Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr inż. Robert Jędrychowski

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
r.jedrychowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 33
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(24)

1 Adaptacja sterownika PLC do wymogów standardu komunikacyjnego IEC 61850 / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2017, nr 91, s. 133-142 [MNiSW: 9]
2 Data acquisition systems for small-scale energy generation sources / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2012, vol. 10, s. 244-253 [MNiSW: 4]
3 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym / Jędrychowski Robert, Miller Piotr, Wancerz Marek // RYNEK ENERGII - 2016, nr 2, s. 75-80 [MNiSW: 11]
4 Kontrola pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2013, nr 1, s. 16-20 [MNiSW: 9]
5 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 31-34 [MNiSW: 11]
6 LAN interconnections applied to transmit data between remote control devices in power industry installations / Jędrychowski Robert, Wydra Michał // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2013, vol. 11, s. 293-303 [MNiSW: 4]
7 Modeling of control systems dedicated to dispersed energy sources / Jędrychowski Robert, Wydra Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 247-250 [MNiSW: 10]
8 Modelowanie automatyki stacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem narzędzi dedykowanych dla standardu IEC 61850 / Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2017, nr 90, s. 79-88 [MNiSW: 9]
9 Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną / Jędrychowski Robert, Kacejko Piotr, Wydra Michał, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2012, nr 1 (98), vol. 98, s. 28-32 [MNiSW: 10]
10 Monitoring of electrical quantities in final circuits of electrical installations / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2015, vol. 13, s. 268-277 [MNiSW: 6]
11 Monitorowanie pracy wybranych obwodów instalacji elektrycznych / Jędrychowski Robert, Kusyk Szymon // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2015, nr 82, s. 135-142 [MNiSW: 9]
12 Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2015, nr 2, vol. 117, s. 107-112 [MNiSW: 11]
13 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2017, nr 9, s. 20-26 [MNiSW: 6]
14 Optimal control of a wind farm group using the WindEx system / Kacejko Piotr, Wydra Michał, Jędrychowski Robert // ACTA ENERGETICA - 2014, nr 3, s. 66-72 [MNiSW: 6]
15 Optymalne sterowanie grupą farm wiatrowych w oparciu o system windex i zewnętrzne moduły obliczeniowe / Kacejko Piotr, Wydra Michał, Jędrychowski Robert // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2013, nr 33, s. 75-78 [MNiSW: 4]
16 Organizacja kanału inżynierskiego w systemach sterowania i nadzoru obiektów elektroenergetycznych / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2011, nr 3, vol. 0, s. 103-108 [MNiSW: 10]
17 Organizacja wymian danych z wykorzystaniem łączy LAN w obiektach elektroenergetycznych / Jędrychowski Robert, Wydra Michał // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2013, nr 74, s. 43-50 [MNiSW: 4]
18 PLC-based survellance system for electrical installations in buildings / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, vol. 12, s. 196-205 [MNiSW: 4]
19 The significance of wireless communication for the metering data transmission via Smart Grids / Jędrychowski Robert // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2011, vol. 9, s. 245-256 [MNiSW: 4]
20 System kontroli pracy małych żródeł energii elektrycznej w sieciach inteligentnych oparty na sterownikach PLC / Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, nr 79, s. 79-85 [MNiSW: 4]
21 Systemy akwizycji danych dla małych żródeł wytwórczych / Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2012, nr 70, s. 225-231 [MNiSW: 4]
22 Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / Miller Piotr, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2015, nr 1, vol. 116, s. 20-25 [MNiSW: 11]
23 Wykorzystanie sterowników PLC, jako żródła informacji dla systemów nadzorujących pracę jednostek wytwórczych małej mocy / Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2014, nr 1, vol. 110, s. 30-34 [MNiSW: 9]
24 Wykorzystanie zasobnika energii do regulacji parametrów elektrycznych sieci niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // RYNEK ENERGII - 2017, nr 2, s. 56-59 [MNiSW: 11]

Monografie (1)

1 Inżynieria elektryczna i informatyczna w nowych technologiach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Jędrychowski Robert.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 215 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN) [MNiSW: 20]

Referaty (4)

1 Control system for distributed generation in low voltage network systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 56-56
2 Modeling of the data acquisition process for a SmartGrid control system / Jędrychowski Robert, Miller Piotr // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 159-159
3 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert, Frąckiewicz Wojciech // W: VI Konferencja, Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym, 30-31.05.2017, Warszawa - 2017, s. 133-142
4 Porównanie parametrów jakościowych zużycia energii na przykładzie opraw oświetleniowych typu LED oraz nowoczesnych opraw sodowych / Jędrychowski Robert // W: 12 Konferencja, Oświetlenie drogowe - sposoby zarządzania systemami oświetlenia, 19-20.04.2017 Jachranka - 2017, s. 127-133

Rozdzialy(4)

1 Charakterystyka oświetlenia w telebimach reklamowych typu LED oraz ich wpływ na uczestników ruchu drogowego / Jędrychowski Robert, Rupiewicz Marcin, Marzec Bartłomiej, Talarek Mariusz // W: II Sympozjum naukowe elektryków i informatyków : materiały pokonferencyjne; Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 117-122
2 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym / Jędrychowski Robert, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2016 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2016, s. 55-66
3 Monitorowanie wpływu mikroinstalacji prosumenckich na parametry elektryczne sieci n N / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // W: Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 53-61 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej / Jędrychowski Robert // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka ZET 2015 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2015, s. 27-38