Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-6470-2013

Dr inż. Leszek Panasiewicz

Katedra Zarządzania
l.panasiewicz@pollub.pl
Liczba publikacji: 19
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Ewolucja modelu umiejętności kierowniczych / Panasiewicz Leszek // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA - 2013, nr 49, vol. 1144, s. 99-108 [MNiSW: 4]
2 Koncepcja modelu metasystemu jako kierunek rozwoju teorii systemów zarządzania / Gliszczyński Grzegorz, Panasiewicz Leszek // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2018, nr 1, s. 21-29 [MNiSW: 13]
3 Metafory w strukturze subiektywnej wiedzy o organizacji / Panasiewicz Leszek // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2015, nr 11, s. 5-11 [MNiSW: 13]
4 Metaforyzowanie w zarządzaniu / Panasiewicz Leszek // ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA - 2014, nr 305, vol. 4, s. 87-96 [MNiSW: 6]
5 Metodyki zwinne w praktyce organizacyjnego uczenia się / Panasiewicz Leszek, Paterek Paweł // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA - 2017, nr 12, s. 32-43 [MNiSW: 12]
6 Sekret wizji współczesnych organizacji / Panasiewicz Leszek // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE - 2015, nr 19, s. 203-215 [MNiSW: 7]
7 Społeczne aspekty zarządzania wiedzą w systemie łańcucha wartości / Panasiewicz Leszek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 11, s. 428-439 [MNiSW: 9]
8 Strategia organizacji a procesy zarządzania wiedzą w zespołach projektowych wykorzystujących metodyki zwinne / Paterek Paweł , Panasiewicz Leszek // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 294-303 [MNiSW: 9]

Monografie (1)

1 Ukryta przewaga : kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw / Panasiewicz Leszek.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 115 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Rozdzialy(10)

1 Emocje jako czynnik kształtujący zachowania informacyjne w organizacji / Panasiewicz Leszek // W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami; [Red:] Kiełtyka Leszek, Kobis Paweł - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 69-79 .- (Monografie - Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017; nr 323)
2 Heurystyka biznesowa czasów chaosu / Panasiewicz Leszek // W: Dylematy wspólczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja, integracja, rozwój; [Red:] Borowiecki Ryszard, Jaki Andrzej - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 43-54
3 Kultura organizacyjna a zarządzanie potencjałem społecznym w procesie rozwoju organizacji / Panasiewicz Leszek // W: Rozwój potencjału społecznego w organizacji; [Red:] Wawer Monika - Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2012, s. 197-227
4 Mądrość organizacji / Panasiewicz Leszek // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-17 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 The management of executives’ participation in the restructuring process – a case study / Panasiewicz Leszek, Tomaszewski Jacek // W: Dilemmas of restructuring of modern economy and enterprises. Theory - method - practice; [Red:] Borowiecki Ryszard, Dziura Marek - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 185-194
6 Metafory w teorii i praktyce nauk o zarządzaniu / Panasiewicz Leszek // W: Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu : perspektywa metodologiczna; [Red:] Bartkowiak Piotr, Jaki Andrzej - Warszawa: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, s. 17-32
7 Peryferyjne procesy wiedzy a restrukturyzacja / Panasiewicz Leszek // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań; [Red:] Kaczmarek Jarosław, Szymala Wojciech - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015, s. 23-30
8 Pokolenie "Digital Natives" a praktyka zarządzania wiedzą / Panasiewicz Leszek // W: Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego; [Red:] Depta Adam - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 257-266 .- (Monografie Politechniki Łódzkiej)
9 Wpływ wieku pracowników na ich uczestnictwo w organizacyjnych procesach wiedzy / Panasiewicz Leszek // W: Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia; [Red:] Depta Adam - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016, s. 55-64
10 Zarządzanie wiedzą - od informacji do mądrości / Panasiewicz Leszek // W: Przełomy w zarządzaniu . T. 1 : Kontekst stretegiczny; [Red:] Dworzecki Zbigniew, Nogalski Bogdan - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 221-242