Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-7836-2013

Dr Tomasz Pikula

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
t.pikula@pollub.pl
Liczba publikacji: 32
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(20)

1 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds / Jartych Elżbieta, Pikula Tomasz, Mazurek Mariusz, Lisińska-Czekaj Agata, Czekaj D., Gąska K., Przewoźnik J., Kapusta Cz., Surowiec Zbigniew // JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS - 2013, vol. 342, s. 27-34 [MNiSW: 25]
2 Composition-driven structural and magnetic transitions in mechanically activated (1−x)BiFeO3–(x)BaTiO3 solid solutions / Pikula Tomasz, Malesa Bożena, Oleszak Dariusz, Karolus M., Surowiec Zbigniew, Mitsiuk V.I., Jartych Elżbieta // SOLID STATE COMMUNICATIONS - 2016, vol. 246, s. 47-53 [MNiSW: 20]
3 Correlations between hyperfine magnetic field and some macroscopic magnetic quantities in mechanosynthesized CoxFeyNiz alloys / Pikula Tomasz // NUKLEONIKA - 2013, nr 1, vol. 58, s. 153-157 [MNiSW: 15]
4 Efekt Mössbauera - podróż do wnętrza materii / Pikula Tomasz // WIEDZA I ŻYCIE - 2012, nr 1, s. 30-33
5 Effect of BaTiO3 concentration on structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system / Malesa Bożena, Pikula Tomasz, Oleszak Dariusz, Jartych Elżbieta // NUKLEONIKA - 2017, nr 2, vol. 62, s. 149-152 [MNiSW: 15]
6 Hyperfine interactions and some magnetic properties of nanocrystalline Co(40)Fe(50)Ni(10) and Co(50)Fe(45)Ni(5) alloys prepared by mechanical synthesis and subsequently heat treated / Pikula Tomasz, Oleszak D., Pekala M. // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2011, nr 1, vol. 119, s. 52-55 [MNiSW: 15]
7 Local atomic arrangement in mechanosynthesized Co x Fe 12x2y Ni y alloys studied by Mössbauer spectroscopy / Pikula Tomasz // APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING - 2014, nr 3, vol. 117, s. 1491-1498 [MNiSW: 30]
8 Magnetic properties and magnetoelectric coupling enhancement in Bi5Ti3FeO15 ceramics / Pikula Tomasz, Dzik Jolanta, Guzdek P., Mitsiuk V.I., Surowiec Zbigniew, Panek Rafał, Jartych Elżbieta // CERAMICS INTERNATIONAL - 2017, nr 14, vol. 43, s. 11442-11449 [MNiSW: 40]
9 Magnetoelectric effect in ceramics based on bismuth ferrite / Jartych Elżbieta, Pikula Tomasz, Kowal Karol, Dzik Jolanta, Guzdek P., Czekaj D. // NANOSCALE RESEARCH LETTERS - 2016, nr 1, vol. 11 [MNiSW: 30]
10 Mössbauer spectroscopy and magnetoelectric Effect Studies of multiferroic ceramic based on BiFeO3 / Jartych Elżbieta, Pikula Tomasz, Kowal Karol, Lisińska-Czekaj Agata, Czekaj D. // KEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 602-603, s. 936-941 [MNiSW: 8]
11 Preparation and characterization of Bi1-xNdxFeO3 ceramics / Dzik Jolanta, Pikula Tomasz, Pawełczyk Mirosław, Wodecka-Duś Beata, Czekaj Janusz // PHASE TRANSITIONS - 2015, nr 8, vol. 88 [MNiSW: 20]
12 Structure and hyperfine interactions in Bi1−xNdxFeO3 solid solutions prepared by solid-state sintering / Pikula Tomasz, Dzik Jolanta, Lisińska-Czekaj Agata, Czekaj D., Jartych Elżbieta // JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS - 2014, vol. 606, s. 1-6 [MNiSW: 35]
13 Structure and hyperfine interactions of mechanically activated delafossite CuFeO₂ / Siedliska Karolina, Pikula Tomasz, Oleszak Dariusz , Jartych Elżbieta // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2018, nr 3, vol. 133, s. 372-375 [MNiSW: 15]
14 Structure and magnetic properties of Bi5Ti3FeO15 ceramics prepared by sintering, mechanical activation and EDAMM process. A comparative study / Jartych Elżbieta, Pikula Tomasz, Mazurek Mariusz, Franus Wojciech, Lisińska-Czekaj Agata, Czekaj D., Surowiec Zbigniew, Aksenczuk A., Calka A. // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2A, vol. 61, s. 869-874
15 Structure and Mössbauer spectroscopy studies of mechanically activated (BiFeO3) 1– x (BaTiO3) x solid solution / Malesa Bożena, Antolak-Dudka Anna , Oleszak Dariusz , Pikula Tomasz // NUKLEONIKA - 2015, nr 1, vol. 60, s. 109-114 [MNiSW: 15]
16 Structure and mössbauer spectroscopy studies of multiferroic mechanically activated aurivillius compounds / Mazurek Mariusz, Oleszak Dariusz, Pikula Tomasz, Karolus M., Jartych Elżbieta // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2014, nr 4, vol. 126, s. 975-978 [MNiSW: 15]
17 Synthesis and characterization of AgFeO2 delafossite with non-stoichiometric silver concentration / Siedliska Karolina, Pikula Tomasz, Chocyk Dariusz, Jartych Elżbieta // NUKLEONIKA - 2017, nr 2, vol. 62, s. 165-170 [MNiSW: 15]
18 X-ray diffraction and 57Fe Mössbauer spectroscopy studies of delafossite AgFeO2 prepared by co-precipitation method / Siedliska Karolina, Pikula Tomasz, Surowiec Zbigniew, Chocyk Dariusz, Jartych Elżbieta // JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS - 2017, vol. 690, s. 182-188 [MNiSW: 35]
19 X-ray diffraction, mössbauer spectroscopy, and magnetoelectric effect studies of multiferroic bi5ti3feo15 ceramics / Pikula Tomasz, Guzdek P., Dzik Jolanta, Lisińska-Czekaj Agata, Jartych Elżbieta // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2015, nr 2, vol. 127, s. 296-299 [MNiSW: 15]
20 Zależność częstotliwościowa napięciowego współczynnika magnetoelektrycznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x / Pikula Tomasz, Kowal Karol, Guzdek P. // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2015, nr 4, s. 62-69 [MNiSW: 7]

