Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-5940-2013
ORCID 0000-0001-6208-6290

dr hab. inż., prof. PL Piotr Miller

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
p.miller@pollub.pl
Liczba publikacji: 62
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(34)

1 Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej / Wancerz Marek, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2017, nr 3, s. 20-26 [MNiSW: 11]
2 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego / Miller Piotr, Wancerz Marek // ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ - 2013, nr 32, s. 59-62 [MNiSW: 4]
3 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe / Kacejko Piotr, Miller Piotr // ACTA ENERGETICA - 2011, nr 4, s. 47-56 [MNiSW: 4]
4 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 6, vol. 89, s. 234-243 [MNiSW: 10]
5 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz 1. Analizy statyczne / Kacejko Piotr, Machowski Jan, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 7, s. 3-12 [MNiSW: 5]
6 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz. 2. Analizy dynamiczne / Kacejko Piotr, Machowski Jan, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2013, nr 8, s. 3-12 [MNiSW: 5]
7 Czynniki ograniczające załączanie elementów sieci przesyłowej wysokiego napięcia / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2012, nr 10, s. 8-13 [MNiSW: 5]
8 Databases used in an application designed to calculate protection settings for medium voltage bays / Miller Piotr, Wancerz Marek // COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, vol. 12, s. 185-195 [MNiSW: 4]
9 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym / Jędrychowski Robert, Miller Piotr, Wancerz Marek // RYNEK ENERGII - 2016, nr 2, s. 75-80 [MNiSW: 11]
10 Impedance method used to calculate initial switching currents in transmission networks and generator real power / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 3, s. 42-52 [MNiSW: 20]
11 Jednostki transformatorowe 400/110kV 450 MVA jako ważny element modernizacji i poprawy niezawodności krajowej sieci przesyłowej / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek, Ziółek Paweł // RYNEK ENERGII - 2014, nr 3, vol. 112, s. 109-114 [MNiSW: 9]
12 Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach przemysłowych / Miller Piotr, Wancerz Marek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2015, nr 82, s. 189-198 [MNiSW: 9]
13 Kryteria i możliwości wykonywania łączeń asynchronicznych pomiędzy układami wyspowymi wyłonionymi w sieci KSE / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ - 2012, nr 23, s. 29-33 [MNiSW: 5]
14 Kryteria zamykania układów pierścieniowych sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2011, nr 10, vol. 87, s. 272-280 [MNiSW: 15]
15 Metody badania stabilności SEE w planowaniu długoterminowym rozwoju KSE / Miller Piotr, Wancerz Marek // RYNEK ENERGII - 2013, nr 3, s. 39-44 [MNiSW: 9]
16 Metody modelowania układów HVDC w obliczeniach zwarciowych / Miller Piotr, Wancerz Marek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2017, nr 90, s. 136-148 [MNiSW: 9]
17 Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną / Jędrychowski Robert, Kacejko Piotr, Wydra Michał, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2012, nr 1 (98), vol. 98, s. 28-32 [MNiSW: 10]
18 Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN / Miller Piotr, Wancerz Marek // RYNEK ENERGII - 2014, nr 4, s. 95-100 [MNiSW: 9]
19 Pożegnanie z energetyką rozproszoną, czyli uwagi do wybranych zapisów ustawy Prawo energetyczne w wersji obowiązującej i proponowanej / Kacejko Piotr, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2012, nr 2 (99), vol. 99, s. 29-36 [MNiSW: 10]
20 Praca źródeł fotowoltaicznych przy zmianach i zanikach napięcia w sieci nn / Miller Piotr, Wancerz Marek // RYNEK ENERGII - 2017, nr 1, s. 56-61 [MNiSW: 11]
21 Problematyka pracy źródeł PV przy zmianach i zanikach napięcia w sieci niskiego napięcia / Wancerz Marek, Miller Piotr // WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE - 2017, nr 7, vol. 85, s. 3-9 [MNiSW: 6]
22 Problematyka wyznaczania i ewidencji parametrów linii WN z wykorzystaniem baz danych / Miller Piotr, Wancerz Marek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2013, nr 74, s. 127-136 [MNiSW: 4]
23 Problemy napięciowe w instalacjach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł / Wancerz Marek, Miller Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 34-37 [MNiSW: 14]
24 Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu linii / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Pijarski Paweł // ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ - 2011, nr 3, vol. 9, s. 25-45
25 Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu linii / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Machowski Jan // RYNEK ENERGII - 2012, nr 4, s. 28-37 [MNiSW: 10]
26 Reakcja systemu elektroenergetycznego na deficyt mocy czynnej – problematyka węzła bilansującego / Wancerz Marek, Miller Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2015, nr 3, vol. 91, s. 124-129 [MNiSW: 14]
27 Simplified angle and voltage stability criteria for power system planning based on the short-circuit power / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS - 2015, nr 11, vol. 25, s. 3096-3108 [MNiSW: 15]
28 Stabilizacja napięcia w sieci nn z dużą koncentracją mikroźródeł z wykorzystaniem transformatora 15/0,4 kV / Wancerz Marek, Miller Piotr // RYNEK ENERGII - 2018, nr 6, vol. 139, s. 8-13 [MNiSW: 11]
29 Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2013, nr 3a, vol. 89, s. 1-7 [MNiSW: 10]
30 The way of modelling new generation sources and its effect on power system stability evaluation parameters / Miller Piotr, Wancerz Marek // ACTA ENERGETICA - 2013, nr 4/17, vol. R. 5, s. 101-109 [MNiSW: 6]
31 Wpływ sposobu modelowania transformatorów energetycznych na poprawność obliczeń zwarciowych / Miller Piotr, Wancerz Marek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2016, vol. 85, s. 293-302 [MNiSW: 9]
32 Wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 110 kV na dokładność obliczeń sieciowych / Miller Piotr, Wancerz Marek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2014, nr 4, s. 187-190 [MNiSW: 10]
33 Wykorzystanie baz danych w aplikacji realizującej obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia / Miller Piotr, Wancerz Marek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2014, nr 78, s. 71-80 [MNiSW: 4]
34 Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej / Miller Piotr, Wancerz Marek, Jędrychowski Robert // RYNEK ENERGII - 2015, nr 1, vol. 116, s. 20-25 [MNiSW: 11]

