Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Informacje o pracowniku:

[Raport]
ResearcherID K-5052-2012
ORCID 0000-0002-4599-3427

dr hab. inż., prof. PL Wojciech Franus

Katedra Geotechniki
w.franus@pollub.pl
Liczba publikacji: 112
Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(71)

1 Adsorpcja barwników organicznych na węglach aktywnych otrzymanych z porolniczych i poprodukcyjnych materiałów odpadowych / Kaźmierczak-Raźna Justyna, Nowicki Piotr, Franus Wojciech, Pietrzak Robert // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 7, vol. 95, s. 1294-1299 [MNiSW: 15]
2 Adsorption of BTX from aqueous solutions byNa-P1 zeolite obtained from fly ash. Process Safety and Environmental Protection / Bandura Lidia, Kołodyńska Dorota, Franus Wojciech // PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2017, vol. 109, s. 214-223 [MNiSW: 30]
3 Analiza finansowa potencjalnego zastosowania mezoporowatych materiałów krzemianowych do oczyszczania spalin z ditlenku węgla w porównaniu do komercyjnej metody MEA / Koneczna Renata, Wdowin Magdalena, Panek Rafał, Lelek Łukasz, Żmuda Robert, Franus Wojciech // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2017, nr 98, s. 137-150 [MNiSW: 9]
4 Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych / Wdowin Magdalena, Baran Paweł, Panek Rafał, Zarębska Katarzyna, Franus Wojciech // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2015, nr 2, vol. 17, s. 1306-1319 [MNiSW: 15]
5 Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej / Dobiszewska Magdalena, Franus Wojciech, Turbiak Sylwia // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2016, nr 1, z. 63, vol. 33, s. 115-122 [MNiSW: 9]
6 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL - 2014, nr 3, vol. 17, s. 369-380 [MNiSW: 6]
7 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie / Szulej Jacek, Pieńko Michał, Franus Wojciech, Ogrodnik Paweł // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 6052-6059
8 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review / Bandura Lidia, Woszuk Agnieszka, Kołodyńska Dorota, Franus Wojciech // MINERALS - 2017, nr 3, vol. 7, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
9 Application of zeolites for radium removal from mine water / Chałupnik Stanisław, Franus Wojciech, Wysocka Małgorzata, Gzyl Grzegorz // ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - 2013, nr 11, vol. 20, s. 7900-7906 [MNiSW: 30]
10 Badania przyczyn niejednorodności surowca skaleniowo-kwarcowego po wypaleniu / Lewicka Ewa, Franus Wojciech // GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT - 2014, nr 1, vol. 30, s. 69-83 [MNiSW: 15]
11 Badania właściwości zeolitów otrzymywanych z popiołów lotnych pod kątem wykorzystania ich jako sorbentów CO 2 / Wdowin Magdalena, Panek Rafał, Franus Wojciech // POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL - 2014, nr 4, vol. 17, s. 329-338 [MNiSW: 6]
12 Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes / Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Bandura Lidia, Wisła-Walsh Ewa, Gara Paweł, Franus Wojciech // MINERALOGIA - 2017, nr 1-4, vol. 48, s. 3-22 [MNiSW: 15]
13 Characterization of X-type Zeolite Prepared from Coal Fly Ash / Franus Wojciech // POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES - 2012, nr 2, vol. 21, s. 337-343 [MNiSW: 15]
14 Characterization of zeolites and their use as adsorbents of petroleum substances / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2015, nr 3, vol. 94, s. 323-327 [MNiSW: 15]
15 Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites / Kępniak Maja, Woyciechowski Piotr, Franus Wojciech // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2017, nr 2, vol. 63, s. 67-78 [MNiSW: 15]
16 Coal fly ash as a resource for rare earth elements / Franus Wojciech, Wiatros-Motyka Małgorzata, Wdowin Magdalena // ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH - 2015, nr 12, vol. 22 [MNiSW: 30]
17 The conversion technology of fly ash into zeolites / Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2014, nr 6, vol. 16, s. 1217-1223 [MNiSW: 25]
18 The conversion technology of fly ash into zeolites (vol 16, pg 1217, 2014) / Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY - 2015, nr 3, vol. 17, s. 819-819 [MNiSW: 25]
