Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
p.kacejko@pollub.pl
Liczba publikacji: 102
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(62)

1 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym / Połecki Zbigniew, Kacejko Piotr // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 47-49 [MNiSW: 11]
2 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe / Kacejko Piotr, Miller Piotr // ACTA ENERGETICA - 2011, nr 4, s. 47-56 [MNiSW: 4]
3 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 6, vol. 89, s. 234-243 [MNiSW: 10]
4 Application of the Sherman-Morrison formula to short-circuit analysis of transmission networks with phase-shifing transformers / Kacejko Piotr, Machowski Jan // ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH - 2018, vol. 155, s. 289-295
5 Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5 / Kacejko Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 3, s. 55-58 [MNiSW: 5]
6 Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5 / Kacejko Piotr // ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ - 2013, nr 3, s. 256-259 [MNiSW: 4]
7 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz 1. Analizy statyczne / Kacejko Piotr, Machowski Jan, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 7, s. 3-12 [MNiSW: 5]
8 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz. 2. Analizy dynamiczne / Kacejko Piotr, Machowski Jan, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 8, s. 3-12 [MNiSW: 5]
9 Compensation of 110kV cable lines-possibilities and limitation / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // ACTA ENERGETICA - 2015, nr 3, s. 26-33 [MNiSW: 7]
10 Czynniki ograniczające załączanie elementów sieci przesyłowej wysokiego napięcia / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2012, nr 10, s. 8-13 [MNiSW: 5]
11 Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe / Koczorowska-Gazda Agata, Kacejko Piotr // RYNEK ENERGII - 2016, nr 2, s. 68-74 [MNiSW: 11]
12 Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2013, nr 32, s. 11-14 [MNiSW: 4]
13 Dopuszczalny obszar pracy bloku wytwórczego z transformatorem o przekładni regulowanej pod obciążeniem / Machowski Jan, Kacejko Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2015, nr 4, vol. 83, s. 3-11 [MNiSW: 6]
14 Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych / Kacejko Piotr, Wydra Michał // RYNEK ENERGII - 2011, nr 2, vol. 93, s. 25-30 [MNiSW: 10]
15 Generation level matching to the transmission capability of overhead lines / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // ACTA ENERGETICA - 2013, nr 1/14, vol. R. 5, s. 43-49 [MNiSW: 6]
16 Ile powinien kosztować magazyn energii? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2017, nr 2, s. 51-55 [MNiSW: 11]
17 Impedance method used to calculate initial switching currents in transmission networks and generator real power / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 3, s. 42-52 [MNiSW: 20]
18 Influence of automatic control of a tap changing step-up transformer on power capability area of generating unit / Machowski Jan, Kacejko Piotr // ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH - 2016, vol. 140, s. 46-53 [MNiSW: 30]
19 Issues of reactive power management in distributed energy sources / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Gałązka Karolina, Gryniewicz-Jaworska Michalina // ACTA ENERGETICA - 2017, nr 3, vol. 32, s. 176-181 [MNiSW: 7]
20 Jednostki transformatorowe 400/110kV 450 MVA jako ważny element modernizacji i poprawy niezawodności krajowej sieci przesyłowej / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek, Ziółek Paweł // RYNEK ENERGII - 2014, nr 3, vol. 112, s. 109-114 [MNiSW: 9]
21 Kompensacja linii kablowych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2015, nr 42, s. 151-154 [MNiSW: 10]
22 Kryteria i możliwości wykonywania łączeń asynchronicznych pomiędzy układami wyspowymi wyłonionymi w sieci KSE / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ - 2012, nr 23, s. 29-33 [MNiSW: 5]
