Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID D-7041-2017
ORCID 0000-0003-4082-1391

mgr Sławomir Gułkowski

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
s.gulkowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 41
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(26)

1 Application of the Savitzky-Golay method for PV power output data set / Gułkowski Sławomir // TASK QUARTERLY - 2015, nr 1, vol. 19, s. 25-34 [MNiSW: 10]
2 Autonomous photovoltaic observatory station integrated with UAV - a case study / Gułkowski Sławomir, Skomorowska Agnieszka // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
3 Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS / Pietraszek Justyna, Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2017, nr 1, z. 64, vol. 34, s. 173-180 [MNiSW: 9]
4 Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu "off-grid" w warunkach zimowo - wiosennych dla Lubelszczyzny / Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 317-328 [MNiSW: 5]
5 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych / Gułkowski Sławomir, Cieślak Krystian, Olchowik Jan, Paprota Marcin, Syroka Maciej, Głowienka Radosław // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 297-302 [MNiSW: 4]
6 Comparison of single-diode models applied to thin film pv module operating under different environmental conditions. / Gułkowski Sławomir // TASK QUARTERLY - 2017, nr 1, vol. 21, s. 43-52 [MNiSW: 10]
7 Computer implementation of mass transport in matlab environment for modeling epitaxial growth process with moving boundary problem / Gułkowski Sławomir // TASK QUARTERLY - 2015, nr 1, vol. 19, s. 15-23 [MNiSW: 10]
8 Computer modeling in cost-efficient solar cell production technology / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 436-447 [MNiSW: 15]
9 Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych / Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Kozak Barbara, Wiśniewski Mateusz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 131-136 [MNiSW: 4]
10 Electrical properties of aluminum contacts deposited by DC sputtering method for photovoltaic applications / Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 19, s. 1-4 [MNiSW: 15]
11 Experimental studies of thin films deposition by magnetron sputtering method for CIGS solar cell fabrication / Gułkowski Sławomir, Krawczak Ewelina // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 19, s. 1-4 [MNiSW: 15]
12 Finite element method simulation of interface evolution during epitaxial growth / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Moskvin P. P. // MATERIALS SCIENCE-POLAND - 2012, nr 4, vol. 30, s. 414-418 [MNiSW: 15]
13 The influence of annealing on the properties of ZnO:Al layers obtained by RF magnetron sputtering / Zdyb Agata, Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir // OPTO-ELECTRONICS REVIEW - 2018, nr 3, vol. 26, s. 247-251 [MNiSW: 20]
14 Influence of dielectric coverage on photovoltaic conversion of silicon solar cells obtained by epitaxial lateral overgrowth / Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // MATERIALS SCIENCE-POLAND - 2012, nr 3, vol. 30, s. 274-277 [MNiSW: 15]
15 Influence of sputtering deposition parameters on electrical and optical properties of aluminium-doped zinc oxide thin films for photovoltaic applications / Krawczak Ewelina, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Fave Alain, Fourmond Erwann // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 22, s. 1-7 [MNiSW: 15]
16 Innovative system for energy collection and management integrated within a photovoltaic module / Grzesiak Wojciech, Mackow Piotr, Maj Tomasz , Polak Artur, Klugman-Radziemska Ewa, Zawora Szymon, Drabczyk Kazimierz, Gułkowski Sławomir, Grzesiak Paweł // SOLAR ENERGY - 2016, vol. 132, s. 442-452 [MNiSW: 35]
17 Modelling of the Interface Evolution During si Layer Growth on a Partially Masked Substrate / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Moskvin P. P. // TASK QUARTERLY - 2011, nr 1, vol. 15, s. 91-98 [MNiSW: 4]
18 Modelowanie charakterystyk I-V ogniw słonecznych w środowisku Matlab/Simulink / Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 203-208 [MNiSW: 5]
19 New approach to the determination of phase equilibrium in the Zn-Te system / Moskvin P. P., Olchowik Grażyna, Olchowik Jan, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Sadowski Wojciech // TASK QUARTERLY - 2011, nr 2, vol. 15, s. 209-217 [MNiSW: 4]
20 Numeryczna analiza procesu wytwarzania ogniw słonecznych w oparciu o krzemowe warstwy lateralne / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2011, nr 4, vol. 52, s. 25-26 [MNiSW: 6]
21 Otrzymywanie cienkich warstw absorbera CIGS metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań fotowoltaicznych / Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, z. 63, vol. 33, s. 193-200 [MNiSW: 9]
22 Performance evaluation of various PV modules technologies in Poland / Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Dragan Piotr // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH - 2018, vol. 2, s. 35-35
23 Polyassociative Model of A2B6 Semiconductor Melt and p-T-x Phase Equilibria in Zn-Cd-Te System / Moskvin P. P., Antonov Maxim, Olchowik Grażyna, Olchowik Jan, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Sadowski Wojciech // TASK QUARTERLY - 2011, nr 1, vol. 15, s. 121-130 [MNiSW: 4]
24 Pomiar charakterystyki prądowonapięciowej ogniwa fotowoltaicznego metodą pojemnościową w warunkach oświetlenia sztucznego / Prażmo Patrycja, Szewczyk Miłosz, Gułkowski Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 4, z. 63, vol. 33, s. 443-450 [MNiSW: 9]
25 Temperature distribution analysis of different technologies of PV modules using infrared thermography / Gułkowski Sławomir, Zytkowska Natalia, Dragan Piotr // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-7
26 Wpływ wewnętrznego lustra na wydajność kwantową fotoogniw wytwarzanych w oparciu o krzemowe warstwy lateralne / Cieślak Krystian, Olchowik Jan, Gułkowski Sławomir // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2011, nr 4, vol. 52, s. 20-21 [MNiSW: 6]