19 Determination of changes in the reservoir and cap rocks of the Chabowo Anticline caused by CO2–brine–rock interactions / Wdowin Magdalena, Tarkowski Radosław, Franus Wojciech // INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY - 2014, vol. 130, s. 79-88 [MNiSW: 35]
20 The effect of homocysteine and homocystine protonation on double-layer parameters at the electrode/ chlorates(VII) interface / Nosal-Wiercińska Agnieszka, Wiśniewska Małgorzata, Grochowski Mariusz, Kaliszczak Waldemar, Skrzypek Sławomira, Brycht Mariola, Guziejewski Dariusz, Franus Wojciech // ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY - 2017, nr 5-6, vol. 35, s. 396-402 [MNiSW: 15]
21 Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and mocrotomography / Józefaciuk Grzegorz, Czachor Henryk, Lamorski Rafał, Hajnos Mieczysław, Świeboda Ryszard, Franus Wojciech // EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE - 2015, nr 11, vol. 66, s. 992-1001 [MNiSW: 40]
22 Effect of zeolite properties on asphalt foaming / Woszuk Agnieszka, Zofka Adam, Bandura Lidia, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2017, vol. 139, s. 247-255 [MNiSW: 40]
23 Evaluating soil moisture status using an e-nose / Bieganowski Andrzej, Jaromin-Gleń Katarzyna, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Józefaciuk Grzegorz, Franus Wojciech, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk // SENSORS - 2016, nr 6, vol. 16 [MNiSW: 30]
24 Evaluation of hydrocarbon soil pollution using e-nose / Bieganowski Andrzej, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Franus Wojciech // SENSORS - 2018, nr 8, vol. 18, s. 1-14 [MNiSW: 30]
25 Experimental study of mercury removal from exhaust gases / Wdowin Magdalena, Wiatros-Motyka Małgorzata, Panek Rafał, Stevens Lee A, Franus Wojciech, Snape Colin E. // FUEL - 2014, vol. 128, s. 451-457 [MNiSW: 40]
26 Experimental study on the removal of VOCs and PAHs by zeolites and surfactant-modified zeolites / Muir Barbara, Wołowiec Magdalena, Zięba Katarzyna, Bajda Tomasz, Kowalik Mariola, Franus Wojciech // ENERGY & FUELS - 2017, nr 8, vol. 31, s. 8803-8812 [MNiSW: 35]
27 Fly ash-derived MCM-41 as a low-cost silica support for polyethyleneimine in post-combustion CO2 capture / Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Czarna Dorota, Stevens Lee A, Deng Hui, Liu Junpeng, Sun Cheng-Gong , Liu Hao, Snape Colin E. // JOURNAL OF CO2 UTILIZATION - 2017, vol. 22, s. 81-90 [MNiSW: 40]
28 Hydrothermal technology of zeolite materials synthesis from fly ash / Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Wdowin Magdalena // INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES - 2013, nr 3, vol. 6, s. 391-396
29 Influence of the reaction time on the crystal structure of Na-P1 zeolite obtained from coal fly ash microspheres / Kunecki Piotr, Panek Rafał, Koteja Anna, Franus Wojciech // MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS - 2018, vol. 266, s. 102-108 [MNiSW: 35]
30 Investigation of the sorption of mercury vapour from exhaust gas by an Ag-X zeolite / Wdowin Magdalena, Macherzyński Mariusz, Panek Rafał, Górecki Jerzy, Franus Wojciech // CLAY MINERALS - 2015, nr 1, vol. 50, s. 31-40 [MNiSW: 20]
31 Investigations of the possibility of lithium acquisition from geothermal water using natural and synthetic zeolites applying poly(acrylic acid) / Wiśniewska Małgorzata, Fijałkowska Gracja, Ostolska Iwona, Franus Wojciech, Nosal-Wiercińska Agnieszka, Tomaszewska Barbara, Gościańska Joanna, Wójcik Grzegorz // JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - 2018, vol. 195, s. 821-830 [MNiSW: 40]
32 Kompozyty chitozanowo-zeolitowe otrzymywane na bazie popiołów lotnych do usuwania metali ciężkich / Kołodyńska Dorota, Franus Wojciech // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2016, nr 95, s. 145-156 [MNiSW: 9]
33 Mechanical and durability properties of concretes incorporating natural zeolite / Markiv Taras, Sobol Khrystyna, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2016, nr 4, vol. 16, s. 554-562 [MNiSW: 30]
34 Mesoporous silica material MCM-41: Novel additive for warm mix asphalts / Woszuk Agnieszka, Panek Rafał, Madej Jarosław, Zofka Adam, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2018, vol. 183, s. 270-274 [MNiSW: 40]
