Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-5869-2017
ORCID 0000-0001-6149-1710

dr inż. Mariusz Kłonica

Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
Liczba publikacji: 78
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(44)

1 Analiza cech geometrycznych powierzchni po cięciu hydroabrazywnym konstrukcji przekładkowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD SPAWALNICTWA - 2016, nr 9, s. 135-140 [MNiSW: 9]
2 Analiza powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną klejonych materiałów polimerowych / Kłonica Mariusz // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2016, nr 2, s. 71-78 [MNiSW: 7]
3 Analiza procesu formowania wióra w procesie toczenia stopu aluminium AW7075 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 10, s. 1382-1383 [MNiSW: 11]
4 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 436-440 [MNiSW: 4]
5 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 3, s. 50-55 [MNiSW: 7]
6 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZEGLAD MECHANICZNY - 2016, nr 11, s. 44-48 [MNiSW: 8]
7 Analiza wybranych parametrów chropowatości powierzchni po procesie toczenia stopu aluminium AW 6082 T6 / Kłonica Mariusz // MECHANIK - 2018, nr 8-9, s. 730-732 [MNiSW: 11]
8 Analysis of geometric features of the surface 316l steel after different machining tools / Kłonica Mariusz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 1, vol. 2, s. 73-79
9 Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints / Kłonica Mariusz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 393, s. 1-8
10 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniem / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 654-662 [MNiSW: 11]
11 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2015, nr 8-9, s. 212-216 [MNiSW: 11]
12 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2012, nr 5, s. 441-445 [MNiSW: 4]
13 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po „szokach termicznych” / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2015, nr 2, s. 37-42 [MNiSW: 7]
14 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączen klejowych po oczyszczeniu mechanicznym i ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2011, nr 4, s. 45-48 [MNiSW: 4]
15 Badania skuteczności klejenia kompozytu węglowego / Kłonica Mariusz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 4, s. 17-20 [MNiSW: 7]
16 Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE) / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 3, s. 45-49 [MNiSW: 4]
17 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 477-483 [MNiSW: 7]
18 Comparative analysis of effect of thermal shock on adhesive joint strength / Kłonica Mariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 32, vol. 10, s. 263-268 [MNiSW: 10]
19 Comparative analysis of energetic properties of Ti6AI4V titanium and EN-AW-2017A(PA6) aluminum alloy surface layers for an adhesive bonding application / Kwiatkowski Michał, Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Satoh Saburoh // OZONE-SCIENCE & ENGINEERING - 2013, nr 3, vol. 35, s. 220-228 [MNiSW: 15]
20 Comparative analysis of riveted and adhesive joints of GFRP laminates in the aspect of aerostructure applications / Bielawski Radosław, Kłonica Mariusz, Rządkowski Witold // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2018, nr 2, s. 68-74 [MNiSW: 13]
21 Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 1, vol. 11, s. 66-74 [MNiSW: 10]
22 Effect of a notch on impact resistance of the epidian 57/Z1 epoxy material after „thermal shock” / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Samborski Sylwester // SOLID STATE PHENOMENA - 2016, vol. 240, s. 161-167
23 The effect of different surface treatmens of 316L steel on adhesiv joint strength / Kłonica Mariusz // PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE - 2018, nr 1, vol. 108, s. 83-89 [MNiSW: 12]
24 Effect of hydrophobization on the durability of building ceramics / Fic Stanisław, Kłonica Mariusz, Szewczak Andrzej // POLIMERY - 2016, nr 1, vol. 61, s. 46-48 [MNiSW: 15]
