Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Mgr inż. Marta Juszczyk

Katedra Zarządzania
Liczba publikacji: 24
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(3)

1 Digital identity acceptance at Polish large enterprises: The survey results / Juszczyk Marta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 6, vol. 132, s. 496-502 [MNiSW: 10]
2 Impact of human factor in data security / Juszczyk Marta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 120, vol. 0, s. 359-364 [MNiSW: 10]
3 Various methods for employees' authentication at SMEs / Juszczyk Marta, Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 2, vol. 164, s. 474-481

Monografie (3)

1 Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania / Juszczyk Marta, Wit Bogdan[Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, 113 s.
2 Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości / Wit Bogdan, Juszczyk Marta[Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, 169 s. [MNiSW: 4]
3 Менеджмент и маркетинг : текущие научные проблемы Восточной Европы = Menedžment i marketing tekuŝie naučnye problemy Vostocnoj Evropy / Juszczyk Marta[Red:] Juszczyk Marta.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 186 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)

Referaty (2)

1 Individual and multi-user digital identities of employees in polish enterprises – survey results / Miłosz Marek, Juszczyk Marta // W: MakeLearn 2012 : Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn) 2012 Knowledge and Learning, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia - 2012, s. 901-908
2 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy” : abstrakty - 2016, s. 22-23

Rozdzialy(16)

1 Akceptacja tożsamości cyfrowej w przedsiębiorstwah lubelszczyzny / Juszczyk Marta // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 337-363
2 The authentication methods acceptance among employees of smes and its incveasing by education / Juszczyk Marta, Kozieł Grzegorz // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; IATED Academy, 2015, s. 4899-4907 .- (INTED Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
3 Digital identity in the enterprise-concept and applications / Juszczyk Marta // W: Varia informatica 2011; [Red:] Miłosz Marek - Lublin: Polish Information Processing Society, 2011, s. 205-224
4 Engineering of internal security systems - the new engineering curriculum as a response to contemporary challenges / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED, 2016, s. 2625-2629 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
5 Forecasting of correlated time series on the example of industry of L`viv regon / Taras Hishchak, Juszczyk Marta // W: International economics : actual research problems in Eastern Europe; [Red:] Plechawska-Wójcik Małgorzata, Shatilova Olena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, s. 97-114
6 Hybrydowy system symulacji procesów przemysłowych na przykładzie browaru / Juszczyk Marta, Miłosz Andrzej // W: Informatyka-nauka i praktyka 2012; Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 195-214
7 Interdisciplinary information and managerial nature of the project management teaching / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek, Juszczyk Marta // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 2542-2547 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
8 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego; [Red:] Skrobotowicz Grzegorz, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, s. 50-61
9 Modele dostępu za pomocą tożsamości cyfrowych do usług oferowanych w chmurze / Juszczyk Marta // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 53-62
10 Problemy gosydarctvennogo regulirovaniâ innovacionnoj deâtel'nosti v Ukrainie. / Karpûk Olga,P, Juszczyk Marta // W: Инновации в экономике : текущие научные проблемы Восточной Европы = Innovacii v ekonomike: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 93-104
11 Problemy sel'skogo hozâjstva i prodovol'stvennoj bezopasnosti v mire / Ugaj C.A., Juszczyk Marta // W: Selskohozâjstvennoe i tehničeskoe razvitie : tekuščie naučnyje problemy vostočnoj Evropy; [Red:] Lašlo V., Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 114-125
12 Sprzętowe rozwiązania informatyczne zapewniające bezpieczeństwo tożsamości cyfrowej / Juszczyk Marta // W: Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym; [Red:] Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 81-102 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Students’ perceptions of the “digital me” security hazards / Juszczyk Marta, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 7466-7473 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
14 Trust forming in the case of implementation of economic interaction in the virtual space / Kosariev Alexander, Rybak Elena, Juszczyk Marta // W: Information processing : actual reaserch problems in Eastern Europe; [Red:] Kozieł Grzegorz - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, s. 29-40
15 Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 63-86
16 Формы и методы функционирования индустрии венчурного капитала - Formy i metody funkcionirovaniâ industrii venčurnogo kapitala / Gennabievna K.Û, Juszczyk Marta // W: Национальная и региональная экономика : текущие научные проблемы Восточной Европы [Nacional'naâ i regional'naâ ekonomika: tekuŝie naučnye problemy vostočnoj Evropy]; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 83-94