35 Microstructural differences in response of thermoresistant (ceramic) and standard (granite) concretes on heating. Studies using SEM and nonstandard approaches to microtomography and mercury intrusion porosimetry data / Franus Wojciech, Halicka Anna, Lamorski Krzysztof, Jozefaciuk Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 7, vol. 11, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
36 Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze produkcji z dodatkiem zeolitów / Kukiełka Jerzy, Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 4, vol. 13, s. 161-168 [MNiSW: 3]
37 Modification of lightweight aggregates’ microstructure by used motor oil addition / Franus Małgorzata, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Lamorski Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Franus Wojciech // MATERIALS - 2016, nr 10, vol. 9, s. 1-12 [MNiSW: 35]
38 Określanie cech materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych / Szulej Jacek, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 123-125 [MNiSW: 14]
39 Peculiarities of hydration processes of cements containing natural zeolite / Franus Wojciech, Sobol Khrystyna, Markiv T., Terlyha Volodymyr // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2015, nr 14(1), s. 105-113 [MNiSW: 6]
40 Preliminary results of usage possibilities of carbonate and zeolitic sorbents in CO2 capture / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Panek Rafał // FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2012, nr 12, vol. 21, s. 3726-3734 [MNiSW: 15]
41 The process of fly ash magnetic separation impact on hydrothermal synthesis of zeolites / Natalia Czuma, Zarębska Katarzyna, Baran Paweł, Franus Wojciech // E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2016, vol. 10, s. 1-7 [MNiSW: 15]
42 Properties of the Warm Mix Asphalt involving clinoptilolite and Na-P1 zeolite additives / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2016, vol. 114, s. 556-563 [MNiSW: 40]
43 Removal of BTEX and hexane by organo-zeolites: The influence of surfactant carbon chain length on the sorption proces / Wołowiec Magdalena, Muir Barbara, Bajda Tomasz, Zięba Katarzyna, Kijak Beata , Franus Wojciech // DESALINATION AND WATER TREATMENT - 2017, vol. 94, s. 120-128 [MNiSW: 20]
44 Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash: a review / Franus Małgorzata, Wdowin Magdalena, Bandura Lidia, Franus Wojciech // FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN - 2015, nr 3, vol. 24, s. 854-866 [MNiSW: 15]
45 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash / Gościańska Joanna, Ptaszkowska-Koniarz Magdalena, Frankowski Marcin, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Franus Wojciech // JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE - 2018, vol. 513, s. 72-81 [MNiSW: 30]
46 A review of the application of zeolite materials in warm mix asphalt technologies / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2017, nr 3, vol. 7, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
47 Sorption of selected organic compounds on organo-zeolites / Szala Barbara, Turek Piotr, Bajda Tomasz, Czerwiński Jacek, Franus Wojciech // GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT - 2012, nr 4, vol. 38, s. 539-540 [MNiSW: 5]
48 Structure and magnetic properties of Bi5Ti3FeO15 ceramics prepared by sintering, mechanical activation and EDAMM process. A comparative study / Jartych Elżbieta, Pikula Tomasz, Mazurek Mariusz, Franus Wojciech, Lisińska-Czekaj Agata, Czekaj D., Surowiec Zbigniew, Aksenczuk A., Calka A. // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2016, nr 2A, vol. 61, s. 869-874
49 Supplementary studies of textural and mineralogical changes in reservoir and caprocks from selected potential sites suitable for underground CO2 storage / Wdowin Magdalena, Tarkowski Radosław, Franus Wojciech // ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 39, s. 295-309 [MNiSW: 20]
50 Synteza filipsytu z popiołów lotnych oraz jego potencjalne zastosowanie w inżynierii środowiska / Cadar Justyna , Czarna Dorota, Kunecki Piotr, Panek Rafał, Madej Jarosław, Lipiec Patrycja, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2018, nr 102, s. 171-182 [MNiSW: 9]
