Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

mgr inż. Daniel Gąska

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
d.gaska@pollub.pl
Liczba publikacji: 17
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Characteristics of products made of 17-4PH steel by means of 3D printing method / Walczak Mariusz, Gąska Daniel, Guzik Mirosław // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 29-36 [MNiSW: 11]
2 Platform ONE4ALL as service oriented architecture (SOA) in implementing computer solutions / Gąska Daniel, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2012, nr 1, vol. 8, s. 64-76
3 Platform one4all new computer solutions in service-oriented architecture (SOA) / Gąska Daniel, Zubrzycki Jarosław // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 4, s. 319-325 [MNiSW: 10]
4 Proces wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego sterowanie i zarządzanie produkcją w zakładzie obróbki metali KOMECH / Gąska Daniel, Świć Antoni // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 27-38 [MNiSW: 4]
5 The standardized audit of safety and the reliability of ERP systems / Gąska Daniel, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2011, nr 1, vol. 7, s. 65-76

Rozdzialy(12)

1 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia / Gąska Daniel // W: Technologie informacyjne w technice i kształceniu; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 41-56
2 Elektroniczny rekord pacjenta – ścieżką cyfryzacji służby zdrowia / Gąska Daniel, Fijewska Marta, Góźdź Małgorzata // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 121-135
3 Możliwości wykorzystania chmury danych w telemedycynie / Kopertowska Agata, Skowroński Piotr, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 119-134 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Programy do wspomagania specjalistki – SOMED / Popek Dominika, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 51-67 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Rozwój metod telerehabilitacji we współczesnej medycynie oraz sposoby wirtualnej komunikacji z pacjentem / Augustynowicz Dorota, Chudy K., Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 96-108 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Study of the high-amplitude solutions in the system of magnetic sliding oscillator with many degrees of freedom / Rysak Andrzej, Gregorczyk Magdalena, Chwełatiuk Konrad, Gąska Daniel // W: Dynamical Systems in Theoretical Perspective; [Red:] Awrejcewicz Jan - Cham ; Switzerland: Springer, 2017, s. 295-310 .- (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics; nr 248)
7 Systemy monitorowania pacjenta / Wronka Justyna, Zubik Anna, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 38-50 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Telemanipulator RobIn Heart i jego zastosowanie w medycynie / Gąska Daniel, Jaworski Łukasz, Karpiński Robert // W: Nowoczesne trendy w medycynie; [Red:] Olszówka Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015, s. 270-284
9 Telemedycyna w chirurgii. Roboty medyczne / Barańska Kamila, Dzierżak Róża, Filipowicz Anna, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 135-163 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
10 Telemedyczny, zautomatyzowany system trójwymiarowego pomiaru, analizy, wykrywania, monitorowania i leczenia wad oraz deformacji budowy ciała człowieka / Gieroba Maria, Kuflewska Beata, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 109-118 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Wybrane aspekty rozwoju robotów medycznych / Gąska Daniel, Ciemny Katarzyna // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 126-145 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Zarządzanie firmą medyczną – systemy klasy ERP / Rokicka Magdalena, Gąska Daniel // W: Inżynieria biomedyczna : telemedycyna; [Red:] Maciejewski Ryszard, Zubrzycki Jarosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 25-37 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)