Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-3747-2013
ORCID 0000-0003-4317-9453

dr inż. Robert Jędrychowski

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
r.jedrychowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 42
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(28)

1 Adaptacja sterownika PLC do wymogów standardu komunikacyjnego IEC 61850 / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2017, nr 91, s. 133-142 [MNiSW: 9]
2 Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2018, nr 1, vol. 134, s. 72-78 [MNiSW: 11]
3 Control system for distributed generation in low voltage network systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 50-53 [MNiSW: 14]
4 Data acquisition systems for small-scale energy generation sources / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2012, vol. 10, s. 244-253 [MNiSW: 4]
5 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym / Jędrychowski Robert, Miller Piotr, Wancerz Marek // RYNEK ENERGII - 2016, nr 2, s. 75-80 [MNiSW: 11]
6 Kontrola pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2013, nr 1, s. 16-20 [MNiSW: 9]
7 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 31-34 [MNiSW: 11]
8 LAN interconnections applied to transmit data between remote control devices in power industry installations / Jędrychowski Robert, Wydra Michał // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2013, vol. 11, s. 293-303 [MNiSW: 4]
9 Modeling of control systems dedicated to dispersed energy sources / Jędrychowski Robert, Wydra Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 247-250 [MNiSW: 10]
10 Modelowanie automatyki stacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem narzędzi dedykowanych dla standardu IEC 61850 / Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2017, nr 90, s. 79-88 [MNiSW: 9]
11 Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną / Jędrychowski Robert, Kacejko Piotr, Wydra Michał, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2012, nr 1 (98), vol. 98, s. 28-32 [MNiSW: 10]
12 Monitoring of electrical quantities in final circuits of electrical installations / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2015, vol. 13, s. 268-277 [MNiSW: 6]
13 Monitorowanie pracy wybranych obwodów instalacji elektrycznych / Jędrychowski Robert, Kusyk Szymon // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2015, nr 82, s. 135-142 [MNiSW: 9]
14 Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2015, nr 2, vol. 117, s. 107-112 [MNiSW: 11]
15 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2017, nr 9, s. 20-26 [MNiSW: 6]
16 Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 43-47 [MNiSW: 11]
17 Optimal control of a wind farm group using the WindEx system / Kacejko Piotr, Wydra Michał, Jędrychowski Robert // ACTA ENERGETICA - 2014, nr 3, s. 66-72 [MNiSW: 6]
18 Optymalne sterowanie grupą farm wiatrowych w oparciu o system windex i zewnętrzne moduły obliczeniowe / Kacejko Piotr, Wydra Michał, Jędrychowski Robert // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2013, nr 33, s. 75-78 [MNiSW: 4]
19 Organizacja kanału inżynierskiego w systemach sterowania i nadzoru obiektów elektroenergetycznych / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2011, nr 3, vol. 0, s. 103-108 [MNiSW: 10]
20 Organizacja wymian danych z wykorzystaniem łączy LAN w obiektach elektroenergetycznych / Jędrychowski Robert, Wydra Michał // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2013, nr 74, s. 43-50 [MNiSW: 4]
21 PLC-based survellance system for electrical installations in buildings / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, vol. 12, s. 196-205 [MNiSW: 4]
22 The significance of wireless communication for the metering data transmission via Smart Grids / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2011, vol. 9, s. 245-256 [MNiSW: 4]
23 System kontroli pracy małych żródeł energii elektrycznej w sieciach inteligentnych oparty na sterownikach PLC / Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, nr 79, s. 79-85 [MNiSW: 4]
24 Systemy akwizycji danych dla małych żródeł wytwórczych / Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2012, nr 70, s. 225-231 [MNiSW: 4]
25 Systemy zarządzania siecią NN w świetle wymagań normy PN-EN 50438 / Sereja Klara, Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2018, nr 94, s. 63-72 [MNiSW: 9]
26 Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / Miller Piotr, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2015, nr 1, vol. 116, s. 20-25 [MNiSW: 11]
27 Wykorzystanie sterowników PLC, jako żródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2014, nr 1, vol. 110, s. 30-34 [MNiSW: 9]
28 Wykorzystanie zasobnika energii do regulacji parametrów elektrycznych sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // RYNEK ENERGII - 2017, nr 2, s. 56-59 [MNiSW: 11]

Monografie (1)

1 Inżynieria elektryczna i informatyczna w nowych technologiach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Jędrychowski Robert.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 215 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN) [MNiSW: 20]

Referaty (5)

1 Control system for distributed generation in low voltage network systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 56-56
2 Integracja infrastruktury oświetleniowej ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych / Jędrychowski Robert // W: XIII Konferencja "Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych - Sposoby Zarządzania Systemami Oświetlenia", Wisła, 11-12 kiwtnia 2018 r. : [sesja posterowa] - 2018, s. 101-110
3 Modeling of the data acquisition process for a SmartGrid control system / Jędrychowski Robert, Miller Piotr // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 159-159
4 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert, Frąckiewicz Wojciech // W: VI Konferencja, Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym, 30-31.05.2017, Warszawa - 2017, s. 133-142
5 Porównanie parametrów jakościowych zużycia energii na przykładzie opraw oświetleniowych typu LED oraz nowoczesnych opraw sodowych / Jędrychowski Robert // W: 12 Konferencja, Oświetlenie drogowe - sposoby zarządzania systemami oświetlenia, 19-20.04.2017 Jachranka - 2017, s. 127-133

Rozdzialy(8)

1 Application of optical fiber connections in low voltage distribution network management systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE,ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
2 Charakterystyka oświetlenia w telebimach reklamowych typu LED oraz ich wpływ na uczestników ruchu drogowego / Jędrychowski Robert, Rupiewicz Marcin, Marzec Bartłomiej, Talarek Mariusz // W: II Sympozjum naukowe elektryków i informatyków : materiały pokonferencyjne; Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 117-122
3 Economic justification for equipping LV network systems with energy storage units to enhance power supply parameters / Adamek Sylwester, Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Sereja Klara // W: 15th International Conference on the European Energy Market (EEM) 2018; [B.m.]: IEEE , 2018,
4 Evaluation of the impact of the rate of change of electrical parameters in the LV network on the operation of the distributed network control system / Jędrychowski Robert, Sereja Klara, Adamek Sylwester, Pijarski Paweł, Wancerz Marek // W: Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 1-6 [MNiSW: 15]
5 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym / Jędrychowski Robert, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2016 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2016, s. 55-66
6 Monitorowanie wpływu mikroinstalacji prosumenckich na parametry elektryczne sieci n N / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // W: Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 53-61 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej / Jędrychowski Robert // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka ZET 2015 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2015, s. 27-38
8 Ocena kosztów dostosowania sieci nN do wymogów Smart Grid / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój, polityka, ekonomia ; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 22-34 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)