Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr hab. inż., prof. PL Anna Rudawska

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
a.rudawska@pollub.pl
Liczba publikacji: 169
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(95)

1 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis / Rudawska Anna, Dębski Hubert // JOURNAL OF KONES - 2012, nr 1, vol. 19, s. 339-345 [MNiSW: 7]
2 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment / Rudawska Anna, Danczak Izabela // RECENT PATENTS ON MECHANICAL ENGINEERING - 2013, nr 2, vol. 6, s. 152-165
3 Adhesive properties and adhesive joints strength of graphite/epoxy composites / Rudawska Anna, Stančeková Dana , Čuboňova Nadežda , Vitenko Tatiana, Müller Miroslav , Valášek Petr // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2017, vol. 842, s. 1-9 [MNiSW: 15]
4 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego / Rudawska Anna, Dębski Hubert // MECHANIK - 2014, nr 11, s. 950-952 [MNiSW: 7]
5 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu / Rudawska Anna, Błaziak Michał // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2011, nr 4, s. 40-44 [MNiSW: 4]
6 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu / Rudawska Anna, Błaziak Michał // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2011, nr 1/11, vol. 279, z. 83, s. 147-155 [MNiSW: 3]
7 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych / Rudawska Anna, Trebik Piotr // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2012, nr 4, s. 45-49 [MNiSW: 4]
8 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych / Rudawska Anna, Głogowska Katarzyna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 320-325 [MNiSW: 5]
9 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Sukałczyk Justyna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 3, s. 279-284 [MNiSW: 7]
10 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych / Bieniaś Jarosław, Rudawska Anna // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2011, nr 4, s. 337-340 [MNiSW: 7]
11 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system / Dodok Tomáš, Čuboňova Nadežda , Rudawska Anna // ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 15, s. 6-10
12 Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy / Rudawska Anna, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 500-510 [MNiSW: 4]
13 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR / Rudawska Anna, Kutek Kamil, Miturska Izabela, Semotiuk Leszek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 2, s. 52-55 [MNiSW: 7]
14 Badanie wpływu czasu życia wybranych epoksydowych kompozycji klejowych na wytrzymałość i odkształcalność w połączeniu zakładkowym / Rudawska Anna, Niewiadomska Paulina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 2, vol. 23, s. 144-152 [MNiSW: 7]
15 Comparative analysis of welded and adhesive joints strength made of acid-resistant stainless steel sheets / Miturska Izabela, Rudawska Anna, Pawlak Piotr, Stančeková Dana , Chyra Mateusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 4, vol. 11, s. 97-102 [MNiSW: 10]
16 Creation of strategies by use of edgecam strategy manager / Dodok Tomáš, Rudawska Anna // STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - 2016, nr 1, vol. 21, s. 14-19
17 Effect of active rubber powder on structural two-component epoxy resin and its mechanical properties / Muller Miroslav, Valasek Petr, Rudawska Anna, Choteborsky Rostislav // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2018, nr 14, vol. 32, s. 1531-1547 [MNiSW: 20]
18 The effect of degreasing on adhesive joint strength / Rudawska Anna, Nalepa Justyna, Müller Miroslav // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 75-81 [MNiSW: 10]
19 The effect of primers on adhesive properties and strength of adhesive joints made with polyurethane adhesives / Rudawska Anna, Bociąga Elżbieta, Olewnik-Kruszyńska Ewa // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2017, nr 3, vol. 31, s. 327-344 [MNiSW: 20]
20 The effect of sandblasting on surface properties for adhesion / Rudawska Anna, Danczak Izabela, Müller Miroslav // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2016, vol. 70, s. 176-190 [MNiSW: 30]
21 Evaluating uncertainty of surface free energy measurement by the van Oss-Chaudhury-Good method / Rudawska Anna, Jacniacka Elżbieta // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2018, nr 82, s. 139-145 [MNiSW: 30]
22 Experimental research and statistic analysis of polymer composite adhesive joints strength / Rudawska Anna, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Skoczylas Agnieszka, Droździel Paweł, Bociąga Elżbieta, Madleňák Radovan, Kasperek Dariusz // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES - 2017, vol. 842, s. 1-9 [MNiSW: 15]