23 Kryteria zamykania układów pierścieniowych sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 10, vol. 87, s. 272-280 [MNiSW: 15]
24 Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej-wybrane aspekty problematyki obliczeniowej / Wancerz Marek, Kacejko Piotr // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2012, nr 70, s. 9-16 [MNiSW: 4]
25 Minimization of active power losses in a power transmission system - selected aspects of the computation problem scope / Wancerz Marek, Kacejko Piotr // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2012, vol. 10, s. 254-263 [MNiSW: 4]
26 Modelowanie transformatorów z regulacją skośną przekładni w obliczeniach zwarciowych / Kacejko Piotr, Machowski Jan // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2017, nr 5, vol. 93, s. 1-5 [MNiSW: 14]
27 Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną / Jędrychowski Robert, Kacejko Piotr, Wydra Michał, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2012, nr 1 (98), vol. 98, s. 28-32 [MNiSW: 10]
28 Możliwości podziału kosztów modernizacji sieci na jednostki wytwórcze ubiegające się o przyłączenie / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 9a, vol. 88, s. 27-31 [MNiSW: 15]
29 Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszoną / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 1, s. 10-13 [MNiSW: 5]
30 Nowa metoda szacowania możliwości przyłączeniowych generacji wiatrowej w KSE z uwzględnieniem ograniczeń bilansowych / Kacejko Piotr, Wydra Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 32-35 [MNiSW: 10]
31 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2017, nr 9, s. 20-26 [MNiSW: 6]
32 Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // RYNEK ENERGII - 2013, nr 2 (105), vol. 105, s. 42-47 [MNiSW: 9]
33 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część I - wymagania i założenia / Robak Sylwester, Rasolomampionona Desire, Kacejko Piotr, Sobierajski Marian // RYNEK ENERGII - 2012, nr 1 (98), vol. 98, s. 11-16 [MNiSW: 10]
34 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowej / Sobierajski Marian, Kacejko Piotr, Robak Sylwester // RYNEK ENERGII - 2012, nr 2 (99), vol. 99, s. 55-63 [MNiSW: 10]
35 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część III – nieliniowa optymalizacja generacji wiatrowej / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Sobierajski Marian, Robak Sylwester // RYNEK ENERGII - 2012, nr 3 (100), vol. 100, s. 44-52 [MNiSW: 10]
36 Optimal control of a wind farm group using the WindEx system / Kacejko Piotr, Wydra Michał, Jędrychowski Robert // ACTA ENERGETICA - 2014, nr 3, s. 66-72 [MNiSW: 6]
37 Optymalizacja kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu metod heurystycznych / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 3, vol. 90, s. 28-31 [MNiSW: 10]
38 Optymalne sterowanie grupą farm wiatrowych w oparciu o system windex i zewnętrzne moduły obliczeniowe / Kacejko Piotr, Wydra Michał, Jędrychowski Robert // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2013, nr 33, s. 75-78 [MNiSW: 4]
39 Overhead transmission line sag estimation using a simple optomechanical system with chirped fiber Bragg gratings. Pt 1, Preliminary measurements / Wydra Michał, Kisała Piotr, Harasim Damian, Kacejko Piotr // SENSORS - 2018, nr 1, vol. 18
40 Potencjalne możliwości wytwórcze farm wiatrowych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego / Gluba Monika, Wydra Michał, Kacejko Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2012, nr 2, s. 15-17 [MNiSW: 2]
41 Power system stability enhancement by WAMS-based supplementary control of multi-terminal HVDC networks / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Nogal Ł., Wancerz Marek // CONTROL ENGINEERING PRACTICE - 2013, nr 5, vol. 21, s. 583-592 [MNiSW: 35]
42 Power system state estimation accuracy enhancement using temperature measurements of overhead line con ductors / Wydra Michał, Kacejko Piotr // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2016, nr 2, vol. 23, s. 183-192 [MNiSW: 20]
