Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Jakub Matuszak

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
j.matuszak@pollub.pl
Liczba publikacji: 55
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(26)

1 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2013, nr 8-9, s. 241-248 [MNiSW: 6]
2 Analiza sił w procesie obróbki krawędzi szczotkami ceramicznymi / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2017, nr 4, vol. 89, s. 509-516 [MNiSW: 7]
3 Analysis of deburring effectiveness and surface layer properties around edges of workpieces made of 7075 aluminium alloy / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 515-523 [MNiSW: 20]
4 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Mądry Janusz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 2, s. 24-27 [MNiSW: 7]
5 Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowania / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 2, s. 35-39 [MNiSW: 4]
6 Badania porownawcze wpływu frezowania na chropowatość powierzchni i mikrotwardość warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6A14V oraz stali nierdzewnej 15-5PH / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI - 2011, nr 2, vol. 31, s. 59-67 [MNiSW: 7]
7 Badania porównawcze wpływu parametrów technologicznych frezowania wybranych stopów tytanu na moment skrawania i chropowatość obrobionej powierzchni / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2017, nr 4, vol. 89, s. 563-572 [MNiSW: 7]
8 Badania porównawcze wybranych wskaźników skrawalności w procesie frezowania stopów niklu INCONEL 625 i INCONEL 718 / Bławucki Stanisław, Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 293-301 [MNiSW: 11]
9 Badania rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopów aluminium po nagniataniu wibracyjnym / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 331-339 [MNiSW: 7]
10 Badania sił skrawania podczas frezowania superstopu Inconel 718 z podwyższoną prędkością skrawania / Bławucki Stanisław, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1090-1091 [MNiSW: 11]
11 Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 191-198 [MNiSW: 7]
12 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ31 po obróbce szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 180-188 [MNiSW: 7]
13 Computer aided design of cutting tools / Matuszak Jakub, Barszcz Marcin // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 107-111 [MNiSW: 10]
14 Edge states after wire brushing of magnesium alloys / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 86, s. 328-335 [MNiSW: 15]
15 Effect of brushing parameters upon edge states after wire brushing of AZ91 HP magnesium alloy / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 55-60 [MNiSW: 5]
16 The Effect of Machining Conditions on the Forces in the Process of Roller Brush Machining / Matuszak Jakub // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 294-300 [MNiSW: 10]
17 Kształtowanie krawędzi przedmiotów ze stopu tytanu Ti6Al4V metodą szczotkowania / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 4, s. 39-43 [MNiSW: 7]
18 Program generujący geometrię noża kształtowego z uwzględnieniem klasy obrabianego przedmiotu / Matuszak Jakub // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 127-132 [MNiSW: 4]
19 Studies on the effect of mill microstructure upon tool life during slot milling of TI6AL4V alloy parts / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Mądry Janusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2017, nr 4, vol. 19, s. 590-596 [MNiSW: 25]
20 Tool wear measurement after milling of aluminum alloy using combined roughness and contour device / Matuszak Jakub // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 4, vol. 11, s. 49-55 [MNiSW: 11]
21 Warunki technologiczne procesu usuwania zadziorów z przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2016, nr 12, s. 29-32 [MNiSW: 8]
22 Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2016, nr 8-9, s. 1064-1065 [MNiSW: 11]
23 Wpływ parametrów obróbki szczotkowaniem na kształtowanie krawędzi przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 356-364 [MNiSW: 11]
24 Wpływ średnicy frezu na jego zużycie podczas obróbki stopu tytanu Ti6AI4V / Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz, Garwacki Rafał // MECHANIK - 2017, nr 3, s. 198-200 [MNiSW: 11]
25 Wpływ sztywności przedmiotu obrabianego na wybrane wskaźniki skrawalności stali 17-4PH / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub, Pałka Tomasz // MECHANIK - 2016, nr 8, s. 1166-1167 [MNiSW: 11]
26 Wpływ warunków obróbki szczotkowaniem na chropowatość powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 509-516 [MNiSW: 7]

Monografie (2)

1 Podstawy obróbki ubytkowej / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub[Red:] Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 187 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska)
2 Usuwanie zadziorów po frezowaniu stopów aluminium i magnezu / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz[Red:] Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz.- Lublin: Politechika Lubelska, 2016, 147 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (14)