23 Identification of drilling of biocompatible materials based on titanium / Stancekova Dana, Semcer Jan, Rudawska Anna, Cep Robert // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2015, nr 4, vol. 15, s. 699-704
24 Impact of cutting tool geometry on the dynamic load of system in the machining process of nickel alloy 625 / Hajnyš Jiří , Zlámal Tomáš , Petrů Jana , Pagáč Marek , Rudawska Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 1-8 [MNiSW: 10]
25 The impact of selected technological and material parameters on the strength of adhesive steel sheets joints / Rudawska Anna, Głogowska Katarzyna, Vitenko Tatiana, Stancekova Dana, Čuboňova Nadežda , Kasperek Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 2, vol. 11, s. 8-16 [MNiSW: 10]
26 The influence of adhesive compounds biochemical modification on the mechanical properties of adhesive joints / Rudawska Anna, Haniecka Izabela, Jaszek Magdalena, Stefaniuk Dawid // POLYMERS - 2018, nr 4, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 40]
27 The influence of biochemical modification on the properties of adhesive compounds / Rudawska Anna, Haniecka Izabela, Jaszek Magdalena, Osińska-Jaroszuk Monika // POLYMERS - 2017, nr 1, vol. 9, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 40]
28 Influence of drying process of liquid contaminants on adhesive bond strength / Müller Miroslav, Henc Petr, Rudawska Anna // MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION - 2015, nr 1, vol. 15, s. 70-74
29 Influence of the thickness of joined elements on lap length of aluminium alloy sheet bonded joints / Rudawska Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 27, vol. 9, s. 35-44 [MNiSW: 10]
30 Kleje cjanoakrylowe. Wybrane zagadnienia zastosowania klejów cjanoakrylowych do wykonania połączeń klejowych polimerów / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Kubicki Paweł // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2015, nr 6, s. 58-62
31 Machining of polymeric composites by means of abrasive water-jet technology / Muller Miroslav, D'Amato Roberto, Rudawska Anna // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT [WOS] - 2017, nr 21, vol. 16, s. 121-127 [MNiSW: 15]
32 Mechanical properties of adhesive bonds reinforced with biological fabric / Müller Miroslav, Valášek Petr, Rudawska Anna // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2017, nr 17, vol. 31, s. 1859-1871 [MNiSW: 20]
33 Milling as a method of surface pre-treatment of steel for adhesive bonding / Rudawska Anna, Reszka Magdalena, Warda Tomasz, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Skoczylas Agnieszka, Stancekova Dana // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2016, nr 23, vol. 30, s. 2619-2636 [MNiSW: 20]
34 Model design of the infrastructure layer of postal system / Madlaňáková Lucia, Madleňák Radovan, Rudawska Anna // COMMUNICATIONS - 2016, nr 2, s. 88-92
35 Modyfikacja kleju epoksydowego napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia – badania porównawcze wytrzymałości połączeń klejowych / Kuczmaszewski Józef, Rudawska Anna // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 446-451 [MNiSW: 4]
36 Modyfikacja kompozycji klejowych / Rudawska Anna, Cimek Ewelina, Kowalska Beata // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2013, nr 1, s. 39-42
37 Ocena kąta zwilżania kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych działaniu osadu czynnego / Kruszelnicka Izabela, Ginter-Kramarczyk Dobrochna, Rudawska Anna, Zajchowski Stanisław, Tomaszewska Jolanta // POLIMERY - 2017, nr 3, vol. 62, s. 208-214 [MNiSW: 15]
38 Ocena wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium z wykorzystaniem analizy numerycznej MES / Rudawska Anna, Dębski Hubert // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2011, nr 1, vol. 0, s. 4-10 [MNiSW: 15]
39 Określenie nośności wybranych połączeń montażowych blach ze stopu aluminium EN AW-5754 / Rudawska Anna, Prus Paweł, Miturska Izabela, Warda Tomasz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 4, s. 6-10 [MNiSW: 7]
40 Pressure during curing and the strength of 2024, 2017A and 1050 aluminium alloy sheet adhesive joints / Rudawska Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 26, vol. 9, s. 96-103 [MNiSW: 10]
41 The prpoerties of regenerative polymer mass / Rudawska Anna, Wierzchowski Albert, Muller Miroslav, Petru Jana, Naprstkova Natasa // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, vol. 115, s. 130-138 [MNiSW: 10]
