Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]

Prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska

Katedra Automatyzacji
s.plaska@pollub.pl
Liczba publikacji: 49
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(10)

1 Automatyczna kontrola pozycjonowania robota w elastycznym gnieździe wytwarzania z zastosowaniem technik wizyjnych / Kiersztyn Marcin, Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław // MECHANIK - 2014, nr 8-9, s. 281-290 [MNiSW: 7]
2 Instalacja słoneczna ze zbiornikiem akumulacyjnym o zmiennej objętości i z nastawianą temperaturą ładowania energią. Cz. 1, Opis koncepcji i symulacja numeryczna / Stączek Paweł, Płaska Stanisław // RYNEK ENERGII - 2016, nr 5, vol. 126, s. 77-84 [MNiSW: 11]
3 Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Korbiel Tomasz, Stachowicz Daniel // MECHANIK - 2012, nr 1, s. 1-12 [MNiSW: 7]
4 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 311-318 [MNiSW: 7]
5 Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z PET. Cz. 1, Sformułowanie problemu oraz opis obiektu sterowania / Stączek Paweł, Płaska Stanisław // TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - 2014, nr 3, s. 16-21
6 Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników z PET. Cz. 2, Identyfikacja właściwości dynamicznych obiektu sterowania / Stączek Paweł, Płaska Stanisław // POLIMERY - 2013, nr 2, s. 121-126 [MNiSW: 15]
7 Sterowanie uplastycznianiem preform w procesie wytwarzania pojemników zpoli(tereftalanu etylenu). Cz. 1, Sformułowanie problemu oraz opis obiektu sterowania / Stączek Paweł, Płaska Stanisław // POLIMERY - 2011, nr 10, vol. 56, s. 758-764 [MNiSW: 10]
8 Supervision of production of metal roof tiles / Płaska Stanisław, Cechowicz Radosław, Wolszczak Piotr // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2013, nr 4, vol. 37, s. 61-68 [MNiSW: 6]
9 Synteza układu stabilizującego energię promieniowania cieplnego w zespołach uplastyczniających maszyn wytwarzających opakowania z PET / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA - 2012, nr 3, s. 94-97 [MNiSW: 5]
10 Wpływ zmiany geometrii narzędzi typu high feed, przeznaczonych do frezowania materiałów trudnoobrabialnych, na ich trwałość / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // MECHANIK - 2012, nr 8-9, s. 319-326 [MNiSW: 7]

Projekty wynalazcze (34)

