Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID C-9990-2017
ORCID 0000-0002-5603-9559

prof. dr hab. inż. Myron Czerniec

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
m.czerniec@pollub.pl
Liczba publikacji: 63
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(53)

1 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings / Czerniec Myron // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 73-79 [MNiSW: 5]
2 The accuracy of an accelerated method for the evaluation of life of cylindrical gears with profile correction / Czerniec Myron // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 1, vol. 11, s. 1-9 [MNiSW: 11]
3 Accuracy of evaluation of the service life of a plain bearing according to the generalized cumulative model of wear / Czerniec Myron, Zhydyk V. B., Czerniec Jurij // MATERIALS SCIENCE - 2014, nr 1, vol. 50, s. 39-45 [MNiSW: 15]
4 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala / Czerniec Myron, Opielak Marek // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 4, s. 20-23
5 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst / Czerniec Myron, Czerniec Jurij, Yarema R. Ya. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2012, nr 1, s. 41-44
6 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych / Jaremek Piotr, Czerniec Myron // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 61-71 [MNiSW: 4]
7 Badanie mechaniki współdziałania stykowego ze zużyciem w układach cylindrycznych o wewnętrznym styku hertzowskim / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // TRIBOLOGIA - 2011, nr 2, vol. 42, s. 13-22 [MNiSW: 7]
8 Calculation metod for the evaluation of influence of tooth engagament parity in conical spur gear on contact pressures, wear and durability / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 74-84 [MNiSW: 10]
9 Do pitannâ ocìnki kontaktnoï mìcnostì ta dovgovìčnostì červâčnoï peredačì z arhìmedobim ì evolventnim červâkom z urahuvannâm vplivu znošuvannâ zubìv kolesa / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2012, nr 4, s. 6-9
10 Do pitannâ pro ocnku vplivu koriguvannâ zubìv cilìndričnoï evolventnoï kosozuboï peredačì na ïh kontaktnu mìcnìst / Czerniec Myron, Yarema R. Ya. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 4, s. 26-32
11 Do pitannâ pro vpliv kutovogo koriguvannâ ta znošuvannâ zubìv cilìhdpičnoï kosozuboï peredačì na ïï dovgovìčnìst / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2012, nr 3, s. 43-47
12 Doclìgžennâ umov za čeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ ì dovgovìčnìst’. Častina. 1. Postìjnì umovi vzaêmodìï u nekorigovanomu začeplennì / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2014, nr 3, s. 22-27
13 Doslìdžennâ navantažuvalhoï zdathosti, znošuvannâ i dovgovìčnosti konìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparhomu začeplennì. Častina 1. Vpliv modulâ začeplennâ / Czerniec Myron, Bereza Viktor, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 3, s. 17-23
14 Doslidžennâ umov začeplennâ zubiv cilindričnoi evol'ventnoi peredači na kontaktnu micnist', znošuv znošuvannâ i dovgovičnist'. Častina 4. Zminni umovi vzaemodii u korigovanomu začeplenni. / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2015, nr 1, vol. 75, s. 69-76
15 Doslìdžennâ umov začeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ I dovgovìčnìst’. Častina.2. Postìjni umovi vzaêmodìï u korigovanomu začeplenni / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2014, nr 4, s. 6-15
16 Doslìdžennâ umov začeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ I dovgovìčnìst’. Častina.3. Zmìnnì umovi bzaêmodìï u nekorigovanomu začeplennì / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2014, nr 4, s. 49-53
17 Doslìžennâ navantažuvalnoï zdatnostì, znošuvannâ i dovgovìčnostìkonìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparnomu začeplennì. Častina 2. Vpliv peredavalnogo vìdnošennâ / Czerniec Myron, Bereza Viktor, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 4, s. 6-11
18 The effect of teeth correction in an Archimedes worm gear on the contact strength, wear, and life of the worm gear teeth / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Czerniec Jurij // TRIBOLOGIA - 2017, nr 1, s. 31-34 [MNiSW: 15]
19 Ekspres – metod doslídžennâ kínetiki tribokontaktnoï vzaêíï u pídšipniku kovzannâ z tehnologíčnoû kontyriv detalej / Czerniec Myron, Zhidik V. B. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 2, s. 6-12
20 Evaluation of the strength, wear, and durability of a corrected cylindrical involute gearing, with due regard for the tooth engagement conditions / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // JOURNAL OF FRICTION AND WEAR - 2016, nr 1, vol. 37, s. 89-97 [MNiSW: 15]
21 Generalized method for calculating the durability of sliding bearings with technological out-of-roundness of details / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY - 2015, nr 2, vol. 229, s. 216-226 [MNiSW: 20]
22 A generalized method for predicting contact strength, wear, and the life of involute conical spur and helical gears. Pt 2, Helical gears / Czerniec Myron // TRIBOLOGIA - 2018, vol. 1, s. 19-23 [MNiSW: 15]
23 A generalized method for predicting contact strength, wear, and the life of involute conical spur and helical gears. Pt 1, Spur gears / Czerniec Myron // TRIBOLOGIA - 2018, nr 1, s. 11-18 [MNiSW: 15]
24 A generalized method for the evaluation of the influence of teeth correction on the service life, wear, and contact strength of cylindrical involute gears / Czerniec Myron, Yarema R. Ya. // MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 4, vol. 47, s. 553-560 [MNiSW: 15]
25 Generalized method for the evaluation of wear in cylindrical involute gears / Czerniec Myron, Kelbinski E., Yarema R. Ya. // MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 1, vol. 47, s. 45-51 [MNiSW: 15]
26 Kvazistatičeskaâ kontaktnaâ zadača dlâ cilindričeskih soedinenij s maloj ogrankoj konturov tel / Czerniec Myron, Zhidik V. B. // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2011, nr 3, s. 24-29
