Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID B-7506-2017

dr inż. Elżbieta Miłosz

Instytut Informatyki
e.milosz@pollub.pl
Liczba publikacji: 78
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(19)

1 Analiza możliwości wykorzystania platformy Moodle do realizacji procesu kształcenia na kierunku Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego w Politechnice Lubelskiej / Bronisz Sławomir, Miłosz Elżbieta // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, vol. 4, s. 104-107
2 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 36, s. 97-106 [MNiSW: 7]
3 Analiza porównawcza aplikacji mobilnych do zarządzania projektem informatycznym / Wlaszczyk Ewelina, Miłosz Elżbieta // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2018, vol. 8, s. 282-285
4 Analiza porównawcza narzędzi online do zarządzania i komunikacji w projektach informatycznych / Naumiuk Łukasz, Miłosz Elżbieta // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2018, vol. 6, s. 73-76
5 Analiza porównawcza narzędzi RAD do wizualnego programowania w języku C++ / Miłosz Elżbieta, Pasikova Tetiana // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2016, vol. 2, s. 76-80
6 B2B e-relationships in Poland: results of the survey / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 7, vol. 145, s. 388-394 [MNiSW: 10]
7 Corporate social responsibility: polish telecom company case study / Miłosz Elżbieta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2012, nr 132, s. 407-413 [MNiSW: 10]
8 Diagnoza poziomu informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiego / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2013, nr 32, s. 221-232 [MNiSW: 7]
9 Digital identity management at polish SMES / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 6, vol. 120, s. 340-345 [MNiSW: 10]
10 Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 5, vol. 143, s. 409-415 [MNiSW: 10]
11 Informatyzacja polskiej administracji publicznej na tle budowy społeczeństwa wiedzy / Miłosz Elżbieta // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 49, s. 97-110 [MNiSW: 7]
12 Międzynarodowa aktualizacja materiałów dydaktycznych – „Informatyka jako druga kompetencja” / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2015, nr 2, vol. 39, s. 30-30
13 Negatywne efekty w łańcuchach logistycznych – modele i przykłady / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // LOGISTYKA - 2014, nr 3, s. 4400-4406 [MNiSW: 10]
14 Porównanie wydajności technologii Xamarin i Java przy pracy z bazą danych / Datsko Oleh , Miłosz Elżbieta // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2018, vol. 7, s. 168-171
15 Professional Work of Computer Science Students and their Academic Achievements – Imagination vs. Reality / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY - 2018, nr 1, vol. 8, s. 16-28
16 Rozpoznawanie obiektów w obrazie wideo z kamery do komputera / Cheredny Oleksandr , Miłosz Elżbieta // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2018, vol. 8, s. 215-219
17 Stan i potrzeby rozwoju e-administracji w województwie lubelskim / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2014, nr 33, s. 391-408 [MNiSW: 6]
18 Various methods for employees' authentication at SMEs / Juszczyk Marta, Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 2, vol. 164, s. 474-481
19 Zwiększenie efektywności procesu tworzenia aplikacji internetowych poprze z połączenie frameworków Meteor JS i Angular JS / Miłosz Elżbieta, Nishtuk Viacheslav // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2017, vol. 3, s. 33-37

Monografie (9)