51 Synthesis and characterization of zeolites prepared from industrial fly ash / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Franus Małgorzata // ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT - 2014, nr 9, vol. 186, s. 5721-5729 [MNiSW: 25]
52 Synthesis of faujasite (FAU) and tschernichite (LTA) type zeolites as a potential direction of the development of lime Class C fly ash / Kunecki Piotr, Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING - 2017, vol. 166, s. 69-78 [MNiSW: 30]
53 Synthesis of zeolites from fly ash with the use of modified two-step hydrothermal method and preliminary SO2 sorption tests / Natalia Czuma, Baran Paweł, Franus Wojciech, Zabierowski Piotr, Zarębska Katarzyna // ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY - 2018, s. 1-16 [MNiSW: 15]
54 Synthesis of zeolites from fly ashes- the industrial scale / Bandura Lidia, Franus Wojciech, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES - 2013, vol. 1, s. 574-579
55 Synthetic zeolites from fly ash as effective mineral sorbents for land-based petroleum spills cleanup / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Józefaciuk Grzegorz, Franus Wojciech // FUEL - 2015, nr 147, s. 100-107 [MNiSW: 40]
56 Synthetic zeolites from fly ash for an effective trapping of BTX in gas stream / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech, Rotko Marek // MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS - 2016, vol. 223, s. 1-9 [MNiSW: 35]
57 The use of spent glauconite in lightweight aggregate production / Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Latosinska Jolanta, Wójcik Rafał // BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO - 2011, nr 4, vol. 50, s. 193-200 [MNiSW: 20]
58 Use of spent zeolite sorbents for the preparation of lightweight aggregates differing in microstructure / Franus Wojciech, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Franus Małgorzata // MINERALS - 2017, nr 2, vol. 7 [MNiSW: 25]
59 Waste dolomite powder as an adsorbent of Cd, Pb(II), and Zn from aqueous solutions / Gruszecka-Kosowska Agnieszka, Baran Paweł, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES - 2017, nr 15, vol. 76, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
60 The wastes of sanitary ceramics as recycling aggregate to special concretes / Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek, Franus Wojciech // MATERIALS - 2018, nr 8, vol. 11, s. 1-15 [MNiSW: 35]
61 Wlaściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu / Franus Wojciech, Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Zofka Adam // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2017, nr 8, s. 60-64 [MNiSW: 8]
62 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // IZOLACJE : BUDOWNICTWO • PRZEMYSL • EKOLOGIA - 2014, nr 9, vol. 189, s. 58-64 [MNiSW: 4]
63 Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 117-118 [MNiSW: 14]
64 Wpływ dodatku zeolitu NaP1 i klinoptilolitu na lepkość asfaltu / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 6819-6827
65 Wpływ promieniowania mikrofalowego na zdolności sorpcyjne adsorbentów otrzymanych z porolniczych materiałów odpadowych / Kaźmierczak-Raźna Justyna, Franus Wojciech, Pietrzak Robert // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2016, nr 7, s. 1359-1364 [MNiSW: 15]
66 Wstępne badania parametrów dynamicznych i materiałowych elementów żelbetowych z dodatkiem tufów zeolitowych / Szulej Jacek, Pieńko Michał, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2014, nr 2, vol. 13, s. 317-324 [MNiSW: 3]
67 Wykorzystanie popiołów lotnych i produktów ich transformacji do wychwytywania CO2 ze spalin / Panek Rafał, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 131-133 [MNiSW: 14]
68 Wykorzystanie popiołów lotnych klasy F do produkcji materiału zeolitowego na skalę półtechniczną / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena // POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL - 2011, nr 2, vol. 14, s. 79-91 [MNiSW: 6]
69 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 123-132 [MNiSW: 6]
70 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich / Kołodyńska Dorota, Gęca Małgorzata, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2017, nr 1, vol. 96, s. 124-131 [MNiSW: 15]
71 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych / Bandura Lidia, Franus Wojciech // BAROMETR REGIONALNY - 2015, nr 2, vol. 13, s. 127-128 [MNiSW: 14]