Monografie (1)

1 Synchroniczne i asynchroniczne operacje łączeniowe w systemie elektroenergetycznym / Miller Piotr.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, 217 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)

Projekty wynalazcze (1)

1 Sposób i układ do ochrony stalowych rurociągów podziemnych przed oddziaływaniem indukcyjnym linii elektroenergetycznych / Miller Piotr, Tomas Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 8, s. 25-25 [MNiSW: 2]

Referaty (8)

1 Metody badania stabilności SEE w planowaniu długoterminowym rozwoju KSE / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 19 Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2013), 7-9 maja 2013 r., Kazimierz Dolny - 2013, s. 165-170
2 Modeling of the data acquisition process for a SmartGrid control system / Jędrychowski Robert, Miller Piotr // W: 9th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation", NEET 2015, Zakopane, Poland, June 23 – 26, 2015 : [książka streszczeń] - 2015, s. 159-159
3 Power system stability screening for long-term planning of transmission network development / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Robak Sylwester, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 12 th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Wrocław, Poland, 5-8 May, 2013 - 2013, s. 122-127
4 Short-circuit power as important reliability factor for power system planning / Machowski Jan, Robak Sylwester, Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 18th Power Systems Computation Conference, Wrocław, Poland - August 18-22, 2014 - 2014, s. 1-8
5 Synchroniczne i asynchroniczne operacje łączeniowe w sieci NN krajowego systemu elektroenergetycznego / Miller Piotr, Głaz Marek, Mrowiński Artur, Machowski Jan, Kacejko Piotr, Wancerz Marek // W: 16 Ogólnopolska Konferencja 2013" Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce" Licheń Stary,16-18.10.2013 r. - 2013, s. 51-73
6 Technical aspects of developing a cross-border electricity interconnection between Poland and Lithuania / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 166-166
7 Voltage problems in LV installations with high concentration of micro-sources / Wancerz Marek, Miller Piotr // W: 10th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation (NEET 2017), 27-30 June 2017, Zakopane : [book of abstrcts] - 2017, s. 53-53
8 The way parameters of the 110 kV lines are determined and its effect on the accuracy of network calculations / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] - 2013, s. 167-167