Referaty (12)

1 Effect of BaTiO3 concentration on the structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system / Malesa Bożena, Pikula Tomasz, Jartych Elżbieta, Oleszak Dariusz // W: 11 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, 19-22 czerwca 2016, Radom – Turno : program i abstrakty - 2016, s. P-14-P-14
2 Komplementarność metod XRD i spektroskopii mössbauerowskiej w badaniach multiferroików / Siedliska Karolina, Pikula Tomasz // W: Materiały konferencyjne-Streszczenia-Dokonania naukowe doktorantów III, 18.04.2015 Kraków - 2015, s. 130-130
3 Magnetic and magnetoelectric properties of Bi1-xNdxFeO3 multiferroic solid solution / Pikula Tomasz, Dzik Jolanta, Guzdek P., Kowalczyk Maciej, Jartych Elżbieta // W: ICAME 2017 : 34th International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect, 3-8 September, Saint-Peterburg : conference programme - 2017, s. 98-98
4 Magnetoelectric effect in BiFeO3 -based multiferroic ceramics / Pikula Tomasz // W: 14th Conference under auspices of E-MRS "Composites and Ceramic Materials - Technology, Application and Testing, Białowieża 1-3 June 2015 : [book of abstracts] - 2015, s. 14-14
5 Structure and Mössbauer spectroscopy studies of mechanically activated (BiFeO3)1-x-(BaTiO3)x solid solutions / Malesa Bożena, Pikula Tomasz, Antolak-Dudka Anna , Oleszak Dariusz // W: X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej Wrocław, 15-18 czerwca 2014 r.: abstrakty - 2014, s. 21-21
6 Structure Mössbauer spectroscopy studies and magnetoelectric effect measurements of selected BiFeO3 – based multiferroic materials / Pikula Tomasz, Dzik Jolanta, Guzdek P., Jartych Elżbieta // W: 11 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, 19-22 czerwca 2016, Radom – Turno : program i abstrakty - 2016, s. 0-06-0-06
7 Structure, Mössbauer and magnetoelectric effects in multiferroic Bi5Ti3FeO15 ceramics / Pikula Tomasz, Jartych Elżbieta, Dzik Jolanta, Guzdek P., Lisińska-Czekaj Agata // W: X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej Wrocław, 15-18 czerwca 2014 r.: abstrakty - 2014, s. 54-54
8 A study of oxidation process in mechanically alloyed Fe-Cr-Si / Idczak Rafał, Konieczny R., Pikula Tomasz, Surowiec Zbigniew // W: ICAME 2017 : 34th International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect, 3-8 September, Saint-Peterburg : conference programme - 2017, s. 97-97
9 Synthesis and characterization of AgFeO2 delafossite with nonstoichiometric silver concentration / Siedliska Karolina, Pikula Tomasz, Chocyk Dariusz, Jartych Elżbieta // W: 11 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, 19-22 czerwca 2016, Radom – Turno : program i abstrakty - 2016, s. 0-03-0-03
10 Właściwości ceramiki żelazianu bizmutu / Dzik Jolanta, Pikula Tomasz, Wodecka-Duś Beata, Feliksik Kamil, Szalbot Diana // W: XI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, 14-17 września 2017, Zakopane : streszczenia - 2017, s. 36-36
11 X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy studies of BiFeO3:RE (RE=Gd3+, Dy3+, Nd3+) ceramics / Pikula Tomasz, Dzik Jolanta // W: ICAME 2017 : 34th International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect, 3-8 September, Saint-Peterburg : conference programme - 2017, s. 97-97
12 X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy, and magnetoelectric effect studies of multiferroic Bi5Ti3FeO15 ceramics / Pikula Tomasz, Guzdek P., Dzik Jolanta, Lisińska-Czekaj Agata, Jartych Elżbieta // W: European Conference Physics of Magnetism 2014 (PM’14), June 23-27, 2014 Poznań : abstracts - 2014, s. 95-95