43 Pożegnanie z energetyką rozproszoną, czyli uwagi do wybranych zapisów ustawy Prawo energetyczne w wersji obowiązującej i proponowanej / Kacejko Piotr, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2012, nr 2 (99), vol. 99, s. 29-36 [MNiSW: 10]
44 Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach łączących bloki wielkiej mocy z systemem elektroenergetycznym / Kacejko Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2012, nr 10a, vol. 88, s. 289-291 [MNiSW: 15]
45 Prosument - krajobraz po bitwie / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2015, nr 2, vol. 117, s. 40-44 [MNiSW: 11]
46 Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2014, nr 5, vol. 114, s. 83-89 [MNiSW: 9]
47 Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu linii / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Pijarski Paweł // ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ - 2011, nr 3, vol. 9, s. 25-45
48 Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu linii / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Machowski Jan // RYNEK ENERGII - 2012, nr 4, s. 28-37 [MNiSW: 10]
49 Redukcja kąta załączenia przy załączaniu elementów sieci przesyłowej / Kacejko Piotr, Machowski Jan, Pijarski Paweł // RYNEK ENERGII - 2011, nr 5, vol. 96, s. 24-35 [MNiSW: 10]
50 Seminarium pt. Energetyka jądrowa - co się stało, co nas czeka ? / Jartych Elżbieta, Kacejko Piotr // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2011, nr 2, s. 33-34
51 Simplified angle and voltage stability criteria for power system planning based on the short-circuit power / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS - 2015, nr 11, vol. 25, s. 3096-3108 [MNiSW: 15]
52 System dynamicznego zarządzania zdolnościami przemysłówymi w systemach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Wydra Michał, Nowak Wiesław, Kmak Jarosław, Szpyra Waldemar, Tarko Rafał // INPE INFORMACJE O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH : BIULETYN STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH - 2017, nr 218-219, vol. 23, s. 21-28
53 System dynamicznego zarządzania zdolnościami przesyłowymi w systemach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Wydra Michał, Nowak Wiesław, Kmak Jarosław, Szpyra Waldemar, Tarko Rafał // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2017, vol. 53, s. 107-110 [MNiSW: 10]
54 Udary prądowe przy zamykaniu układów pierścieniowych sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 8, vol. 87, s. 114-120 [MNiSW: 15]
55 Układ sterowania mocą bierną farmy wiatrowej wykorzystujący możliwości regulacyjne przekształtników, dławika zaczepowego oraz pojemność kabla zasilającego farmę / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Wancerz Marek, Gryniewicz-Jaworska Michalina // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2016, nr 8, vol. 92, s. 44-47 [MNiSW: 14]
56 Układy EAZ elektrowni biogazowych / Kacejko Piotr, Furgał Jakub // AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA - 2011, nr 3, s. 59-66 [MNiSW: 2]
57 Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3a, vol. 89, s. 1-7 [MNiSW: 10]
58 Wpływ regulacji przekładni transformatora blokowego na dopuszczalny obszar pracy zespołu wytwórczego / Machowski Jan, Kacejko Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 1, vol. 91, s. 1-8 [MNiSW: 14]
59 Wpływ zakłóceń w sieci przesyłowej na naprężania zmęczeniowe materiału wałów turbozespołów dużej mocy / Machowski Jan, Kacejko Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2011, nr 6, vol. 79, s. 3-7 [MNiSW: 5]
60 Wykluczeni - jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wsród wytwórców OZE ? / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // RYNEK ENERGII - 2016, nr 2, s. 40-45 [MNiSW: 11]
61 Wykorzystanie metod optymalizacji heurystycznej do minimalizacji kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, s. 165-168 [MNiSW: 10]
62 Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // RYNEK ENERGII - 2016, nr 1, vol. 122, s. 41-45 [MNiSW: 11]

