Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-4712-2015
ORCID 0000-0002-9887-8203

dr hab. inż., prof. PL Dariusz Mazurkiewicz

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
d.mazurkiewicz@pollub.pl
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Analysis of the correctness of determination of the effectiveness of maintenance service actions / Daniewski Kamil, Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2018, nr 2, vol. 9, s. 20-25 [MNiSW: 12]
2 Application of selected Levy processes for degradation modelling of long range mine belt using real-time data / Valis D., Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 4, vol. 18, s. 1430-1440 [MNiSW: 30]
3 Computer-aided maintenance and reliability management systems for conveyor belts / Mazurkiewicz Dariusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2014, nr 3, vol. 16, s. 377-382 [MNiSW: 15]
4 Innowacyjność utrzymania ruchu w strategii rozwoju przedsiębiorstwa / Mazurkiewicz Dariusz // CONTROL ENGINEERING - 2015, nr 2, s. 118-121
5 A knowledge base of the functional properties of the conveyor belt adhesive joint for FEM simulation of Its stress and strain state / Mazurkiewicz Dariusz // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 10-11, vol. 26, s. 1429-1442 [MNiSW: 25]
6 Koncepcja systemu sterowania instalacji fotowoltaicznej / Dziubiński Mieczysław, Siemionek Ewa, Adamiec Marek, Drozd Artur, Mazurkiewicz Dariusz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2017, nr 12, s. 853-856 [MNiSW: 7]
7 Maintenance of belt conveyors using an expert system based on fuzzy logic / Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2015, nr 2, vol. 15, s. 412-418 [MNiSW: 30]
8 Model adaptacyjnego algorytmu wspomagania decyzji w systemie utrzymania ruchu / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2016, nr 4, s. 29-35 [MNiSW: 7]
9 Problemy wspomagania decyzji w systemach utrzymania ruchu / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2016, nr 4, vol. 6, s. 49-52 [MNiSW: 7]
10 The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 4, vol. 17, s. 604-609 [MNiSW: 20]
11 Water demand forecasting by trend and harmonic analysis / Kozłowski Edward, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 140-148 [MNiSW: 30]

Monografie (5)

1 Diagnoza lubelskiego rynku innowacji – synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020 / Mazurkiewicz Dariusz.- Lublin: Urząd Marszałkowski, 2012, 105 s.
2 Inspirations for innovation: the causes and effects of progress in production engineering / Mazurkiewicz Dariusz, Rudawska Anna[Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Rudawska Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 171 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
3 Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 / Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz[Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna.- Cham ; Switzerland: Springer, 2018, 470 s.- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
4 Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku / Boguszewski Ryszard, Mazurkiewicz Dariusz, Pylak Korneliusz.- Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2014, 67 s.
5 Studium wybranych aspektów diagnostyki eksploatacyjnej transportu taśmowego / Mazurkiewicz Dariusz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 137 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (2)

1 Bezpieczna eksploatacja przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi z systemem monitorowania / Mazurkiewicz Dariusz, Krzystolik M. // W: XXI Międzynarodowe Sympozjum „Ewolucja Transportu taśmowego w okresie 105 lat działalności FTT”, Zakopane 9-10.05.2013 - 2013, s. 21-32
2 Model prognostyczno-optymalizacyjny planowania produkcji / Raczyńska Jolanta, Mazurkiewicz Dariusz // W: IV Warsztaty Naukowe dla Doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji : materiały wewnętrzne IV Warsztatów Naukowych - 2016, s. 4-4

Rozdzialy(15)

1 Algorithm of a multiple method for predicting values of residual processes / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Kozłowski Edward // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 560-571
2 Algorytmizacja prognozowania awarii parku maszynowego / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz // W: V Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji; [Red:] Pałęga Michał, Kwapisz Marcin - Częstochowa: Komitet Inżynierii Produkcji PAN, 2017, s. 48-65 .- (Monografie; nr 72)
3 Analiza błędów przy ocenie wskaźnika OEE na przykładzie linii rozlewu butelkowego / Gola Arkadiusz, Kosicka Ewelina, Daniewski Kamil, Mazurkiewicz Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 558-569
4 Application of a multidimensional scaling method to identify the factors influencing on reliability of deep wells / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : ISPEM 2018 : Advances in Intelligent Systems and Computing; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Springer Verlag, 2019, s. 56-65
5 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 627-634
6 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 199 -208 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
7 The future of production engineering / Mazurkiewicz Dariusz // W: Inspirations for innovation: the causes and effects of progress in production engineering; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Rudawska Anna - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 33-44 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
8 Intelligent systems of forecasting the failure of machinery park and supporting fulfilment of orders of spare parts / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 54-63 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637; nr 637) [MNiSW: 15]
9 Komputerowe wsparcie procesów prewencyjnego utrzymania ruchu – analiza przypadku / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz // W: Modelowanie i sterowanie systemami wytwórczymi; [Red:] Świć Antoni, Stamirowski Jerzy - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 77-86 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
10 Modelling of a transport belt degradation using state space model / Valis D., Mazurkiewicz Dariusz, Forbelska M. // W: International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 949-953 .- (International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management IEEM, ISSN 2157-3611) [MNiSW: 15]
11 Multi – criteria decision support in maintenance of machine park / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2016, s. 584-593
12 Prototypowanie walidacyjnych algorytmów dla przemysłowych systemów wizyjnych / Kosicka Ewelina, Korga Sylwester, Mazurkiewicz Dariusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 79-84
13 Ścieżka rozwoju pracowniczego jako czynnik wzrostu efektywności eksploatacyjnej parku maszynowego / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz // W: Wyzwania zarządzania zasobami ludzkimi; [Red:] Mendryk Iwona - Lublin: [B.w.], 2016, s. 287-297
14 Sposób usprawnienia funkcjonowania systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie / Raczyńska Jolanta, Mazurkiewicz Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 657-667
15 Support of predictive maintenance processes using mobile devices / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 536-543