Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-9160-2017

dr Marzena Cichorzewska

Katedra Zarządzania
m.cichorzewska@pollub.pl
Liczba publikacji: 39
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(13)

1 Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 843-857 [MNiSW: 9]
2 Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych – różnice międzygeneracyjne / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, vol. 49, s. 163-179
3 The influence of social innovation upon the developement of regions and organizations / Cichorzewska Marzena, Cholewa-Wiktor Marta // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2015, nr 387, s. 30-40 [MNiSW: 10]
4 Innowacje społeczne w modelach tożsamości jako obszar konkurencyjności przedsiębiorstwa / Cichorzewska Marzena, Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2016, nr 7, s. 152-167 [MNiSW: 9]
5 Intergenerational knowledge transfer among pharmacists in Lublin – a pilot study / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 9, cz. 3, vol. 18, s. 161-174 [MNiSW: 14]
6 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jako element działań CSR w firmach transportowych / Cichorzewska Marzena // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 713-720
7 Rola przywództwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy / Rakowska Anna, Cichorzewska Marzena // ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU - 2012, nr 30, s. 183-200 [MNiSW: 6]
8 Równość szans w zawodowej praktyce zdywersyfikowanych grup pracowników - wyniki badań / Cichorzewska Marzena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 97, s. 75-88 [MNiSW: 11]
9 Satisfaction and organizational commitment of employees of local administration – results of pilot studies / Rakowska Anna, Cichorzewska Marzena, De Juana-Espinosa Susana // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA - 2017, nr 3, vol. 51, s. 115-126 [MNiSW: 11]
10 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako istotny element edukacji studentów uczelni technicznej / Cichorzewska Marzena // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2015, nr 1, vol. 11, s. 188-194 [MNiSW: 9]
11 Tutoring w kształceniu akademickim / Cichorzewska Marzena // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2014, nr 1, vol. 5, s. 222-228 [MNiSW: 6]
12 Wartości ogólne i zawodowe w zróżnicowanych wiekowo grupach pracowników – wyniki badań / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 9, cz. 3, vol. 18, s. 221-236 [MNiSW: 14]
13 Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań / Rakowska Anna, Cichorzewska Marzena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2016, nr 2, cz. 3, vol. 17, s. 89-100 [MNiSW: 14]

Monografie (4)

1 Szkoła dialogu społecznego - w teorii i praktyce / Cichorzewska Marzena, Król Marian , Czarnocki Cezary[Red:] Cichorzewska Marzena, Król Marian , Czarnocki Cezary.- Lublin: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2014, 197 s.
2 Szkoła odpowiedzialnego biznesu / Cichorzewska Marzena[Red:] Cichorzewska Marzena.- Lublin: Projekt "PWP program rozwoju espółpracy", 2013, 157 s.
3 Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym / Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan[Red:] Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 126 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Zarządzanie wiekiem : aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny / Cichorzewska Marzena, Mazur Barbara, Niewiadomska Anna, Sobolewska-Poniedziałek Ewa, Zimnoch Krystyna, Ziółkowska Bogusława.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 121 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (4)

1 Działania społeczne odpowiedzialne na przykładzie innowacji produktowej / Cichorzewska Marzena, Rzemieniak Magdalena, Klepka Tomasz // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 53-54
2 Instances of corporate social responsibility in coal mining: an exampleof chosen Polish mines / Rakowska Anna, Cichorzewska Marzena // W: MakeLearn 2012 : Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn) 2012 Knowledge and Learning, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia - 2012, s. 393-401
3 Organizational citizenship behavior of polish and ukrainian civil servants – a comparative study / Cichorzewska Marzena, Rakowska Anna // W: Management, Knowledge and Learning International Conference 2017 Technology, Innovation and Industrial Management (TIIM) : Management Challenges in a Network Economy 17–19 May 2017 Lublin, Poland - 2017, s. 393-394
4 Wybrane nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników – „open house” i analiza bio-danych / Cichorzewska Marzena // W: IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” 23-24 listopada 2017 r., Lublin, Polska : [abstrakty] - 2017, s. 53-54

Rozdzialy(18)

