Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-9136-2013

dr inż. Jacek Domińczuk

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
j.dominczuk@pollub.pl
Liczba publikacji: 30
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(21)

1 Analiza możliwości budowy wysokowydajnych elastycznych linii pakowania w oparciu o konstrukcje modułowe / Domińczuk Jacek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 2, s. 11-15 [MNiSW: 7]
2 Analiza możliwości wykorzystania krzywych zwilżania do optymalizacji procesów adhezyjnych / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 4, s. 43-47 [MNiSW: 7]
3 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia / Domińczuk Jacek, Serwin Joanna // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2014, nr 4, s. 42-46 [MNiSW: 4]
4 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2017, nr 2, s. 61-65 [MNiSW: 7]
5 Analiza zdolności kleju do zwilżania powierzchni o określonych właściwościac energetycznych / Domińczuk Jacek, Krawczuk Anna // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 3, s. 61-65 [MNiSW: 7]
6 An economic approach to improve the strength of sealed threaded fasteners / Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 4, vol. 154, s. 279-287 [MNiSW: 10]
7 Economic considerations of disassembly process automation / Szabelski Jakub, Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 12, vol. 162, s. 477-485 [MNiSW: 10]
8 Economic predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses / Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 12, vol. 150, s. 554-561 [MNiSW: 10]
9 The effect of active diluent addition on the energy and adhesive properties of epoxy adhesive / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 19-25 [MNiSW: 10]
10 Energia powierzchniowa wybranych kleków epoksydowych / Domińczuk Jacek, Krawczuk Anna, Kuczmaszewski Józef // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2016, nr 2, s. 47-52 [MNiSW: 7]
11 The impact of modification of epoxy adhesive by addition of active diluent on its energetic and adhesive properties / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 19-25 [MNiSW: 10]
12 Implementation of nitrovac technology as adaptation of machine park to market requirements / Szabelski Jakub, Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 11, s. 223-233
13 Model numeryczny pozwalający na ocenę wpływu długości zakładki na wytrzymałość połączeń klejowych / Domińczuk Jacek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2013, nr 3, s. 50-54 [MNiSW: 4]
14 Sposoby pozycjonowania i detekcji obiektów w układach chwytowych manipulatorów / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 161-169 [MNiSW: 4]
15 Systemy transportu na zautomatyzowanych liniach montażowych / Domińczuk Jacek // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2011, nr 2, vol. 0, s. 183-191 [MNiSW: 5]
16 The use of computer image analysis in determining adhesion properties / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 3, vol. 10, s. 68-77 [MNiSW: 6]
17 Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 28-37 [MNiSW: 4]
18 Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej na wytrzymałość połączenia adhezyjnego / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 30-36 [MNiSW: 4]
19 Wpływ wybranych czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych / Domińczuk Jacek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 14-26 [MNiSW: 4]
20 Wytrzymałość dorażna połączeń adhezyjnych / Domińczuk Jacek // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2013, nr 1, s. 14-17
21 Znaczenie modularyzacji w procesie projektowania i użytkowania linii montażowych / Domińczuk Jacek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2015, nr 3, s. 9-12 [MNiSW: 7]

Rozdzialy(9)

1 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych / Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 805-814
2 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy / Domińczuk Jacek, Szabelski Jakub // W: Computer aided production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 42-54 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Badanie skuteczności zabezpieczania przed luzowaniem połączeń gwintowych poprzez klejenie / Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 815-824
4 Comparison of surface free energy calculation methods / Domińczuk Jacek // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 259-265 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
5 Measurements of the work of adhesion for different structural materials typical surface treatment methods / Domińczuk Jacek, Szabelski Jakub // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 137-147 [MNiSW: 5]
6 Opracowanie technologii obróbki cieplnej azotowania na bazie posiadanego parku maszynowego elementów hydrauliki siłowej i form wtryskowych do tworzyw sztucznych / Domińczuk Jacek // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 127-127
7 Porównanie wytrzymałości na zerwanie wybranych klejów anaerobowych badanych w połączeniach gwintowych / Szabelski Jakub, Domińczuk Jacek // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Rudawska Anna, Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 131-138
8 Poszukiwanie alternatywnych technologii łączenia materiałów z tworzyw sztucznych, mogących zastąpić zgrzewanie termiczne / Domińczuk Jacek // W: Transfer wiedzy szansą biznesu; Lublin: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A., 2013, s. 25-31
9 Zautomatyzowany system recyklingu mechanicznego / Domińczuk Jacek // W: Technologie informacyjne w technice i kształceniu; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 115-127 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)