Projekty wynalazcze (1)

1 Bezzałogowy transporter zintegrowany z bezzałogowym obiektem latającym [Zgłoszenie nr (21) 411934] / Lewartowicz Zbigniew, Dudzińska Marzenna, Zubrzycki Jarosław, Kreft Łukasz, Różanowski Krzysztof, Pietras Krzysztof, Wilk Mariusz, Gułkowski Sławomir, Gardyński Leszek, Górniak Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 22, s. 33-33

Referaty (5)

1 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project / Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir, Szymczuk Dariusz, Mucha J., Sordyl Michał, Zdyb Agata // W: 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 5 - 9 September 2011, Hamburg, Germany - 2011, s. 4693-4696
2 Deposition of thin films for applications in solar cells / Krawczak Ewelina, Lichograj Piotr, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // W: 50 Zakopane School of Physics International Symposium, Breaking Frontiers Submicron Structures in Physics and Biology, 18-23 May, 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015
3 Effect of annealing on the properties of ZnO:Al films prepared by RF magnetron sputtering / Zdyb Agata, Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir // W: 8th International Workshop on Surface Physics, 26-30.06.2017, Trzebnica, Poland : [abstracts] - 2017
4 Green light for photovoltaics in Poland? / Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir // W: 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC), 24-28 September 2012, Frankfurt, Germany - 2012, s. 4717-4720
5 The outdoor performance of four different PV technologies in Poland / Zdyb Agata, Dragan P., Gułkowski Sławomir, Krawczak Ewelina, Cieślak Krystian // W: The energy and materials research conference - EMR 2017, 5-7 april 2017, Lisbon, Portugal : [book of abstract] - 2017, s. 59-59

Rozdzialy(9)

1 10 years analysis of PV installation in Lublin region / Olchowik Jan, Tomaszewski Robert, Gułkowski Sławomir, Adamczyk Jerzy // W: 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 5BV.1.19; 2014, s. 2639-2641 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
2 Canal de visitas online en el marco del programa Erasmus+ para la impartición de asignaturas relacionadas con la fabricación y caracterización de dispositivos electrónicos y fotónicos / Muñoz J.V., Torres-Ramírez M. , Gułkowski Sławomir, Cruz J. , Nofuentes Gustavo, Muñoz E. // W: TAEE 2016 : XII Congreso de tecnologia, aprendizaje y ensenanza de la electronica; Sevilla: [B.w.], 2016, s. 459-467
3 Computer modeling of the mass transport influence on epilayer growth for photovoltaic applications / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - 2013, s. 457-461 [MNiSW: 10]
4 Influence of the liquid phase epitaxy conditions of growth on solar cells performance / Cieślak Krystian, Olchowik Jan, Gułkowski Sławomir // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 475-478 [MNiSW: 10]
5 Innovative gathering and energy management system integrated within PV module / Grzesiak Wojciech, Mackow Piotr, Maj Tomasz , Klugman-Radziemska Ewa, Zawora Szymon, Drabczyk Kazimierz, Gułkowski Sławomir, Grzesiak Paweł // W: 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session : 3DV.3.10; 2015, s. 2412-2415 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
6 Lublin region – a leader of photovoltaic investments in Poland / Olchowik Jan, Dragan P., Gułkowski Sławomir, Tomaszewski Robert // W: 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 7AV.6.46; 2014, s. 4098-4101 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
7 Modeling and simulation of photovoltaic system using Matlab/Simulink environment / Gułkowski Sławomir // W: Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science; [Red:] Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 6-23 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Optimization of metallic precursor thickness ratio for CIGS solar cell prepared by magnetron sputtering process / Gułkowski Sławomir, Krawczak Ewelina, Olchowik Jan // W: 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session : 3DV.3.10; 2015, s. 1330-1332 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
9 The reasons of the delays in introducing in Poland law regulations favorable for photovoltaics / Olchowik Jan, Dragan P., Gembarzewski Olaf, Gułkowski Sławomir, Szymczuk Dariusz, Tomaszewski Robert // W: 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 6BV.8.17; 2013, s. 4676-4679 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)