42 Select aspects of FEM analysis for bonded joints of polymer composite materials / Rudawska Anna // JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] - 2015, vol. 628, s. 1-9 [MNiSW: 15]
43 Selected aspects of epoxy adhesive compositions curing process / Rudawska Anna, Czarnota Monika // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2013, nr 17, vol. 27, s. 1933-1950 [MNiSW: 25]
44 Selected aspects of the effect of mechanical treatment on surface roughness and adhesive joint strength of steel sheets / Rudawska Anna // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2014, vol. 50, s. 235-243 [MNiSW: 35]
45 Selected aspects of the technological processes of the aircraft engine washing / Rudawska Anna, Wrona Przemysław, Miturska Izabela, Muller Miroslav // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15 [MNiSW: 15]
46 Selected methods for locking screw joints, including the use of adhesives, used in the helicopter construction / Rudawska Anna, Cisz Sławomir, Warda Tomasz // TECHNOLOGICAL ENGINEERING - 2014, nr 2, vol. 11, s. 24-29
47 Selected strength aspects of adhesive lap joints and butt welded joints of various structural materials / Rudawska Anna, Niedziałkowski Paweł, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Grzesiczak Dominik // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 135-141 [MNiSW: 10]
48 Statystyczna interpretacja wyników pomiarów wytrzymałości połączeń adhezyjnych wybranych materiałów konstrukcyjnych / Miturska Izabela, Rudawska Anna // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1620-1623 [MNiSW: 11]
49 Strength of adhesive joints of epoxy composites with dissimilar adherends / Rudawska Anna // INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE HATIGUE AND WEAR: CONFERENCE SERIES PROCEEDINGS - 2014, vol. 2, s. 25-31
50 Surface free energy and 7075 aluminium bonded joint strength following degreasing only and without any prior treatment / Rudawska Anna // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 8-9, vol. 26, s. 1233-1247 [MNiSW: 25]
51 Surface free energy of composite materials with high calcium carbonate filler content / Rudawska Anna, Jakubowska Paulina, Kloziński Arkadiusz // POLIMERY - 2017, nr 6, vol. 62, s. 434-440 [MNiSW: 15]
52 Technical and organisational aspects of production preparation on the example of door factory / Rudawska Anna, Seń Agnieszka, Semotiuk Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 42-46 [MNiSW: 5]
53 Technical and organizational improvements of packaging production process / Rudawska Anna, Čuboňova Nadežda , Pomarańska Kamila, Stančeková Dana , Gola Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 182-192 [MNiSW: 10]
54 The visual method in quality assessment of single-lap adhesive joints / Rudawska Anna, Stančeková Dana , Brzęczek Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 109-118 [MNiSW: 10]
55 Właściwości mechaniczne wybranych klejów epoksydowych / Miturska Izabela, Rudawska Anna // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 88-91 [MNiSW: 7]
56 Wpływ czynników technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych blach aluminiowych 2024 / Rudawska Anna, Białasz J. // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 1, s. 63-67 [MNiSW: 4]
57 Wpływ czynników technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych ocynkowanych / Rudawska Anna, Aleksandrowicz Anna // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2016, nr 4, s. 43-48 [MNiSW: 8]
58 Wpływ lepkości kleju na wytrzymałość połączeń klejowych / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Sukałczyk Justyna // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2016, nr 2, s. 43-47
59 Wpływ obróbki mechanicznej powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali odpornej na korozję / Rudawska Anna, Ściuba Natalia, Stancekova Dana // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 2, s. 59-5 [MNiSW: 7]
60 Wpływ operacji odtłuszczana i obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowych / Rudawska Anna, Miturska Izabela // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2018, nr 2, s. 38-46 [MNiSW: 7]
61 Wpływ operacji odtłuszczania na właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej oraz wytrzymałość połączeń klejowych blach miedzianych / Rudawska Anna, Czarnota Monika // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 137-147 [MNiSW: 4]
62 Wpływ rodzaju klejów epoksydowych na wytrzymałość połączeń klejowych / Rudawska Anna, Semeniuk Mateusz // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2017, nr 1, s. 21-23
63 Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali nierdzewnej / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Miturska Izabela, Chmiel Monika // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 340-347 [MNiSW: 7]
