Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Piotr Penkała

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
p.penkala@pollub.pl
Liczba publikacji: 19
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla / Penkała Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 5-12 [MNiSW: 4]
2 Metodologia pomiarów istotnych parametrów walcowania skośnego / Penkała Piotr // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2011, nr 2, vol. 0, s. 792-799 [MNiSW: 5]
3 Modelowanie powierzchniowe w systemie Catia v5 / Penkała Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 8, s. 129-136 [MNiSW: 4]
4 Modelowanie złożenia silnika w programie Solid Edge / Penkała Piotr // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 5-13 [MNiSW: 4]
5 Preparation of construction production of metal sheet for means of transport / Penkała Piotr, Płowaś Beata // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 17, vol. 7, s. 77-82 [MNiSW: 5]
6 Proces walcowania skośnego w technologii wytwarzania rur bez szwu / Penkała Piotr // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2017, nr 5-6, s. 22-26 [MNiSW: 3]
7 Wykorzystanie systemów CAD/CAM w procesie przygotowania produkcji / Penkała Piotr // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 2, s. 147-150 [MNiSW: 5]

Referaty (2)

1 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow / Penkała Piotr // W: 13th International Scientific Conference"Automation in production planning and manufacturing", 02. – 04. May 2012, Žilina – Turčianske Teplice, Slovak Republic - 2012, s. 174-178
2 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign / Wajszczak E., Galas Dominik, Penkała Piotr // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 68-69

Rozdzialy(10)

1 Analiza biomechaniczna stawu biodrowego / Penkała Piotr, Kiryczuk Katarzyna // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 115-125 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Analysis of spinning of conical vessels / Penkała Piotr // W: Computer aided production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 32-41 .- (Monografie- Politechnika Lubelska)
3 Flexible manufacturing system for machining parts of a body / Penkała Piotr // W: Optimization of production processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 90-99 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 The influence of current MMA welding on the mechanical properties of welded joints / Penkała Piotr // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 89-100 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Komputerowe wspomaganie zabiegów alloplastycznych na przykładzie endoprotezoplastyki stawu kolanowego / Kulawiuk Agnieszka, Penkała Piotr, Sobaszek Łukasz // W: Informatyczne systemy zarządzania. T.6; [Red:] Bzdyra Krzysztof - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015, s. 41-56 .- (Monografie - Politechnika Koszalińska, ISSN: 0239-7129; nr 302)
6 Materiały używane do stabilizacji złamań / Penkała Piotr, Gorecki Tomasz // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Gola Arkadiusz, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 42-51 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Modules supporting engineering design in Cad systems / Penkała Piotr // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Lublin University of Technology, 2012, s. 33-46
8 Techniki zespolenia odłamów w osteosytezie wewnętrznej / Penkała Piotr, Janowska Kinga // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 31-41 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 The Use of Computer Systems in the Design of Hip Replacements / Penkała Piotr, Kiryczuk Katarzyna // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 328-334
10 Wirtualne modelowanie 3D w medycynie na przykładzie planowania zabiegu endoprotezoplastyki / Kiryczuk Katarzyna, Penkała Piotr, Sobaszek Łukasz // W: Informatyczne systemy zarządzania. T.6; [Red:] Bzdyra Krzysztof - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2015, s. 21-40 .- (Monografie - Politechnika Koszalińska, ISSN: 0239-7129; nr 302)