Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

dr inż. Tomasz Gorecki

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
t.gorecki@pollub.pl
Liczba publikacji: 8
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Rozdzialy(8)

1 Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych / Gorecki Tomasz // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 105-114
2 Analiza możliwości wykorzystania cieczy polimerowych do chłodzenia stali 28MNCRB5 - jako przykład innowacji procesowej / Gorecki Tomasz // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjności. T. 2; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2013, s. 19-35
3 Charakterystyka wodno-polimerowych chłodziw hartowniczych / Gorecki Tomasz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 81-92 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 EMAS w zakładzie przemysłowym / Gorecki Tomasz // W: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie; [Red:] Janczarek Marian - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 72-81
5 Hurtownia danych przedsiębiorstwa przemysłowego / Gorecki Tomasz // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 93-100 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Materiały używane do stabilizacji złamań / Penkała Piotr, Gorecki Tomasz // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Gola Arkadiusz, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 42-51 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Metodyka skracania czasu przezbrojeń SMED / Gorecki Tomasz // W: Innowacyjne procesy technologiczne; [Red:] Świć Antoni - Lublin: 2011, s. 84-94
8 Procesy technologizne obróbki powierzchniowej realizowane w ALWOT Sp.zo.o / Gorecki Tomasz // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 697-716 .- (19)