Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

prof. dr hab. inż. Jan Olchowik

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
j.olchowik@pollub.pl
Liczba publikacji: 55
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(34)

1 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych / Olchowik Jan, Tatarczak Jarosław // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 571-578 [MNiSW: 4]
2 Analiza napromieniowania słonecznego Polski na podstawie danych satelitarnych NASA / Tatarczak Jarosław, Sokołowska Marta, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 505-518 [MNiSW: 9]
3 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji / Olchowik Jan, Tarłowski Jan J., Mazur Paweł Ł., Woliński Rafał, Kalamon Katarzyna // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2, z. 59, vol. 283, s. 563-570 [MNiSW: 4]
4 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce / Olchowik Jan // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 323-328 [MNiSW: 4]
5 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych / Tatarczak Jarosław, Siedliska Karolina, Kosacki Robert, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 495-504 [MNiSW: 9]
6 Application of the polyassociative solutions model to determine phase equilibrium in multicomponent A(2)B(6) semiconductor systems and ternery magnetic oxide systems / Moskvin P. P., Olchowik Grażyna, Olchowik Jan // JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH - 2013, vol. 363, s. 195-204 [MNiSW: 25]
7 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 511-520 [MNiSW: 5]
8 Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu "off-grid" w warunkach zimowo - wiosennych dla Lubelszczyzny / Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 317-328 [MNiSW: 5]
9 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych / Gułkowski Sławomir, Cieślak Krystian, Olchowik Jan, Paprota Marcin, Syroka Maciej, Głowienka Radosław // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 297-302 [MNiSW: 4]
10 Computer modeling in cost-efficient solar cell production technology / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2013, nr 1, vol. 15, s. 436-447 [MNiSW: 15]
11 Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych / Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Kozak Barbara, Wiśniewski Mateusz // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 131-136 [MNiSW: 4]
12 Energetyka słoneczna w Europie i na świecie / Olchowik Jan // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2011, nr 2, s. 3-5 [MNiSW: 5]
13 Ewolucja świadomości ekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii / Olchowik Jan // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, s. 549-556 [MNiSW: 4]
14 Finite element method simulation of interface evolution during epitaxial growth / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Moskvin P. P. // MATERIALS SCIENCE-POLAND - 2012, nr 4, vol. 30, s. 414-418 [MNiSW: 15]
15 Fotowoltaika - czy to się opłaca? / Olchowik Jan // LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY - 2013, nr 2
16 Fotowoltaika w kontekście innych źródeł energii na Lubelszczyźnie / Olchowik Jan // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, s. 557-562 [MNiSW: 4]
17 Influence of dielectric coverage on photovoltaic conversion of silicon solar cells obtained by epitaxial lateral overgrowth / Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // MATERIALS SCIENCE-POLAND - 2012, nr 3, vol. 30, s. 274-277 [MNiSW: 15]
18 Investigations of nanocomposite magnetic materials based on the oxides of iron, nickel, cobalt and silicon dioxide / Grachewa Irina, Olchowik Grażyna, Gareev Kamil G., Moshnikov Vyatcheslav A., Kuznestov Vladimir V., Olchowik Jan // JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS - 2013, nr 5, vol. 74, s. 656-663 [MNiSW: 25]