27 A method for the evaluation of the influence of correction and wear of the teeth of a cylindrical gear on its durability and strength. Part 1. Service life and wear / Czerniec Myron, Yarema R. Ya., Chernets Yu. M. // MATERIALS SCIENCE - 2012, nr 3, vol. 48, s. 289-300 [MNiSW: 15]
28 A method for the evaluation of the influence of correction and wear of the teeth of a cylindrical gear on its durability and strength. Part 2. Contact strength / Czerniec Myron, Yarema R. Ya., Czerniec Jurij // MATERIALS SCIENCE - 2013, nr 6, vol. 48, s. 752-756 [MNiSW: 15]
29 Metod ocìnki vplivu koriguvannâ ì znošuvannâ zubìv cilìndričnoï peredačì na dovgovìčnìst ta mìcnìst. Č.1. Dovgovìčnìst ì znošuvannâ / Czerniec Myron, Yarema R. Ya., Czerniec Jurij // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2012, nr 3, s. 30-39
30 Metoda na oszacowanie wpływu zużycia na wytrzymałość stykową oraz trwałość przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Czerniec Jurij // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 15, s. 246-253 [MNiSW: 4]
31 Metoda obliczeniowa trwałości przekładni ślimakowej ze ślimakiem ewolwentowym / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy // TRIBOLOGIA - 2013, nr 2, s. 31-43 [MNiSW: 6]
32 Ocìnka kontaktnoї miŝnosti znošuvannâ i dovgovičnosti cilindričnoj prâmozuboї tâgovo ї peredači elektrovoza za visotnogo koriguvannâ začeplennâ / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2018, nr 1, s. 1-9
33 Ocìnka vplibu parametrìv konìčnih evolventnih peredač na ïh dovgovìčnìst ta znošuvannâ. Častina 2. Kosozubì peredačì / Czerniec Myron, Bereza Viktor, Czerniec Jurij // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 2, s. 6-12
34 Ocìnka vplivu radìal’nogo zazoru u pìdšipniku kovzannâ na dovgovìčnìst’ ì maksimal’nì kontaktnì tiski / Czerniec Myron // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 3, s. 39-43
35 Oszacowanie wpływu korekcji zębów na zużycie, trwałość oraz wytrzymałość kontaktową ewolwentowych przekładni walcowych o zębach prostych / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Yarema R. Ya. // TRIBOLOGIA - 2011, nr 3, vol. 42, s. 17-29 [MNiSW: 7]
36 Oszacowanie wpływu modułu na trwałość stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach skośnych / Czerniec Myron, Bereza Viktor, Czerniec Jurij // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 9, s. 68-74 [MNiSW: 4]
37 Oszacowanie wpływu modułu na zużycie stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach skośnych / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Jaremek Piotr, Czerniec Jurij // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 81-84 [MNiSW: 4]
38 Oszacowanie wpływu owalności elementów łożyska ślizgowego na trwałość według uogólnionego modelu kumulacyjnego zużywania / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // TRIBOLOGIA - 2013, nr 5, s. 9-20 [MNiSW: 6]
39 Prediction of the life of a sliding bearing based on a cumulative wear model taking into account the lobing of the shaft contour / Czerniec Myron // JOURNAL OF FRICTION AND WEAR - 2015, nr 2, vol. 36, s. 163-169 [MNiSW: 15]
40 Prognozuvannâ dovgovìčnostì červâčnih peredač z arhìmedovim ta evolventnim červâkom / Czerniec Myron, Yarema R. Ya. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 2, s. 21-25
41 Quasistatic contact problem for cylindrical joints with minor cutting of the contours of the bodies / Czerniec Myron, Zhidik V. B. // MATERIALS SCIENCE - 2011, nr 3, vol. 47, s. 294-300 [MNiSW: 15]
42 Rozrahunkova model znošuvannâ ta dovgovìčnostì červâčnih peredač z evolventnih červâkom / Czerniec Myron, Yarema R. Ya. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2011, nr 1, s. 142-146
43 The simulation of influence of engagement conditions and technological teeth correction on contact strength, wear and durability of cylindrical spur gear of electric locomotive / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY - 2017, nr 1, vol. 231, s. 57-62 [MNiSW: 20]
44 Study of wear resistance of reinforced polyamide composites for metal-polymer gear drives / Czerniec Myron, Shil'ko S., Paszeczko Mychajło // TRIBOLOGIA - 2018, nr 3, s. 19-23 [MNiSW: 15]
45 A study on the impact of teeth meshing conditions and profile correction on the carrying capacity, wear, and life of a cylindrical gear / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Czerniec Jurij // TRIBOLOGIA - 2016, nr 2, s. 25-43 [MNiSW: 15]
46 A Technique for Calculating Tribotechnical Characteristics of Tractive Cylindrical Gear of VL-10 Locomotive / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // JOURNAL OF FRICTION AND WEAR - 2017, nr 1, vol. 38, s. 23-29 [MNiSW: 15]
47 Točnìst’ ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ za uzagalnenoû kumulâcìjnoû modellû znošuvannâ / Czerniec Myron, Czerniec Jurij, Zhidik V. B. // PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS - 2014, nr 1, s. 39-44
48 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 1. Lìnìjna ì kumylâìcìjna model / Czerniec Myron, Zhidik V. B. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2012, nr 4, s. 11-17
49 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 2. Uzagal’nena kumulâcìjna model’ / Czerniec Myron, Zhidik V. B. // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 1, s. 6-15
50 Vpliv ogranennâ vala na rozrahunkovu dovgovìčnìst’ pìdšipnika kovzannâ / Czerniec Myron // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2014, nr 3, s. 14-16
51 Vpliv umov začeplennâ zubìv prâmozuboï konìčnoï peredačì na ïh kontaktnu mìcnìst’ / Czerniec Myron // PROBLEMS OF TRIBOLOGY - 2013, nr 3, s. 109-113
52 Wear resistance of glass- and carbon-filled polyamide composites for metal-polymer gears / Czerniec Myron, Shil'ko S., Paszeczko Mychajło, Barszcz Marcin // JOURNAL OF FRICTION AND WEAR - 2018, nr 5, vol. 39, s. 361-364 [MNiSW: 15]
53 Wpływ korekcji przekładni walcowej o zębach ewolwentowych na zużycie oraz trwałość / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy // TRIBOLOGIA - 2015, nr 1, s. 13-24 [MNiSW: 15]

