GERMANY - 2011, s. 25-25
8 Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (Poliamid PA6 oraz Politetrafluoroetylen) w atmosferze ozonu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Mendyk Ewaryst, Ozonek Janusz // W: Forum - Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin - 2013, s. 47-48
9 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // W: XX Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 26-28.02.2017, Zakopane - 2017
10 Some problems of safe machining of magnesium alloys / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // W: 9th International Conference on Magnesium Alloys and their Applications, 8-12 July 2012, Vancouver, Canada - 2012, s. 1273-1278
11 Stan energetyczny warstwy wierzchniej wybranych tworzyw polimerowych po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych : 17 Profesorskie Warsztaty Naukowe, Bydgoszcz - Pieczyska 15-17 czerwca 2014 - 2014, s. 33-35
12 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Sadowski Tomasz, Zawada-Michałowska Magdalena // W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technika i Technologia Montażu Maszyn - TTMM 2017, Rzeszów-Czarna, 6-9 czerwca 2017 r. : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 39-40

Rozdzialy(22)

1 Aluminium i jego stopy / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 13-26 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
2 Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Inżynieria powierzchni : wybrane zagadnienia; [Red:] Antoszewski Bogdan - Kielce: Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2011, s. 171-181 .- (Monografie, Studia, Rozprawy ; M17)
3 Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316 L / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 702-713
4 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 736-748
5 Assessment of the accuracy of high-speed machining of thin-walled EN AW-2024 aluminium alloy elements using carbide milling cutter and with PCD blades / Kuczmaszewski Józef, Login Waldemar , Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: Advances in manufacturing; [Red:] Hamrol Adam, Ciszak Olaf, Legutko Stanisław, Jurczyk Mieczysław - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing Switzerland, 2017, s. 671-680 .- (LECTURE NOTES IN MECHANICAL ENGINEERING)
6 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 321-328 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)
7 Badania skuteczności klejenia stopu tytanu Ti6Al4Vi stali nierdzewnej 0H18N9 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 651-662
8 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSM / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 1; [Red:] Jaworska Lucyna - Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2011, s. 85-96
9 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: 2014, s. 477-484 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)
10 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu konwencjonalnym i HSM / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 2; [Red:] Rusek Piotr - Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012, s. 463-474
11 Dylematy kształcenia dla „trzeciej misji” / Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 897-904
12 Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu / Kuczmaszewski Józef // W: Komputerowo zinegrowane zarządzanie. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - 2011, s. 7-18
13 Frezowanie konstrukcji kieszeniowych frezami trzpieniowymi o różnej sztywności / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 193-208 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
14 Magnez i jego stopy / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 27-38 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
15 Misja uczelni – archetyp dobrych praktyk / Kuczmaszewski Józef // W: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku; [Red:] Woźnicki Jerzy - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013, s. 61-67
16 Obróbka elementów cienkościennych wykonywanych ze stopów aluminium i magnezu / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz, Włodarczyk Maciej // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 175-192 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
17 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 795-803
18 Ozonowanie, jako efektywna i ekologiczna metoda kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów polimerowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 381-392
19 Skrawalność stopów aluminium i magnezu / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 39-74 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
20 Ustalanie i mocowanie elementów w procesie obróbki / Kuczmaszewski Józef, Włodarczyk Maciej // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 209-250 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
21 Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej stopów aluminium i magnezu po obróbce skrawaniem / Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 117-146 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
22 Zasady bezpiecznej obróbki stopów magnezu / Kuczmaszewski Józef, Zagórski Ireneusz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 147-158 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)