64 Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych poliamidu PA6 / Rudawska Anna, Cimek Ewelina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2011, nr 3, s. 198-202 [MNiSW: 4]
65 Wpływ rodzaju żywicy epoksydowej i utwardzacza na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych / Rudawska Anna, Semeniuk Marcin // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2014, nr 4, s. 65-68 [MNiSW: 4]
66 Wpływ sposobu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych lotniczego stopu aluminium / Rudawska Anna, Chruściel Mateusz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2011, nr 2, s. 42-46 [MNiSW: 4]
67 Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych PVC oraz PMMA / Rudawska Anna, Kujan Krzysztof, Sztorc Piotr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 505-510 [MNiSW: 4]
68 Wpływ wybranych czynników technologicznych i eksploatacyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych blach tytanowych / Rudawska Anna, Wolińska Anna, Warda Tomasz, Miturska Izabela // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 3, s. 45-48 [MNiSW: 7]
69 Wpływ wybranych parametrów obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowych / Rudawska Anna, Bronisz Katarzyna // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 2, s. 27-30 [MNiSW: 4]
70 Wpływu wybranych parametrów technologicznych obróbki mechaniczej na wytrzymałość połączeń klejowych szkła sodowego / Rudawska Anna, Piskur Piotr // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 348-356 [MNiSW: 7]
71 Wybrane aspekty utwardzania kompozycji klejowych epoksydowych / Rudawska Anna, Cimek Ewelina, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 495-499 [MNiSW: 4]
72 Wybrane aspekty wytrzymałości połączeń klejowych blachy stalowej kwasoodpornej 1.4310 / Rudawska Anna, Oleszek Norbert // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 3, s. 53-56 [MNiSW: 7]
73 Wybrane aspekty wytrzymałości połączeń klejowych oraz lutowanych stosowanych w konstrukcjach lotniczych / Rudawska Anna, Cisek Joanna, Semotiuk Leszek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2012, nr 2, s. 61-66 [MNiSW: 4]
74 Wybrane właściwości mechaniczne i szczelność połączeń klejowych rur z tworzyw polimerowych / Rudawska Anna, Kurzei Szymon // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 4, s. 356-363 [MNiSW: 7]
75 Wybrane zagadnienia klejenia rur z polichlorku winylu stosowanych w instalacjach wodociągowych / Rudawska Anna, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 332-339 [MNiSW: 5]
76 Wybrane zagadnienia magazynowania w przedsiębiorstwie z branży spożywczej / Rudawska Anna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2848-2852 [MNiSW: 5]
77 Wybrane zagadnienia modyfikacji kompozycji klejowych epoksydowych / Rudawska Anna, Filipek Piotr, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, vol. 22, s. 91-99 [MNiSW: 7]
78 Wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń spawanych i klejowych stali konstrukcyjnej S235JR / Rudawska Anna, Sosnowski Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA - 2013, nr 1, vol. 288, z. 85, s. 49-56 [MNiSW: 4]
79 Wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń zgrzewanych blach aluminiowych i tytanowych / Rudawska Anna, Góra Agnieszka, Warda Tomasz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2014, nr 2, s. 61-65 [MNiSW: 4]
80 Wybrane zagadnienia zastosowania klejów cyjanoakrylowych do wykonania połączeń klejowych polimerów / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Kubicki Paweł // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2015, nr 6, s. 58-62
81 Wybrane zagadnienia zmian organizacyjnych w procesie produkcji opakowań / Rudawska Anna, Pomarańska Kamila // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5526-5532
82 Wytrzymałość i odkształcalność wybranych kompozycji epoksydowych, w tym w badaniach zakładkowych połączeń blach stalowych / Rudawska Anna, Araźna Monika // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2017, nr 2, vol. 23, s. 134-143 [MNiSW: 7]
83 Wytrzymałóść połączeń klejowych blach stalowych po obróbce mechanicznej / Rudawska Anna, Nowicka Dominika, Čuboňová Nadezda // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 1, s. 43-47 [MNiSW: 7]
84 Wytrzymałość połączeń klejowych i nitowych / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Miłosz Przemysław // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 2, s. 56-59 [MNiSW: 7]
85 Wytrzymałość połączeń klejowych po różnym czasie sezonowania / Rudawska Anna, Celejewski Filip, Miturska Izabela, Kowalska Beata // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 3, s. 126-131 [MNiSW: 7]