Monografie (5)

1 Application of fly ashderived zeolites as CO2 sorbents / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Panek Rafał, Czarna Dorota, Stevens Lee A, Sun Cheng-Gong, Liu Hao, Snape Colin E.[Red:] Rydzewska Emilia.- Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2016, 152 s.
2 Czas inżynierów / Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej[Red:] Franus Wojciech, Trochonowicz Maciej.- Lublin: Poliechnika Lubelska, 2014, 160 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska / Franus Wojciech, Pawłowski Artur[Red:] Franus Wojciech, Pawłowski Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 149 [13 nlb.] s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk; nr 121)
4 Zastosowanie zeolitów syntetycznych w inżynierii środowiska / Franus Wojciech.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska, 2017, 152 s.- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 135)
5 Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków / Franus Wojciech.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2012, 131 s.- (Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN) [MNiSW: 20]

Projekty wynalazcze (10)

1 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423255] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Bandura Lidia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 32-32
2 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423256] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Panek Rafał, Zofka Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 32-32
3 Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy [Zgłoszenie nr (21) 426039] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Gąsiorek Paweł, Błażejewski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 20-21
4 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Patent nr (11) 226802 (21) 416991] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2954-2954 [MNiSW: 30]
5 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Patent nr (11) 226803 (21) 416992] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 9, s. 2954-2954 [MNiSW: 30]
6 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416991] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 23-24
7 Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych [Zgłoszenie nr (21) 416992] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 25, s. 24-24
8 Sposób wytwarzania zeolitów [Patent nr (11) 224734 (21) 396908] / Franus Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2017, 1, s. 11-11 [MNiSW: 30]
9 Sposób wytwarzania zeolitów i urządzenie do wytwarzania zeolitów / Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2013, vol. 41, 10, s. 17-18 [MNiSW: 2]
10 Tynk renowacyjny [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ] / Barnat-Hunek Danuta, Klimek Beata, Franus Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO - 2016, vol. 44, 13, s. 20-20

Referaty (12)

1 Hydrothermal inversion of F class fly ash into synthetic zeolites / Panek Rafał, Franus Wojciech, Wdowin Magdalena // W: 4th International Symposium: Advanced Micro- and Mesoporous Materials, 6 - 9 September, 2011, Riviera, Bulgaria;[ book of abstracts] - 2011, s. 87-87
2 Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych / Franus Wojciech // W: TECHEM 7- 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków, 8-12 lipca 2012r. - 2012
3 Modification of the lightweight aggregate with the use of spent clinoptilolite after sorption of petroleum substances / Franus Małgorzata, Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 71-72
4 Neutralization of gaseous form of Hg- by product of coal combustion / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech, Wiatros-Motyka Małgorzata, Snape Colin E. // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. czesko - polska konferencja: Geologia Zagłębi Węglonośnych, 15-17.10.2013, Ostrava, Czechy - 2013, s. 188-188
5 Processing line for the synthesis of zeolites from fly ash / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Panek Rafał // W: IZC- 17th International Zeolite Conference, July 7-12 2013, Moscow, Russia : book of abstracts - 2013, s. 146-146
6 Sorption of selected petroleum products by clinoptilolite and synthetic zeolites / Bandura Lidia, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 25-26
7 Synthesis of zeolite-type sorbents for sorption of petroleum hydrocarbons / Franus Wojciech, Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Wdowin Magdalena // W: IZC- 17th International Zeolite Conference, July 7-12 2013, Moscow, Russia : book of abstracts - 2013, s. 252-252
8 Testing of zeolites and other sorbents in hot mercury vapours and flue gases / Macherzyński Mariusz, Wdowin Magdalena, Górecki Jerzy, Uruski Łukasz, Panek Rafał, Franus Wojciech, Gołaś Janusz // W: ZEOLITE 2014- 9th International Conference on the Occurence, Properties, and Utilization of Natural Zeolites, 8-13 june 2014, Belgrade, Serbia, [ Book of Abstracts ] - 2014, s. 131-132
9 Usage possibilities of carbonate and zeolitic zeolitic sorbents in CO2 capture / Franus Wojciech, Wdowin Magdalena, Panek Rafał // W: International Conference on Carbon Reduction Technologies Caretech 2011, Poland, 19-22 September 2011 - 2011, s. 94-95
10 Use of zeolite mixtures for the removal of petroleum products / Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Franus Wojciech // W: CRETE 2014-4th International Conference: Industrial and Hazardous Waste Management, 2-5 September 2014, Chania, Crete, Greece- executive summaries - 2014, s. 513-514
11 Wykorzystanie materiałów zeolitowych do usuwania BTEX z odcieków ze składowisk odpadów / Odrzywolski Adam, Panek Rafał, Franus Wojciech, Czerwiński Jacek // W: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa: Postęp w inżynierii Środowiska, Polańczyk, 19- 21 września 2013 - 2013, s. 83-83
12 XRD and 57Fe mössbauer spectroscopy studies of Co-doped AgFeO2 delafossite / Siedliska Karolina, Pikula Tomasz, Franus Wojciech, Jartych Elżbieta // W: 12 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, 17-20 czerwca 2018, Goniądz : program i abstrakty - 2018, s. 8-8