25 Effect of the AWJM method on the machined surface layer of AZ91D magnesium alloy and simulation of roughness parameters using neural networks / Zagórski Ireneusz, Kłonica Mariusz, Kulisz Monika, Łoza Katarzyna // MATERIALS - 2018, nr 11, vol. 11 [MNiSW: 35]
26 Impact of front and rear wheel track adjustment on race car lap time. / Gita Arkadiusz, Kłonica Mariusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 4, vol. 11, s. 40-48 [MNiSW: 11]
27 Impact of thermal fatigue on young’s modulus of epoxy adhesives. / Kłonica Mariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2015, nr 28, vol. 9, s. 103-106 [MNiSW: 10]
28 Klejenie w technologii szybkiego prototypowania / Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // MECHANIK - 2015, nr 12, s. 117-120 [MNiSW: 11]
29 Modification of 316L steel surface in ozone atmosphere / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // NEW TRENDS IN PRODUCTION ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 1, s. 695-701
30 Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (PP-H i PE 300) ozonem / Kłonica Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 29-36 [MNiSW: 4]
31 Ocena powierzchni struktur metalowo-kompozytowych po cięciu wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną / Ochal Paulina, Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz // MECHANIK - 2017, nr 5-6, s. 436-438 [MNiSW: 11]
32 Ozonowanie jako ekologiczna metoda modyfikacji warstwy wierzchniej stopu aluminium / Kłonica Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 86-93 [MNiSW: 4]
33 Ozonowanie jako metoda aktywowania warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych w operacjach klejenia / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2011, nr 2, s. 38-41 [MNiSW: 4]
34 Ozonowanie stali 316L na potrzeby klejenia / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2014, nr 2, s. 51-56 [MNiSW: 4]
35 Polyamide 6 surface layer following ozone treatment / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Kwiatkowski Michał, Ozonek Janusz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2016, vol. 64, s. 179-187 [MNiSW: 30]
36 Pomiar kąta zwilżania na próbkach walcowych wykonanych ze stopu aluminium AW7075 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1706-1707 [MNiSW: 11]
37 The product design process using stylistic surfaces / Gita Arkadiusz, Kłonica Mariusz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2017, nr 1, vol. 3, s. 51-61
38 Properties of BO100-AGR clearcoat anti-graffiti coating systems used in the railway industry / Pasieczyński Łukasz, Radek Norbert, Kłonica Mariusz, Kamiński Janusz, Świderski Jacek // MATERIALS RESEARCH PROCEEDINGS - MRP - 2018, nr 5, s. 225-230
39 Rola strategii pomiarów topografii powierzchni w ocenie wybranych parametrów chropowatości / Kamieńska-Krzowska Barbara, Kłonica Mariusz // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 138-145 [MNiSW: 7]
40 Study of dynamics and efficiency of hybrid power harvesting system from mechanical vibrations / Rysak Andrzej, Syta Arkadiusz, Borowiec Marek, Kłonica Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 139-141 [MNiSW: 14]
41 The use of CAD programs for designing special instrumentation in adhesive technologies / Ogrodniczek Jacek, Pyda Adrian, Kłonica Mariusz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 4, s. 1-9
42 Właściwości adhezyjne małocząsteczkowego polimeru modyfikowanego nanokrzemionką i dezintegrowanego ultradźwiękami przeznaczonego do hydrofobizacji ceramiki budowlane / Fic Stanisław, Kłonica Mariusz, Szewczak Andrzej // POLIMERY - 2015, nr 11-12, s. 730-734 [MNiSW: 15]
43 Wpływ stężenia ozonu na stan energetyczny warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2012, nr 4, s. 328-332 [MNiSW: 7]
44 Wyznaczanie wartości swobodnej energii powierzchniowej dla stali 316L po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // MECHANIK - 2016, nr 11, s. 1606-1607 [MNiSW: 11]