1 Paradigmy programmirovaniâ : učebnoe prosobie dlâ magistrantov, aspirantov i studentov / Miłosz Elżbieta, Džorupbekov S..- Bišek: Kyrgizskij Nacjonalnyj Universitet, 2011, 224 s.
2 Podstawy programowania w języku C : ćwiczenia laboratoryjne / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Elżbieta, Jarosińska-Caban Maria.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 160 s.- (Podręczniki – Politechnika Lubelska)
3 Predprinimatel’stvo v sfere finansov : tekuŝie naučnye problemy Vostočnoi Evropy= Предпринимательство в сфере финансов : текущие научные проблемы Восточной Европы / Miłosz Elżbieta[Red:] Miłosz Elżbieta.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 178 s.- (Monografie– Politechnika Lubelska)
4 Przewodnik organizacji kształcenia zawodowego (POKZ) / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 19 s.
5 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej / Miłosz Elżbieta, Smołka Jan[Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, 104 s.
6 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną / Miłosz Elżbieta, Smołka Jan[Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan.- Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, 104 s.
7 Инновации в экономике : текущие научные проблемы Восточной Европы = Innovacii v ekonomike: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy / Miłosz Elżbieta[Red:] Miłosz Elżbieta.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 138 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
8 Национальная и региональная экономика : текущие научные проблемы Восточной Европы - Nacional'naâ i regional'naâ ekonomika: tekuŝie naučnye problemy vostočnoj Evropy / Miłosz Elżbieta[Red:] Miłosz Elżbieta.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 189 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Управление развитием человеческого потенциала: tекущие научные проблемы Восточной Европы [Upravlenie razvitiem čelovečeskogo potenciala teksie naučnye problemy Vostočnoj Europy] / Miłosz Elżbieta[Red:] Miłosz Elżbieta.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 142 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)

Referaty (6)

1 Business simulation games during the summer schools – the case study / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: 6th International Conference of Technology, Education and Development (INTED) Location : Valencia, SPAIN Date: MAR 05-07, 2012 - 2012, s. 1577-1583 [MNiSW: 10]
2 Efficient organization of workshops on creating teaching materials in the PROMIS project / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Borys Magdalena // W: VI International Scientifical and Practical Conference Informatization od Society : proceedings - Astana, 2017, s. 36-39
3 Internationalization of higher education – a case study of Leonardo da Vinci project / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek, Adam J.M., Luján-Mora S., Širca Nada Trunk // W: MakeLearn 2012 : Management, Knowledge and Learning International Conference (MakeLearn) 2012 Knowledge and Learning, 20-22 June 2012, Celje, Slovenia - 2012, s. 851-858
4 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy” : abstrakty - 2016, s. 22-23
5 Knowledge exchange portal as a tool for long-term contacts with graduated students and industry / Miłosz Marek, Borys Magdalena, Miłosz Elżbieta, Grzegórski Stanisław // W: GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON), 2012 IEEE, 17-20 APRIL 2012, MARRAKECH - 2012
6 Negatywne efekty w łańcuchach logistycznych - modele i przykłady / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: 11 Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Logistyka - Systemy Transportowe - Bezpieczeństwo w Transporcie, Szczyrk, 7-10 kwietnia 2014 r. : [książka streszczeń] - 2014, s. 566-566

Rozdzialy(44)