86 Wytrzymałość połączeń klejowych polimerów, wykonanych za pomocą wybranych klejów sztywnych i elastycznych / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Kubicki Paweł // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 4, s. 343-348 [MNiSW: 7]
87 Wytrzymałość połączeń klejowych utwardzanych w podwyższonej temperaturze / Rudawska Anna, Kasperek Ewelina // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2014, nr 4, s. 326-331 [MNiSW: 5]
88 Zagadnienia transportu międzystanowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Rudawska Anna, Skwarczyński Sylwester // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5533-5538
89 Zastosowanie klejenia w budowie autobusów / Kasperek Dariusz, Rudawska Anna // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 4, s. 42-46 [MNiSW: 7]
90 Zastosowanie polimerowych mas regeneracyjnych do naprawy korpusu zasuwy kołnierzowej DN300 PN 6,3 MPa / Rudawska Anna, Zaborowski Grzegorz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 3, s. 48-53 [MNiSW: 7]
91 Zastosowanie połączeń klejowych podczas montażu łożysk / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Talatycki Grzegorz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 4, s. 48-51 [MNiSW: 7]
92 Zmiany konstrukcyjne i technologiczne podczas procesu wytwarzania obudowy rozdzielnicy elektrycznej / Rudawska Anna // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 2853-2857 [MNiSW: 5]
93 Zmiany techniczno-transportowe w wybranym obszarze procesu produkcyjnego w zakładzie cukierniczym / Rudawska Anna, Stanisłaek Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 6, s. 1515-1522 [MNiSW: 7]
94 Zmiany technologiczne linii produkcyjnej konstrukcji stalowych / Rudawska Anna, Cielemęcki Karol // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5520-5525
95 Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i cięcia blach - automatyzacja procesu / Rudawska Anna // LOGISTYKA - 2015, vol. 6, s. 1513-1520

Monografie (7)

1 Adhesives - applications and properties / Rudawska Anna[Red:] Rudawska Anna.- [B.m]: InTech, 2016, 396 s.
2 Inspirations for innovation: the causes and effects of progress in production engineering / Mazurkiewicz Dariusz, Rudawska Anna[Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Rudawska Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 171 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
3 Logistyka procesów produkcji / Rudawska Anna[Red:] Rudawska Anna.- Warszawa: Wydanictwa Komunikacji i Łączności, 2016, 167 s.
4 Oprzyrządowanie w technologii klejenia / Rudawska Anna.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2016, 139 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe / Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info, 2013, 243 s.
6 Przygotowanie powierzchni do klejenia wybranych materiałów konstrukcyjnych / Rudawska Anna[Red:] Rudawska Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 196 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Wybrane zagadnienia konstytuowania połączeń adhezyjnych jednorodnych i hybrydowych / Rudawska Anna.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 181 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (25)

1 Element łączący tuleję z uchwytem maszyny wytrzymałościowej [Nr zgłoszenia 402634] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 30-30 [MNiSW: 2]
2 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228182 (21) 412592] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 435-435 [MNiSW: 30]
3 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 229164 (21) 417714] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1945-1945 [MNiSW: 30]
4 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 229165 (21) 417715] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1945-1945 [MNiSW: 30]
5 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411138] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 26-26
6 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411263] / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Haniecka Izabela, Jaszek Magdalena, Matuszewska Anna, Stefaniuk Dawid // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 27-27
7 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417714] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 21-21
8 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417715] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 21-21
9 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417716] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 11, s. 22-22