Monografie (5)

1 Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, 156 s.
2 Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis : selected problems / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2013, 176 s.
3 Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2017, 152 s.
4 Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze / Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, 226 s.
5 Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe / Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz[Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz.- Lublin: Perfekta info, 2013, 243 s.

Projekty wynalazcze (3)

1 KNPIP KOŁO NAUKOWE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKA LUBELSKA [Prawo ochronne na znak towarowy nr 307126] / Kłonica Mariusz, Gita Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 7, s. 2458-2458 [MNiSW: 10]
2 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [ Zgłoszenie nr (21) 420303] / Kłonica Mariusz, Ogrodniczek Jacek Tomasz, Pyda Adrian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 15, s. 7-7
3 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [Patent nr (11) 227580 (21) 420303] / Kłonica Mariusz, Ogrodniczek Jacek Tomasz, Pyda Adrian // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 12, s. 4273-4273 [MNiSW: 30]

Referaty (8)

1 Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applications / Murias P, Galina H, Maciejewski Henryk, Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Europen Polymer Congress, 16-21 June 2013, Pisa, Italy : book of abstracts - 2013, s. 114-114
2 Analiza cech geometrycznych powierzchni po cięciu hydroobrazowym konstrukcji przekładkowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna-"Postep w Technologiach Lutowania", Wrocław 26-28 IX 2016 r. - 2016, s. 35-35
3 Analiza wybranych parametrów chropowatości powierzchni po procesie toczenia stopu aluminium AW 6082 T6 / Kłonica Mariusz // W: XII Szkoła Obróbki Skrawaniem. Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0, 12-14.09.2018, Dźwirzyno, Polska - 2018
4 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Kwiatkowski Michał, Satoh Saburoh // W: Proceedings of the 21st Annual Conference on Ozone Science and Technology in Japan, 21-22.06. 2012, Hiroshima, Japan - 2012, s. 136-136
5 Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints / Kłonica Mariusz // W: KOD 2018 - 10th International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering: [książka abstraktów] - 2018, s. 96-97
6 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejowych połączeń zakładkowych stali 316L po "szokach termicznych" / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka Materiałów Polimerowych", 25 – 29 styczeń [stycznia] 2015 r., Gliwice - Temu : [abstrakty] - 2015, s. 13-13
7 Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (Poliamid PA6 oraz Politetrafluoroetylen) w atmosferze ozonu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef, Mendyk Ewaryst, Ozonek Janusz // W: Forum - Innowacyjne Materiały, 18-19 czerwca 2013, Lublin - 2013, s. 47-48
8 Stan energetyczny warstwy wierzchniej wybranych tworzyw polimerowych po ozonowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Przetwórstwo tworzyw polimerowych : 17 Profesorskie Warsztaty Naukowe, Bydgoszcz - Pieczyska 15-17 czerwca 2014 - 2014, s. 33-35

Rozdzialy(18)

1 Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Inżynieria powierzchni : wybrane zagadnienia; [Red:] Antoszewski Bogdan - Kielce: Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, 2011, s. 171-181 .- (Monografie, Studia, Rozprawy ; M17)
2 Analiza granicznej długości zakładki w połączeniach klejowych jednozakładkowych / Czapla Agnieszka, Kłonica Mariusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 47-60
3 Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316 L / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 702-713
4 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej wybranych stopów aluminium po ozonowaniu / Kłonica Mariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 719-729
5 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 736-748
6 Badania odporności na zapłon wiórów różnych stopów MG przy zmiennych parametrach technologicznych frezowania / Kość Marek, Kłonica Mariusz, Zagórski Ireneusz // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta Info, 2013, s. 118-130
7 Badania skuteczności klejenia stopu tytanu Ti6Al4Vi stali nierdzewnej 0H18N9 / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 651-662
8 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSM / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 1; [Red:] Jaworska Lucyna - Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2011, s. 85-96
9 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Obróbka skrawaniem : synergia nauki z przemysłem : VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Pajor Mirosław - Szczecin: 2014, s. 477-484 .- (Szkoła Obróbki Skrawaniem; nr 8)
10 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu konwencjonalnym i HSM / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 2; [Red:] Rusek Piotr - Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012, s. 463-474
11 Comparative analysis of shear strength of single-lap adhesive joints after "thermal shock" / Kłonica Mariusz // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 224-231 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
12 Ozonowanie, jako efektywna i ekologiczna metoda kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów polimerowych / Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 381-392
13 Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej stopów aluminium i magnezu po obróbce skrawaniem / Kuczmaszewski Józef, Kłonica Mariusz // W: Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu; [Red:] Kuczmaszewski Józef, Zaleski Kazimierz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 117-146 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
14 Wpływ zmiennych obciążeń cieplnych na bezpieczeństwo klejonych konstrukcji lotniczych / Kłonica Mariusz // W: Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego; [Red:] Bielswski Radosław , Grenda Bogdan - Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2017, s. 194-208
15 Wybrane narzędzia „lean manufacturing” w procesie produkcyjnym / Graboś Grzegorz, Kłonica Mariusz // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2015, s. 126-136
16 Wykorzystanie elementów statystyki w procesie badawczym na przykładzie pomiarów wybranych parametrów chropowatości powierzchni / Kłonica Mariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 772-782
17 Zastosowanie połączeń klejowych w budowie ststków powietrznych i kosmicznych / Kłonica Mariusz // W: Bezpieczeństwo w środowisku lotniczym i kosmicznym; [Red:] Bielawski Radosław, Grenda Bogdan - Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej, 2018, s. 35-48
18 Zastosowanie programu Solid Edge w projektowaniu przyrządu stosowanego w procesie klejenia / Prokhorov Serhii, Kłonica Mariusz // W: Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info Renata Markisz, 2017, s. 85-97