19 Model of polyassosiative solutions and its application for the analysis of p–T–x equilibrium in iron-like oxide solutions and A2B6 semiconductor systems / Moskvin P. P., Olchowik Jan // JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH - 2012, s. 98-102 [MNiSW: 25]
20 Modelling of the Interface Evolution During si Layer Growth on a Partially Masked Substrate / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Moskvin P. P. // TASK QUARTERLY - 2011, nr 1, vol. 15, s. 91-98 [MNiSW: 4]
21 Nanostructured materials obtained under conditions of hierarchical self-assembly and modified by derivative forms of fullerenes / Grachewa Irina, Moshnikov Vyatcheslav A., Maraeva Evgeniya V., Karpova Svetlana S., Kuznestov Vladimir V., Olchowik Grażyna, Semenov Konstantin N., Startseva Arina V., Sitnikov Anton V., Olchowik Jan // JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - 2012, nr 2, vol. 358, s. 433-439 [MNiSW: 35]
22 New approach to the determination of phase equilibrium in the Zn-Te system / Moskvin P. P., Olchowik Grażyna, Olchowik Jan, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Sadowski Wojciech // TASK QUARTERLY - 2011, nr 2, vol. 15, s. 209-217 [MNiSW: 4]
23 Numeryczna analiza procesu wytwarzania ogniw słonecznych w oparciu o krzemowe warstwy lateralne / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2011, nr 4, vol. 52, s. 25-26 [MNiSW: 6]
24 Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny / Adamczyk Jerzy, Olchowik Jan, Tomaszewski Robert // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2012, nr 2/2, z. 59, vol. 283, T. 1, s. 21-26 [MNiSW: 4]
25 Perspektywy odnawialnej elektroenergetyki Lubelszczyzny / Olchowik Jan // MAGAZYN FOTOWOLTAIKA - 2011, nr 1, s. 12-15
26 Polyassociative Model of A2B6 Semiconductor Melt and p-T-x Phase Equilibria in Zn-Cd-Te System / Moskvin P. P., Antonov Maxim, Olchowik Grażyna, Olchowik Jan, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Sadowski Wojciech // TASK QUARTERLY - 2011, nr 1, vol. 15, s. 121-130 [MNiSW: 4]
27 Porous silicon with embedded metal oxides for gas sensing applications / Moshnikov Vyatcheslav A., Grachewa Irina, Lenshin Aleksandr S., Spivak Yulia M., Anchkov Maxim G., Kuznestov Vladimir V., Olchowik Jan // JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS - 2012, nr 3, vol. 358, s. 590-595 [MNiSW: 35]
28 Potencjał fotowoltaiczny Lubelszczyzny / Olchowik Jan // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2011, nr 4, s. 7-9 [MNiSW: 5]
29 The preparation and properties of “porous silicon–nickel ferrite” nanoheterocomposites for gas detectors / Kononova Irina E., Moshnikov Vyatcheslav A., Olchowik Grażyna, Lenshin Aleksandr S., Gareev Kamil G., Soboleva Ekaterina A., Kuznestov Vladimir V., Olchowik Jan // JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 2, vol. 71, s. 234-240 [MNiSW: 35]
30 Trendy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie / Olchowik Jan // MAGAZYN FOTOWOLTAIKA - 2011, nr 1, s. 9-11
31 Wpływ temperatury na efektywność pracy krzemowych fotomodułów w środowisku południowo-wschodniej Polski / Tomaszewski Robert, Olchowik Jan, Adamczyk Jerzy // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2011, nr 10, s. 431-437 [MNiSW: 4]
32 Wpływ trawienia plazmą na wybrane parametry cienkich warstw CdTe i SnO2 dla zastosowań fotowoltaicznych / Lichograj Roman, Olchowik Jan, Lichograj Piotr, Czernik Sławomir // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2015, nr 2, z. 62, vol. 32, s. 275-287 [MNiSW: 9]
33 Wpływ wewnętrznego lustra na wydajność kwantową fotoogniw wytwarzanych w oparciu o krzemowe warstwy lateralne / Cieślak Krystian, Olchowik Jan, Gułkowski Sławomir // ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA - 2011, nr 4, vol. 52, s. 20-21 [MNiSW: 6]
34 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego / Czechowska-Kosacka Aneta, Kosacki Robert, Bancer Daniel, Olchowik Jan // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2014, nr 3/2, z. 61, vol. 31, s. 103-112 [MNiSW: 5]