Rozdzialy(14)

1 Adsorbcja tartrazyny na powierzchni zeolitów- badania spektrofotometryczne / Pietrzak Robert, Gościańska Joanna, Franus Małgorzata, Franus Wojciech // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T.2; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2014, s. 853-856
2 Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem / Adamczuk A., Kołodyńska Dorota, Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T.2; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2014, s. 1033-1037
3 Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna skał zbiornikowych / Franus Wojciech, Tomaszewska Barbara // W: Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układach binarnych w Polsce; [Red:] Bujakowski Wiesław, Tomaszewska Barbara - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 82-89
4 Determination of CO2-brine-rock interactions for carbon dioxide sequestration using SEM-EDS methods / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: Geologic carbon seguestration : understanding reservoir behavior; 2016, s. 119-133
5 The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes / Woszuk Agnieszka, Kukiełka Jerzy, Franus Wojciech // W: Visnik Nacionalnogo Universitetu ''Lvivska Politehnika'' : teoriâ i praktika budivnictva; Lwów: Politechnika Lwowska, 2014, s. 221-229 .- (Visnik Nacionalnogo Universitetu ''Lvivska Politehnika'', ISSN 0321-0499 )
6 Fly ash derived zeolites in the removal of toxic compounds / Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: Zeolites - Useful Minerals; [Red:] Belviso Claudia - 2016, s. 67-85
7 Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie sorbentów zeolitowych wytwarzanych z popiołów lotnych / Bandura Lidia, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Bajda Tomasz, Ratajczak Tadeusz, Rzepa Grzegorz - Kraków: Wydawnictwo AGH, 2013, s. 49-60
8 SEM investigation of microstructures in hydration products of portland cement / Franus Wojciech, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // W: 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress [WOS]; [Red:] Polychroniadis Efstathios K., Oral Ahmet Yavuz , Ozer Mehmet - Cham ; Switzerland: Springer, 2015, s. 105-112 .- (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989; nr 164) [MNiSW: 15]
9 SEM-EDS observation of structure changes in synthetic zeolites modified for CO2 capture needs / Wdowin Magdalena, Panek Rafał, Franus Wojciech // W: 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress [WOS]; [Red:] Polychroniadis Efstathios K., Oral Ahmet Yavuz , Ozer Mehmet - Cham ; Switzerland: Springer, 2015, s. 97-103 .- (Springer Proceedings in Physics, ISSN 0930-8989; nr 164) [MNiSW: 15]
10 Sorpcja BTX na organozeolicie / Szala Barbara, Turek Piotr, Bajda Tomasz, Matusik Jakub, Odrzywolski Adam, Czerwiński Jacek, Franus Wojciech, Manecki Maciej // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Ratajczak Tadeusz, Rzepa Grzegorz, Bajda Tomasz - Kraków: Wydawnictwo AGH, 2013, s. 471-482
11 The use of scanning electron microscopy to identify zeolite minerals / Panek Rafał, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // W: 1st International Multidisciplinary Microscopy Congress (INTERM) [WOS]; [Red:] Oral Ahmet Yavuz , Ozer Mehmet, Polychroniadis Efstathios K. - Heidelberg: Springer, 2014, s. 45-50 .- (Springer Proceedings in Physics) [MNiSW: 10]
12 Usuwanie substancji ropopochodnych przez sorbeny zeolitowe / Bandura Lidia, Franus Wojciech // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Bajda Tomasz, Hycnar Elżbieta - Kraków: Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015, s. 21-36
13 Wpływ dodatku mączki bazaltowej na niektóre właściwości betonu zwykłego / Franus Wojciech, Dobiszewska Magdalena // W: Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki; [Red:] Dobiszewska Magdalena - Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2015, 2015, s. 161-168
14 Wpływ procesów scalania na właściwości teksturalne materiału zeolitowego typu Na-P1 / Panek Rafał, Franus Wojciech // W: Sorbenty mineralne: surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie; [Red:] Bajda Tomasz, Hycnar Elżbieta - Kraków: Wydawnictwo AGH, Kraków, 2015, s. 239-252