1 Adaptation of the teaching method of programming for students of management and related fields of study / Juszczyk Marta, Miłosz Elżbieta // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Aademy, 2018, s. 833-837 .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
2 Analiza danych dla potrzeb biznesu / Miłosz Elżbieta // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 71-88
3 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników / Miłosz Elżbieta, Kubieniec Grzegorz // W: Informatyka-nauka i praktyka 2012; Lublin 2012: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2012, s. 111-130
4 Changes in the perception of computer science studies in English by employers / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 2589-2593 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
5 Comparative study of one-semester international academic mobility programme perception by Polish and Tajik computer science students / Miłosz Marek, Jafarov Ahror, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2999-3004 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
6 The competences of project and project portfolio management as a response to the needs of the market / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valencia: IATED-Int Assoc Technology Education, 2014, s. 1916-1922 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
7 Computer decision simulation games for logistic training of engineers / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 239-243 [MNiSW: 15]
8 Computer science studies in english from the perspective of students and business / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: Information systems : development, research, applications, education [WOS]; [Red:] Wrycza Stanisław - Berlin: Springer, 2016, s. 167-178 .- (Lecture Notes in Business Information Processing; nr 264) [MNiSW: 15]
9 Convergence of accounting information in management of sustainable development / Kraevskyy Vladimir, Miłosz Elżbieta // W: Information processing : actual reaserch problems in Eastern Europe; [Red:] Kozieł Grzegorz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 18-28 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
10 Decision-making simulation games as a tool for verifying enterprise logistics strategies / Miłosz Marek, Pastuszak Zbigniew, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Walencja: IATED Academy, 2015, s. 3558-3567 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
11 Developing and implementation of decision-making games for business education of engineering students / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 10-16 [MNiSW: 15]
12 E - obywatel w społeczeństwie informacyjnym – możliwości, potrzeby, zagrożenia / Miłosz Elżbieta // W: Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym; [Red:] Cichorzewska Marzena, Wit Bogdan - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 11-23 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
13 Engineering of internal security systems - the new engineering curriculum as a response to contemporary challenges / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED, 2016, s. 2625-2629 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
14 Forming an entrepreneurial mindset among k-12 pupils through business simulation games / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2017, s. 1891-1894 .- (ICERI2017 Proceedings; ISNN 2340-1095) [MNiSW: 15]
15 ICT studies in english – a comparison of research results in two countries / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Abdrakhmanov R. // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m.]: IATED Academy, 2017, s. 8441-8446 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
16 ICT study in english in the eyes of Polish and Kyrgyz students / Miłosz Marek, Israilova N., Miłosz Elżbieta // W: EDULEARN 17 : 9th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 3rd-5th of July, 2017 : conference proceedings ; [Red:] Chova L. Gómez, Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2017, s. 7175-7181 .- (EDULEARN 17 Proceedings, ISSN 2340-1117)
17 Imperativy innovacionno-investicionnogo razvitiâ promyšlennyh predpriâtij Ukrainy / Žukov Svâmoslav, Miłosz Elżbieta // W: Инновации в экономике : текущие научные проблемы Восточной Европы = Innovacii v ekonomike: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy; [Red:] Miłosz Elżbieta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 17-30
18 The intangible assets forming in process of companies interaction between airlines, aircraft repairing companies and aircraft building companies / Khirs Oleg, Miłosz Elżbieta // W: International economics : actual research problems in Eastern Europe; [Red:] Plechawska-Wójcik Małgorzata, Shatilova Olena - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2013, s. 61-76
19 Interdisciplinary information and managerial nature of the project management teaching / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek, Juszczyk Marta // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 2542-2547 .- (EDULEARN Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
20 Inżynieria oprogramowania w e-gospodarce / Miłosz Elżbieta // W: Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej; [Red:] Miłosz Elżbieta, Smołka Jan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2011, s. 63-84
21 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego; [Red:] Skrobotowicz Grzegorz, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016, s. 50-61
22 Knowledge of safe authentication in information systems – research results and their impact on training programs / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta, Miłosz Marek // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 3043-3049 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
23 Models and implementation of network communication in Windows USING Languages: C++ and Delphi / Miłosz Elżbieta // W: Varia informatica 2011; [Red:] Miłosz Marek - Lublin: Polish Information Processing Society, 2011, s. 225-252
24 Multi-criteria selection of tools for the teaching of programming language / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 8464-8458 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
25 One-semester international academic mobility programme in the eyes of Polish and Kyrgyz computer science students – a comparative study / Miłosz Marek, Israilova N., Miłosz Elżbieta // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m]: IATED Academy, 2017, s. 1885-1890 .- (ICERI2017 Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
