Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Dr Matylda Bojar

Katedra Zarządzania
m.bojar@pollub.pl
Liczba publikacji: 34
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(11)

1 Eco-management in Polish Companies / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żelazna Anna, Blicharz Piotr // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2012, nr 2, vol. 7, s. 107-113 [MNiSW: 15]
2 Gotowość prorozwojowa osób świadczących pracę w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia / Różański Andrzej, Bojar Matylda, Kozak Barbara // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2014, nr 11, s. 22-28 [MNiSW: 7]
3 Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych / Bojar Matylda, Machnik-Słomka Joanna // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2014, nr 76, s. 99-111 [MNiSW: 7]
4 Możliwości tworzenia klastrów energii w Polsce / Pylak Korneliusz, Bojar Ewa, Bojar Matylda // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2017, nr 9, s. 22-27 [MNiSW: 13]
5 Odpowiedzialne przywództwo jako kluczowy czynnik rozwoju wspólczesnych organizacji i regionów / Stachowicz Jan, Bojar Matylda // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2016, nr 2, vol. 14 [MNiSW: 10]
6 Podejście sieciowe w budowaniu złożonych przedsięwzięć regionalnych na przykładzie zintegrowanego systemu zarządzania unieszkodliwianiem azbestu / Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2013, nr 12, s. 9-14 [MNiSW: 6]
7 Razvitie regional'nyh innovacionnyh klasterov v Rossii i Pol'še / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Voronina L.A // EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA - 2013, nr 2, vol. 30, s. 21-31
8 The role of SMES in sustainable regional development and local business integration: the case of Lublin region (Poland) / Arent Anna, Bojar Matylda, Diniz Francisco, Duarte Nelson // REGIONAL SCIENCE INQUIRY - 2015, nr 2, vol. 7, s. 23-34
9 The role of social interactions in designing and management of complex undertakings in the context of global sustainability / Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2013, nr 3, vol. 23, s. 57-72 [MNiSW: 7]
10 Sustainable developement strategies of small and medium-sized enterprisees in Portugal and Poland / Duarte Nelson, Diniz Francisco , Bojar Matylda, Arent Anna // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2016, nr 3, s. 63-70 [MNiSW: 13]
11 TBEM, HCVAI kapitał intelektualny / Krupa Kazimierz W., Krupa Wojciech, Skotnyy Pavlo , Bojar Matylda // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2013, nr 2, vol. 105, s. 213-220

Monografie (4)

1 Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links / Bojar Matylda[Red:] Bojar Matylda.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, 138 s.
2 Prawne aspekty podejmowania decyzji menedżerskich / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Bojar Wiktor.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, 198 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku / Bojar Matylda, Bis Jakub[Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Bojar Ewa, Stachowicz Jan, Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 177 s.

Rozdzialy(19)