Rozdzialy(18)

1 Analiza możliwości wykorzystania kogeneracji w energetyce rozproszonej z zastosowaniem elementów optymalizacji / Zuchora Konrad , Miller Piotr // W: Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona; [Red:] Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 102-113 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Analiza możliwości wykorzystania transformatora zasilającego 15/0,4 kv w celu poprawy profili napięciowych w sieciach z dużą koncentracją mikroźródeł / Wancerz Marek, Miller Piotr // W: Rynek energii elektrycznej : aktualne problemy energetyki ; [Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2018, s. 114-128 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Analiza przesunięć fazowych na sekcjach rozdzielni potrzeb własnych elektrowni oraz związane z tym zagrożenia podczas wykonywania łączeń ruchowych / Bogdanowicz Marek, Krupnik Kazimierz, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2018; [Red:] Lorenc Józef, Domenko Andrzej - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2018, s. 7-18
4 Analiza zagrozeń związanych z wykonywaniem operacji łączeniowych w SEE / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2016; [Red:] Demenko Andrzej, Lorenc Józef - Ponznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2016, s. 235-245
5 Analysis of phase shifting in sections of a power plant's auxiliary switchboard and related threats during switching operations / Bogdanowicz Marek, Krupnik Kazimierz, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Safety of the Polish Power System : edition 2018; [Red:] Lorenc Józef, Demenko Andrzej - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2018, s. 7-19
6 Analysis of risks associated with performing switching operations in see / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Safety of the Polish Power System : edition 2016; [Red:] Demenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2016, s. 113-128
7 Assessment of wind farm potential regarding voltage control over extensive 110 kV network system areas / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Miller Piotr // W: Safety of the Polish Power System : edition 2012; [Red:] Demenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2012, s. 43-51
8 Criteria and conditions for making asynchronous connections between networks formed within the islanded power gird / Machowski Jan, Kacejko Piotr, Miller Piotr // W: Safety of the Polish Power System : edition 2014; [Red:] Lorenc Józef, Demenko Andrzej - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2014, s. 29-40
9 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym / Jędrychowski Robert, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2016 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnictwo Kaprint, 2016, s. 55-66
10 Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej –wybrane aspekty problematyki obliczeniowej / Wancerz Marek, Miller Piotr, Połecki Zbigniew // W: Optymalizacja w elektroenergetyce : IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Optymalizacja w Elektroenergetyce; [B.m]: [B.w.], 2015, s. 69-76
11 Modernizacja krajowe j sieci przesyłowej – jednostki transformatorowe 400/110 KV 450 MVA / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek, Ziółek Paweł // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój i funkcjonowanie rynków energii; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 29-40 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN / Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Zarządzanie energią i teleinformatyką - ZET 2014 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Wydawnicwo Kaprint, 2014, s. 109-119
13 Ocena wpływu pracy farmy wiatrowej na parametry jakości energii elektrycznej / Wancerz Marek, Miller Piotr // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój i eksploatacja; [Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 73-82 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Optimization of the selection of partition points in the MV network / Pijarski Paweł, Miller Piotr, Sidor Karol // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
15 Probabilistic in power engineering / Pijarski Paweł, Miller Piotr, Sidor Karol // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
16 Problematyka likwidacji zwarć jednofazowych na liniach wyprowadzenia mocy z elektrowni systemowych / Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2014; [Red:] Demenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2014, s. 301-313
17 Short-circuit power as important reliability factor for power system planning / Machowski Jan, Robak Sylwester, Kacejko Piotr, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: 2014 Power Systems Computation Conference (PSCC) [WOS]; New York : IEEE, 2014, [MNiSW: 10]
18 Wybrane aspekty optymalizacji mikrosystemu elektroenergetycznego wykorzystującego odnawialne źródła energii i technologie kogeneracji / Zuchora Konrad , Miller Piotr // W: Zarządzanie energią i teleinformatyka - ZET 2016 : materiały i studia; [Red:] Kaproń Henryk - Lublin: Kaprint, 2016, s. 83-93