26 Open and extensible authoring system to develop and execute serious simulation games / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; Walencja: IATED Academy, 2015, s. 2079-2085 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
27 Parametric analysis of the production cluster balance state / Murzabekov Zainelkhriet N., Tussupova Kamshat B., Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: Science, technology and innovative technologies in the prosperous epoch of the powerful state : abstracts of papers of the International Scientific Conference, June 11-13, 2015, Asgabat, Turkmenistan; Asgabat: Ylym, 2015, s. 219-220
28 The Perception of the One-Semester International Academic Mobility Programme by Students of Computer Science / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 305-314 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
29 Produktivnost' i motivaciâ truda v sel'skohozâjstbennyh predpriâtiâh / Krasnûkova S.A., Miłosz Elżbieta // W: Selskohozâjstvennoe i tehničeskoe razvitie : tekuščie naučnyje problemy vostočnoj Evropy; [Red:] Vasa László, Laskowski Maciej - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 77-86 .- (Monografie Politechnika Lubelska)
30 Professional work of computer science students and its impact on their engagement and academic achievement / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 5179-5186 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
31 Pros and cons of computer science students’ professional work – research results / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2017 [WOS]; New York: IEEE, 2017, s. 458-463 [MNiSW: 15]
32 Restrictions on active citizenship in Polish rural areas due to digital exclusion - research results / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: MakeLearn 2013 : Active Citizenship by Knowledge Management and Innovation : proceedings of the Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013 : 19-21 June 2013, Zadar, Croatia; [Red:] Dermol Valerij, Širca Nada Trunk, Ðaković Goran - Bangkok: ToKnowPress International Academic Publisher, 2013, s. 1055-1060 .- (MakeLearn, ISSN 2232-3309)
33 Road map of higher education professionalization / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // W: EDULEARN 15 : 7th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 6th-8th of July, 2015 : conference proceedings [WOS]; IATED Academy, 2015, s. 1561-1566 .- (EDULEARN Processing, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
34 A simulation decision games package and its use in the education and research of logistics practitioners / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek, Pastuszak Zbigniew // W: INTED 2015 : 9th International Technology, Education and Development Conference INTED, 2-4 March 2015, Madrid, Spain; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Walencja: IATED Academy, 2015, s. 3541-3548 .- (INTED2015 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
35 Small computer enterprise on competitive market – decision simulation game for business training of computer science specialist / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // W: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valencia: IATED-Int Assoc Technology Education, 2014, s. 1831-1838 .- (ICERI Proceedings, ISSN: 2340-1095) [MNiSW: 10]
36 Students’ perception of software industry internationalisation / Miłosz Elżbieta, Miłosz Marek // W: EDULEARN 16 : 8th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - IATED Academy, 2016, s. 7454-7459 .- (EDULEARN16 Proceedings, ISSN 2340-1117) [MNiSW: 15]
37 Students’ perceptions of the “digital me” security hazards / Juszczyk Marta, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2016 : 10th International Technology, Education and Development Conference INTED, 6-9 March 2016, Valencia, Spain : conference proceedings [WOS]; [Red:] Candel Torres I., Gomez Chova L., Lopez Martinez A. - IATED Academy, 2016, s. 7466-7473 .- (INTED2016 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
38 Students’ readiness for one-semester international academic mobility – a comparative study among Polish and Uzbek computer science students / Miłosz Marek, Mukhamedova D., Miłosz Elżbieta // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 10309-10314 .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
39 Supply chain processes – a serious business simulation game / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m.]: IATED Academy, 2017, s. 8080-8089 .- (INTED 2017 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
40 Tempus programme and its influence on development of EU universities / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta, Grzegórski Stanisław // W: ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Valenica: IATED Academy, 2016, s. 8615-8623 .- (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
41 Willingness and readiness of Polish and Tajik students to study computer science in English / Miłosz Marek, Jafarov Ahror, Miłosz Elżbieta // W: ICERI 2017 : 10th International Conference of Education, Research and Innovation [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - 2017, s. 1878-1884 .- (ICERI2017 Proceedings, ISSN 2340-1095) [MNiSW: 15]
42 Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta // W: Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania; [Red:] Juszczyk Marta, Wit Bogdan - Lublin: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 63-86
43 Концептуализация интеллектуально - инновационной системы регионов в условиях трансформации региональных экономических отношений = Konceptualizaciâ intrllektual'no-innovacionnoj sistemy regionov v ysloviâh transformacii regional'nyh ekonomiceskih otnošenij / Tul'činskaâ Svetlana A, Miłosz Elżbieta // W: Инновации в экономике : текущие научные проблемы Восточной Европы = Innovacii v ekonomike: tekuŝie naučnye problemy Vostočnoj Evropy; Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 51-62 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
44 Управление информационной безопасностью на предприятиях = Upravlenie informacionnoj bezopasnost’û na predpriâtiâh / Miłosz Elżbieta, Kozieł Grzegorz // W: Менеджмент и маркетинг : текущие научные проблемы Восточной Европы = Menedžment i marketing tekuŝie naučnye problemy Vostocnoj Evropy; [Red:] Juszczyk Marta - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 168-178 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)