1 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study / Cichorzewska Marzena, Jabłczyńska Grażyna // W: Social aspects of market economy; [Red:] Ucieklak-Jeż Paulina - Częstochowa: Wydawnctwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Dlugosza w Częstochowie, 2011, s. 217-233
2 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry / Cichorzewska Marzena // W: MakeLearn 2013 : Active Citizenship by Knowledge Management and Innovation : proceedings of the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013 : 19-21 June 2013, Zadar, Croatia; [Red:] Dermol Valerij, Širca Nada Trunk, Ðaković Goran - Bangkok: ToKnowPress International Academic Publisher, 2013, s. 207-212 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
3 Competences needed on the future labour market – results from DELPHI method / Cichorzewska Marzena, Rakowska Anna // W: Make Learn 2016 : Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time : Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 25–27 May, 2016, Timisoara, Romania; [Red:] Dermol Valerij, Smrkolj Marko, Trunk Ales - 2016, s. 869-872 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
4 Corporation pathologies as an obstacle to achieve sustainable development / Cichorzewska Marzena // W: Eco-management for sustainable regionalL development; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2011, s. 145-167
5 CSR jako źródło innowacyjności przedsiębiorstw / Cichorzewska Marzena // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjności. T. 2; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: Chelmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2012, s. 126-134
6 Diverse competence potential of employees in innovative enterprises: research results / Rakowska Anna, Sitko-Lutek Agnieszka, Mendryk Iwona , Jakubiak Monika, Cichorzewska Marzena // W: Unlocking the potential of employees in the context of organizational diversity; [Red:] Rakowska Anna - Bangkok: ToKnowPress, 2018, s. 209-278
7 Human resources diversity management in business practice / Cichorzewska Marzena // W: Unlocking the potential of employees in the context of organizational diversity; [Red:] Rakowska Anna - Bangkok: ToKnowPress, 2018, s. 183-207
8 Knowledge and skills’ improvement of age-diversified employees in Poland a comparative analysis in light of demographic changes / Cichorzewska Marzena, Mendryk Iwona // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Chova L. Gómez, Martínez A. López, Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 4786-4791 .- ( EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
9 Negocjacje, jako sposób prowadzenia dialogu społecznego / Cichorzewska Marzena // W: Szkoła dialogu społecznego - w teorii i praktyce; [Red:] Cichorzewska Marzena, Król Marian , Czarnocki Cezary - Lublin: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2014, s. 128-154
10 Opracowania koncepcji wprowadzenia na rynek innowacji produktowej / Cichorzewska Marzena // W: PWP Badania, innowacje, rozwój - efekty realizacji staży; [Red:] Bednarska-Czarnocka B., Godlewski M. - Lublin: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A., 2015, s. 12-19
11 Opracowanie wstępnej koncepcji komercjalizacji produktu: urządzenia solarno-elektryczne / Cichorzewska Marzena // W: Nauka transfer rozwój; Lublin: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska, 2012, s. 153-166
12 Postrzeganie roli CSR w MŚP na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiego / Rakowska Anna, Cichorzewska Marzena // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach; [Red:] Wiśniewski Zenon - Warszawa: Wolters Kluwer , 2013, s. 167-174 .- (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
13 Społeczna odpowiedzialność organizacji a kultura bezpieczeństwa / Cichorzewska Marzena // W: Kultura bezpieczeństwa w pprzedsiębiorstwie : modele, diagnoza i kształtowanie; [Red:] Rakowska Anna - Warszawa: CEDEWU.Pl, 2013, s. 87-114
14 Trust in the perspective of economic and Humanictic management / Mazur Barbara, Mazur-Małek Marta, Cichorzewska Marzena // W: Trust management in public organizations : new concepts and contemporary trends; [Red:] Kożuch Barbara, Jabłoński Adam - New York: Nova Science Publishers, 2018, s. 133-156
15 Unethical behaviours towards Women in organizations in Lubelskie Voivodeship-Own research / Cichorzewska Marzena, Jabłczyńska Grażyna, Zinczuk Bartłomiej // W: MakeLearn 2015 : Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 27–29 May 2015, Bari, Italy; [Red:] Dermol Valerij, Trunk Aleš , Ðaković Goran, Smrkolj Marko - [B.m]: [B.w.], 2015, s. 1751-1756
16 Wybrane moralne problemy związane z funkcjonowaniem chmur obliczeniowych / Cichorzewska Marzena, Haleniuk Mariusz // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 39-52
17 Wybrane problemy zarządzania ochroną informacji w przedsiębiorstwie / Cichorzewska Marzena, Haleniuk Mariusz // W: Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym; [Red:] Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 25-41 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
18 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w gospodarce opartej na wiedzy / Cichorzewska Marzena // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 85-104