Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-6475-2013

dr Elena Mieszajkina

Katedra Zarządzania
Liczba publikacji: 30
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(16)

1 Conditions of individual entrepreneurship in the opinion of the inhabitants of Lublin / Mieszajkina Elena // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2018, nr 1, s. 95-104 [MNiSW: 9]
2 Ecological entrepreneurship and sustainable development / Mieszajkina Elena // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2016, nr 1, vol. 12, s. 163-171 [MNiSW: 15]
3 Kontekst strategiczny rozwoju małych firm Lubelszczyzny / Mieszajkina Elena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2017, nr 108, s. 275-284 [MNiSW: 11]
4 Kreowanie strategii miasta Lublin w oparciu o potencjał akademicki / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO - 2012, nr 7, s. 53-63 [MNiSW: 2]
5 Kreowanie zarządzania przedsiębiorczego w organizacjach przemysłu wydobywczego / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // PRZEGLAD GORNICZY - 2011, nr 9, s. 138-141 [MNiSW: 7]
6 Ocena nowoczesności zarządzania przedsiębiorstwami Lubelszczyzny / Mieszajkina Elena, Rybacha Anna // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2013, nr 3, vol. 23, s. 73-86 [MNiSW: 7]
7 Ocena stylów kierowania w małych firmach Lubelszczyzny / Mieszajkina Elena // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2016, nr 4, s. 39-51 [MNiSW: 9]
8 Poziom życia ludności a przedsiębiorczość w Polsce i na Białorusi / Mieszajkina Elena, Łoban Larisa // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2016, nr 8, s. 47-55 [MNiSW: 13]
9 Przedsiębiorczość a biurokratyzm w zarządzaniu uczelnią / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 5, s. 861-865 [MNiSW: 6]
10 Przedsiębiorczość intelektualna w dobie globalizacji / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 419, s. 178-188 [MNiSW: 10]
11 Przedsiębiorczość na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim / Mieszajkina Elena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 419, s. 117-128 [MNiSW: 10]
12 Tradycja i nowoczesność w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami Lubelszczyzny / Mieszajkina Elena // STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO - 2012, nr 7, s. 255-266 [MNiSW: 2]
13 Uwarunkowania tworzenia modeli biznesowych w małych firmach / Mieszajkina Elena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 99, s. 319-330 [MNiSW: 11]
14 Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 99, s. 451-462 [MNiSW: 11]
15 Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmian / Sitko Włodzimierz, Mieszajkina Elena // PRZEGLAD GORNICZY - 2013, nr 11, s. 11-16 [MNiSW: 6]
16 Znaczenie przywództwa w małej firmie / Mieszajkina Elena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 5, s. 1128-1134 [MNiSW: 6]

Monografie (5)

1 Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego / Bojar Ewa, Mieszajkina Elena[Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 122 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy / Mieszajkina Elena[Red:] Mieszajkina Elena.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2014, 376 s.
3 Przedsiębiorczość i zarządzanie w warunkach globalizacji / Mieszajkina Elena[Red:] Mieszajkina Elena.- Lublin: Wydawnicw WSPA352, 2015, 352 s.
4 Przedsiębiorczość w zarządzaniu i socjologii / Mieszajkina Elena[Red:] Mieszajkina Elena, Maciejewska Renata.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012, 297 s.
5 Przedsiębiorczość w zarządzaniu rozwojem ludzi i organizacji / Mieszajkina Elena[Red:] Mieszajkina Elena.- Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2013, 307 s.

Rozdzialy(9)

1 Entrepreneurship in maaging small enterprise in poland and belaruss / Mieszajkina Elena // W: Determinants of entrepreneurship development; [Red:] Kościelniak Helena - Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 7-18
2 Innovacionyj potenciał Bełarusi / Mieszajkina Elena, Loban Larisa A. // W: Инновации в экономике : текущие научные проблемы Восточной Европы = Innovacii v ekonomike: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 125-132
3 Postawy mieszkańców Lubelszczyzny wobec przedsiębiorczości indywidualnej / Mieszajkina Elena // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 53-61 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Upravlenie innovacionnymi processami na predpriâtii / Mieszajkina Elena // W: Инновации в экономике : текущие научные проблемы Восточной Европы = Innovacii v ekonomike: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 9-16
5 Инновационные методы в проведении государственных закупок в Беларуси = Innovacionnye metody v provedenii gosudarstvennyh zakupok v Belarusi / Kulešova Anželika, Mieszajkina Elena // W: Национальная и региональная экономика : текущие научные проблемы Восточной Европы [Nacional'naâ i regional'naâ ekonomika: tekuŝie naučnye problemy vostočnoj Evropy]; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 9-17
6 Квалификационные факторы конкурентного преимущества малых предприятий [Kvalifikacionnye faktory konkurentnogo praimušestva małyh predpriâtij] / Mieszajkina Elena // W: Управление развитием человеческого потенциала: tекущие научные проблемы Восточной Европы [Upravlenie razvitiem čelovečeskogo potenciala tekuščie naučnye problemy Vostočnoj Europy]; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-19
7 Малое предпринимательство в Беларуси = Maloe predprinimatel’stvo v Belarusi / Mieszajkina Elena // W: Менеджмент и маркетинг : текущие научные проблемы Восточной Европы = Menedžment i marketing tekuŝie naučnye problemy Vostocnoj Evropy; [Red:] Juszczyk Marta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 159-167 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Предпринимательская деятельность в условиях финансовой глобализации:[ Predprinimate’skaâ daâtel’nost’ v usloviâh finansovoj globalizacii] / Mieszajkina Elena // W: Предпринимательство в сфере финансов : текущие научные проблемы Восточной Европы [Predprinimatel’stvo v sfere finansov : tekusie naucnye problemy Vostocnoi Europy]; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-19
9 Предпринимательский подход к реструктуризации предприятий = Predprinimatel’skij podhod k restrukturizacii predpriâtij / Mieszajkina Elena, Loban Larisa A. // W: Менеджмент и маркетинг : текущие научные проблемы Восточной Европы = Menedžment i marketing tekuŝie naučnye problemy Vostocnoj Evropy; [Red:] Juszczyk Marta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 67-78 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)