Monografie (2)

1 Tribokontaktnì zadačì dlâ cilìndričnih z'êdnan' z tehnologìčnoû nekruglìstû = Zagadnienia kontaktu tribologicznego w układach cylindrycznych z niekołowością technologiczną / Czerniec Myron.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2013, 273 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Збірник задач з пору матеріалів = Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów / Komorzycki Cyprian, Czerniec Myron.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 336 s.- (Podręczniki Politechniki Lubelskiej)

Referaty (3)

1 Do pitannâ pro vpliv umov začeplennâ zubìv prâmozuboï cilìndričnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’ pri visotnomu koriguvannì / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // W: Ol’vìjs’kij Forum -2014: Strategìï Kraïn Pričornomorc’kogo Regìonu v Geopolìtičnomy Prostorì. Mižnarodna Noukovo-Praktična Konferencìâ, 4-7 červnâ 2014, Mikolaïv, Ukraïna - 2014, s. 8-9
2 Studium odporności na zużycie wzmacnianych kompozytów poliamidowych dla przekładni zębatych metalpolimerowych / Czerniec Myron, Paszeczko Mychajło, Shil'ko S. // W: XXXVII Jesienna Szkoła Tribologiczna, 10-13 września 2018, Olsztyn-Ryn : program konferencji - 2018
3 Vpliv umov začeplennâ zubìv prâmozuboï cilìndričnoï peredačì na ïh znošuvannâ pri visotnomu koriguvannì / Czerniec Myron, Czerniec Jurij // W: Ol’vìjs’kij Forum -2014: Strategìï Kraïn Pričornomorc’kogo Regìonu v Geopolìtičnomy Prostorì. Mižnarodna Noukovo-Praktična Konferencìâ, 4-7 červnâ 2014, Mikolaïv, Ukraïna - 2014, s. 24-26

Rozdzialy(5)

1 Evaluation of durability of a plain bearing with shaft and bush roundness deviations / Czerniec Myron, Lebedeva Natalia // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2017, s. 78-92 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Oszacowanie parametrów kontaktu oraz resursu przekładni walcowej z uwzględnieniem korekcji uzębienia / Czerniec Myron, Kiełbiński Jerzy, Czerniec Jurij // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 18-27
3 Symulacja zużywania łożyska ślizgowego z niekołowością konturów. Cz. 1. Uogólniony model liniowy zużywania / Czerniec Myron, Zhidik V. B. , Czerniec Jurij // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 76-89 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Symulacja zużywania łożyska ślizgowego z niekołowością konturów. Cz. 2. Uogólniony model kumulacyjny zużywania / Czerniec Myron, Zhidik V. B. , Czerniec Jurij // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 90-104
5 Trwałość walcowej przekładni zębatej lokomotywy przyzmianie współczynnika tarcia ślizgowego / Czerniec Myron // W: Współczesne technologie w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 115-123 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)