1 Agricultural and food cluster in less developed regions. Case study : Estern Poland / Bojar Ewa, Bojar Matylda // W: Food security and industrial clustering in Northeast Asia; [Red:] Kiminami L., Nakamura T. - Japonia: Agriculture and Forestry Statistics Publishing Inc.-, 2011, s. 102-115
2 Améba – organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkách / Kříbíková Pavlína , Štverková Hana , Bojar Matylda, Humlová Vlasta // W: Pracovníci ako hnacia sila (teória a prax); [Red:] Farkašová Edita, Krupa Kazimierz W., Skotnyy Pavlo - Košice ; Rzeszów: TUKE Košice ; UR Rzeszów, 2012, s. 14-20
3 Cluster initiatives in Eastern Poland : good practices in agriculture and food-processing industry / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Bojar Wiktor // W: Food security and industrial clustering in Northeast Asia; [Red:] Kiminami L., Nakamura T. - Tokyo: Springer, 2016, s. 227-240 .- (New Frontiers in Regional Science: Asian Perspectives, ISSN 2199-5974; nr 6)
4 Clusters - a chance to build competitive advantage in the global economy / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Pylak Korneliusz // W: GLOBAL ECONOMY : CHALLENGES OF THE 21ST CENTURY; [Red:] Bukowski Sławomir I. - Radom: Technical University of Radom, Publishing Office, cop., 2011, s. 265-281
5 Clusters in the regional innovation system of the Lublin region / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żminda Tomasz // W: Sovremennye strategii innovacionnogo razvitiâ : materially Trinadcatyh Drukerovskih čtenij; [Red:] Nižegorodcev R. M. - Moskva: ǙRGTU (NPI), 2012, s. 163-169
6 Entrepreneurship strategies in a Portuguese and in a Polish region / Duarte Nelson, Diniz Francisco, Arent Anna, Bojar Matylda // W: Recent advances in business management and marketing; [Red:] Vrdoljak Raguz Ivona , Roushdy Mohamed, M. Salem Abdel-Badeeh - Ateny: WSEAS Press, 2013, s. 188-193 .- (Business and Economics Series)
7 The evolution of Russian innovation policy / Ratner Svetlana V., Voronina Ludmila A., Bojar Matylda // W: Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links; [Red:] Bojar Matylda - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, s. 64-77
8 From social responsibility to sustainable development / Żelazna Anna, Bojar Matylda // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 119-144
9 Innovative development of Romanian regions / Goschin Zizi, Bojar Matylda // W: Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links; [Red:] Bojar Matylda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 13-26
10 Innovative development of the Lublin, a case study of estern ICT cluster / Szlęzak Robert, Bojar Matylda // W: Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links; [Red:] Bojar Matylda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 78-92
11 Innowacyjny rozwój regionalny - bariery współpracy w regionie / Bojar Matylda // W: Paradygmat sieciowy:wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania; [Red:] Karbownik Andrzej - Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, s. 467-478
12 Is there a pattern for innovative firms? A case study from a Portuguese and a Polish region / Duarte Nelson, Diniz Francisco , Bojar Matylda, Arent Anna // W: Proceedings of the 2016 International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2016) [WOS]; Paryż: Atlantis Press, 2016, s. 1-7 .- (Advances in Computer Science Research, ISSN 2352-538X; nr 57) [MNiSW: 15]
13 Legal forms of carrying out economic activity in Poland / Bojar Matylda // W: Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014, s. 35-72
14 Liderowanie - wybrane aspekty / Bojar Matylda // W: Współczesne dylematy i wyzwania przywództwa : Lider XXI wieku; [Red:] Bojar Matylda, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 11-23 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 The process of management of development of the triple helix for regional development - the role of regional leaders / Bojar Ewa, Pylak Korneliusz, Bojar Matylda // W: Management sciences in Kazakhstan and in Poland at the beginning of the 21st century perspectives fof development and coperation; [Red:] Bakyt U, Buła Piotr, Czekaj Janusz, Łyszczarz Halina, Syzdykbayeva Ph.D - Kraków: Uniwersytet Ekonomczny w Krakowie, 2012, s. 89-100
16 The Role and activities of the state authorities in regional development : example of clusters / Bojar Matylda // W: The economy and economics after crisis; Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011, s. 281-291
17 Ubiquitous ICT i U-City / Krupa Kazimierz, Bojar Matylda, Żminda Tomasz, Krupa Wojciech, Skotnyy Pavlo // W: Recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektov MVP č. 23320262, 2330263, 2330264; Košice: Ekonomická Univerzita v Bratislave, 2012, s. 102-108
18 Założenia dla budowy i rozwoju klastrów energii w Polsce / Bojar Ewa, Bojar Matylda // W: Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową - Logistyka w swietle współczesnych badań; [Red:] Nowakowska-Grunt Joanna , Mesjasz-Lech Agata, Kot Sebastian - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2017, s. 30-39
19 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie / Bojar Ewa, Stachowicz Jan, Machnik-Słomka Joanna, Bojar Matylda // W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnicwo "Dom Organizatora", 2013, s. 163-174