1 Sposób i urządzenie do oceny skrawalności materiałów [Patent nr (11) 220495 (21) 404104] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2438-2438 [MNiSW: 25]
2 Sposób i urządzenie do oceny skrawalności materiałów [Zgłoszenie nr (21) 404104] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 25, s. 11-11 [MNiSW: 2]
3 Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych [Patent nr (11) 227867 (21) 412297] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 24-24 [MNiSW: 30]
4 Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych [Zgłoszenie nr (21) 412297] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 29-30
5 Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych [Patent nr (11) 226303 (21) 405625] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 7, s. 2078-2078 [MNiSW: 30]
6 Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych [Zgłoszenie nr (21) 405625] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 9, s. 35-36 [MNiSW: 2]
7 Sposób i urządzenie do określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych [ Zgłoszennie nr (21) 412298] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 24, s. 30-30
8 Sposób i urządzenie do określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych [Patent nr (11) 225857 (21) 412298] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1218-1218 [MNiSW: 30]
9 Szczotka czołowa do usuwania zadziorów [ Nr zgłoszenia 398956] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 22, s. 3-3 [MNiSW: 2]
10 Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi kół zębatych [Zgłoszenie nr (21) 414183] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 10-10
11 Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi wewnętrznych [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 69617] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 12, s. 4305-4305 [MNiSW: 15]
12 Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi wewnętrznych [Zgłoszenie nr (21) 411464] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 19, s. 8-8
13 Szczotka walcowa do usuwania zadziorów / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 25 (1016), s. 3-3 [MNiSW: 2]
14 Szczotka walcowa do usuwania zadziorów [Patent nr (11) 220516 (21) 394989] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 11, s. 2434-2434 [MNiSW: 25]

Referaty (1)

1 Edge states after wire brushing of magnesium alloys / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: 7th International Conference "Supply on the Wings" Aerospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Germany - 2012, s. 21-22

Rozdzialy(12)

1 Badania właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniem / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. T. 3; [Red:] Przybylski Włodzimierz - Gdańsk: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej, 2011, s. 307-318
2 Dynamic diameter determination of circular brushes / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 232-237 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
3 Effect of cutting fluids upon surface quality after wire brushing of 7075 aluminum alloys / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 2; [Red:] Rusek Piotr - Kraków: Intytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012, s. 203-214
4 Effect of milling parameters upon burr formation during AZ91 HP Magnesium Alloy Face Milling / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 31-42 [MNiSW: 5]
5 Naprężenia własne w warstwie wierzchniej elementów wykonanych ze stopów aluminium i magnezu / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 251-266 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
6 Obróbka krawędzi w konstrukcjach wykonanych ze stopów aluminium i magnezu / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 267-290 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
7 Odkształcenia cieplne przedmiotów ze stopu aluminium w toczeniu / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: Obróbka skrawaniem: nauka a przemysł : V Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Wit Grzesik - Wrocław/Opole: Wydawnictwo Sutoris, 2011, s. 319-326 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem)
8 Powstawanie zadziorów podczas frezowania stopów aluminium w warunkach HSC / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 1; [Red:] Jaworska Lucyna - Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2011, s. 73-84
9 Wpływ parametrów nagniatania tocznego na strukturę geometryczną powierzchni stopu magnezu / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // W: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. T. 3; [Red:] Przybylski Włodzimierz - Gdańsk: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej, 2011, s. 268-279
10 Wpływ parametrów nagniatania wibracyjnego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopu aluminium / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // W: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. T. 4; [Red:] Przybylski Włodzimierz - Gdańsk: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 2014, s. 246-257
11 Wpływ warunków obróbki szczotkowaniem na chropowatość powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, 2014, s. 509-516 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem)
12 Wpływ wymiarów warstyw skrawanej na powstawanie zadziorów podczas czołowego frezowania stopu magnezu / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // W: Obróbka skrawaniem: nauka a przemysł : V Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Wit Grzesik - Wrocław/Opole: Wydawnictwo Sutoris, 2011, s. 238-245 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem)