Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-7723-2017

dr inż. Sławomir Biruk

Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
s.biruk@pollub.pl
Liczba publikacji: 55
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(41)

1 Analiza metod wyboru dostawców zgodnych z regułą condorceta / Biruk Sławomir // TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO - 2015, nr 12, s. 1786-1790 [MNiSW: 5]
2 The conceptual framework for construction project risk / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS - 2011, nr 3(22), vol. 2, s. 27-35 [MNiSW: 6]
3 Dispatching concrete trucks using simulation method / Biruk Sławomir // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 2, vol. 14, s. 5-10 [MNiSW: 6]
4 Dobór elementów deskowania ścian z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2013, nr 1, vol. 12, s. 7-14 [MNiSW: 3]
5 Estimating distribution parameters of schedule activity duration on the basis of risk related to expected project conditions / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Czarnigowska Agata // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 1, vol. 3, s. 299-307 [MNiSW: 4]
6 Evaluating surrogate measures of construction project schedule robustness / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Czarnigowska Agata // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 2, vol. 3, s. 263-272 [MNiSW: 4]
7 Harmonogramowanie pracy brygad realizujących budowlane procesy powtarzalne / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2014, nr 3, s. 197-204 [MNiSW: 4]
8 Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawców / Biruk Sławomir // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / SCIENTIFIC JOURNAL OF THE MILITARY UNIVERSITY OF LAND FORCES - 2012, nr 4, vol. 166, s. 96-103 [MNiSW: 4]
9 Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz.1, Innowacje technologiczne a mechanizacja / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 3, s. 56-58 [MNiSW: 5]
10 Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz. 1 / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 4, s. 50-52 [MNiSW: 5]
11 Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz. 2 / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 5, s. 72-74 [MNiSW: 5]
12 The method for improving stability of construction project schedules through buffer allocation / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY - 2011, nr 3, vol. 17, s. 429-444 [MNiSW: 45]
13 The method of selecting subcontractor for construction projects / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2012, nr 4, vol. 5, s. 113-120 [MNiSW: 8]
14 Metoda redukcji czasu realizacji liniowych obiektów budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2015, nr 241, s. 51-63 [MNiSW: 10]
15 Minimizing Project Cost by Integrating Subcontractor Selection Decisions with Scheduling / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245, s. 1-7 [MNiSW: 15]
16 Minimizing wall formwork cost in residential building construction / Biruk Sławomir // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 3, vol. 6, s. 355-362
17 Modele decyzyjne doboru dostawców materiałów budowlanych / Biruk Sławomir // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 543-552 [MNiSW: 10]
18 Modeling contractor's bidding decisions / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // PROCEDIA ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 182, s. 91-98 [MNiSW: 15]
19 Modelling contractor’s bidding decision / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES - 2017, nr 1, vol. 9, s. 64-73 [MNiSW: 11]
20 Ocena porównawcza mierników odporności harmonogramów budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA - 2011, nr 4, vol. 2, s. 501-505 [MNiSW: 2]
21 Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP / Jaśkowski Piotr, Bucoń Robert, Biruk Sławomir // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2012, nr 97, s. 105-118 [MNiSW: 7]
22 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2012, nr 97, s. 405-416 [MNiSW: 7]
23 Optimization of vertical formwork layout plans using mixed integer linear programming / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 2A, vol. 15, s. 125-133 [MNiSW: 15]
24 Optymalizacja procesu transportu w dystrybucji mieszanki betonowej / Biruk Sławomir, Tomczak Michał // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 335-342 [MNiSW: 3]
25 Optymalizacja wykorzystania zasobów odnawialnych podczas realizacji obiektów liniowych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2016, nr 6, s. 8-10 [MNiSW: 8]
26 Problemy decyzyjne wykonawców przystępujących do przetargów na roboty budowlane / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2012, nr 7-8, s. 63-66 [MNiSW: 3]
27 Project performance reporting and prediction: extensions of earned value management / Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) - 2011, nr 1, vol. 3, s. 11-20 [MNiSW: 4]
28 Projektowanie realizacji obiektów budowlanych w warunkach ryzyka / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 178, s. 35-45 [MNiSW: 7]
29 Reducing renewable resource demand fluctuation using soft precedence relations in project scheduling / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT - 2018, nr 49, vol. 24, s. 355-363 [MNiSW: 25]
30 Robotyzacja i automatyzacja. Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz 4 / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 7, s. 66-69 [MNiSW: 5]
31 Schedulging linear construction projects with constraints on resource availability / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 63, s. 3-15 [MNiSW: 15]
32 Scheduling repetitive construction projects with work continuity constraints / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2012, nr 4, vol. 5, s. 107-111 [MNiSW: 8]
33 Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 4, s. 33-40 [MNiSW: 6]
34 Symulacyjny model marszrutyzacji betonowozów / Biruk Sławomir // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 423-431
35 Synchronizacja procesów produkcji podstawowej i pomocniczej w sieciach logistycznych przedsięwzięć budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA - 2011, nr 9, vol. 1201, s. 19-24 [MNiSW: 8]
36 Trade- off between robustness of a construction schedule and project completion time / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2011, nr 20, vol. 4, s. 205-215 [MNiSW: 8]
37 Updating linear schedules with lowest cost: a linear programming model / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr, Czarnigowska Agata // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2017, vol. 245, s. 1-9 [MNiSW: 15]
38 Using of fuzzy AHP for assessing risk of construction projects / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir, Painting Noel // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2011, nr 19, vol. 4, s. 257-268 [MNiSW: 8]
39 Wpływ zjawiska uczenia się i zapominania na czas realizacji powtarzalnych procesów budowlanych realizowanych w warunkach losowych / Biruk Sławomir, Rzepecki Łukasz // PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 2, vol. 26, s. 202-209 [MNiSW: 10]
40 Zasady wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji w wykonawstwie konstrukcji stalowych / Biruk Sławomir, Zlot Tomasz // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 1999-2007 [MNiSW: 10]
41 Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA - 2011, nr 3, vol. 2, s. 209-213 [MNiSW: 2]

Monografie (2)

1 Decision-making in construction project management : problems and methods / Biruk Sławomir, Bucoń Robert, Czarnigowska Agata, Jaśkowski Piotr, Rogalska Magdalena, Rzepecki Łukasz, Tomczak Michał.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 145 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
2 Metodyka planowania realizacji zbioru zleceń przedsiębiorstwa budowlanego / Biruk Sławomir[Red:] Rzepecki Łukasz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 187 s.

Referaty (6)

1 Applying the Condorcet Approach for the Selection of Subcontractors / Biruk Sławomir // W: IC-SCCE – 7th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering - PROCEEDINGS, Grecja, Ateny, 05-09.07.2016r. - 2016, s. 80-86
2 Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawców / Biruk Sławomir // W: Konferencja Naukowa: Dylematy współczesnego zarządzania, Będlewo, 17–19 października 2012 : księga abstraktów - 2012
3 Metoda aktualizacji harmonogramów realizacji liniowych obiektów budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // W: X Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Modelowanie preferencji a ryzyko'15, 6th International Workshop on: Multiple criteria decision making'15, 22-24 marca 2015r., Ustroń : [streszczenia] - 2015, s. 9-9
4 Multi-mode scheduling of linear construction project with resources constraints / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: 6th International Conference on “Experiments/Process/System Modelling/Simulation/Optimization” : IC-EPSMSO, 8-11 July, 2015, Athens : proceedings. Vol. 1 - 2015, s. 264-271
5 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // W: VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO'11, 3-5 kwietnia 2011, Ustroń - 2011, s. 17-18
6 Supporting Subcontracting Decisions in Construction / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 7th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering - PROCEEDINGS, Grecja, Ateny, 05-09.07.2016r. - 2016, s. 379-384

Rozdzialy(6)

1 Analiza sieci pert metodą symulacji komputerowej / Biruk Sławomir // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : rekomendowane metody i techniki : praca zbiorowa; [Red:] Kasprowicz Tadeusz - Warszawa: Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej WAT, 2015, s. 157-172 .- (Studia z Zakresu Inżynierii, ISSN 0137-5393; nr 91)
2 Assesing the efficiency of reducing variance methods in construction project network simulation / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Ateny, Grecja, 4-7 July, 2018 : proceedings; [Red:] Tsahalis Demos T. - [B.m.]: Learning Foundation in Mechatronics, 2018, s. 45-50
3 Buffer sizing for repetitive construction processes scheduling / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-EPSMSO - 7th International Conference on Experiments/Process/SystemModeling/Simulation/Optimization, Athens, Greece, 5-8 July 2017 : proceedings ; [B.m.]: [B.w.], 2017, s. 75-80
4 Construction project scheduling problem with work continuity constraints and subconstracting / Biruk Sławomir // W: Scientific problems in management : project management, risk management, human resource management, economic aspects of management; [Red:] Skorupka Dariusz, Flieger Marcin - Wrocław: Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 2013, s. 13-22
5 Innowacje technologiczne a rozwój mechanizacji w budownictwie / Biruk Sławomir, Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej; [Red:] Czarnecki Lech - Warszawa: Instytut Techniki Budowlanej, 2017, s. 621-643
6 Minimizing repetitive construction project duration with work continuity constraints / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Ateny, Grecja, 4-7 July, 2018 : proceedings; [Red:] Tsahalis Demos T. - [B.m.]: Learning Foundation in Mechatronics, 2018, s. 254-261