10 Ompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [ Zgłoszenia nr (21) 412592] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 24-25
11 Przyrząd do pogłębiania przelotowego otworów w elementach tworzywowych [Nr zgłoszenia 402546] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 9-9 [MNiSW: 2]
12 Przyrząd do pogłębiania przelotowego otworów w elementach tworzywowych [ Patent nr (11) 220134 (21) 402546 ] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1786-1786 [MNiSW: 25]
13 Przyrząd do ustalania próbek połączeń klejowych, zwłaszcza powierzchni płaskich [Nr zgłoszenia 403112] / Rudawska Anna, Dzwonkowski Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 19, s. 40-41 [MNiSW: 2]
14 Sposób wytwarzania modyfi kowanego kleju epoksydowego oraz jego zastosowanie [Zgłoszenie nr (21) 411264] / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Haniecka Izabela, Jaszek Magdalena, Matuszewska Anna, Stefaniuk Dawid // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 17, s. 27-27
15 Stanowisko i sposób kontroli szczelności połączeń klejowych [Zgłoszenie nr (21) 404297] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 34-34 [MNiSW: 2]
16 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Patent nr (11) 223467 (21) 404296] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, 10, s. 2770-2770 [MNiSW: 30]
17 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Zgłoszenie nr (21) 404296] / Rudawska Anna, Miturska Izabela // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 26, s. 9-9 [MNiSW: 2]
18 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69025] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2017, 4, s. 847-847 [MNiSW: 15]
19 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 123751] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 16, s. 44-44
20 Uchwyt wiertarski ustalający [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123609 ] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 59-59
21 Uchwyt wiertarski ustalający [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69284] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2017, 8, s. 2517-2517 [MNiSW: 10]
22 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Patent nr (11) 227225 (21) 413131] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 11, s. 3916-3916 [MNiSW: 30]
23 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Zgłoszenie nr (21) 413131] / Rudawska Anna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 2, s. 40-40
24 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123189 ] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 1, s. 32-32
25 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [Prawo ochronna na wzór użytkowy (11) 68706 (21) 123189] / Rudawska Anna, Warda Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2016, 11, s. 3146-3146 [MNiSW: 10]

Referaty (21)

1 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego / Rudawska Anna, Dębski Hubert // W: XIII Konferencja Naukowo-Techniczna TKI 2014, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 6-9.05.2014, Licheń Stary : [streszczenia] - 2014, s. 149-150
2 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej s 235JR / Rudawska Anna, Kutek Kamil, Miturska Izabela, Semotiuk Leszek // W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technika i Technologia Montażu Maszyn - TTMM 2017, Rzeszów-Czarna, 6-9 czerwca 2017 r. : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 53-54
3 Comparative analysis of welded and adhesive joints strength made of acid-resistant stainless steel sheets / Rudawska Anna, Pawlak Piotr, Miturska Izabela, Stancekova Dana, Chyra Mateusz // W: VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe " Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn", 24-26 maja 2017, Nałęczów, Polska - 2017
4 Comparative strength tests of selected polycaprolactam (PA6) adhesive bonded joints / Rudawska Anna, Samujło Bronisław // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
5 Identyfikacja wad technologicznych wpływających na ich wytrzymałość / Rudawska Anna, Miturska Izabela // W: VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016: " Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju" : [książka abstraktów] - 2016, s. 71-72
6 Impact study of abrasive machining on static strength of lap adhesive joints of mild steel / Rudawska Anna, Adamczyk Sylwia, Miturska Izabela, Grzesiczak Dominik // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 17-17
7 The influence of recycling process of extruded unflammable polyethylene on its surface geometric structure / Samujło Bronisław, Rudawska Anna // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
