Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-9146-2013

Dr Marek Błaszczak

Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
m.blaszczak@pollub.pl
Liczba publikacji: 12
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(4)

1 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni / Błaszczak Marek // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 10, s. 49-60 [MNiSW: 4]
2 Kształtowanie postaw proinnowacyjnych opartych na wiedzy w procesach projektowo-konstrukcyjnych na uczelni technicznej / Błaszczak Marek // GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION - 2014, nr 3, s. 3-11 [MNiSW: 8]
3 The multiple-criteria decision analysis method as a tool for the evaluation of project work in technical majors / Błaszczak Marek // GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION - 2017, nr 2, s. 12-18 [MNiSW: 9]
4 Technologie IT jako narzędzia wsparcia twórczej dyskusji w rozwiązywaniu problemów inżynierskich / Błaszczak Marek // GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION - 2016, nr 1, s. 3-8 [MNiSW: 9]

Referaty (2)

1 Koncepcja systemu doradczego interpretującego kody błędów sterowania silnikiem samochodowym / Błaszczak Marek, Dąbrowski Piotr // W: INTELTRANS 2013, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Wiedza i Zarządzanie Przedsięwzięciami w Inżynierii Produkcji”, październik 2013, Kraków - 2013, s. 5-16
2 Technologie IT jako narzędzia wsparcia twórczej dyskusji w rozwiązywaniu problemów inżynierskich / Błaszczak Marek // W: Technologie Edukacyjne 2016 : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Świnoujście-Ystad-Świnoujście, 16-18 czerwca 2016 : [program] - 2016

Rozdzialy(6)

1 The influence of synergism in the modeling of phase transition plot algorithms for alloys / Błaszczak Marek // W: Robotics and manufacturing systems; [Red:] Koukolová Lucia, Świć Antoni - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 217-225 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
2 Koncepcja systemu doradczego interpretującego kody błędów sterowania silnikiem samochodowym / Błaszczak Marek, Dąbrowski Piotr // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechika Lubelska, 2014, s. 38-49 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Koncepcje wykorzystania środowiska CAMD w procesie dydaktycznym na kierunkach technicznych / Błaszczak Marek // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 101-112 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Odzyskiwanie danych z masowych pamięci magnetycznych / Błaszczak Marek // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 113-125 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Projekt narzędzia zwiększającego efektywności opracowywania procesu technologicznego obróbki cieplnej / Błaszczak Marek // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 7-17 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
6 Wpływ zjawiska dyfuzji na stopień przemian w biomateriale na bazie kobaltu poddanego obróbce cieplnej / Błaszczak Marek // W: Współczesne technologie w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 32-42 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)