Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

dr inż. Marta Cholewa-Wiktor

Katedra Zarządzania
Liczba publikacji: 15
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(10)

1 Benchmarking for Public Hospital Management – Research Findings / Sitko-Lutek Agnieszka, Cholewa-Wiktor Marta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT - 2015, nr 2, vol. 14, s. 77-87 [MNiSW: 30]
2 Benchmarking jako metoda doskonalenia kompetencji organizacji w szpitalach publicznych / Cholewa-Wiktor Marta // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2011, nr 3, vol. 15, s. 61-72 [MNiSW: 4]
3 Benchmarking w publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Cholewa-Wiktor Marta, Sitko-Lutek Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 97, s. 65-73 [MNiSW: 11]
4 Efektywność w szpitalach publicznych / Cholewa-Wiktor Marta // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 180(cz. 2), s. 44-54 [MNiSW: 7]
5 Fundusze unijne szansą na poprawę funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej / Cholewa-Wiktor Marta // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2014, nr 73, s. 85-95 [MNiSW: 7]
6 The influence of social innovation upon the developement of regions and organizations / Cichorzewska Marzena, Cholewa-Wiktor Marta // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2015, nr 387, s. 30-40 [MNiSW: 10]
7 Internetowe zasoby informacji a decyzje klientów usług medycznych / Cholewa-Wiktor Marta // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, vol. 49, s. 211-220 [MNiSW: 9]
8 Nowoczesne metody zarządzania szpitalem / Cholewa-Wiktor Marta // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2013, nr 319, s. 168-176 [MNiSW: 7]
9 Ocena efektywności zarządzania szpitalem publicznym / Cholewa-Wiktor Marta // ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE - 2013, nr 1(cz.2), vol. 11, s. 39-49 [MNiSW: 7]
10 Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Cholewa-Wiktor Marta // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 54, s. 28-38 [MNiSW: 7]

Monografie (1)

1 Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel / Jaworzyńska Magdalena, Rozpędowska-Matraszek Danuta, Cholewa-Wiktor Marta[Red:] Kierzkowska Dominika.- Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017, 110 s.

Rozdzialy(4)

1 Fundusze strukturalne w perspektywie finansowania 2007-2013 jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości w regionie / Cholewa Ewelina, Cholewa-Wiktor Marta // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie w warunkach globalizacji; [Red:] Mieszajkina Elena - Lublin: Wydawnictwo WSPiA, 2015, s. 9-20
2 Kultura organizacyjna w zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej / Cholewa-Wiktor Marta // W: Czynniki i pomiar wartości biznesu; [Red:] Janik Wiesław, Paździor Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, s. 142-151 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Prawa pacjenta a zarządzanie jakością w szpitalach / Cholewa-Wiktor Marta // W: INNOWACJE ORGANIZACYJNE W SZPITALACH; [Red:] Stepniewski Jan, Karniej Piotr, Kęsy Marcin - Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011, s. 476-555
4 Szpitalne grupy zakupowe jako przykład przedsiębiorczej współpracy pomiędzy jednostkami sektora zdrowia / Cholewa-Wiktor Marta // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy; [Red:] Mieszajkina Elena - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2014, s. 11-23