Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID A-7264-2013

dr Anna Arent

Katedra Zarządzania
a.arent@pollub.pl
Liczba publikacji: 19
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów / Arent Anna // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2016, nr 2, vol. 16, s. 278-283 [MNiSW: 9]
2 Mity przedsiębiorczości a postawy studentów wobec własnej działalności gospodarczej / Arent Anna, Walczyna Anna // HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS - 2015, nr 2, vol. XX, 22, s. 9-23 [MNiSW: 14]
3 The role of SMES in sustainable regional development and local business integration: the case of Lublin region (Poland) / Arent Anna, Bojar Matylda, Diniz Francisco, Duarte Nelson // REGIONAL SCIENCE INQUIRY - 2015, nr 2, vol. 7, s. 23-34
4 Środowisko uczelni a podstawy przedsiębiorcze studentów - wyniki badań pilotażowych / Arent Anna, Walczyna Anna // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2014, nr 3, vol. 27, s. 5-21 [MNiSW: 7]
5 Strategia rozwoju Politechniki Lubelskiej w obszarze kształcenia / Arent Anna, Filipczuk Alina, Wac-Włodarczyk Andrzej // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2015, nr 1, s. 34-36
6 Stresogenność pracy przedsiębiorcy w ocenie studentów – wyniki badań pilotażowych / Walczyna Anna, Arent Anna // MODERN MANAGEMENT REVIEW - 2014, nr 4, vol. XIX, 21, s. 243-255 [MNiSW: 8]
7 Sustainable developement strategies of small and medium-sized enterprisees in Portugal and Poland / Duarte Nelson, Diniz Francisco , Bojar Matylda, Arent Anna // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2016, nr 3, s. 63-70 [MNiSW: 13]
8 Wypalenie zawodowe w ocenie nauczycieli akademickich Politechniki Lubelskiej / Walczyna Anna, Arent Anna, Droździel Paweł // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2017, nr 1, vol. 19, s. 106-113 [MNiSW: 9]

Monografie (1)

1 Wybrane decyzje ekonomiczne mikroprzedsiębiorcy / Arent Anna.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 201 s. [MNiSW: 20]

Rozdzialy(10)

1 Burnout of University employees and assessment of learning -teaching process quality / Droździel Paweł, Walczyna Anna, Arent Anna // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 10009-10017 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
2 Entrepreneurship strategies in a Portuguese and in a Polish region / Duarte Nelson, Diniz Francisco, Arent Anna, Bojar Matylda // W: Recent advances in business management and marketing; [Red:] Vrdoljak Raguz Ivona , Roushdy Mohamed, M. Salem Abdel-Badeeh - Ateny: WSEAS Press, 2013, s. 188-193 .- (Business and Economics Series)
3 The expected forms of aid in teaching based on the university employees`opinion in the context of the education quality assessment / Arent Anna, Walczyna Anna, Droździel Paweł // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2154-2160 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
4 Government support and texation of small and Medium-Sized Enterprises in Poland / Arent Anna // W: Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil; [Red:] Bojar Ewa - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2014, s. 73-90
5 Is there a pattern for innovative firms? A case study from a Portuguese and a Polish region / Duarte Nelson, Diniz Francisco , Bojar Matylda, Arent Anna // W: Proceedings of the 2016 International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2016) [WOS]; Paryż: Atlantis Press, 2016, s. 1-7 .- (Advances in Computer Science Research, ISSN 2352-538X; nr 57) [MNiSW: 15]
6 Przedsiębiorczość studentów – wyniki badań pilotażowych / Arent Anna, Walczyna Anna // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 133-144
7 Przełomy prawno-organizacyjne w polskiej przedsiębiorczości / Arent Anna // W: Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe; [Red:] Borowiecki Ryszard, Kiełtyka Leszek - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 17-44
8 The selected problems of decision-making in a micro-enterprise in the variable environment / Arent Anna // W: SOCIAL AND MANAGERIAL INCENTIVES FOR FUTURE ECONOMIC GROWTH; [Red:] Urban Wiesław - Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2011, s. 65-86
9 The study of professional fate of graduates as a source of information about the learning-teaching process - example of Lublin University of Technology (Poland) / Droździel Paweł, Arent Anna, Walczyna Anna, Mazur-Sokół Anna // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 9994-10002 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
10 Verification of the ects credits`assignment correctness based on the students`opinion / Arent Anna, Walczyna Anna, Droździel Paweł // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2145-2153 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]