1 Brzeszczot piły [Nr zgłoszenia 398423] / Płaska Stanisław, Winiarczyk Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 9-9 [MNiSW: 2]
2 Frez palcowy walcowo-czołowy / Reszka Grzegorz, Dziuba Marek, Płaska Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 8 (999), s. 7-8 [MNiSW: 2]
3 Frez palcowy walcowo-czołowy [patent nr 217266] / Reszka Grzegorz, Dziuba Marek, Płaska Stanisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 6, s. 1395-1395 [MNiSW: 25]
4 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Zgłoszenie nr (21) 414224] / Stączek Paweł, Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2017, 8, s. 33-34
5 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398453] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 31-31 [MNiSW: 2]
6 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398454] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 31-32 [MNiSW: 2]
7 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398455] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-32 [MNiSW: 2]
8 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398456] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-32 [MNiSW: 2]
9 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398457] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 19 (1036), s. 32-33 [MNiSW: 2]
10 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219618 (21) 398455] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 6, s. 1282-1282 [MNiSW: 25]
11 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219636 (21) 398453] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 6, s. 1281-1282 [MNiSW: 25]
12 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219637 (21) 398454] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 6, s. 1282-1282 [MNiSW: 25]
13 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219638 (21) 398456] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 6, s. 1282-1282 [MNiSW: 25]
14 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219639 (21) 398457] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 6, s. 1281-1282 [MNiSW: 25]
15 Kocioł centralnego ogrzewania / Płaska Stanisław, Bednarz Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 1, s. 48-49 [MNiSW: 2]
16 Kocioł centralnego ogrzewania [Patent nr (11) 218467 (21) 39517] / Płaska Stanisław, Bednarz Adam // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 12, s. 3222-3222 [MNiSW: 25]
17 Masa betonowa do wyrobu betonowych pustaków stropowych / Płaska Stanisław, Załęski Henryk, Nitkowski Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 23-23 [MNiSW: 2]
18 Maszyna tłokowa pracująca w obiegu Stirlinga [Nr zgłoszenia 402538] / Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, vol. 42, 16, s. 24-25 [MNiSW: 2]
19 Maszyna wyporowa obiegowo-krzywkowa, zwłaszcza silnik hydrauliczny [Zgłoszenie nr (21) 418605] / Płaska Stanisław, Wójcik Władysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 39-39
20 Pustak stropowy / Płaska Stanisław, Załęski Henryk, Nitkowski Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 26 (1017), s. 63-64 [MNiSW: 2]
21 Sposób podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-13 [MNiSW: 2]
22 Sposób podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie [Patent nr (11) 219021 (21) 393496] / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 516-516 [MNiSW: 25]
23 Sposób sterowania temperaturą preform z tworzyw termoplastycznych, zwłaszcza w procesie wytwarzania pojemników metodą rozdmuchiwania / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-13 [MNiSW: 2]
24 Sposób sterowania temperaturą preform z tworzyw termoplastycznych, zwłaszcza w procesie wytwarzania pojemników metodą rozdmuchiwania [Patent nr (11) 219107 (21) 393535] / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, 3, s. 516-516 [MNiSW: 25]
25 Taśma montażowa do łączenia płyt kartonowo-gipsowych [Prawo ochronne na wzór użytkowy (11) 67419 (21) 120196] / Płaska Stanisław, Siwek Artur // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2014, 10, s. 2609-2609 [MNiSW: 10]
26 Taśma montażowa do płyt kartonowo-gipsowych / Płaska Stanisław, Siwek Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 50-50 [MNiSW: 2]
27 Układ urządzeń do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych [Patent nr (11) 225353 (21) 395640] / Płaska Stanisław, Siwek Artur // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 462-462 [MNiSW: 30]
28 Urządzenie do gięcia długich prętów stalowych gładkich i żebrowanych [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 66736] / Płaska Stanisław, Korkosz Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2013, 9, s. 2261-2261 [MNiSW: 10]
29 Urządzenie do gięcia prętów stalowych gładkich i żebrowanych / Płaska Stanisław, Korkosz Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 47-47 [MNiSW: 2]
30 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie [patent nr 217378] / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 7, s. 1683-1683 [MNiSW: 25]
31 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie / Płaska Stanisław, Stączek Paweł, Reps Krzysztof, Sałata Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2012, vol. 40, 14 (1005), s. 13-14 [MNiSW: 2]
32 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Patent nr (11) 225242 (21) 406019] / Płaska Stanisław, Cechowicz Radosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 3, s. 457-457 [MNiSW: 30]
33 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Zgłoszenie nr (21) 406019] / Płaska Stanisław, Cechowicz Radosław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2015, vol. 43, 11, s. 11-11 [MNiSW: 2]
34 Urządzenie do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych / Płaska Stanisław, Siwek Artur // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 2, s. 30-30 [MNiSW: 2]

Referaty (2)

1 Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Korbiel Tomasz, Stachowicz Daniel // W: II Konferencja Naukowo–Techniczna „Obrabiarki Sterowane Numerycznie i Programowanie Operacji w Technikach Wytwarzania”, 23-25 listopada 2011 r., Jedlnia Letnisko, Radom - Radom, 2011, s. 454-465
2 Synteza układu stabilizującego energię promieniowania cieplnego w zespołach uplastyczniających maszyn wytwarzających opakowania z PET / Płaska Stanisław, Stączek Paweł // W: 14 Krajowa i 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w technikach wytwarzania", 12-14 września, Warszawa-Pułtusk 2011 - Warszawa, 2011, s. 266-272

Rozdzialy(3)

1 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // W: Obróbka Skrawaniem : efektywne wytwarzanie: VI Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Cichosz Piotr - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2012, s. 311-318 .- (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej)
2 Wpływ zmiany geometrii narzędzi typu high feed, przeznaczonych do frezowania materiałów trudnoobrabialnych, na ich trwałość / Wolszczak Piotr, Płaska Stanisław, Dziuba Marek // W: Obróbka Skrawaniem : efektywne wytwarzanie: VI Szkoła Obróbki Skrawaniem; [Red:] Cichosz Piotr - Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2012, s. 319-326 .- (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej)
3 Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów / Płaska Stanisław, Wolszczak Piotr // W: INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY = INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. [T.] 2; Kraków: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2012, s. 55-62