8 The influence of the type of adhesives on low-density polyethylene bonded joints strength / Rudawska Anna, Kowalska Beata, Garbacz Tomasz // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
9 Mass transfer during the dissolution of milk powder under the cavitation mode / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Rudawska Anna // W: Innovacijni aspekti rozvitku obladnannâ harcovoї i gatel’noї industrїї v umovah sučasnosti : materiali Mižnarodnoї naukowo-praktičnoї konferencїї, 5-7 veresnâ 2017, Harkiv - 2017, s. 30-31
10 A new calibration device for the cellular extrusion of thermoplastics / Ito Natsuko, Garbacz Tomasz, Rudawska Anna // W: 28th International Conference of Polymer Processing Society (PPS-28), 11-15.12.2012, Pattaya, Thailand - 2012, s. 445-445
11 Numeryczna analiza połączenia klejowego blachy ocynkowanej zanurzeniowo i blachy tytanowej / Rudawska Anna, Dębski Hubert // W: XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI 2011", 18-21 października 2011, Słok k. Bełchatowa - 2011, s. 229-230
12 Preliminary research on the impact of modifier and time of seasoning on properties of epoxy adhesive compositions / Rudawska Anna, Nalepa Justyna, Miturska Izabela // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 18-18
13 Seleced strength aspects of adhesive lap joints and butt welded joints of various structural materials / Rudawska Anna, Niedziałkowski Paweł, Miturska Izabela, Szabelski Jakub // W: VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe " Postęp w Technikach Wytwarzania i Konstrukcji Maszyn", 24-26 maja 2017, Nałęczów, Polska - 2017
14 Selected properties of Axis-Symmetrical Extruded Products made of PCV and Modified with Blowing Agents / Garbacz Tomasz, Rudawska Anna // W: 27TH ANNUAL MEETING OF THE POLYMER PROCESSING SOCIETY, MARRAKECH, MOROCCO, MAY 10-14, 2011 - 2011
15 Statystyczna interpretacja wyników pomiarów wytrzymałościpołączeń adhezyjnych wybranych materiałów konstrukcyjnych / Rudawska Anna, Miturska Izabela // W: VII Kongres Metrologii, Metrologia Fundamentem Postępu w Naukach Stosowanych, 28.06. -1.07.2016, Lublin - Nałęczów - 2016, s. 217-218
16 Technological and organisational aspects of a selected production line modernisation / Rudawska Anna, Skwarczyński Sylwester // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 200-205
17 Training international students for participating in the academic mobility programs = Підготовка студентів з числа іноземних громадян до участі у програмах академічної мобільності / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Rudawska Anna // W: IV International Scientific Conference Teaching and Learning of International Students in Ukraine. Challenges and Perspectives, Ternopil, Ukraine, May 2-4, 2018 = IV Mіжнародна Науково-Методична Конференція Актуальні Питання Організації Навчання Іноземних Студентів в Uкраїні, Tернопіль 2-4 травня 2018 р - 2018, s. 36-38
18 Using hydrodynamic cavitation device in the industry / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Rudawska Anna // W: ITEP 2017 - Innovative Technologies in Engineering Production, 2-nd International Scientific Conference September 4 – 6, 2017 Kazimierz Dolny, Poland : [book of abstracts] - 2017, s. 35-35
19 Właściwości mechaniczne wybranych klejów epokydowych / Miturska Izabela, Rudawska Anna // W: Lubelskie Dni Nauki i Biznesu, Konferencja Naukowa WD 11-13 czerwca , Lublin 2016 - 2016, s. 125-125
20 Wpływ wybranych czynników technologicznych i eksploatacyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych blach tytanowych / Rudawska Anna, Wolińska Anna, Warda Tomasz, Miturska Izabela // W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia PM-2016 - 2016, s. 33-34
21 Wytrzymałość wybranych połączeń montazowych blach ze stopu aluminium EN AW - 5754 / Rudawska Anna, Prus Paweł, Miturska Izabela, Warda Tomasz // W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technika i Technologia Montażu Maszyn - TTMM 2017, Rzeszów-Czarna, 6-9 czerwca 2017 r. : [materiały konferencyjne] - 2017, s. 59-60

Rozdzialy(21)

1 Adhesive joining in ball and tapered roller bearings / Rudawska Anna, Talatycki Grzegorz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 203-210 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
2 Adhesive properties / Rudawska Anna // W: Scanning electron microscopy; [Red:] Kazmiruk Viacheslav - Rijeka: InTech, 2012, s. 101-126
3 Adhesive properties of metals and metal alloys / Rudawska Anna // W: Surface Energy; [Red:] Aliofkhazraei Mahmood - InTech, 2015, s. 85-121