Monografie (2)

1 Inżynieria elektryczna i informatyczna w nowych technologiach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Jędrychowski Robert.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2011, 215 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN) [MNiSW: 20]
2 Zwarcia w systemach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Machowski Jan.- Warszawa: Wydawnictwo WNT, 2013, 481 s.

Projekty wynalazcze (3)

1 Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Patent nr (11) 227671 (21) 417021] / Kisała Aleksander, Kacejko Piotr, Kisała Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 25-25
2 Układ opto-mechaniczny i sposób pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Zgłoszenie nr (21) 417021] / Kisała Aleksander, Kacejko Piotr, Kisała Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 12, s. 53-53
3 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Zgłoszenie nr (21) 416482] / Lewartowicz Zbigniew, Zubrzycki Jarosław, Pietras Krzysztof, Kenig Jacek, Kacejko Piotr, Pikur Paweł, Pałka Tomasz, Lorenz Wojciech, Pietraszek Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 20, s. 37-37

Referaty (14)

1 Adaptive power control of the city bus integrated photovoltaic system / Kacejko Piotr, Duk Mariusz, Wendeker Mirosław // W: ICEESD 2016 : 18th International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development : [abstracts] - 2016
2 Heuristic optimization methods applied to minimize the electric power system balancing costs / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 159-159
3 Individual cylinder ignition advance control algorithms of the aircraft piston engine / Barański Grzegorz, Kacejko Piotr, Wendeker Mirosław // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016
4 Issues concerning single phase earth faults in lines connecting high-power units to the electric power system / Kacejko Piotr, Wancerz Marek // W: 7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation Zakopane, Poland, June 28 – July 1, 2011 - 2011, s. 45-45
5 Methods of simulated annealing and particle swarm applied to the optimization of reactive power flow in electric power systems / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 158-158
6 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert, Frąckiewicz Wojciech // W: VI Konferencja, Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym, 30-31.05.2017, Warszawa - 2017, s. 133-142
7 Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych. / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: 19 Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2013), 7-9 maja 2013 r., Kazimierz Dolny - 2013, s. 89-94
8 Power system stability screening for long-term planning of transmission network development / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 12 th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Wrocław, Poland, 5-8 May, 2013 - 2013, s. 122-127
9 Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta ? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej"(REE 2014), 21-23 maja 2014 r., Kazimierz Dolny - 2014, s. 92-98
10 Reactive power compensation in electrical networks using relative voltage drops / Demov Olexander D., Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Wancerz Marek, Pivniuk Yuriy Yu, Pirnyak Viktor M. // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 55-55
11 Short-circuit power as important reliability factor for power system planning / Machowski Jan, Robak Sylwester, Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 18th Power Systems Computation Conference, Wrocław, Poland - August 18-22, 2014 - 2014, s. 1-8
12 Simulation research of innovative ignition system of Asz62ir radial aircraft engine / Wendeker Mirosław, Kacejko Piotr, Duk Mariusz // W: ICAMAME 2016 : 18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, 26-27 September 2016, San Francisco : [abstracts] - 2016
13 Synchroniczne i asynchroniczne operacje łączeniowe w sieci NN krajowego systemu elektroenergetycznego / Miller Piotr, Głaz Marek, Mrowiński Artur, Machowski Jan, Kacejko Piotr, Wancerz Marek // W: 16 Ogólnopolska Konferencja 2013" Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce" Licheń Stary,16-18.10.2013 r. - 2013, s. 51-73
14 Wykorzystanie metod symulowanego wyżarzania i roju cząsteczek do optymalizacji rozpływu mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: II Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka Mocy Biernej w Sieciach Dystrybucyjnych i Przesyłowych", 24-25 października 2012, Wisła - 2012, s. 1-9

Rozdzialy(21)