Monografie (1)

1 Administrative handbook. The installation of ground PV: EU regulations, procedures and main country differences / Holland Erica , Bedin Donato, Rodrigo Alberto, Aguilera J., Nofuentes Gustavo, Terrados Julio, Munoz Vicente, Rassu Antonio Giovanni, Demurtas Vinicio, Lampadaris Konstantios, Olchowik Jan, Villa Alessandro, Schrittwieser Walter.- Venice: [B.w.], 2011, 112 s.

Projekty wynalazcze (11)

1 Krzemowe fotoogniwo krystaliczne i sposób jego wytwarzania [ Patent nr (11) 219944 (21) 397579] / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 8, s. 1800-1800 [MNiSW: 25]
2 Sposób i układ do poprawy sprawności krzemowych fotoogniw krystalicznych / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 14, s. 44-44 [MNiSW: 2]
3 Sposób wizualizacji powierzchni atomowej krystalicznego krzemu / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 42-42 [MNiSW: 2]
4 Sposób wytwarzania monolitycznych lateralnych warstw krzemowych na multikrystalicznych podłożach Si / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, 11, s. 2724-2724 [MNiSW: 25]
5 Sposób wytwarzania tarczy indowo-galowej [ Patent nr (11) 225856 (21) 410377] / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 5, s. 1213-1213 [MNiSW: 30]
6 Sposób wytwarzania tarczy indowo-galowej [ Zgłoszenie nr (21) 410377 ] / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 12, s. 19-19
7 Sposób wytwarzania tarczy miedziowo-indowo-galowo-diselenowej [Zgłoszenie nr (21) 410803] / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 14, s. 42-43
8 Sposób zwiększenia powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych wytwarzanych metodą sputeringu plazmowego / Olchowik Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 16, s. 37-37 [MNiSW: 2]
9 Sposób zwiększenia powierzchni aktywnej złącza p-n cienkowarstwowych baterii słonecznych wytwarzanych metodą sputeringu plazmowego [Patent nr (11) 219163 (21) 397870] / Olchowik Jan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 529-529 [MNiSW: 25]
10 Urządzenie do klimatyzacji / Olchowik Jan, Pawłowski Lucjan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 13, s. 41-41 [MNiSW: 2]
11 Urządzenie do klimatyzacji [Patent nr (11) 219022 (21) 397491] / Olchowik Jan, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 526-526 [MNiSW: 25]

Referaty (3)

1 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project / Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir, Szymczuk Dariusz, Mucha J., Sordyl Michał, Zdyb Agata // W: 26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 5 - 9 September 2011, Hamburg, Germany - 2011, s. 4693-4696
2 Deposition of thin films for applications in solar cells / Krawczak Ewelina, Lichograj Piotr, Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan // W: 50 Zakopane School of Physics International Symposium, Breaking Frontiers Submicron Structures in Physics and Biology, 18-23 May, 2015, Zakopane : [book of abstracts] - 2015
3 Green light for photovoltaics in Poland? / Olchowik Jan, Cieślak Krystian, Gułkowski Sławomir // W: 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC), 24-28 September 2012, Frankfurt, Germany - 2012, s. 4717-4720

Rozdzialy(6)

1 10 years analysis of PV installation in Lublin region / Olchowik Jan, Tomaszewski Robert, Gułkowski Sławomir, Adamczyk Jerzy // W: 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 5BV.1.19; 2014, s. 2639-2641 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
2 Computer modeling of the mass transport influence on epilayer growth for photovoltaic applications / Gułkowski Sławomir, Olchowik Jan, Cieślak Krystian // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - 2013, s. 457-461 [MNiSW: 10]
3 Influence of the liquid phase epitaxy conditions of growth on solar cells performance / Cieślak Krystian, Olchowik Jan, Gułkowski Sławomir // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 475-478 [MNiSW: 10]
4 Lublin region – a leader of photovoltaic investments in Poland / Olchowik Jan, Dragan P., Gułkowski Sławomir, Tomaszewski Robert // W: 29th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 7AV.6.46; 2014, s. 4098-4101 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
5 Optimization of metallic precursor thickness ratio for CIGS solar cell prepared by magnetron sputtering process / Gułkowski Sławomir, Krawczak Ewelina, Olchowik Jan // W: 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session : 3DV.3.10; 2015, s. 1330-1332 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)
6 The reasons of the delays in introducing in Poland law regulations favorable for photovoltaics / Olchowik Jan, Dragan P., Gembarzewski Olaf, Gułkowski Sławomir, Szymczuk Dariusz, Tomaszewski Robert // W: 28th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Session: 6BV.8.17; 2013, s. 4676-4679 .- (EU PVSEC Proceedings, ISSN 2196-100X)