4 Badania numeryczne i doświadczalne jednozakładowych połączeń klejowych o budowie hybrydowej / Dębski Hubert, Rudawska Anna // W: Systemy CAD/MES w zastosowaniach praktycznych. Cz. 1 ; [Red:] Jonak Józef - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 7-21 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat. / Kowalska Beata, Rudawska Anna, Kowalski Dariusz // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol 3.; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2013, s. 389-400
6 Construction of contact points network for ecommerce / Madlenak Radovan, Hostakova Dominika, Madlaňáková Lucia, Rudawska Anna // W: CLC 2017 - Carpathian Logistics Wongress: Congress Proceedings; Ostrawa: Tanger LTD, 2017, s. 116-121
7 The habits and global problems of cross - border on-line shopping / Madleňáková Lucia, Madleňák Radovan, Rudawska Anna // W: Globalization and its socio - economic consequences : 17th International Scientific Conference : proceedings. Pt 3; [Red:] Klieštik Tomáš - [B.m.]: [B.w.], 2017, s. 1420-1427
8 Identyfikacja wad technologicznych wpływających na ich wytrzymałość / Miturska Izabela, Rudawska Anna // W: Postępy w naukach technicznych oraz współczesne metody nauczania; [Red:] Czyż Zbigniew, Szala Mirosław - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2016, s. 164-185
9 Influence of filler content on mechanical properties of aluminium AL99.5 single-lap bonds bonded with aluminium and polymer powder filled epoxy adhesive / Muller M., Valasek Petr, Rudawska Anna // W: Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 [WOS]; [Red:] Choteborsky Rostislav, Kovar S., Krepcik V., Herak David - Prague: Czech University Life Sciences Prague, 2016, s. 412-418 [MNiSW: 15]
10 Interference joints in ball bearing assembly / Rudawska Anna, Warda Tomasz, Talatycki Grzegorz // W: Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 123-132
11 Joints strength / Rudawska Anna // W: Joining Composites with Adhesives: Theory and Applications; [Red:] Wahab M.A. - DEStch Publications, 2016, s. 39-58
12 Koncepcja innowacyjnego rozwiązania technologicznego wpływającego na poprawę procesu innowacji / Rudawska Anna // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacji. T. 3; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: 2012, s. 128-134
13 Leakage control station of glue joints in the assembly processes / Miturska Izabela, Rudawska Anna // W: Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 88-100
14 Material properties / Rudawska Anna // W: Joining Composites with Adhesives: Theory and Applications; [Red:] Wahab M.A. - DEStch Publications, 2016, s. 17-38
15 Methods of implementing innovation in a production company / Rudawska Anna // W: Inspirations for innovation: the causes and effects of progress in production engineering; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Rudawska Anna - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 65-87
16 On the problem of quantitative analysis of the concentration on the postal and logistics market / Madleňáková Lucia, Madleňák Radovan, Rudawska Anna, Droździel Paweł // W: Transport Means 2017 : proceedings of the 21st International Scientific Conference, September 20-22, 2017, Juodkrante, Lithuania. Pt. 2; Kuanas, Litwa: Kaunas Uniwersity of Technology ; Publishing House “Technologija“, 2017, s. 693-698 .- (Transport Means, ISSN 1822-296X; nr 276)
17 The organization of production process and warehouse space management regarding to HACCP production safety system in a food manufacturing company / Karczewska Mariola, Rudawska Anna // W: Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 59-78
18 Selected issues of polymer composite technology and tensile strength / Rudawska Anna, Dulebova Ludmila // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites : monography. Vol. 5; [Red:] Sikora Janusz, Suberlyak Oleh - Lviv: National University Lviv Polytechnic, 2017, s. 32-46
19 Tests on a polyvinyl chloride pipe from an existing water distribution system / Kowalska Beata, Rudawska Anna, Kowalski Dariusz // W: Urban Water II; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Southampton, Boston, UK: WIT Press, 2014, s. 3-14 .- (WIT Transactions on The Built Environment)
20 Viackriteriálny benchmarking expresných poštových služieb = Multi-criteria benchmarking of express postal service / Madleňáková Lucia, Droździel Paweł, Madleňák Radovan, Rudawska Anna // W: POSTPOINT 2015 : Perspectives and innovation for the postal, express and courier industries; Žilina: Žilinská univerzita v Žiline , 2015, s. 154-166
21 Viral marketing as part of effective university marketing strategy / Madlenak Radovan, Madlaňáková Lucia, Rudawska Anna // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B. m.]: IATED Academy, 2017, s. 5629-5634 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]