1 Applications of optical fibres at Lublin University of Technology / Kacejko Piotr, Wójcik Waldemar // W: Optical Fibers and their Applications 2015 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Wójcik Waldemar - Bellingham; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2015, .- (Proceedings of SPIE, ISSN:0277-786X; nr 9816) [MNiSW: 15]
2 Assessment of wind farm potential regarding voltage control over extensive 110 kV network system areas / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Miller Piotr // W: Safety of the Polish Power System; [Red:] Demenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2012, s. 43-51
3 Criteria and conditions for making asynchronous connections between networks formed within the islanded power gird / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // W: Safety of the Polish Power System : edition 2014; [Red:] Lorenc Józef, Demenko Andrzej - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2014, s. 29-40
4 Generacja rozproszona w terenowych sieciach rozdzielczych - realia i nadzieje / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester // W: Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy; [Red:] Halicka Anna - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 65-75 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Ile powinien kosztować magazyn energii? / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: Rynek energii elektrycznej : polityka i ekonomia; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 95-102 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
6 Jednostki sektora finansów publicznych jako inwestorzy na rynku mikroinstalacji OZE / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 28-37
7 Matching of renewable source of energy generation graphs and electrical load in local energy system / Lezhniuk Petro D., Komar Vyacheslav O., Sobchuk Dmytro S., Kravchuk Sergiy, Kacejko Piotr, Zavadskiy Vladislav // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2017 : conference [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham ; USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2017, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10445) [MNiSW: 15]
8 Mitigation of voltage rise caused by intensive PV development in LV grid / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: 7th Solar Integration Workshop : International Workshop on Integration of Solar Power into Power System : proceedings; [Red:] Betancourt Uta, Ackermann Thomas - Berlin: Kopierart GbR, 2017, s. 381-385
9 Modeling of physical subsystem using an example of electromagnetic exciter of low-frequency oscillations / Tumanov Issakul , Orynbayev Seitzhan , Kacejko Piotr // W: Recent Trends in Materials, Mechanical Engineering, Automation and Information Engineering; [Red:] Wongseedakaew Khanittha, Qi Luo - [B.m.]: Trans Tech Publications, 2015, s. 97-102 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 736)
10 Modernizacja krajowe j sieci przesyłowej – jednostki transformatorowe 400/110 KV 450 MVA / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek, Ziółek Paweł // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój i funkcjonowanie rynków energii; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 29-40 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Możliwość likwidacji przeciążeń linii KSE przy wykorzystaniu systemu dynamicznego zarządzania zdolnościami przesyłowymi (SDZP) / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Wydra Michał // W: Optymalizacja w elektroenergetyce : IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Optymalizacja w Elektroenergetyce; 2015, s. 59-68
12 Optimal voltage control in distribution network with dispered generation / Kacejko Piotr, Adamek Sylwester, Wydra Michał // W: Modern Power Engineering. 1; [Red:] Wójcik Waldemar - Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, s. 9-23 .- (Monografie-Politechnika Lubelska) [MNiSW: 30]
13 Power system state estimation using wire temperature measurements for model accuracy enhancement / Wydra Michał, Kacejko Piotr // W: PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT-Europe), 2016 IEEE [WOS]; [Red:] Gubina Andrej, Medved Tomi, Papič Igor, Blažič Boštjan - Ljubljana ; Pisycatawa: Faculty of Electrical Engineering ; IEEE, 2016, .- ( IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, ISSN 2165-4816) [MNiSW: 15]
14 Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach wyprowadzenia mocy z elektrowni systemowych / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2014; [Red:] Demenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2014, s. 301-313
15 Short-circuit power as important reliability factor for power system planning / Machowski Jan, Robak Sylwester, Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 2014 Power Systems Computation Conference (PSCC) [WOS]; New York : IEEE, 2014, [MNiSW: 10]
16 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - analiza aktualnych zapisów odnoszących się do prosumentów / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: Rynek energii : rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 64-73 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Wind farm reactive power control system using regulatory potentiality of converters, tapped variable inductors and capacitance of the farm feeder cable / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr, Gryniewicz-Jaworska Michalina, Wancerz Marek // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń]; [Red:] Kołtunowicz Tomasz - Lublin: Lublin University of Technology, 2015, s. 158-158
18 Wpływ systemu wsparcia na opłacalność fotowoltaicznych źródeł prosumenckich / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr // W: Energetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji; [Red:] Popczyk Jan, Kucęba Robert, Dębowski Krzysztof, Jędrzejczyk Waldemar - Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 112-124
19 Wpływ zmian ustawy o OZE na rozwój rynku instalacji fotowoltaicznych / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr // W: Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach : przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym; [Red:] Popczyk Jan, Kucęba Robert, Dębowski Krzysztof, Jędrzejczyk Waldemar - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016, s. 146-154
20 Wykluczeni - jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wśród wytwórców OZE / Gałązka Karolina, Kacejko Piotr, Pijarski Paweł // W: XXII Konferencja Naukowo-Techniczna, Rynek Energii Elektrycznej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski; [Red:] Połecki Zbigniew, Jasiński Piotr - Lublin: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 2016, s. 43-49
21 Zmiana rozkładu generacji w warunkach wystąpienia awaryjnych przeciążeń sieci przesyłowej / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2014; [Red:] Lorenc Józef, Demenko Andrzej - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2014, s. 225-235