Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-7666-2013
ORCID 0000-0002-1932-297X

dr Mariusz Dzieńkowski

Instytut Informatyki
m.dzienkowski@pollub.pl
Liczba publikacji: 26
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(5)

1 Eye tracking, czyli jak biznes podgląda nasz umysł / Dzieńkowski Mariusz // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2012, nr 3, s. 39-39
2 Internet rzeczy w dydaktyce szkół wyższych / Dzieńkowski Mariusz, Szymczyk Tomasz // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 3450-3457 [MNiSW: 10]
3 Komputerowy system wspomagania analizy toru ruchu pojazdu / Szymczyk Tomasz, Skulimowski Stanisław, Dzieńkowski Mariusz // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 10514-10521 [MNiSW: 10]
4 Technologia cloud computing w edukacji / Dzieńkowski Mariusz // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 1, s. 394-401 [MNiSW: 2]
5 Using the Google App Engine platform for teaching programming / Dzieńkowski Mariusz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 60-66 [MNiSW: 4]

Referaty (1)

1 Eye tracking w badaniach architektonicznych / Kocki Wojciech, Borys Magdalena, Dzieńkowski Mariusz, Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Bogucki Jacek, Pełka Jarosław, Kwiatkowski Bartłomiej // W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana: „Genom- niepełnosprawność- edukacja- pacjent- technologie”, Lublin, 27-28.11.2018r. Program i streszczenia - 2018, s. 94-94

Rozdzialy(20)

1 Analysis and improvement of a natural user interface of the computerized board game "Architectural Jewels of Lublin" / Dzieńkowski Mariusz, Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 9153-9160 .- (ICERI2018 Proceedings; ISNN 2340-1095)
2 Bezpieczeństwo informatyczne w e-administracji / Dzieńkowski Mariusz // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 53-70
3 Closing competency gaps using e-learning in multidisciplinary master’s studies / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2016, s. 3412-3420 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
4 Cognitive workload measurment by using eye tracking during the process of comprehension of algorithms presented in the form of N-S diagrams and flowcharts / Dzieńkowski Mariusz // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - 2017, s. 8636-8642 .- (ICERI2017 Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
5 Comprehensive measurements of human motion parameters in research projects / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Dzieńkowski Mariusz // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valencia: IATED Academy, 2016, s. 8597-8605 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
6 Eye tracking study of the influence of the form of presentation of algorithms on the efficiency of learning programming / Dzieńkowski Mariusz // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I.Candel - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 6630-6638 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
7 Eye tracking study of visual attention during visual-auditory diagnosis of speech non-fluencies / Dzieńkowski Mariusz // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, s. 2749-2753 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
8 Interests of computer science undergraduate students and academic teachers vs. labor market needs – results of diploma theses topics analysis / Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 5372-5376 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
9 Internet rzeczy w e - gospodarce – wyzwania i perspektywy / Dzieńkowski Mariusz // W: Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym; [Red:] Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan - Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 61-74 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Large educational project from the management team’s perspective / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7650-7659 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
11 Lessons learned from the project of interdisciplinary master’s studies development / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - 2017, s. 8609-8617 .- (ICERI2017 Proceedings; ISNN 2340-1095) [MNiSW: 15]
12 Methodology of dangerous places detection in road traffic using mobile eyetracking systems / Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: ICERI 2015 : 8th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings [WOS]; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Sewilla: IATED Digital Library, 2015, s. 2600-2606 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 15]
13 Mobile application development for environment monitoring – a new programme of master studies in english / Dzieńkowski Mariusz, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Miłosz Marek, Stryczewska Henryka // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 4929-4936 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
14 Programowanie aplikacji dla chmur obliczeniowych / Dzieńkowski Mariusz // W: Technologie mobilne, przetwarzanie w chmurze obliczeniowej - nowe narzędzia, nowe możliwości; [Red:] Wit Bogdan, Juszczyk Marta - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 117-133 [MNiSW: 4]
15 Serwisy społecznościowe jako nowoczesne narzędzie komunikacji władz samorządowych z obywatelem / Dzieńkowski Mariusz // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjności. T. 2; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2012, s. 54-66
16 Towards internationalisation and interdisciplinarity of higher education – the madem project case study / Dzieńkowski Mariusz, Miłosz Marek, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Stryczewska Henryka // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 4919-4928 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
17 Use of eye tracking for designing of learning spaces / Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Borys Magdalena, Dzieńkowski Mariusz, Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech, Pełka Jarosław, Bogucki Jacek // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 5360-5368 .- (ICERI2018 Proceedings; ISNN 2340-1095)
18 Using eye tracking usability testing in the process of student applications assessment / Dzieńkowski Mariusz // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 4839-4845 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
19 Using internet of things for environmental monitoring in students' multidisciplinary it projects / Dzieńkowski Mariusz // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 4831-4838 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
20 Wsparcie biznesu w chmurze obliczeniowej – e-usługi z wykorzystaniem eyetrackingu / Dzieńkowski Mariusz // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 87-102